Lék Panadol Pro Děti 24 Mg/ml Jahoda 24MG/ML

Kód SÚKL
0208143  
Název LP
Panadol Pro Děti 24 Mg/ml Jahoda (24mg/ml Por Sus 100ml II)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Perorální suspenze
Velikost balení
100ML II
Síla
24MG/ML
Typ balení
Lahev (Lahvička)
Účinné látky
Paracetamolum
ATC skupina
PARACETAMOL (N02BE01)

Složení

 1. Paracetamolum – 120 MG
 2. Acidum Malicum – PL MG
 3. Xanthani Gummi – PL MG
 4. Maltitolum Liquidum – PL MG
 5. Sorbitolum Liquidum Cristallisabile – PL MG
 6. Aroma Fragariae – PL MG
 7. Methylparabenum Natricum – PL MG
 8. Ethylparabenum Natricum – PL MG
 9. Propylparabenum Natricum – PL MG
 10. Sorbitolum – PL MG
 11. Acidum Citricum – PL MG
 12. Aqua Purificata – 5 ML

Příbalová informace

sp. zn. sukls78048/2016 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
PANADOL PRO DĚTI  24 MG/ML JAHODA 
perorální suspenze 
paracetamolum 
 
 

Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka.  
 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
 
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 
Panadol pro děti 24 mg/ml  jahoda je v této příbalové informaci uváděn jako Panadol pro děti. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
:  
1. 
Co je Panadol pro děti a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panadol pro děti používat  
3. 
Jak se Panadol pro děti používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak Panadol pro děti uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

CO JE PANADOL PRO DĚTI A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Panadol  pro  děti  obsahuje  paracetamol,  látku  proti  bolesti  (analgetikum)  a  ke  snížení  horečky 
(antipyretikum). Má jahodovou příchuť.  
 
Panadol pro děti je určen ke snížení horečky provázející chřipku, nachlazení, infekční onemocnění dětského 
věku (např. spalničky, zarděnky, plané neštovice, spála, příušnice) a ke snížení horečky po očkování.  
 
Panadol pro děti je též vhodný k tlumení mírné až středně silné bolesti provázející prořezávání zubů, bolesti 
zubů,  bolesti hlavy nebo bolesti v krku provázející záněty horních cest dýchacích. 
 
Panadol pro děti je vhodný pro děti od 3 měsíců do 12 let.
  
 
Ke snížení horečky po očkování může být podán dětem od 2 měsíců. 
 
Paracetamol se po podání rychle vstřebává, účinek se dostavuje do 30 minut, vrcholí zhruba za 2 hodiny po 
podání a odeznívá během 4 hodin.  
 
Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 
strana 1 (celkem 7) 
 
2. 
ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PANADOL PRO DĚTI POUŽÍVAT 
 
Neužívejte přípravek Panadol pro děti: 
 
jestliže  je  Vaše  dítě  alergické  na  paracetamol  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6);  
 
při těžkém onemocnění jater (včetně akutní žloutenky).  
 
Panadol  pro  děti  obsahuje  paracetamol,  a  proto  se  nesmí  podávat  současně  s jinými  léky,  které  obsahují 
paracetamol nebo které poškozují činnost jater.  
 
Upozornění a opatření: 
Před podáním přípravku Panadol pro děti se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
 
podáváte-li přípravek dítěti s onemocněním jater; 
 
podáváte-li přípravek dítěti s onemocněním ledvin;  
 
jestliže je dítě významně hubené; 
 
při nedostatku enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy; 
 
podáváte-li přípravek dítěti s hemolytickou anemií (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek).  
 
Pokud  Vaše  dítě  trpí  některým  z výše  uvedených onemocnění,  musíte  se  o vhodnosti  používání  přípravku 
předem poradit s lékařem.  
 
Přípravek  není  určen  dětem  do  3 měsíců  s výjimkou  snížení  horečky  po  očkování,  kde  může  být  podán 
dětem od 2 měsíců. 
 
Vysoká  horečka,  silná  nebo  trvající  bolest  v krku,  kašel,  bolest  hlavy,  nevolnost  nebo  zvracení  s bolestmi 
břicha mohou být příznakem vážnějšího onemocnění, proto vyhledejte neprodleně lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a Panadol pro děti: 
Účinky přípravku Panadol pro děti a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo 
které možná bude užívat i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  
 
Nepodávejte dítěti přípravek Panadol pro děti spolu s dalšími přípravky obsahujícími paracetamol. 
 
Před použitím přípravku Panadol pro děti u Vašeho dítětě se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:  
 
jestliže užívá léky ke snížení krevní srážlivosti (např. warfarin); 
 
jestliže užívá léky proti nevolnosti a zvracení (např. metoklopramid nebo domperidon); 
 
jestliže užívá léky ke snížení hladiny tuků / cholesterolu v krvi (cholestyramin);  
 
jestliže  užívá  léky  obsahující  kyselinu  acetylsalicylovou  nebo  jiné  léky  proti  bolesti  a  horečce  ze 
skupiny  takzvaných  nesteroidních  protizánětlivých  léčivých  přípravků  (nesteroidní  antirevmatika; 
např. ibuprofen);  
 
jestliže užívá jiné léky poškozující játra; 
 
jestliže užívá některá antibiotika (rifampicin, chloramfenikol);  
 
jestliže užívá některé léky k léčbě dny (probenecid);  
 
jestliže užívá některé léky k léčbě epilepsie (fenobarbital, lamotrigin);  
 
jestliže užívá zidovudin (k léčbě infekce HIV); 
 
jestliže užívá isoniazid (k léčbě tuberkulózy).  
 
strana 2 (celkem 7) 
Užívání přípravku Panadol pro děti s jídlem a pitím: 
Panadol pro děti je určen pro děti, pokud by však přípravek užíval dospělý, nesmí jej užívat bez doporučení 
lékaře, pokud má problémy s požíváním alkoholu.  
 
Během léčby se nesmí konzumovat alkohol.  
 
Přípravek se může podávat nezávisle na jídle.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost: 
Přípravek  je  určen  pro  děti.  Z bezpečnostních  důvodů  však  uvádíme  i  informace  týkající  se  těhotenství  a 
kojení. 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Přípravek je určen pro děti. Pokud by však přípravek užíval dospělý, uvádíme následující informaci. 
 
Panadol pro děti nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Panadol pro děti: 
 
přípravek  obsahuje  směs  sodných  solí  parabenů  (E 215,  E 217,  E 219)  a  v důsledku  toho  může 
způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné); 
 
přípravek  obsahuje  roztok  maltitolu  a  nekrystalizující  sorbitol  70%:  pokud Vám lékař řekl, že  Vaše 
dítě nesnáší některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete tento léčivý přípravek dítěti podávat. 
 
 
3. 
JAK SE PANADOL PRO DĚTI POUŽÍVÁ  
 
Vždy  používejte  Panadol  pro  děti  přesně  podle  pokynů  této  příbalové  informace.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek je určen k perorálnímu podání (podání ústy).  
 
Před použitím lahvičku protřepejte. 
 
Vašemu dítěti vždy podávejte vždy nejnižší účinnou dávku po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků. 
 
Jestliže se Vaše dítě narodilo nedonošené, poraďte se s lékařem dříve, než mu Panadol pro děti začnete 
dítěti podávat. 
 
Děti od 3 měsíců do 12 let: 
Pokud  lékař  nedoporučí  jinak,  určete  správnou  dávku  přípravku  pomocí  uvedené  tabulky  podle  tělesné 
hmotnosti dítěte. Pokud si nejste jistý(á) tělesnou hmotností dítěte, určete dávku podle věku dítěte.  
 
Jednotlivá dávka pro děti od 3 měsíců do 12 let je 10 – 15 mg/kg.  
 
Doporučené dávkování: 
Tělesná hmotnost 
Věk 
Jednotlivá dávka 
5 – 6 kg 
3 ml 
3 – 6 měsíců 
7 – 8 kg 
4 ml 
strana 3 (celkem 7) 
9 – 10 kg 
6 – 12 měsíců 
5 ml 
11 – 13 kg 
1 – 2 roky 
6 ml 
14 – 16 kg 
2 – 3 roky 
8 ml 
17 – 20 kg 
3 – 6 let 
10 ml 
21 – 25 kg 
13 ml 
26 – 33 kg 
6 – 12 let 
16 ml 
34 - 40 kg 
20 ml 
 
 
Přípravek  může  být  podáván  opakovaně  podle  potřeby  s odstupem  jednotlivých  dávek  nejlépe  6 hodin. 
Minimální interval mezi dvěma dávkami jsou 4 hodiny.  
 
Nepodávejte více než 4 jednotlivé dávky během 24 hodin. 
 
Celková denní dávka nesmí přesáhnout 60 mg/kg tělesné hmotnosti.  
 
Nepřekračujte doporučené dávkování.  
 
U pacientů se sníženou funkcí ledvin nebo jater určí dávkování lékař. 
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.  
 
Nepodávejte společně s dalšími přípravky obsahujícími paracetamol. 
 
Bez  porady  s lékařem  nepodávejte  tento  přípravek  dítěti  déle  než  3 dny.  Jestliže  příznaky  onemocnění 
přetrvávají, nebo pokud se objeví nové příznaky, jako silná bolest v krku, kašel, silná bolest hlavy, vyrážka 
nebo zvracení, vyhledejte lékaře, neboť se může jednat o vážnější onemocnění. 
 
Děti od 2 do 3 měsíců: 
Mohou užívat přípravek pouze ke snížení horečky po očkování.  
 
Doporučená jednotlivá dávka je 2,5 ml. Podávají se maximálně 2 dávky s odstupem nejméně 6 hodin.  
 
Přetrvává-li zvýšená teplota i po druhé dávce přípravku Panadol pro děti, je třeba vyhledat lékaře, který určí 
další léčbu.  
 
Použití dávkovacího aplikátoru: 
Dávkovací aplikátor (stříkačka) je navržena tak, aby se vešla do hrdla lahvičky s přípravkem Panadol pro děti 
jahoda 24 mg/ml. 
 
 
 
 
Před použitím obsah lahvičky protřepejte. Zatlačte píst zcela ke konci dávkovacího aplikátoru; pak nasaďte 
aplikátor pevně na hrdlo lahvičky.  
 
1. 
Otočte lahvičku dnem vzhůru a vytažením pístu naplňte aplikátor požadovaným množstvím suspenze. 
Aby byla dávka správně odměřena, musí být nejširší část pístu v jedné linii s požadovanou hodnotou 
strana 4 (celkem 7) 
v ml vyznačenou na válci dávkovacího aplikátoru (tj. kde končí hladina suspenze, jak ukazuje značka 
„√“ na obrázku).  
 
 
 
2. 
Otočte lahvičku dnem dolů a vytáhněte aplikátor z hrdla lahvičky tak, že jím mírně otočíte.  
 
Aplikátor vložte dítěti do úst, zatlačte na píst a pomalu vstříkněte suspenzi. Je-li stanovená dávka větší než 
10 ml, odměření dávky podle potřeby opakujte. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku než jste měl(a): 
Ve  všech  případech podezření na  předávkování,  které  se  může  projevit pocitem na zvracení, zvracením a 
bledostí  nebo  při  náhodném  požití  přípravku  dítětem  kontaktujte  ihned  svého  lékaře  nebo  nejbližší 
zdravotnické zařízení, a to i když nepozorujete žádné příznaky. Předložte jim požité balení a tuto příbalovou 
informaci. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek: 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Použijte  obvyklou  dávku 
přípravku,  jakmile  si  vzpomenete,  a  případnou  další  dávku  použijte  s časovým  odstupem  uvedeným 
v bodě 3 výše. 
 
 
4. 
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY  
 
Podobně jako všechny léky, může mít i Panadol pro děti nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Panadol pro děti je při dodržování doporučeného dávkování poměrně dobře snášen. 
 
Vzácně (u 1 až 10 osob z 10 000) se může vyskytnout kožní vyrážka a zvýšení hodnot enzymů prokazujících 
činnost jater nebo ledvin.  
 
Velmi vzácně (u méně než 1 osoby z 10 000) se může objevit zúžení průdušek, jiná alergická reakce, kožní 
reakce  z přecitlivělosti  včetně  otoku  a  závažných  kožních  reakcí,  dále  poruchy  funkce  jater  a  poruchy 
krvetvorby..  
 
Přestaňte dítěti podávat tento přípravek a ihned kontaktujte lékaře, pokud: 
 
se u dítěte objeví alergické reakce, jako je kožní vyrážka nebo svědění, někdy doprovázená dýchacími 
obtížemi nebo otokem rtů, jazyka, hrdla nebo obličeje; 
 
se u dítěte objeví kožní vyrážka nebo olupování kůže případně vředy v ústech; 
 
se  u dítěte  již  dříve  objevily  dechové  obtíže  v souvislosti  s podáním  kyseliny  acetylsalicylové  nebo 
jiných léků proti bolesti ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (např. ibuprofenu), a pokud se 
u něj podobná reakce objevila znovu v souvislosti s podáním přípravku Panadol pro děti; 
 
u dítěte dojde k nevysvětlitelné tvorbě modřin nebo krvácení. 
Tyto reakce jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000). 
strana 5 (celkem 7) 
 
Hlášení nežádoucích účinků: 
Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  
 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 
JAK PANADOL PRO DĚTI UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 30° C. Chraňte před mrazem. 
 
Po prvním otevření je doba použitelnosti 1 rok. 
 
Panadol  pro  děti  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

DALŠÍ INFORMACE 
 
Co Panadol pro děti obsahuje: 
 
Léčivou látkou je paracetamolum. Jeden ml suspenze obsahuje paracetamolum 24 mg.  
 
Pomocnými  látkami  jsou  kyselina  jablečná  (k úpravě  pH),  xanthanová  klovatina,  jahodové  aroma 
(obsahuje přírodní a připravované aromatické látky, aromatické látky totožné s přírodními, tokoferol-
alfa  (E 307)),  nekrystalizující  sorbitol  70 %,  roztok  maltitolu,  směs  sodných  solí  parabenů  (E 215, 
E 217, E 219), karbomer 974 P, dihydrá dinatrium-edetátu, hydroxid sodný (k úpravě pH), sukralosa, 
draselná sůl acesulfamu, čištěná voda. 
 
Jak Panadol pro děti vypadá a co obsahuje balení: 
Panadol pro děti je bezbarvá až bílá nebo nahnědlá průsvitná suspenze s jahodovým aroma.  
 
Druh obalu:  
Hnědá PET lahvička s bílým PP dětským bezpečnostním a pojistným uzávěrem s HDPE vložkou a PE vložkou 
v hrdle  lahvičky  pro  použití  dávkovacího  aplikátoru,  10 ml  pístový  dávkovací  aplikátor  (bílý  PE  píst  a 
bezbarvá průhledná PP pipeta dělená modře po 0,5 ml), krabička.  
 
Velikost balení:  
60 ml, 100 ml a 200 ml. 
 
strana 6 (celkem 7) 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o. 
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika 
email: cz.info@gsk.com  
 
Výrobce: 
Farmaclair 
440 avenue du Général de Gaulle 
Hérouville-Saint Clair, Francie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
 
23.3.2016 
strana 7 (celkem 7)