Lék Echinacea Angustifolia 31CH-200CH

Kód SÚKL
0010073  
Název LP
Echinacea Angustifolia (31ch-200ch Gra 1x4g)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Granule
Velikost balení
1X4G
Síla
31CH-200CH
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Echinacea Angustifolia - Dilutio Homeopathica
ATC skupina
HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA) (V12)

Složení

  1. Echinacea Angustifolia - Dilutio Homeopathica
  2. Saccharosum Cum Lactoso – 4 GM

Příbalová informace

sp.zn.sukls87704/2014 
 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> <A> <VNITŘNÍM OBALU> 
 
{ETIKETA na dóze s granulemi} 
 
 
1. 
NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
 
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA 
 
2CH-200CH3K-10MK 
 
2. 
OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 
 
 
3. 
SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 
Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.  
 
4. 
LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ 
4 g granulí 
 
5. 
ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 
 
Perorální podání.  
 
6. 
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 
DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 
Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. 
Datum revize textu : 22.5.2014 
8. 
POUŽITELNOST 
 
EXP:   
 
 
9. 
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 
 
 
10. 
ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 
NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE 
 
BOIRON, Messimy, Francie 
 
BOIRON, Ste-Foy-lès-Lyon, Francie  
 
 
12. 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 

Reg. číslo: 93/632/94-A/C 
 
 
13. 
ČÍSLO ŠARŽE  
 
Lot: 
 
 
14. 
KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
 
 
15. 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. 
 
16. 
INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.