Lék Prostakan Forte

Kód SÚKL
0007432  
Název LP
Prostakan Forte (Cps Mol 200)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Měkká tobolka
Velikost balení
200
Síla
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Serenoae Extractum, Urticae Radicis Extractum Siccum
ATC skupina
SERENOOVÝ PLOD (G04CX02)

Složení

  1. Serenoae Extractum – 160 MG
  2. Urticae Radicis Extractum Siccum – 120 MG
  3. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  4. Sojae Oleum Hydrogenatum – PL MG
  5. Adeps Solidus – PL MG
  6. Gelatina Succinata – PL MG
  7. Glycerolum 85% – PL MG
  8. Ferri Oxidum Flavum – PL MG
  9. Ferri Oxidum Nigrum – PL MG
  10. Ceruleum Protectum V – PL MG

Příbalová informace

 
sp. zn. sukls159955/2014 
 
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
Prostakan forte 
Měkké tobolky 
Serenoae  extractum, Urticae  radicis extractum siccum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4.  

Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
:  
1. 
Co je Prostakan forte a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prostakan forte užívat   
3. 
Jak se Prostakan forte užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak Prostakan forte uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
CO JE PROSTAKAN FORTE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Prostakan  forte  je  fytofarmakum,  urologikum.  Kombinace  serenoového  extraktu  (s  obsahem 
liposterolů) a suchého extraktu z kořene kopřivy zabraňuje tvorbě hormonů, které stimulují nadměrný 
růst  prostaty,  a  zmírňuje  hormonální  nerovnováhu,  která  souvisí  s věkem.  V  důsledku  toho  je  mj. 
omezeno  další  zvětšování  objemu  prostaty.  Kombinace  extraktů  vede  ke  zvětšení  proudu  moči  a 
zlepšení potíží při močení, současně má i mírný protizánětlivý a protiedémový (otok snižující) účinek. 
 
 
Bez porady s lékařem se Prostakan forte užívá: 
-  u  mužů  středního  a  vyššího  věku  při  funkčních  obtížích  při  benigní  hyperplazii  (nezhoubném 
zbytnění)  prostaty,  především  v  jejích  počátečních  stádiích  (stadium  I  -  II).    Mezi  příznaky  tohoto 
onemocnění patří časté močení (zvláště v noci), obtížný začátek a zvýšené úsilí během močení, slabý 
močový proud, pocit nedokonalého vyprázdnění močového měchýře apod.  
 
Klasifikace stadií benigní hyperplazie prostaty: 
Stádium  Název 
Nález 

Stádium  dráždění  - 
Obtížné a bolestivé močení (bolest za stydkou sponou)  
(iritace) 

Zpomalené zahájení močení 

Prodloužené a přerušované močení 

Slabý proud moči 

Časté močení (zejména během noci) 

Únik moči (inkontinence) 

Při močení dochází k úplnému vyprázdnění močového 
měchýře. 

 
II 
Stadium zbytkové 

Obtíže s močením přetrvávají 
(reziduální) moči 

Močový měchýř se již plně nevyprazdňuje a zůstává v něm i 
po vymočení tzv. zbytková (residuální) moč 

Pocit nedokonalého vyprázdnění močového měchýře 
 
III 
Stádium 

"Paradoxní inkontinence z přetékání" (neustálé odkapávání 
dekompenzace 
moči způsobené přeplněným močovým měchýřem) 

Kompletní zadržení moči (neschopnost vymočit se) 
 
 
Pokud zpozorujete příznaky stádia III, neprodleně vyhledejte lékaře. Uvedené příznaky jsou spojeny 
s rozvojem  poškození  močových  cest  a  ledvin  způsobeného  nahromaděním  moči  (hydronefrotická 
ledvina, selhání ledviny), které správně rozpozná jedině lékař. 
 
Pokud  zpozorujete  krev  v moči  nebo  spermatu,  pociťujete  bolesti  kostí,  nebo  k výše  uvedeným 
příznakům  I.  nebo  II.  stádia  benigní  hyperplazie  prostaty  ještě  trpíte  nechutenstvím,  hubnete  nebo 
máte  horečku,  navštivte  lékaře,  protože  uvedené  příznaky  mohou  doprovázet  nádorové  onemocnění 
prostaty nebo močového měchýře. 
 
Před zahájením léčby doporučujeme vyhledat lékaře také v případě, že trpíte výše popsanými obtížemi 
s močením  a  zároveň  trpíte  častými  infekcemi  močových  cest,  urolitiázou  (tvorba  a  přítomnost 
kamenů  v močových  cestách)  nebo  jste-li  silný  kuřák.  U  kuřáků  existuje  vyšší  riziko  nádorového 
onemocnění močových cest. 
  
Prostakan forte pouze mírní obtíže v počátečních stadiích nezhoubného zbytnění (benigní hyperplázie) 
prostaty,  aniž  by  upravoval  její  samotné  zbytnění.  Léčba  tímto  přípravkem  nenahrazuje  případnou 
nutnost pozdějšího chirurgického výkonu. Proto jsou nutné pravidelné kontroly lékařem  - urologem. 
Lékaře je třeba vyhledat ihned, pokud se objeví krev v moči nebo spermatu, nebo bolestivé nutkání 
močit doprovázené neschopností vymočit se (akutní retence moči). 
 
Pokud  máte  rodinnou  zátěž  zhoubnými  nádory  či  tzv.  familiárním  karcinomem  prostaty,  před 
zahájením léčby navštivte nejdříve svého lékaře. 
 
Po poradě s lékařem se dále Prostakan forte užívá   
- podpůrně při doléčování po operacích prostaty, chronických zánětech prostaty, případně, a to i u žen, 
při dráždivém močovém měchýři.  
 
Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
2. 
ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PROSTAKAN  FORTE 
UŽÍVAT  

 
Neužívejte Prostakan forte 

jestliže jste alergický(á) na serenoový extrakt (Serenoa repens) nebo na suchý extrakt z kořene 
kopřivy (Urticae radicis) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  
-  
jestliže  jste  alergický/á  na  arašídy  nebo  sóju  (viz  Bod  2  –  Prostakan  forte  obsahuje 
hydrogenovaný sójový olej) 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím Prostakanu forte se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Přípravek pouze mírní obtíže v počátečních stadiích benigní hyperplazie, neupravuje samotné zbytnění 
prostaty. Léčebný účinek se plně projeví až po několika (alespoň čtyřech) týdnech léčby, s vysazením 
léčby účinek odeznívá. 
Léčba tímto přípravkem nenahrazuje případnou nutnost pozdějšího chirurgického výkonu. 
 
Během léčby přípravkem Prostakan forte jsou nutné pravidelné kontroly u lékaře – urologa. 

 
 
Existuje mnoho jiných onemocnění způsobujících poruchy močení, u kterých může být nezbytný jiný 
druh léčby. I když je Prostakan forte vhodný k léčbě lehkých až středně těžkých močových obtíží, jsou 
nutné pravidelné kontroly u lékaře, aby se vyloučily zhoubné změny prostaty. Lékaře je třeba vyhledat 
ihned,  pokud  se  objeví  krev  v  moči  nebo  spermatu,  nebo  bolestivé  nutkání  močit  doprovázené 
neschopností vymočit se (akutní retence moči). 
 
 
Další léčivé přípravky a Prostakan forte 
Interakce nejsou známy. 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.   
 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není relevantní. 
 
Prostakan forte obsahuje hydrogenovaný sójový olej.  
Pokud jste alergický(á) na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek. 
 
 
3. 
JAK SE PROSTAKAN FORTE UŽÍVÁ 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á) poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučené dávkování přípravku je 1 tobolka dvakrát denně, tj. jedna ráno a jedna večer, v průběhu 
jídla nebo po jídle. Tobolky se polykají celé, nerozkousané, zapíjejí se menším množstvím vody nebo 
čaje.  
 
Léčebný  účinek  se  plně  projeví  po  několika  (alespoň  čtyřech)  týdnech  léčby.  S vysazením  léčby 
účinek odeznívá. 
 
Pokud  se  vaše  obtíže  při  léčbě  přípravkem  Prostakan  forte  nezlepší  po  4 týdnech  užívání  přípravku 
nebo pokud se neupraví do 3 měsíců od zahájení léčby, případně se Vaše obtíže znovu objeví, poraďte 
se s lékařem. 
 
Bez porady s lékařem neužívejte Prostakan forte déle než 3 měsíce. 
 
Jestliže jste užil(a) více Prostakanu forte, než jste měl(a) 
Příznaky předávkování nebyly zaznamenány. Při případném předávkování se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Prostakan forte 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku,  ale  pokračujte  v užívání 
tak, jak Vám předepsal lékař nebo je napsané v této příbalové informaci.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Prostakan forte 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
 

 
4. 
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
 
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujících informacích o frekvenci: 
Velmi časté
Časté: 
Více než u 1 z 10 léčených osob 
Více než u 1 ze 100 léčených osob 
Méně časté
Vzácné: 
Více než u 1 z 1000 léčených osob 
Více než u 1 z 10 000 léčených osob 
Velmi vzácné
u 1 nebo méně z 10 000 léčených osob včetně jednotlivých hlášených případů 
 
 
Vzácné:  
-  mírné gastrointestinální (zažívací) potíže 
-  alergické reakce, tj. svědění, vyrážka, kopřivka. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. 
JAK PROSTAKAN FORTE UCHOVÁVAT  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte  při  teplotě  do  30  °C  v  původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před  světlem  a 
vlhkostí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  blistru  za 
Použitelné do a EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 
OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
Co Prostakan forte obsahuje 
 

Léčivými  látkami  jsou  serenoový  extrakt  –  Serenoae  extractum  (10  -  14,3  :  1)    160  mg, 
extrahováno  ethanolem  90%  (m/m),    a  suchý  extrakt  z kořene  kopřivy  –  Urticae  radicis 
extractum siccum (7,6 - 12,5 : 1) 120 mg, extrahováno ethanolem 60% (m/m) 

 

Pomocnými látkami jsou: koloidní bezvodý oxid křemičitý, hydrogenovaný sójový olej, ztužený 
tuk, glycerol 85%, sukcinylovaná želatina, žlutý oxid železitý (E 172), černý oxid železitý (E 
172), patentní modř V (E 131). 
 
Jak Prostakan forte vypadá a co obsahuje toto balení 
Prostakan forte je zelená, oválná, měkká želatinová tobolka  obsahující tmavě hnědou pastu.  
Je dostupný v balení po 60, 120 a 200 měkkých tobolek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG 
Willmar-Schwabe-Str. 4 
D-76227 Karlsruhe 
Německo 
Tel.: 0049 721 4005 0 
Fax: 0049 721 4005 202 
E-mail: info@schwabepharma.com 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
 
Česká republika 
 
Schwabe Czech Republic s.r.o. 
Čestmírova 1 
CZ- 140 00 Praha 4 
Tel: +420241740447 
E-mail: info@schwabe.cz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
16.1.2015