Lék Clotrimazol Hbf 10MG/G

Kód SÚKL
0006412  
Název LP
Clotrimazol Hbf (10mg/g Crm 1x30g)
Cesta podání
Kožní podání (DRM)
Léková forma
Krém
Velikost balení
1X30G
Síla
10MG/G
Typ balení
Tuba
Účinné látky
Clotrimazolum
ATC skupina
KLOTRIMAZOL (D01AC01)

Složení

  1. Clotrimazolum – 1 GM
  2. Propylenglycolum – PL GM
  3. Stearomacrogolum 100 – PL GM
  4. Stearomacrogolum 1050 – PL GM
  5. Alcohol Cetylicus – PL GM
  6. Paraffinum Perliquidum – PL GM
  7. Propylparabenum – PL GM
  8. Methylparabenum – PL GM
  9. Aqua Purificata – 100 GM

Příbalová informace

sp. zn. sukls67700/2015 
Příbalová informace: Informace pro pacienta 
CLOTRIMAZOL HBF 
10 mg/g 
krém 
clotrimazolum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás 
důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou  uvedeny  v této příbalové informaci viz 
bod 4. 

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1.Co je CLOTRIMAZOL HBF a k čemu se používá 
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CLOTRIMAZOL HBF používat 
3.Jak se přípravek CLOTRIMAZOL HBF používá 
4.Možné nežádoucí účinky 
5.Jak přípravek CLOTRIMAZOL HBF uchovávat 
6.Obsah balení a další informace 
1. CO JE CLOTRIMAZOL HBF A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
CLOTRIMAZOL HBF obsahuje léčivou látku klotrimazol 10 mg (1%) v 1 g krému. 
Přípravek je určen k léčbě kožních onemocnění způsobených kvasinkami, plísněmi a některými bakteriemi.  
Jedná se o: 
- plísňové onemocnění (dermatomykózy), vyskytující se nejčastěji v místech snadné zapářky (v kožních záhybech): mezi 
prsty u nohou (tinea pedum), v oblasti třísel (tinea inguinalis), na trupu (tinea corporis), na rukou (tinea manuum). Projevují 
se zčervenáním, svěděním, někdy i olupováním kůže, případně může dojít i k bolestivým prasklinám kůže. 
- pityriasis versicolor – projevuje se obvykle na hrudníku nebo na zádech jako olupující se, nesvědivé skvrny. 
- erythrasma projevuje se jako hnědočervené, mírně šupinaté, ostře ohraničené, nesvědivé skvrny až plochy v oblastech 
zapářky nebo mezi prsty. 
- zánět zevních rodidel u žen (vulvitida) - projevuje se svěděním, zarudnutím, pálením, zduřením nebo bolestivostí zevních 
rodidel  
- zánět žaludu pohlavního údu u mužů (balanitida) - projevuje se zarudnutím a svěděním žaludu a předkožky, případně 
páchnoucím výtokem z předkožkového vaku.  
 
Pokud si nejste jistý(á), zda trpíte některým z těchto onemocnění, poraďte se s lékařem ještě předtím, než začnete tento 
přípravek používat.  
 
Pouze na doporučení lékaře se přípravek dále používá u seborhoické dermatitidy a dalších kožních onemocnění způsobených 
bakteriemi. 
 
 
1/4 
Přípravek CLOTRIMAZOL HBF krém mohou používat dospělí a děti od věku 2 let. O používání přípravku u dětí však má 
vždy rozhodnout lékař a léčba má probíhat pod jeho dohledem. 
Pokud se do 7 dnů (u zánětu zevních rodidel) nebo do 14 dnů (u kožních infekcí) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám 
přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Zánět zevních rodidel:  
Mezi nejčastější příčiny akutního zánětu zevních rodidel patří léčba antibiotiky, cukrovka, nadměrná konzumace sladkostí, 
koupel ve znečištěné vodě, hormonální antikoncepce s vysokou dávkou estrogenů a nošení nevhodného (těsného a 
neprodyšného) spodního prádla.  
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT  
    CLOTRIMAZOL  HBF 
 
Nepoužívejte přípravek CLOTRIMAZOL HBF  
jestliže jste alergický (á) na léčivou látku nebo některou z pomocných látek (cetylalkohol, propylenglykol,   parabeny). 
 
Pokud přípravek CLOTRIMAZOL HBF používáte k léčbě zánětu zevních rodidel: 
 
Navštivte co nejdříve lékaře a nepoužívejte tento přípravek, pokud máte jeden nebo více z následujících příznaků: 
 
zvýšenou teplotu (38 °C a vyšší) nebo zimnici;  
 
bolest v podbřišku;  
 
bolesti zad;  
 
zapáchající vaginální (poševní) výtok;  
 
nevolnost;  
 
vaginální krvácení a/nebo přidruženou bolest v bedrech;  
 
pálení při močení a jiné obtíže při močení spojené s vaginálním výtokem. 
 
Zvláštní opatrnosti při používání CLOTRIMAZOLU HBF je zapotřebí pokud krém používáte k léčbě zánětu zevních 
rodidel (vulvitida): 

  Před  použitím  přípravku  nejprve  navštivte  lékaře,  pokud  jste  prodělala  více  než  dvakrát  vaginální  infekci 
(kandidózy) za posledních 6 měsíců.  
  Léčba může být opakována, přesto opakované infekce mohou být projevem jiného základního onemocnění, včetně 
cukrovky nebo HIV infekce. Vyhledejte lékaře, pokud se příznaky onemocnění během 6 měsíců vrátí.  
  Pokud přípravek používáte k léčbě zánětu zevních pohlavních orgánů, je nutné, aby přípravek současně používal i 
Váš sexuální partner, neboť jinak by mohlo dojít k Vaší opětovné nákaze a návratu obtíží.  
  Při léčbě se doporučuje vyhnout se pohlavnímu styku, protože infekce by tak mohla být přenesena na partnera.  
 
 
Děti a dospívající 
Přípravek není určen pro děti mladší 2 let. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Clotrimazol HBF se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pokud je přípravek používán v oblasti genitálií, může snižovat účinnost a bezpečnost latexových antikoncepčních pomůcek, 
jako jsou kondomy a pesary. Použijte proto alternativní metody antikoncepce ještě nejméně 5 dní po skončení léčby tímto 
přípravkem. 
Je nutné zamezit kontaktu přípravku s očima. 
 
 
 
2/4 
Další léčivé přípravky a CLOTRIMAZOL HBF 
Účinek přípravku CLOTRIMAZOL HBF a účinky jiných současně používaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.  
Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte CLOTRIMAZOL HBF. 
Při léčbě přípravkem CLOTRIMAZOL HBF se nedoporučuje současná léčba polyenovými antibiotiky (nystatin, natamycin) 
z důvodů možnosti snížení jejich účinku.  
O používání dalších volně prodejných léků se poraďte s Vaším ošetřujícím lékařem. 
Přípravek CLOTRIMAZOL HBF s jídlem a pitím 
Použití přípravku CLOTRIMAZOL HBF není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek lokálního podání přípravku 
CLOTRIMAZOL HBF není jídlem ani nápoji ovlivněn. 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
Jestliže  jste  těhotná  ,  o  vhodnosti  používání  přípravku  se  poraďte  s lékařem.  Používání  přípravku  zvláště  v prvních  3 
měsících těhotenství se nedoporučuje. Jestliže kojíte, přípravek nemá být nanášen na prsní bradavky před kojením. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek CLOTRIMAZOL HBF obsahuje propylparaben, methylparaben, propylenglykol a cetylalkohol, které 
mohou způsobit alergické reakce (např. kontaktní dermatitidu). 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CLOTRIMAZOL HBF POUŽÍVÁ? 
Vždy používejte CLOTRIMAZOL HBF krém přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Před každým použitím krému je třeba postižené místo pečlivě omýt a osušit. 
Kožní kvasinkové infekce:  
Pokud lékař neurčí jinak, nanáší se CLOTRIMAZOL HBF krém 2 -3 x denně na postižená místa v tenké vrstvě (obvykle 
postačí asi půl centimetru krému na plochu o velikosti dlaně).  
U kožních kvasinkových infekcí může dojít k rychlému zlepšení příznaků, nicméně pro zamezení návratu onemocnění je 
třeba pokračovat v léčbě ještě asi 2 týdny po vymizení všech známek onemocnění. Krém je třeba používat 3- 4 týdny u 
plísňových onemocnění kůže (dermatomykóz), 2-4 týdny u onemocnění erythrasma a 1-3 týdny u onemocnění pityriasis 
versicolor. Pokud nedojde k zlepšení příznaků po 14 dnech léčby, nebo pokud se příznaky zhoršují, vyhledejte lékaře. Bez 
porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny. 
Zánět zevních rodidel u ženy a zánět žaludu pohlavního údu u muže:  
Pokud lékař neurčí jinak, nanáší se CLOTRIMAZOL HBF krém 2 až 3 krát denně na postižená místa v tenké vrstvě (obvykle 
postačí asi půl centimetru krému na plochu o velikosti dlaně). U žen se krém nanáší na oblast zevních rodidel až ke 
konečníku, u mužů na kůži žaludu a předkožku.  
Krém je třeba používat 1-2 týdny. Po odeznění zjevných příznaků pokračujte v léčbě alespoň 2 týdny. 
Pokud do 7 dnů od začátku léčby CLOTRIMAZOLEM HBF nedojde ke zlepšení příznaků nebo se naopak příznaky zhoršují, 
 vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny. 
K zabránění návratu infekce je třeba současně léčit sexuální partnery, i když nemají žádné obtíže. 
Přípravek je určen jen ke kožnímu podání. 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek CLOTRIMAZOL HBF  
Použijte jej hned, jak si vzpomenete. Nezdvojujte však následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
O vhodnosti současného používání přípravku CLOTRIMAZOL HBF s jinými léky se poraďte s lékařem. 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 
 
3/4 
Nežádoucí účinky: 
Méně časté (vyskytují se u 1- 10 z 1000 pacientů): 
Alergická reakce 
Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pacientů): 
Podráždění kůže (pálení, svědění anebo přechodné zarudnutí) 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí 
účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 
http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
5. JAK PŘÍPRAVEK CLOTRIMAZOL HBF UCHOVÁVAT 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za Použitelné do:.  
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod <nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s 
přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
6. DALŠÍ INFORMACE 
Co obsahuje CLOTRIMAZOL HBF 
Léčivá látka je clotrimazolum  10 mg  (1%) v 1 g krému. 
Pomocné látky: propylenglykol, stearomakrogol 100, stearomakrogol 1050, cetylalkohol, lehký tekutý parafín, 
propylparaben, methylparaben, čištěná voda. 
 
Jak přípravek CLOTRIMAZOL HBF vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílý, homogenní krém hladké konzistence.  
Obal: hliníková tuba s PP šroubovacím uzávěrem a krabička. 
Velikost balení 10 g, 20 g, 30 g, 50 g krému. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03  Pardubice, Česká republika 
 
Výrobce 
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika s místem propouštění šarží na adrese Herbacos 
Recordati s.r.o., Generála Svobody 335, 533 51 Pardubice-Rosice nad Labem, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
10.4.2015 
 
4/4