Lék Alvisan Neo

Kód SÚKL
0004364  
Název LP
Alvisan Neo (Spc 1 I)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Léčivý čaj
Velikost balení
1 I
Síla
Typ balení
Sáček
Účinné látky
Visci Albi Herba, Hyperici Herba, Crataegi Folium Cum Flore, Crataegi Fructus, Equiseti Herba, Menthae Piperitae Herba, Melissae Herba, Matricariae Flos
ATC skupina
FYTOFARMAKA A ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY (ČESKÁ ATC SKUPINA) (V11)

Složení

  1. Visci Albi Herba – 40 GM
  2. Hyperici Herba – 20 GM
  3. Crataegi Folium Cum Flore – 16,5 GM
  4. Crataegi Fructus – 10 GM
  5. Equiseti Herba – 7,5 GM
  6. Menthae Piperitae Herba – 2 GM
  7. Melissae Herba – 2 GM
  8. Matricariae Flos – 2 GM

Příbalová informace

sp.zn.sukls35479/2016 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA NA OBALU 
 
NÁZEV PŘÍPRAVKU 
ALVISAN NEO 
 
doplňková léčba při lehce zvýšeném krevním tlaku 
Léčivý čaj 
Perorální podání 
 
SLOŽENÍ 
Visci albi herba 0,6 g (nať jmelí), Hyperici herba 0,3 g (třezalková nať), Crataegi folium cum flore 
0,247 g (hlohový list s květem), Crataegi fructus 0,15 g (hlohový plod), Equiseti herba 0,113 g 
(přesličková nať), Menthae pip. herba 0,03 g (nať máty peprné), Melissae herba 0,03 g (meduňková 
nať), Matricariae flos 0,03 g (heřmánkový květ) v 1,5g nálevovém sáčku. 
 
POUŽITÍ 
Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako doplňková léčba při lehce zvýšeném krevním tlaku. 
 
Přípravek je určen pro dospělé pacienty. 
 
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti 
z dlouhodobého použití. 
 
PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ 
1 nálevový sáček se přelije šálkem (¼ l) vařící vody a po 15 min. vyluhování v přikryté nádobě se 
vyjme, čaj se nesmí vařit. Pije se ráno a večer. Připravuje se vždy čerstvý. 
 
Nástup účinku lze očekávat do 14 dnů po 1. podání. 
 
V případě, že příznaky přetrvávají déle než 6 týdnů nebo objeví-li se nežádoucí účinky nebo jiné 
neobvyklé reakce, je nutná konzultace s lékařem. 
 
KONTRAINDIKACE 
Neužívejte při přecitlivělosti na některou složku přípravku. 
Kvůli obsahu třezalky neužívejte při přecitlivělosti na sluneční záření, zejména u osob se světlou pletí. 
Dále neužívejte  při těžkých poruchách nervové soustavy, u HIV pozitivních pacientů léčených 
inhibitory proteázy a u pacientů po transplantaci orgánů. 
 
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Vzhledem k obsahu třezalky (Hyperici herba) existuje u citlivých osob možnost fotosenzibilizace 
(zvýšení citlivosti na sluneční záření). V takovém případě je třeba se vyhnout zdrojům UV záření 
(slunce, solária). 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci.  
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky: 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
1/3 
 
 
 
INTERAKCE 
Přípravek obsahuje třezalku, a proto může ovlivňovat účinek některých současně podávaných léků 
užívaných k uklidnění a při depresích. Může také snižovat účinky indinaviru a ostatních retrovirových 
přípravků používaných k léčbě HIV pozitivních pacientů. Snižuje také účinky cyklosporinu (lék 
používaný po transplantacích orgánů) a pravděpodobně i některých dalších léčiv, jako je hormonální 
antikoncepce, digoxin (na léčbu srdečních chorob), theofylin (na léčbu astmatu), warfarin (lék k 
ovlivnění krevní srážlivosti), léky na svalové křeče (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin), triptany (na 
léčbu migrény), inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (na léčbu depresí). Proto vždy informujte 
svého lékaře o užívání přípravků s obsahem třezalky tečkované. 
 
UPOZORNĚNÍ 
Užívání přípravku je vhodné konzultovat s lékařem. 
Při užívání přípravku je nutné pravidelné sledování krevního tlaku lékařem. 
Objeví-li se během užívání přípravku dušnost, bolest v srdeční krajině, bolesti vyzařující do oblasti 
krku, paží, nadbřišku nebo horní části břicha a otoky nohou, je nutno ihned vyhledat lékaře. 
Při užívání přípravků obsahujících třezalku se vyvarujte intenzivního slunečního záření či jiného 
zdroje UV záření. 
Přípravek obsahuje třezalku, která může negativně ovlivňovat účinek hormonální antikoncepce. 
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a 
rychlé rozhodování (řízení vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách). Tuto činnost lze vykonávat 
pouze s výslovným souhlasem lékaře nebo nejdříve 4 hodiny po požití. 
Nevhodné pro těhotné a kojící ženy a děti a dospívající do 18 let. 
 
Doporučujeme uživateli, aby se poradil s lékařem, pokud příznaky onemocnění při používání 
tradičního rostlinného přípravku přetrvávají, nebo pokud se objeví nežádoucí účinky neuvedené v 
příbalové informaci. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. 
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 
 
UCHOVÁVÁNÍ 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem a vlhkostí. 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
VELIKOST BALENÍ 
20 nálevových sáčků po 1,5 g 
Hmotnost náplně 30,0 g 
 
25 nálevových sáčků po 1,5 g 
Hmotnost náplně 37,5 g 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO 
Reg. č.: 94/615/69-C 
 
Č.šarže 
POUŽITELNÉ DO 
 
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE 
LEROS, s.r.o. 
U Národní galerie 470 
156 00 Praha 5 – Zbraslav 
Česká republika 
2/3 
 
e-mail: leros@leros.cz 
 
INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU NA OBALU 
alvisan neo 
 
DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 
10.5.2016 
3/3