Lék Mercurius Solubilis 31CH-200CH

Kód SÚKL
0003325  
Název LP
Mercurius Solubilis (31ch-200ch Gra 4G)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Granule
Velikost balení
4G
Síla
31CH-200CH
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Mercurius Solubilis Hahnemanni - Dilutio Homeopathica
ATC skupina
HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA) (V12)

Složení

  1. Mercurius Solubilis Hahnemanni - Dilutio Homeopathica
  2. Saccharosum Cum Lactoso – 4 GM

Příbalová informace

sp.zn. sukls201183/2012 
 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
ETIKETA na dóze s granulemi 
 
 
1. 
NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
 
MERCURIUS SOLUBILIS  3CH-200CH, 3K-10MK 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 
 
MERCURIUS SOLUBILIS HAHNEMANNI    
 
3. 
SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 
 
Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy. 
 
4. 
LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 
4 g granulí 
5. 
ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 
 
Perorální podání.  
 
6. 
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT 
UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
7. 
DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 
Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. 
Používejte podle rady odborníka na homeopatii. 
Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.  
Datum revize textu: 14.10.2015 
 
8. 
POUŽITELNOST 
 
EXP: 
 
 
 
9. 
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 
 
 
10. 
ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH 
PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 
 
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 
 
11. 
NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A 
VÝROBCE 
 
Držitel: BOIRON, Messimy, Francie 
Výrobce: BOIRON, Ste-Foy-lès-Lyon, Francie 
 
12. 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
Reg. číslo: 93/166/93-A/C 
 
13. 
ČÍSLO ŠARŽE  
 
Lot: 
 
14. 
KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
15. 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
16. 
INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.