Lék Thuya Occidentalis 31CH-200CH

Kód SÚKL
0003294  
Název LP
Thuya Occidentalis (31ch-200ch Gra 4G)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Granule
Velikost balení
4G
Síla
31CH-200CH
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Thuja Occidentalis - Dilutio Homeopathica
ATC skupina
HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA) (V12)

Složení

  1. Thuja Occidentalis - Dilutio Homeopathica
  2. Saccharosum Cum Lactoso – 4 GM

Příbalová informace

 
sp.zn.sukls168593/2013 
 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA OBALU 
 
{ETIKETA na dóze s granulemi} 
 
 
1. 
NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
 
THUYA OCCIDENTALIS 
 
2CH-200CH3K-10MK 
 
2. 
OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 
 
THUJA OCCIDENTALIS 
 
3. 
SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 
Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.  
 
4. 
LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 
4 g granulí 
 
5. 
ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 
 
Perorální podání.  
 
6. 
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
7. 
DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 
Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. 
Datum revize textu : 19.9.2013 
 
8. 
POUŽITELNOST 
 
EXP:   
 
 
9. 
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 
 
 
10. 
ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 
NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE 
 
BOIRON, Messimy, Francie 
 
BOIRON, Ste-Foy-lès-Lyon, Francie  
 
 
12. 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 1/2 
 
 
Reg. číslo: 93/612/92-A/C 
 
 
13. 
ČÍSLO ŠARŽE  
 
Lot: 
 
 
14. 
KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
 
 
15. 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. 
 
16. 
INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
Nevyžaduje se - odůvodnění přijato. 
 
 2/2