Lék Thuya Occidentalis 2CH

Kód SÚKL
0003293  
Název LP
Thuya Occidentalis (2ch Gra 4G)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Granule
Velikost balení
4G
Síla
2CH
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Thuja Occidentalis - Dilutio Homeopathica
ATC skupina
HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA) (V12)

Složení

  1. Thuja Occidentalis - Dilutio Homeopathica
  2. Saccharosum Cum Lactoso – 4 GM

Příbalová informace

 
sp.zn.sukls168593/2013 
 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA OBALU 
 
{ETIKETA na dóze s granulemi} 
 
 
1. 
NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
 
THUYA OCCIDENTALIS 
 
2CH-200CH3K-10MK 
 
2. 
OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 
 
THUJA OCCIDENTALIS 
 
3. 
SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 
Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.  
 
4. 
LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 
4 g granulí 
 
5. 
ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 
 
Perorální podání.  
 
6. 
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
7. 
DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 
Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. 
Datum revize textu : 19.9.2013 
 
8. 
POUŽITELNOST 
 
EXP:   
 
 
9. 
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 
 
 
10. 
ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 
NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE 
 
BOIRON, Messimy, Francie 
 
BOIRON, Ste-Foy-lès-Lyon, Francie  
 
 
12. 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 1/2 
 
 
Reg. číslo: 93/612/92-A/C 
 
 
13. 
ČÍSLO ŠARŽE  
 
Lot: 
 
 
14. 
KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
 
 
15. 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. 
 
16. 
INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
Nevyžaduje se - odůvodnění přijato. 
 
 2/2