Lék Cordipin XL 40MG

Kód SÚKL
0003033  
Název LP
Cordipin XL (40mg Tbl Ret 30)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta s řízeným uvolňováním
Velikost balení
30
Síla
40MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Nifedipinum
ATC skupina
NIFEDIPIN (C08CA05)

Složení

 1. Nifedipinum – 40 MG
 2. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
 3. Cellulosum – PL MG
 4. Lactosum – PL MG
 5. Hypromellosum 2208 – PL MG
 6. Magnesii Stearas – PL MG
 7. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
 8. Hypromellosum 2910 – PL MG
 9. Macrogolum 6000 – PL MG
 10. Macrogolum 400 – PL MG
 11. Ferri Oxidum Rubrum – PL MG
 12. Titanii Dioxidum – PL MG
 13. Talcum – PL MG

Příbalová informace

sp.zn.sukls193899/2016 
 
Příbalová informace- Rp 
 
Informace pro použití, čtěte pozorně! 
 
Cordipin XL 
(Nifedipinum) 
potahované tablety s řízeným uvolňováním 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Krka, d.d., Novo mesto, Slovinsko 
 
Složení 
Léčivá látka: Nifedipinum 40 mg v 1 potahované tabletě s řízeným uvolňováním. 
Pomocné látky:  Mikrokrystalická celulosa, celulosa, laktosa, hydroxypropylmethylcelulosa, 
magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, makrogol, červený oxid železitý, oxid titaničitý, 
mastek. 
 
Indikační skupina  
Antihypertenzivum, vazodilatans 
 
Charakteristika 
Nifedipin  zabraňuje  průniku  vápníku  do  buněk srdečního svalu a hladké  svaloviny srdečních tepen. 
Tím dochází k rozšíření věnčitých tepen, čímž se zlepšuje prokrvení srdečního svalu a jeho zásobování 
kyslíkem. Současně nifedipin rozšiřuje periferní (obvodové) tepny a tak odlehčuje zatížení srdce a 
snižuje krevní tlak. 
Uvolňování účinné látky při použití tablet s řízeným uvolňováním je pomalé. Účinek přetrvává po dobu 
až 24 hodin. 
 
Indikace  
Přípravek  je  určen  k  léčbě vysokého  krevního tlaku  a  k léčbě chronické stabilní (námahové) anginy  
pectoris (projevující se bolestí na hrudi vznikající při fyzické námaze) a k léčbě tzv. vazospastické 
anginy pectoris (projevující se bolestí na hrudi, která se objevuje v klidu). 
Cordipin XL mohou užívat pouze dospělí. 
 
Kontraindikace  
Přípravek nesmí užívat  pacienti přecitlivělí na  účinnou látku nebo další složky přípravku, těhotné ženy 
a  kojící matky.  Přípravkem rovněž nesmějí být léčeni pacienti s kardiogenním  šokem (šok způsobený 
velmi těžkou poruchou srdeční funkce), těžkým srdečním selháním,  pokročilou  aortální stenózou 
(zúžení srdeční chlopně), porfyrií (onemocnění látkové přeměny působku porfyrinu). Pacienti 
s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií (onemocnění charakterizované zbytněním srdeční 
svaloviny), s cukrovkou, těžkou jaterní poruchou, těžkou plicní hypertenzí (přetlak v plicním oběhu), 
nestabilní anginou pectoris (závažná forma anginy pectoris charakterizovaná zvýšenou četností 
záchvatů), nízkým krevním tlakem a při akutním srdečním infarktu mohou užívat přípravek, jen pokud 
je to nezbytně nutné a jen za pečlivého lékařského dohledu. 
 
Nežádoucí účinky 
Nežádoucí účinky jsou přechodného  a mírného charakteru a obvykle nevyžadují  ukončení léčby.  
Mohou  se  objevit bolesti hlavy, zčervenání tváře, návaly, otoky  v  oblasti  kotníků a vzácně   náhlý 
pokles krevního  tlaku,  závratě,  kožní  vyrážka, pocit na zvracení, únava, zrychlení  srdečního tepu a  
bušení  srdce, pálení žáhy, zduření dásní při dlouhodobém užívání a potíže s dýcháním. 
Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři. 
 
Interakce  
1/2 
Účinky přípravku Cordipin XL a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem 
ovlivňovat. Proto by Váš lékař měl být informován, které léky užíváte a to na lékařský předpis i bez něj. 
Než začnete užívat jakýkoliv lék, poraďte se se svým lékařem. 
Pokud jsou  současně užívány další léky snižující vysoký krevní tlak, léky zvyšující vylučování moči a 
některé léky používané při léčbě srdečních onemocnění (nitráty),  dochází k dalšímu  snížení krevního 
tlaku. Podobné účinky má rovněž fentanyl (užívaný při celkovém znecitlivění nebo proti bolesti). 
Cimetidin (lék užívaný při vředové chorobě žaludku) zvyšuje hladinu Cordipinu XL a zesiluje jeho 
účinek. 
Cordipin XL zesiluje účinek digoxinu (lék užívaný při srdeční nedostatečnosti), karbamazepinu (lék 
užívaný při onemocnění štítné žlázy), fenytoinu (užívá se k léčbě epilepsie), teofylinu (lék při dechové 
nedostatečnosti). Grapefruitová šťáva zvyšuje účinek nifedipinu, včetně účinků nežádoucích. Z tohoto 
důvodu se doporučuje v průběhu léčby nepít grapefruitovou šťávu. 
 
Dávkování a způsob podávání  
Přesné dávkování  vždy určí lékař. 
Obvykle se užívá jedna tableta ráno. Při nedostatečném účinku může lékař doporučit zvýšení dávky na  
dvě tablety denně (ráno a večer).  
Tablety se užívají po jídle, polykají se celé, bez rozlomení či rozkousání a zapíjejí se sklenicí vody. 
Léčba je dlouhodobá. Léčbu nikdy nepřerušujte bez porady s lékařem. Při náhlém ukončení léčby může 
dojít k náhlému zhoršení Vašeho onemocnění. 
 
Upozornění 
Zvláště  při zahájení léčby a  při současném užívání dalších skupin léků, které jsou určeny k léčbě 
vysokého krevního tlaku (například beta-blokátory) jsou nezbytné častější kontrolní vyšetření (i v 
případě, že se cítíte dobře), protože může dojít k výraznému poklesu krevního tlaku nebo k poruše 
srdeční funkce až k srdečnímu selhání.  
Pokud trpíte závažnějším srdečním onemocněním (hypertrofickou kardiomyopatií, nestabilní anginou 
pectoris), cukrovkou, těžší nedostatečností jater nebo závažnější plicní hypertenzí a jste-li již 
pokročilejšího věku, bude vás během počátku léčby váš lékař pečlivě sledovat. Užívání přípravku může 
ovlivnit výsledky některých laboratorních vyšetření (zejména jaterních testů). Přípravek může  
prodloužit krvácivost.  
Přípravek Cordipin XL může zejména na počátku léčby při zvýšené únavě a závrati nepříznivě ovlivnit 
činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení 
motorových vozidel, obsluha strojů apod.). Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě 
výslovného souhlasu lékaře. 
V průběhu léčby se nedoporučuje pít alkoholické nápoje. 
 
Předávkování  
Při předávkování může dojít k poklesu krevního tlaku, až k rozvoji šokového stavu, zpomalení srdeční 
akce, srdečnímu selhání a mohou se objevit křeče. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku 
dítětem je nutné co nejdříve vyhledat lékaře. 
 
Uchovávání 
Uchovávejte při teplotě do 25oC 
 
Varování 
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 
Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí. 
 
Balení 
20 a 30 potahovaných tablet s řízeným uvolňováním 
 
Datum poslední revize 
11.11.2016 
 
 
2/2