Lék Glukóza 40 Braun 400MG/ML

Kód SÚKL
0002587  
Název LP
Glukóza 40 Braun (400mg/ml Inf Sol 20x10ml)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Infuzní roztok
Velikost balení
20X10ML
Síla
400MG/ML
Typ balení
Ampulka (Ampule)
Účinné látky
Glucosum Monohydricum
ATC skupina
CUKRY (B05BA03)

Složení

  1. Glucosum Monohydricum – 440 GM
  2. Glucosum – 400 GM
  3. Acidum Hydrochloricum
  4. Aqua Pro Iniectione – 1000 ML

Příbalová informace
Příbalová informace: Informace pro uživatele


Glukóza 40 Braun

infuzní roztok

Glucosum monohydricum


DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

B. Braun Melsungen AG

D - 34209, Melsungen, Německo


VÝROBCE

B. Braun Melsungen AG, Melsungen, Německo

B. Braun Medical S.A., Rubi, Španělsko


SLOŽENÍ

1000 ml roztoku obsahuje :

Glucosum monohydricum 440,0 g

(Glucosum anhydricum 400,0 g)

pomocné látky :

Kyselina chlorovodíková 0,1 mol/l max. 1,5 ml

Voda na injekci 1000 mlKalorická hodnota 1000 ml 6700 kJ = 1600 kcal

Teoretická osmolarita 2220 mOsm/l

Titrační acidita (pH 7,4) < 1 mmol/l

Hodnota pH 3,5 - 5,5


INDIKAČNÍ SKUPINA

Infuzní roztok


CHARAKTERISTIKA

Glukóza je v organismu využívána jako zdroj energie. Za fyziologických podmínek představuje nejdůležitější energetickou zásobu. Slouží k udržení normální hladiny cukru v krvi a biosyntézy důležitých složek organismu.


FARMAKOKINETICKÉ VLASTNOSTI

Při infuzi glukóza nejprve proniká do intravazálního prostoru, odkud je potom transportována do prostoru intracelulárního.

Glukóza se prostřednictvím glykolýzy metabolizuje na pyruvát, respektive laktát. Laktát může být částečně navrácen do metabolismu glukózy (Coriho cyklus). Za aerobních podmínek je pyruvát dále zcela oxidován na oxid uhličitý a vodu. Koncové produkty úplné oxidace glukózy jsou eliminovány plícemi (oxid uhličitý) a ledvinami (voda).


TERAPEUTICKÉ INDIKACE

Podání glukózy jako zdroje energie.

Hypoglykemické stavyKONTRAINDIKACE

Hyperglykémie, hypokalémie, acidóza. hyperhydratace, hypotonická dehydratace.


NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Za předpokladu respektování kontraindikací a doporučených dávek nejsou známy.


INTERAKCE

Vzhledem ke kyselému pH může vzniknout interakce s jinými léčivy. V kombinaci s inzulínem a perorálními antidiabetiky dochází ke snížení hladiny glukózy v krvi. Pro možnost vzniku pseudoaglutinace nesmějí být v roztoku glukózy suspendovány erytrocyty.


DÁVKOVÁNÍ

Dospělí :

Dávkování se řídí věkem, hmotností a klinickým stavem pacienta.

Maximální denní dávka představuje 17 ml/kg tělesné hmotnosti/den.

Maximální rychlost infuze je 1,25 ml/kg tělesné hmotnosti/hod.

Maximální rychlost infuze pro 70 kg pacienta je 85 ml/hod, což odpovídá 29 kapkám/min.

Upozornění :

Při patologicky změněném metabolismu (např. posttraumatických, hypoxických stavech, orgánové insuficienci) může docházet ke snížení oxidativního metabolismu glukózy. Z tohoto důvodu je třeba omezit přívod glukózy omezeno na 2 - 4 g/kg tělesné hmotnosti/den.

K léčbě hypoglykémie je dávka stanovena dle aktuální hodnoty glykémie.


Děti :

Dávkování se řídí individuálními potřebami.

Maximální denní dávka glukózy (při dále uvedených omezení přívodu tekutin) nesmí být překročena.

Nedonošené děti až do 18 g/kg tělesné hmotnosti/den

Novorozenci až do 15 g/kg tělesné hmotnosti/den

1 - 2 rok věku až do 15 g/kg tělesné hmotnosti/den

3 - 5 rok věku až do 12 g/kg tělesné hmotnosti/den

6 - 10 rok věku až do 10 g/kg tělesné hmotnosti/den

10 - 14 rok věku až do 8 g /kg tělesné hmotnosti/den


Při rozpisu dávkování je třeba zajistit, aby nebyly překročeny následující doporučené hodnoty celkového objemu všech infundovaných roztoků:

Bazální potřeba tekutin představuje :

1. den po porodu 50 - 70 ml/kg tělesné hmotnosti/den

2. den po porodu 70 - 90 ml/kg tělesné hmotnosti/den

3. den po porodu 80 - 100 ml/kg tělesné hmotnosti/den

4. den po porodu 100 - 120 ml/kg tělesné hmotnosti/den

od 5.dne po porodu 100 - 130 ml/kg tělesné hmotnosti/den

1 rok 100 - 140 ml/kg tělesné hmotnosti/den

2 roky 80 - 120 ml/kg tělesné hmotnosti/den

3 - 5 let 80 - 100 ml/kg tělesné hmotnosti/den

6 - 10 let 60 - 80 ml/kg tělesné hmotnosti/den

10 - 14 let 50 - 70 ml/kg tělesné hmotnosti/denZPŮSOB PODÁVÁNÍ

Intravenózní infuze centrálním žilním katetrem.

Ve funkci aditiva k intravenózní infuzi pouze jako zředěný roztok, aby nedošlo k podráždění vény.


UPOZORNĚNÍ

Infuzní lahve jsou určeny k jednorázovému použití.

Kontrolujte hodnoty glykémie v závislosti na stavu metabolismu a aplikovaném množství.

Infuze glukózy nepodávejte stejnou infuzní soupravou jako krevní konzervy, vzhledem k nebezpečí pseudoaglutinace.


VAROVÁNÍ

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě 15 - 25°C.


BALENÍ

Polyethylenová láhev: 1 x 500 ml, 10 x 500 ml

Plastová ampule: 20 x 10 ml


DATUM REVIZE TEXTU

4.11.2009

Strana 3 (celkem 3)