Lék Cardilan 50MG/ML+50MG/ML

Kód SÚKL
0002132  
Název LP
Cardilan (50mg/ml+50mg/ml Inj Sol 10x10ml)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Injekční roztok
Velikost balení
10X10ML
Síla
50MG/ML+50MG/ML
Typ balení
Ampulka (Ampule)
Účinné látky
Kalii Hydrogenoaspartas-dl Hemihydricus, Magnesii Hydrogenoaspartas-dl Tetrahydricus
ATC skupina
DRASLÍK (A12BA)

Složení

  1. Kalii Hydrogenoaspartas-dl Hemihydricus – 500 MG
  2. Magnesii Hydrogenoaspartas-dl Tetrahydricus – 500 MG
  3. Aqua Pro Iniectione – 10 ML

Příbalová informace

sp. zn. sukls253835/2016 
 
 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE 
Informace o použití, čtěte pozorně! 
 
CARDILAN 
injekční roztok 
 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
BB Pharma a.s., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 - Lhotka, Česká republika 
 
Výrobce 
HBM Pharma s.r.o., Martin, Slovenská republika 
 
Složení 
Jedna   10    ml   ampule    obsahuje   Kalii    hydrogenoaspartas    hemihydricus   500    mg,   Magnesii 
hydrogenoaspartas tetrahydricus 500 mg. 
Koncentrace iontů: 
10 ml obsahuje 108,5 mg draslíku, to odpovídá 2,77 mmol. 
10 ml obsahuje 33,7 mg hořčíku, to odpovídá 1,39 mmol. 
Pomocná látka: voda na injekci. 
 
Indikační skupina 
Kardiakum. 
 
Charakteristika 
Ionty  draslíku  a  hořčíku  vázané  na  kyselinu  asparagovou  pronikají  do  buňek  srdečního  svalu  a  to 
hlavně  jsou-li  ochudobněny   o  tyto   ionty  v  důsledku   ischemie,  přetížení,  podávání   kardiotonik 
a diuretik. Cardilan zlepšuje toleranci digitalisových glykozidů. Přípravek není vhodný k suplementaci 
iontů K a Mg, protože jich obsahuje velmi malé množství. 
 
Farmakokinetické údaje 
Farmakokinetika  směsi  aspartátu  hořčíku  a  draslíku  po  nitrožilním  podání  odpovídá  kinetice  obou 
iontů.  V případě  draslíku  není  znám specifický  mechanizmus  kontroly  absorpce a  distribuce.  Draslík 
se vylučuje převážně  ledvinami a  10 % sliznicí střeva. Vylučování se výrazně redukuje při ledvinové 
insuficienci, což zvyšuje toxicitu solí kalia u těchto pacientů. 
Adrenalin  a  beta-2-sympatomimetika  přesunují  přes  beta-efekt  draslík  do  buněk  a  na  základe  toho 
může vznikat plazmatická hypokalémie. Inzulín zvyšuje intracelulární vychytávání draslíku buňkami a 
proto jsou potřebné při současném podávání inzulínu a suplementace kalia vyšší dávky. 
Kinetika  magnézia  ve  fázi  absorpce  je  různá  u  jednotlivých  solí  s  výjimkou  sulfátu,  chloridu    a 
aspartátu, jež se dobře vstřebávají. Jedna třetina plazmatického hořčíku je vázána na protein. Hlavním 
eliminačním  orgánem je ledvina, proto při renální insuficienci a současné suplementaci hořčíku hrozí 
zvýšené nebezpečí jeho akumulace. 
 
Indikace 
Všeobecnou indikací je buněčná deplece (úbytek) draslíku a hořčíku a k prevenci jejich ztrát. 
Podávají se při digitalisové intoleranci nebo intoxikaci. 
 
Kontraindikace 
Hyperkalémie (zvýšená hladina draslíku v krvi), hypermagnezémie (zvýšená hladina horčíku v krvi), 
metabolická  acidóza  (porucha  rovnováhy  kyselých  a  zásaditých  látek),  akutní  renální  (ledinová) 
nedostatečnost  v  anurické  fázi  (zástava  močení  a  tvorby  moči),  terminální  oligurická  (selhávání 
 
1/2 
zadržování  moči)  fáze  chronické  renální  nedostatečnosti,  Addisonova  choroba,  AV  (síňokomorová) 
blokáda vyššího stupně. 
 
Nežádoucí účinky 
Ojediněle nauzea (nevolnost), abdominální (břišní) obtíže, průjem. Při předávkování možnost vzniku 
hyperkalémie  a  hypermagnezémie.  Riziko  poškození  ledvin  při  dlouhodobém  podávání  vysokých 
dávek. 
 
Interakce 
Mohou přijít do úvahy při současném podání jiných suplementárních přípravků, například přípravků s 
draslíkem a hořčíkem, kdy dochází k aditivnímu efektu. 
Interakce s jinými léky se nepředpokládají. Při eklampsii po podání současně se suxametoniem resp. 
kurareformními myorelaxanciemi potencuje neuromuskulární blokádu. 
 
Dávkování 
V lehčích případech 1-2 ampulky 1-2 krát denně pomalu intravenózně, případně v mikroinfuzi 100 ml 
10% roztoku glukózy nebo izotonického roztoku chloridu sodného. V naléhavých případech je možné 
podat až 4 - 5 ampulí v 500 ml 10 % roztoku glukózy rychlostí 20 kapek za minutu. 
 
Upozornění 
 
Předávkování 
Příznaky hyperkalémie jsou parestezie v končetinách, svalová slabost, bradykardie, zástava srdce nebo 
fibrilace komor v terminální fázi. 
Příznaky  hypermagnezémie  nauzea,  zvracení,  dechová  deprese,  svalová  slabost,  duševní  otupělost  a 
zmatenost, periferní vazodilatace, hypotenze, srdeční arytmie a zástava srdce. 
Léčba: Přestup draslíku do buněk podporují nitrožilně podané ionty vápníku ve formě glukonátu nebo 
chloridu (10 až 40 ml 10 % roztoku). Vápník antagonizuje některé kardiovaskulární účinky draslíku a 
také některé kardiovaskulární a neurologické účinky iontů hořčíku. Vylučování iontů draslíku zvyšují 
saluretika  furosemid  nebo  kyselina  etakrynová.  Při  masívním  předávkování  nebo  poruše  činnosti 
ledvin  je  možné  provést  hemodialýzu  nebo  peritoneální  dialýzu.  Kardiovaskulární  a  neurologické 
účinky iontů draslíku a  hořčíku antagonizují nitrožilně aplikované ionty vápníku. 
Při zachovalé funkci ledvin se podporuje diuréza izoosmolárními roztoky. Při masivním předávkování 
nebo poruše činnosti ledvin je možné provést hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu. 
 
Těhotenství  a  kojení 
Platí stejné omezení jako při jiných suplementárních přípravcích kalia a magnézia. Magnézium se při 
vysokých dávkách ve zvýšené míře vylučuje do mateřského mléka a může vyvolat průjmy kojence. 
Cardilan   nebyl   testován   na   potenciál   snížení   pozornosti   při   řízení   motorových   vozidel,   avšak 
vzhledem   k   mechanizmu   účinku   aspartátů   draselného   a   hořečnatého   nepřichází   při   použití 
doporučených dávek tento vedlejší účinek do úvahy. 
 
Uchovávání 
Uchovávejte při teplotě 10-25°C 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Varování 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
 
Balení 
10 ampulí po 10 ml 
 
Datum poslední revize textu : 
13.10.2016 
 
2/2