Lék Luteinum 4CH

Kód SÚKL
0001622  
Název LP
Luteinum (4ch Gra 4G)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Granule
Velikost balení
4G
Síla
4CH
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Luteinum-dilutio Homeopathica
ATC skupina
HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA) (V12)

Složení

  1. Luteinum-dilutio Homeopathica
  2. Globulae Neutrales A.u.h – 4 GM

Příbalová informace

sp.zn.sukls168593/2013 
 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> <A> <VNITŘNÍM OBALU> 
 
{ETIKETA na dóze s granulemi} 
 
 
1. 
NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
 
LUTEINUM 
4CH-200CH, 6K-10MK 
 
2. 
OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 
 
 
 
3. 
SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 
 
Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.  
 
4. 
LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ 
4 g granulí 
 
5. 
ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 
 
Perorální podání.  
 
6. 
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
7. 
DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 
Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. 
Datum revize textu :  19.9.2013 
 
8. 
POUŽITELNOST 
 
EXP:   
 
 
9. 
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 
 
 
10. 
ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 
NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE 
 
BOIRON, Messimy, Francie 
BOIRON, Ste-Foy-lès-Lyon, Francie  
 

 
12. 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
Reg. číslo: 93/124/02-C 
 
13. 
ČÍSLO ŠARŽE  
 
Lot: 
 
14. 
KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
 
15. 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. 
 
16. 
INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.