Lék Natrium Chloratum Biotika Solutio Isotonica 9MG/ML

Kód SÚKL
0000516  
Název LP
Natrium Chloratum Biotika Solutio Isotonica (9mg/ml Inj Sol 10x10ml)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Injekční roztok
Velikost balení
10X10ML
Síla
9MG/ML
Typ balení
Ampulka (Ampule)
Účinné látky
Natrii Chloridum
ATC skupina
ELEKTROLYTY (B05BB01)

Složení

  1. Natrii Chloridum – 90 MG
  2. Aqua Pro Iniectione – 10 ML

Příbalová informace

sp. zn. sukls253835/2016 
 
  Příbalová informace 
Informace o použití, čtěte pozorně! 
 
  NATRIUM CHLORATUM Biotika solutio isotonica 
injekční roztok 
 
  Držitel rozhodnutí o registraci 
BB Pharma a.s., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 - Lhotka, Česká republika 
  Výrobce 
HBM Pharma s.r.o., Martin, Slovenská republika 
  Složení 
Jedna 5ml ampule injekčního roztoku obsahuje Natri  chloridum 45 mg. 
Jedna 10ml ampule injekčního roztoku obsahuje Natrii chloridum 90 mg. 
Pomocná látka: voda na injekci. 
Obsah sodíku: 3,542 mg/ml, to odpovídá 0,154 mmol/ml. 
  Indikační skupina 
Varia 
  Charakteristika 
Izotonický roztok chloridu sodného. Sodík je hlavní kationt určující osmolaritu extracelulární tekutiny, 
změny  jeho  koncentrace  v  séru  ovlivňují  osmolaritu  všech  tělesných  tekutin.  Hyponatriémie  je 
definovaná nižší koncentrací sodíku v séru než 135 mmol/l. Může se vyvíjet postupně nebo vzniknout 
akutně.  Roztoky  chloridu  sodného  se  používají  k  úpravě  extracelulární  hypovolémie,  dehydratace  a 
sodíkové deplece. Izotonický roztok je vhodný také na sterilní výplach nebo omývání orgánů a tkání. 
Používá se jako vehikulum jiných injekčně podávaných léčiv. 
 
Farmakokinetické údaje 
Po  podání  sodíku  do  organizmu  se  vytváří  rovnovážný  stav  v  extra-  a  intracelulární  tekutině,  při 
rovnováze  sodíku  odpovídá  jeho  vylučování  ledvinami  přísunu  do  organizmu.  Deficit  nastává  tehdy, 
jsou-li  rovnovážné  mechanizmy  porušeny  v  důsledku  rychlých  extrarenálních  ztrát  nebo  následkem 
porušené  funkce  ledvin.Izotonický  roztok  chloridu  sodného  setrvává  v  řečišti  několik  desítek  minut, 
snadno  uniká  extravazálně.  Má  lehce  kyselou  reakci.  Vylučuje  se  ledvinami,  rychlost  vylučování 
podléha mineralokortikoidní regulaci. Vodní homeostáza je řízena hlavně antidiuretickým hormónem. 
 
Indikace 
K  přípravě  roztoků  a  suspenzí  nosný  roztok  pro  léčiva,  k  suplementaci  sodíkových  a  chloridových 
iontů. 
  Kontraindikace 
Hypernatriémie  (nad  145  mmol/l),  hyperchlorémie,  acidóza,  hypertonická  dehydratace,  srdeční 
nedostatečnost,  plicní  a  mozkový  edém,  ledvinová  nedostatečnost  s  anurií.  Podávání  leků,  které 
retinují sodík (např. steroidy). 
 
Zvláštní upozornění 
Zvláštní   opatrnost   je   potřebná   při   cirhóze   jater   s ascitem.   Je   nutno   monitorovat   koncentrace 
elektrolytů v séru. 
  Těhotenství a kojení 
Izotonický roztok chloridu sodného může být podán v průběhu těhotenství a kojení. 
 
Nežádoucí účinky 
Při obvyklém dávkování nejsou uváděny. (Při neadekvátní infúzní terapií: hypertenze, edémy, hyper- 
natrémie, hyperchlorémie s acidózou). 
 
Strana 1 (celkem 2) 
Interakce 
Nejsou známy. 
  Dávkování 
Závisí  na  věku,  tělesné  hmotnosti  a  klinickém  stavu  pacienta,  nutná  je  kontrola  vodní  bilance  a 
monitorování koncentrace elektrolytů v séru. Pro výpočet deficitu natria lze použít vzorec: 
Deficit Na+=/140 - (aktuální Na+) /x hmotnost (kg) x 0,6 
  Upozornění 
Předávkování 
Vzhledem k malému objemu přípravku je předávkování nemožné. 
  Uchovávání 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25°C.  Uchovávejte  ampule  v  krabičce,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
světlem. Chraňte před mrazem. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
  Varování 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 
 
  Balení 
10 ampulí po 5 ml 
10 ampulí po 10 ml 
  Datum poslední revize 
13.10.2016 
 
Strana 2 (celkem 2)