Lék Calcium Chloratum Biotika

Kód SÚKL
0000409  
Název LP
Calcium Chloratum Biotika (Inj Sol 5x10ml)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Injekční roztok
Velikost balení
5X10ML
Síla
Typ balení
Ampulka (Ampule)
Účinné látky
Calcii Chloridum Dihydricum
ATC skupina
CHLORID VÁPENATÝ (A12AA07)

Složení

  1. Calcii Chloridum Dihydricum – 0,671 GM
  2. Acidum Hydrochloricum
  3. Aqua Pro Iniectione – 10 ML

Příbalová informace

sp. zn. sukls253835/2016 
 
 
  Příbalová  informace 
Informace o použití, čtěte pozorně! 
  CALCIUM CHLORATUM Biotika 
injekční  roztok 
 
 
  Držitel rozhodnutí o registraci 
BB Pharma a.s., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 - Lhotka, Česká republika 
Výrobce 
HBM Pharma s.r.o., Martin, Slovenská republika 
Složení 
Jedna 10 ml ampule obsahuje 0,671 g Calcii chloridum dihydricum. 
Koncetrace iontů: 
10 ml obsahuje 183 mg vápníku, to odpovídá 4,56 mmol. 
10 ml obsahuje 324 mg chloridů, to odpovídá 9,12 mmol. 
Pomocná látka: voda na injekci, kyselina chlorovodíková (k úpravě pH). 
Indikační  skupina 
Mineralium.  (Iontový přípravek). 
Charakteristika 
Ionty  vápníku  jsou  potřebné  pro  excitabilitu  a  uvolňování  neurotransmiterů  v  nervové  a 
svalové tkáni, pro svalovou kontrakci, funkci srdce a srážení krve, zprostředkují intracelulární 
účinky  mnoha  hormonů.  Udržují  integritu  buněčných  membrán,  snižují  patologicky zvýšenou 
permeabilitu  (propustnost)  krevních  kapilár  při  alergické  reakci.  Chlorid  vápenatý  zvyšuje 
hladinu vápníku v organizmu. 
Farmakokinetické  údaje 
Z  celkového  množství  vápníku  v  organizmu  je  99  %  uloženo  do  kostí  a  zubů.  Zbytek  je  v 
intra-  a  extracelulární tekutině.  Vápník  je v krvi  v dynamické  rovnováze  s  vápníkem  v  jiných 
tkáních.  Vylučuje  se  především  močí,  méně  pankreatickou  šťávou,  žlučí,  stolicí,  potem  a 
slinami. Prochází placentární bariérou a vylučuje se do mateřského mléka. 
Indikace 
Nedostatek   vápníku   /podpůrná   léčba   spazmofilie   (zvýšená   nervosvalová   dráždivost   se 
sklonem   ke   křečím),   tetanie   (křečové   stavy),   podpůrná   léčba   při   rachitidě   (křivici), 
osteomalaci    (měknutí   kostí),   osteoporóze   (řídnutí   kostí),   při   hojení   fraktur   (zlomenin), 
hypoparatyreóze  (snížená  funkce  příštítných  tělísek)/,  pomocná  léčba  akutních  alergických 
chorob,  chronická  zánětlivá  onemocnění,  svědivé  dermatózy  (kožní  onemocnění),  mokvající 
a generalizované  (postihující  celé  tělo)  ekzémy.  Pokles  tlaku  vyvolaný  akutním  oslabením 
kontrakční síly myokardu (např. v anesteziologi  působením intravenózních barbiturátů). 
Kontraindikace 
Hyperkalcemie, hyperkalciurie (hyperparatyreoidizmus, předávkování vitaminu D, tumory 
způsobující  dekalcifikaci,  jako  plazmocytom,  kostní  metastázy),  těžká  insuficience  ledvin, 
náhlý  vzestup  sérových  hladin  vápníku,  při  osteoporóze  zapříčiněné  imobilizací  pacienta, 
galaktosemie,   terapie   kardioglyko-zidy   (s   výjimkou   těžké   symptomatické   hypokalcemie), 
anafylaktická reakce s příznaky hrozícího šoku. 
Nežádoucí účinky 
Injekce  mají  lokálně  extremně  dráždivý  účinek,  při  extravazální  aplikaci  (mimo  cévu)  jsou 
bolestivé a mohou způsobit nekrózu. Příliš rychlá i.v. (nitrožilní) aplikace vyvolá vazodilataci, 
  1/2 
pocit  šířícího  se  tepla  a  palčivé  křídové  chuti  v  ústech.  Nadměrná  množství  vyvolávají 
hyperkalcémii  s  projevy anorexie,  nauzey,  dávení,  obstipace,  bolesti  břicha,  svalové  slabosti, 
bolestí  kostí,  polydipsie,  polyurie,  zmatenosti,  předrážděnosti,  kardiální  dysrytmie,  oslabení 
až zastavení činnosti srdce a kóma. U dětí se objevuje acidóza. Hyperkalcémie je reverzibilní, 
avšak  přetrvávající  vysoké  hladiny  kalcia  mohou  způsobit  ireverzibilní  nefrokalcinózu, 
nefrolitiázu  a  poruchu  koncentrační  schopnosti  ledvin.  Chlorid  vápenatý  je  ve  své  podstatě 
acidifikující,  proto  není  vhodný  k  léčbě  hypokalcémie  u  pacientů  s  renální  insuficiencí  a 
acidózou. 
Interakce 
Vápník  zesiluje  účinek  glykozidových  kardiotonik.  Tiazidová  diuretika  zvyšují  renální 
reabsorpci kalcia, snižují jeho vylučování močí a mohou vyvolat hyperkalcémi . Současné 
podání  furosemidu  s  kal-ciovými  přípravky  může  u  novorozenců  vyvolat  hyperkalciurii  a 
nefrokalcinózu. 
Dávkování 
Dospělým se podává 5 - 10 ml, přísně intravenózně, velmi pomalu (3 až 10 minut). Výjimkou 
je kar-diální resuscitace, kdy se intravenózní bolus podává velmi rychle. 
Dětem se  intravenózní  dávka  upravuje  podle  věku,  druhu  výživy  a  hodnot  kalcemie.  Dávka 
pro děti do 1 roku je do 0,25 g, pro děti od 1 do 6 let je to 0,25 až 0,5 g, pro děti od 6 do 15 let 
je to 0,5 až 1 g denně. 
Upozornění 
U   nemocných   léčených   kardiotonickými   glykozidy   se   musí   uvážlivě   rozhodnout   o 
intravenózním podání vápníku. Přípravek se nesmí podat intramuskulárně, resp. paravenózně 
pro nebezpečí vzniku nekróz. 
Předávkování 
Předávkování přípravku vyvolává hyperkalcemi  (nad 2,6 mmol/l) s návaly horka, poruchami 
chuti, periferní vazodilatací, anorexií, nauzeou, zvracením, svalovou slabostí, psychickými 
poruchami, polydipsií, polyurií a vyskytují se i bolesti břicha. 
Léčba:  Léčba  spočívá  v  podání  saluretik,  zpravidla  furosemidu  nebo  kyseliny  etakrynové. 
Současně  se  může  aplikovat  kalium  šetřící  diuretikum.  Thiazidová  diuretika  jsou 
kontraindikována.   Objem   cirkulující   tekutiny   a   dostatečná   hydratace   se   udržuje   infuzí 
izotonického roztoku. Nutná je pravidelná kontrola sérových elektrolytů. 
Uchovávání 
Uchovávejte při teplotě od +10°C do +25°C. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Varování 
Přípravek se nesmí použít po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
Balení 
5 ampulí po 10 ml 
Datum poslední revize 
13.10.2016 
  2/2