Lék Vitamin A-slovakofarma 30000IU

Kód SÚKL
0000347  
Název LP
Vitamin A-slovakofarma (30000iu Cps Mol 50)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Měkká tobolka
Velikost balení
50
Síla
30000IU
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Retinoli Acetas
ATC skupina
RETINOL (VITAMIN A) (A11CA01)

Složení

  1. Retinoli Acetas – 20 MG
  2. Retinoli Acetas – 30 KU
  3. Helianthi Oleum – PL MG
  4. Butylhydroxytoluenum
  5. Gelatina – PL MG
  6. Glycerolum 85% – PL MG
  7. Methylparabenum – PL MG
  8. Chrysoinum – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls97770/2014 
Příbalová informace - RP 
Informace o použití, čtěte pozorně! 
Vitamin A - SLOVAKOFARMA (retinoli acetas) 
tobolky 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
ZENTIVA, a. s., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika 
 
Výrobce 
Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27, Hlohovec, Slovenská republika 
 
Složení 
Léčivá látka: 
retinoli acetas 1 500 000 m.j./g, 0,0200 g, co je 30 000 m. j. v 1  tobolce  
Pomocné látky: rostlinný olej, želatina, methylparaben, glycerol 85%, chrysoin 
 
Indikační skupina 
vitamin 
 
Charakteristika 
Retinol,  vitamín  A  je  nutný  pro  obnovu  a  normální  funkci    kůže  a  sliznic.  Je  také  
nezbytný  pro zabezpečení normální  činnosti tyčinek a čípků sítnice oka.  
 
 
 
Indikace 

Přípravek se používá k léčbě a předcházení vzniku stavů, způsobených   nedostatkem 
vitamínu A v organismu, při nízkém přívodu vitamínu  A v potravě, při jeho zvýšené 
potřebě , při dietách,  infekčních onemocněních, průjmech, ke zlepšení hojení ran  a  
zlomenin,  při  zvýšené  činnosti  štítné  žlázy,    při  některých    onemocněních  trávicího 
systému,  při  stresu,   při  šerosleposti  různého původu, při  degenerativních změnách 
sítnice,  při poruchách vyživování a degeneraci spojivky a rohovky,  při zánětlivých a 
degenerativních  onemocněních  kůže  a  sliznic,    při  tvorbě  suché  kůže  a  vlasů,  při 
lámavosti nehtů, při poruchách rohovatění,  při onemocnění ústní dutiny a dýchacích 
cest, při sklonu k  infekcím. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 4 let. 
 
Kontraindikace 
Přípravek se nesmí užívat při předávkování vitamínem A  nebo abnormálně zvýšené 
citlivosti na vitamín A a dlouhodobém selhávání ledvin.  Přípravek se nesmí podávat 
v těhotenství a ženám, které  plánují těhotenství, při těžkých poruchách funkce ledvin 
a  při virové žloutence. 
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou až během užívání 
přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. 
 
Nežádoucí účinky 
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale při předávkování se  může vyskytnout slabost, 
dráždivost,  nechutenství,  nevolnost,    zvracení,  průjmy,  zvýšená  teplota,  nadměrné 
močení, vypadávání  vlasů, popraskání a krvácení ze rtů, suchost kůže s olupováním  
pokožky, lámavost nehtů, zvětšení jater, otoky a bolesti  kloubů. 
Při  případném  výskytu  nežádoucích  účinků  nebo  jiných    neobvyklých  reakcí  se  o 
dalším užívání přípravku (podávání  dítěti) poraďte s lékařem. 
 
Interakce 
Účinky  přípravku  Vitamin  A  a  účinky  jiných  současně  podávaných    léků  se  mohou 
navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být  informován o všech lécích, které v 

současné  době  užíváte  nebo    začnete  užívat,  a  to  na  lékařský  předpis  i  bez  něho. 
Přípravky používané k léčbě  zvýšené hladiny tuků v krvi mohou negativně ovlivňovat   
vstřebávání  vitamínu  A.  Pokud  užíváte  tyto  léky  současně  je  nutné  mezi  užitím 
vitaminu A a těmito látkami  dodržovat 2 - 3 hodinový interval. 
 
Dávkování 
Přesné dávkování vždy určí lékař. Přípravek není určen k preventivnímu podávání. V 
léčbě kožních a očních onemocnění se obvykle podává dospělým  a mladistvým nad 
15  let  1  -  6  tobolek  1x  denně.  Délka  podávání  není  přesně  stanovena.  Přípravek  se 
podává  až  do  ústupu  klinických  příznaků.  Dětem  starším  4  let  se podává obvykle 1 
tobolka denně. Dávkování a délku léčby u dětí vždy určí dětský lékař. 
 
Způsob použití 
Tobolky jsou určeny k vnitřnímu užití. Polykají se celé, pokud je polykání obtížné, je 
možné  tobolku ponořit na 3 - 5 minut do teplé vody a po změknutí  polknout. 
 
Upozornění 
Při předávkování  nebo náhodném  požití  více tobolek dítětem vyhledejte lékaře. Bez 
porady  s lékařem  neužívejte  (nepodávejte  dítěti)  současně  další  přípravky  obsahující 
vitamíny. 
 
Uchovávání 
Přípravek uchovávejte při teplotě 10 až 25 oC v dobře uzavřeném původním vnitřním 
obalu, aby byl přípravek chráněný před vzdušnou vlhkostí 
 
 
Varování 
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby  použitelnosti vyznačené na obalu. 

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
 
Balení 
50 tobolek 
 
Datum poslední revize  
1.6.2014