ATC skupiny

ATCČeský názevAnglický název
A TRÁVICÍ TRAKT A METABOLISMUSAlimentary Tract And Metabolism
A01 STOMATOLOGICKÉ PŘÍPRAVKYStomatological Preparations
A01A STOMATOLOGICKÉ PŘÍPRAVKYStomatological Preparations
A01AA LÁTKY K PREVENCI ZUBNÍHO KAZUCaries Prophylactic Agents
A01AA01FLUORID SODNÝSodium Fluoride
A01AA02MONOFLUOROFOSFOREČNAN SODNÝSodium Monofluorophosphate
A01AA03OLAFLUROlaflur
A01AA04FLUORID CÍNATÝStannous Fluoride
A01AA30LÁTKY K PREVENCI ZUBNÍHO KAZU, KOMBINACECombinations
A01AA51FLUORID SODNÝ, KOMBINACESodium Fluoride, Combinations
A01AB ANTIINFEKTIVA A ANTISEPTIKA PRO LOKÁLNÍ LÉČBU V DUTINĚ ÚSTNÍAntiinfectives And Antiseptics For Local Oral Treatment
A01AB02PEROXID VODÍKUHydrogen Peroxide
A01AB03CHLORHEXIDINChlorhexidine
A01AB04AMFOTERICIN BAmphotericin B
A01AB05POLYNOXYLINPolynoxylin
A01AB06DOMIFENDomiphen
A01AB07OXYCHINOLINOxyquinoline
A01AB08NEOMYCINNeomycin
A01AB09MIKONAZOLMiconazole
A01AB10NATAMYCINNatamycin
A01AB11RŮZNÁ JINÁ ANTIINFEKTIVA A ANTISEPTIKAVarious
A01AB12HEXETIDINHexetidine
A01AB13TETRACYKLINTetracycline
A01AB14BENZOXONIUM-CHLORIDBenzoxonium Chloride
A01AB15TIBEZONIUM-JODIDTibezonium Iodide
A01AB16MEPARTRICINMepartricin
A01AB17METRONIDAZOLMetronidazole
A01AB18KLOTRIMAZOLClotrimazole
A01AB19PEROXOBORITAN SODNÝSodium Perborate
A01AB21CHLORTETRACYKLINChlortetracycline
A01AB22DOXYCYKLINDoxycycline
A01AB23MINOCYKLINMinocycline
A01AC KORTIKOSTEROIDY PRO LOKÁLNÍ LÉČBU V DUTINĚ ÚSTNÍCorticosteroids For Local Oral Treatment
A01AC01TRIAMCINOLONTriamcinolone
A01AC02DEXAMETHASONDexamethasone
A01AC03HYDROKORTISONHydrocortisone
A01AC54PREDNISOLON, KOMBINACEPrednisolone, Combinations
A01AD JINÁ LÉČIVA PRO LOKÁLNÍ LÉČBU V DUTINĚ ÚSTNÍOther Agents For Local Oral Treatment
A01AD01EPINEFRINEpinephrine
A01AD02BENZYDAMINBenzydamine
A01AD05KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁAcetylsalicylic Acid
A01AD06ADRENALONAdrenalone
A01AD07AMLEXANOXAmlexanox
A01AD08BEKAPLERMINBecaplermin
A01AD11RŮZNÁ JINÁ LÉČIVA PRO LOKÁLNÍ LÉČBU V DUTINĚ ÚSTNÍVarious
A02 LÉČIVA K TERAPII ONEMOCNĚNÍ SPOJENÝCH S PORUCHOU ACIDITYDrugs For Acid Related Disorders
A02A ANTACIDAAntacids
A02AA SLOUČENINY HOŘČÍKUMagnesium Compounds
A02AA01UHLIČITAN HOŘEČNATÝMagnesium Carbonate
A02AA02OXID HOŘEČNATÝMagnesium Oxide
A02AA03PEROXID HOŘEČNATÝMagnesium Peroxide
A02AA04HYDROXID HOŘEČNATÝMagnesium Hydroxide
A02AA05KŘEMIČITAN HOŘEČNATÝMagnesium Silicate
A02AA10SLOUČENINY HOŘČÍKU, KOMBINACECombinations
A02AB SLOUČENINY HLINÍKUAluminium Compounds
A02AB01HYDROXID HLINITÝAluminium Hydroxide
A02AB02ALGELDRÁTAlgeldrate
A02AB03FOSFOREČNAN HLINITÝAluminium Phosphate
A02AB04UHLIČITAN DIHYDROXYHLINITO-SODNÝDihydroxialumini Sodium Carbonate
A02AB05ALUMINIUM-ACETYLACETONÁTAluminium Acetoacetate
A02AB06ALOGLUTAMOLAloglutamol
A02AB07DIHYDROXYALUMINIUM-GLYCINÁTAluminium Glycinate
A02AB10SLOUČENINY HLINÍKU, KOMBINACECombinations
A02AC SLOUČENINY VÁPNÍKUCalcium Compounds
A02AC01UHLIČITAN VÁPENATÝCalcium Carbonate
A02AC02KŘEMIČITAN VÁPENATÝCalcium Silicate
A02AC10SLOUČENINY VÁPNÍKU, KOMBINACECombinations
A02AD KOMBINACE A KOMPLEXY SLOUČENIN HLINÍKU, VÁPNÍKU A HOŘČÍKUCombinations And Complexes OF Aluminium, Calcium And Magnesium Compounds
A02AD01KOMBINACE BĚŽNÝCH SOLÍOrdinary Salt Combinations
A02AD02MAGALDRÁTMagaldrate
A02AD03ALMAGÁTAlmagate
A02AD04HYDROTALCITHydrotalcite
A02AD05ALMASILÁTAlmasilate
A02AF ANTACIDA S ANTIFLATULENCIIAntacids With Antiflatulents
A02AF01MAGALDRÁT A ANTIFLATULENCIAMagaldrate And Antiflatulents
A02AF02KOMBINACE BĚŽNÝCH SOLÍ S ANTIFLATULENCIIOrdinary Salt Combinations And Antiflatulents
A02AG ANTACIDA SE SPAZMOLYTIKYAntacids With Antispasmodics
A02AH ANTACIDA S UHLIČITANEM SODNÝMAntacids With Sodium Bicarbonate
A02AX ANTACIDA, JINÉ KOMBINACEAntacids, Other Combinations
A02B LÉČIVA K TERAPII PEPTICKÉHO VŘEDU A REFLUXNÍ CHOROBY JÍCNUDrugs For Peptic Ulcer And Gastro-oesophageal Reflux Disease (gord)
A02BA ANTAGONISTÉ H2-RECEPTORŮH2-receptor Antagonists
A02BA01CIMETIDINCimetidine
A02BA02RANITIDINRanitidine
A02BA03FAMOTIDINFamotidine
A02BA04NIZATIDINNizatidine
A02BA05NIPEROTIDINNiperotidine
A02BA06ROXATIDINRoxatidine
A02BA07RANITIDIN-BISMUT-CITRÁTRanitidine Bismuth Citrate
A02BA08LAFUTIDINLafutidine
A02BA51CIMETIDIN, KOMBINACECimetidine, Combinations
A02BA53FAMOTIDIN, KOMBINACEFamotidine, Combinations
A02BB PROSTAGLANDINYProstaglandins
A02BB01MISOPROSTOLMisoprostol
A02BB02ENPROSTILEnprostil
A02BC INHIBITORY PROTONOVÉ PUMPYProton Pump Inhibitors
A02BC01OMEPRAZOLOmeprazole
A02BC02PANTOPRAZOLPantoprazole
A02BC03LANSOPRAZOLLansoprazole
A02BC04RABEPRAZOLRabeprazole
A02BC05ESOMEPRAZOLEsomeprazole
A02BC06DEXLANSOPRAZOLDexlansoprazole
A02BC07DEXRABEPRAZOLDexrabeprazole
A02BC53LANSOPRAZOL, KOMBINACELansoprazole, Combinations
A02BC54RABEPRAZOL, KOMBINACERabeprazole, Combinations
A02BD KOMBINACE K ERADIKACI HELICOBACTER PYLORICombinations For Eradication OF Helicobacter Pylori
A02BD01OMEPRAZOL, AMOXICILIN A METRONIDAZOLOmeprazole, Amoxicillin And Metronidazole
A02BD02LANSOPRAZOL, TETRACYKLIN A METRONIDAZOLLansoprazole, Tetracycline And Metronidazole
A02BD03LANSOPRAZOL, AMOXICILIN A METRONIDAZOLLansoprazole, Amoxicillin And Metronidazole
A02BD04PANTOPRAZOL, AMOXICILIN A KLARITHROMYCINPantoprazole, Amoxicillin And Clarithromycin
A02BD05OMEPRAZOL, AMOXICILIN A KLARITHROMYCINOmeprazole, Amoxicillin And Clarithromycin
A02BD06ESOMEPRAZOL, AMOXICILIN A KLARITHROMYCINEsomeprazole, Amoxicillin And Clarithromycin
A02BD07LANSOPRAZOL, AMOXICILIN A KLARITHROMYCINLansoprazole, Amoxicillin And Clarithromycin
A02BD08ZÁSADITÝ CITRONAN BISMUTITÝ, TETRACYKLIN A METRONIDAZOLBismuth Subcitrate, Tetracycline And Metronidazole
A02BD09LANSOPRAZOL, KLARITHROMYCIN A TINIDAZOLLansoprazole, Clarithromycin And Tinidazole
A02BD10LANSOPRAZOL, AMOXICILIN A LEVOFLOXACINLansoprazole, Amoxicillin And Levofloxacin
A02BD11PANTOPRAZOL, AMOXICILIN, KLARITHROMYCIN A METRONIDAZOLPantoprazole, Amoxicillin, Clarithromycin And Metronidazole
A02BX JINÁ LÉČIVA K TERAPII PEPTICKÉHO VŘEDU A REFLUXNÍ CHOROBY JÍCNUOther Drugs For Peptic Ulcer And Gastro-oesophageal Reflux Disease (gord)
A02BX01KARBENOXOLONCarbenoxolone
A02BX02SUKRALFÁTSucralfate
A02BX03PIRENZEPINPirenzepine
A02BX04METHIOSULFONIUM-CHLORIDMethiosulfonium Chloride
A02BX05ZÁSADITÝ CITRONAN BISMUTITÝBismuth Subcitrate
A02BX06PROGLUMIDProglumide
A02BX07GEFARNÁTGefarnate
A02BX08SULGLIKOTIDSulglicotide
A02BX09ACETOXOLONAcetoxolone
A02BX10ZOLIMIDINZolimidine
A02BX11TROXIPIDTroxipide
A02BX12ZÁSADITÝ DUSIČNAN BISMUTITÝBismuth Subnitrate
A02BX13KYSELINA ALGINOVÁAlginic Acid
A02BX14REBAMIPIDRebamipide
A02BX51KARBENOXOLON, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKCarbenoxolone, Combinations Excl. Psycholeptics
A02BX71KARBENOXOLON, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYCarbenoxolone, Combinations With Psycholeptics
A02BX77GEFARNÁT, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYGefarnate, Combinations With Psycholeptics
A02X JINÁ LÉČIVA K TERAPII ONEMOCNĚNÍ SPOJENÝCH S PORUCHOU ACIDITYOther Drugs For Acid Related Disorders
A03 LÉČIVA K TERAPII FUNKČNÍCH PORUCH TRÁVICÍHO TRAKTUDrugs For Functional Gastrointestinal Disorders
A03A LÉČIVA K TERAPII FUNKČNÍCH PORUCH TRÁVICÍHO TRAKTUDrugs For Functional Gastrointestinal Disorders
A03AA SYNTETICKÁ ANTICHOLINERGIKA, ESTERY S TERCIÁRNÍ AMINOSKUPINOUSynthetic Anticholinergics, Esters With Tertiary Amino Group
A03AA01OXYFENCYKLIMINOxyphencyclimine
A03AA03KAMYLOFINCamylofin
A03AA04MEBEVERINMebeverine
A03AA05TRIMEBUTINTrimebutine
A03AA06ROCIVERINRociverine
A03AA07DICYKLOVERINDicycloverine
A03AA08DIHEXYVERINDihexyverine
A03AA09DIFEMERINDifemerine
A03AA30PIPERIDOLÁTPiperidolate
A03AB SYNTETICKÁ ANTICHOLINERGIKA, KVARTERNÍ AMONIOVÉ SLOUČENINYSynthetic Anticholinergics, Quaternary Ammonium Compounds
A03AB01BENZILONIUMBenzilone
A03AB02GLYKOPYRRONIUM-BROMIDGlycopyrronium Bromide
A03AB03OXYFENONIUMOxyphenonium
A03AB04PENTHIENACIUMPenthienate
A03AB05PROPANTHELINIUMPropantheline
A03AB06OTILONIUM-BROMIDOtilonium Bromide
A03AB07METHANTHELINIUMMethantheline
A03AB08TRIDIHEXETHYLIUMTridihexethyl
A03AB09ISOPROPAMIDIsopropamide
A03AB10HEXOCYKLIUMHexocyclium
A03AB11POLDINIUMPoldine
A03AB12MEPENZOLACIUMMepenzolate
A03AB13BEVONIUMBevonium
A03AB14PIPENZOLACIUMPipenzolate
A03AB15DIFEMANILIUMDiphemanil
A03AB16DIFENHYDRAMIN-JODID(2-benzhydryloxyethyl)diethyl-methylammonium Iodide
A03AB17TIEMONIUM-JODIDTiemonium Iodide
A03AB18PRIFINIUM-BROMIDPrifinium Bromide
A03AB19TIMEPIDIUM-BROMIDTimepidium Bromide
A03AB21FENPIVERINIUMFenpiverinium
A03AB53OXYFENONIUM, KOMBINACEOxyphenonium, Combinations
A03AC SYNTETICKÁ SPAZMOLYTIKA, AMIDY S TERCIÁRNÍMI AMINYSynthetic Antispasmodics, Amides With Tertiary Amines
A03AC02DIMETHYLAMINOPROPIONYLFENOTHIAZINDimethylaminopropionylphenothiazine
A03AC04NIKOFETAMIDNicofetamide
A03AC05TIROPRAMIDTiropramide
A03AD PAPAVERIN A DERIVÁTYPapaverine And Derivatives
A03AD01PAPAVERINPapaverine
A03AD02DROTAVERINDrotaverine
A03AD30MOXAVERINMoxaverine
A03AE ANTAGONISTÉ SEROTONINOVÝCH RECEPTORŮSerotonin Receptor Antagonists
A03AE01ALOSETRONAlosetron
A03AE03CILANSETRONCilansetron
A03AX JINÁ LÉČIVA K TERAPII FUNKČNÍCH PORUCH TRÁVICÍHO TRAKTUOther Drugs For Functional Gastrointestinal Disorders
A03AX01FENPIPRANFenpiprane
A03AX02DIISOPROMINDiisopromine
A03AX03CHLORBENZOXAMINChlorbenzoxamine
A03AX04PINAVERIUMPinaverium
A03AX05FENOVERINFenoverine
A03AX06IDANPRAMINIdanpramine
A03AX07PROXAZOLProxazole
A03AX08ALVERINAlverine
A03AX09TREPIBUTONTrepibutone
A03AX10ISOMETHEPTENIsometheptene
A03AX11KAROVERINCaroverine
A03AX12FLOROGLUCINOLPhloroglucinol
A03AX13SILIKONYSilicones
A03AX14VALETHAMÁTValethamate
A03AX30TRIMETHYLDIFENYLPROPYLAMINTrimethyldiphenylpropylamine
A03AX58ALVERIN, KOMBINACEAlverine, Combinations
A03B ALKALOIDY RULÍKU A DERIVÁTY, SAMOTNÉBelladonna And Derivatives, Plain
A03BA ALKALOIDY RULÍKU, TERCIÁRNÍ AMINYBelladonna Alkaloids, Tertiary Amines
A03BA01ATROPINAtropine
A03BA03HYOSCYAMINHyoscyamine
A03BA04VŠECHNY ALKALOIDY RULÍKUBelladonna Total Alkaloids
A03BB ALKALOIDY RULÍKU, SEMISYNTETICKÉ KVARTERNÍ AMONIOVÉ SLOUČENINYBelladonna Alkaloids, Semisynthetic, Quaternary Ammonium Compounds
A03BB01BUTYLSKOPOLAMINIUMButylscopolamine
A03BB02METHYLATROPINIUMMethylatropine
A03BB03METHYLSKOPOLAMINIUMMethylscopolamine
A03BB04FENTONIUMFentonium
A03BB05CIMETROPIUM-BROMIDCimetropium Bromide
A03C SPAZMOLYTIKA V KOMBINACI S PSYCHOLEPTIKYAntispasmodics IN Combination With Psycholeptics
A03CA SYNTETICKÁ ANTICHOLINERGIKA V KOMBINACI S PSYCHOLEPTIKYSynthetic Anticholinergic Agents IN Combination With Psycholeptics
A03CA01ISOPROPAMID A PSYCHOLEPTIKAIsopropamide And Psycholeptics
A03CA02KLIDINIUM A PSYCHOLEPTIKAClidinium And Psycholeptics
A03CA03OXYFENCYKLIMIN A PSYCHOLEPTIKAOxyphencyclimine And Psycholeptics
A03CA04OTILONIUM-BROMID A PSYCHOLEPTIKAOtilonium Bromide And Psycholeptics
A03CA05GLYKOPYRRONIUM-BROMID A PSYCHOLEPTIKAGlycopyrronium Bromide And Psycholeptics
A03CA06BEVONIUM A PSYCHOLEPTIKABevonium And Psycholeptics
A03CA07AMBUTONIUM A PSYCHOLEPTIKAAmbutonium And Psycholeptics
A03CA08DIFEMANILIUM A PSYCHOLEPTIKADiphemanil And Psycholeptics
A03CA09PIPENZOLACIUM A PSYCHOLEPTIKAPipenzolate And Psycholeptics
A03CA30EMEPRONIUM A PSYCHOLEPTIKAEmepronium And Psycholeptics
A03CA34PROPANTHELINIUM A PSYCHOLEPTIKAPropantheline And Psycholeptics
A03CB ALKALOIDY RULÍKU A DERIVÁTY V KOMBINACI S PSYCHOLEPTIKYBelladonna And Derivatives IN Combination With Psycholeptics
A03CB01METHYLSKOPOLAMINIUM A PSYCHOLEPTIKAMethylscopolamine And Psycholeptics
A03CB02VŠECHNY ALKALOIDY RULÍKU A PSYCHOLEPTIKABelladonna Total Alkaloids And Psycholeptics
A03CB03ATROPIN A PSYCHOLEPTIKAAtropine And Psycholeptics
A03CB04HOMATROPIN A PSYCHOLEPTIKAMethylhomatropine And Psycholeptics
A03CB31HYOSCYAMIN A PSYCHOLEPTIKAHyoscyamine And Psycholeptics
A03CC JINÁ SPAZMOLYTIKA V KOMBINACI S PSYCHOLEPTIKYOther Antispasmodics IN Combination With Psycholeptics
A03D SPAZMOLYTIKA V KOMBINACI S ANALGETIKYAntispasmodics IN Combination With Analgesics
A03DA SYNTETICKÁ ANTICHOLINERGIKA V KOMBINACI S ANALGETIKYSynthetic Anticholinergic Agents IN Combination With Analgesics
A03DA01TROPENZILINIUM A ANALGETIKATropenzilone And Analgesics
A03DA02PITOFENON A ANALGETIKAPitofenone And Analgesics
A03DA03BEVONIUM A ANALGETIKABevonium And Analgesics
A03DA04CIKLONIUM A ANALGETIKACiclonium And Analgesics
A03DA05KAMYLOFIN A ANALGETIKACamylofin And Analgesics
A03DA06TROSPIUM A ANAGETIKATrospium And Analgesics
A03DA07TIEMONIUM-JODID A ANALGETIKATiemonium Iodide And Analgesics
A03DB ALKALOIDY RULÍKU A DERIVÁTY V KOMBINACI S ANALGETIKYBelladonna And Derivatives IN Combination With Analgesics
A03DB04BUTYLSKOPOLAMINIUM A ANALGETIKAButylscopolamine And Analgesics
A03DC JINÁ SPAZMOLYTIKA V KOMBINACI S ANALGETIKYOther Antispasmodics IN Combination With Analgesics
A03E SPAZMOLYTIKA A ANTICHOLINERGIKA V KOMBINACI S DALŠÍMI LÉČIVYAntispasmodics And Anticholinergics IN Combination With Other Drugs
A03EA SPAZMOLYTIKA, PSYCHOLEPTIKA A ANALGETIKA V KOMBINACIAntispasmodics, Psycholeptics And Analgesics IN Combination
A03ED SPAZMOLYTIKA V KOMBINACI S JINÝMI LÉČIVYAntispasmodics IN Combination With Other Drugs
A03F PROKINETIKAPropulsives
A03FA PROKINETIKAPropulsives
A03FA01METOKLOPRAMIDMetoclopramide
A03FA02CISAPRIDCisapride
A03FA03DOMPERIDONDomperidone
A03FA04BROMOPRIDBromopride
A03FA05ALIZAPRIDAlizapride
A03FA06KLEBOPRIDClebopride
A03FA07ITOPRIDUMItopride
A03FA08CINITAPRIDCinitapride
A04 ANTIEMETIKAAntiemetics And Antinauseants
A04A ANTIEMETIKAAntiemetics And Antinauseants
A04AA ANTAGONISTÉ SEROTONINOVÝCH 5HT3 RECEPTORŮSerotonin (5ht3) Antagonists
A04AA01ONDANSETRONOndansetron
A04AA02GRANISETRONGranisetron
A04AA03TROPISETRONTropisetron
A04AA04DOLASETRONDolasetron
A04AA05PALONOSETRONPalonosetron
A04AA55PALONOSETRON, KOMBINACEPalonosetron, Combinations
A04AD JINÁ ANTIEMETIKAOther Antiemetics
A04AD01SKOPOLAMINScopolamine
A04AD02ŠŤAVELAN CERITÝCerium Oxalate
A04AD04CHLORBUTANOLChlorobutanol
A04AD05METOPIMAZINMetopimazine
A04AD10DRONABINOLDronabinol
A04AD11NABILONNabilone
A04AD12APREPITANTAprepitant
A04AD13KASOPITANTCasopitant
A04AD14ROLAPITANTRolapitant
A04AD51SKOPOLAMIN, KOMBINACEScopolamine, Combinations
A04AD54CHLORBUTANOL, KOMBINACEChlorobutanol, Combinations
A05 LÉČIVA K TERAPII ONEMOCNĚNÍ JATER A ŽLUČOVÝCH CESTBile And Liver Therapy
A05A LÉČIVA K TERAPII ONEMOCNĚNÍ ŽLUČNÍKUBile Therapy
A05AA ŽLUČOVÉ KYSELINY A DERIVÁTYBile Acids And Derivatives
A05AA01KYSELINA CHENODEOXYCHOLOVÁChenodeoxycholic Acid
A05AA02KYSELINA URSODEOXYCHOLOVÁUrsodeoxycholic Acid
A05AA03KYSELINA CHOLOVÁCholic Acid
A05AA04KYSELINA OBETICHOLOVÁObeticholic Acid
A05AB LÉČIVA K TERAPII ONEMOCNĚNÍ ŽLUČOVÝCH CESTPreparations For Biliary Tract Therapy
A05AB01NIKOMETAMIDNicotinyl Methylamide
A05AX JINÁ LÉČIVA K TERAPII ONEMOCNĚNÍ ŽLUČOVÝCH CESTOther Drugs For Bile Therapy
A05AX01PIPROZOLINPiprozolin
A05AX02HYMECHROMONHymecromone
A05AX03CYKLOBUTYROLCyclobutyrol
A05B LÉČIVA K TERAPII ONEMOCNĚNÍ JATER, HEPATOPROTEKTIVALiver Therapy, Lipotropics
A05BA LÉČIVA K TERAPII ONEMOCNĚNÍ JATERLiver Therapy
A05BA01ARGININ-GLUTAMÁTArginine Glutamate
A05BA03SILYMARINSilymarin
A05BA04CITIOLONCitiolone
A05BA05EPOMEDIOLEpomediol
A05BA06ORNITHIN-OXOGLURÁTOrnithine Oxoglurate
A05BA07TIDIACIK-ARGININTidiacic Arginine
A05BA08KYSELINA GLYCYRRHIZOVÁGlycyrrhizic Acid
A05C LÉČIVA K TERAPII ONEMOCNĚNÍ ŽLUČOVÝCH CEST A HEPATOPROTEKTIVA V KOMBINACIDrugs For Bile Therapy And Lipotropics IN Combination
A06 LÉČIVA PROTI ZÁCPĚDrugs For Constipation
A06A LÉČIVA PROTI ZÁCPĚDrugs For Constipation
A06AA ZMĚKČUJÍCÍ LAXATIVASofteners, Emollients
A06AA01TEKUTÝ PARAFINLiquid Paraffin
A06AA02SODNÁ SŮL DOKUSÁTUDocusate Sodium
A06AA51TEKUTÝ PARAFIN, KOMBINACELiquid Paraffin, Combinations
A06AB KONTAKTNÍ LAXATIVAContact Laxatives
A06AB01OXYFENISATINOxyphenisatine
A06AB02BISAKODYLBisacodyl
A06AB03DANTRONDantron
A06AB04FENOLFTALEINPhenolphthalein
A06AB05RICINOVÝ OLEJCastor Oil
A06AB06SENNOVÉ GLYKOSIDYSenna Glycosides
A06AB07KŮRA ŘEŠETLÁKU PURSHOVACascara
A06AB08NATRIUM-PIKOSULFÁTSodium Picosulfate
A06AB09BISOXATINBisoxatin
A06AB20KONTAKTNÍ LAXATIVA V KOMBINACIContact Laxatives IN Combination
A06AB30KONTAKTNÍ LAXATIVA V KOMBINACI S ALKALOIDY RULÍKUContact Laxatives IN Combination With Belladonna Alkaloids
A06AB52BISAKODYL, KOMBINACEBisacodyl, Combinations
A06AB53DANTRON, KOMBINACEDantron, Combinations
A06AB56SENNOVÉ GLYKOSIDY, KOMBINACESenna Glycosides, Combinations
A06AB57KŮRA ŘEŠETLÁKU PURSHOVA, KOMBINACECascara, Combinations
A06AB58NATRIUM-PIKOSULFÁT, KOMBINACESodium Picosulfate, Combinations
A06AC OBJEMOVÁ LAXATIVABulk-forming Laxatives
A06AC01SEMENO JITROCELE VEJČITÉHOIspaghula (psylla Seeds)
A06AC02ETHULOSAEthulose
A06AC03STERKULIOVÁ KLOVATINASterculia
A06AC05LNĚNÉ SEMENOLinseed
A06AC06METHYLCELULOSAMethylcellulose
A06AC07PŠENIČNÁ VLÁKNINATriticum (wheat Fibre)
A06AC08VÁPENATÁ SŮL POLYKARBOFILUPolycarbophil Calcium
A06AC51SEMENO JITROCELE VEJČITÉHO, KOMBINACEIspaghula, Combinations
A06AC53STERKULIOVÁ KLOVATINA, KOMBINACESterculia, Combinations
A06AC55LNĚNÉ SEMENO, KOMBINACELinseed, Combinations
A06AD OSMOTICKY PŮSOBÍCÍ LAXATIVAOsmotically Acting Laxatives
A06AD01UHLIČITAN HOŘEČNATÝMagnesium Carbonate
A06AD02OXID HOŘEČNATÝMagnesium Oxide
A06AD03PEROXID HOŘEČNATÝMagnesium Peroxide
A06AD04SÍRAN HOŘEČNATÝMagnesium Sulfate
A06AD10KOMBINACE MINERÁLNÍCH SOLÍMineral Salts IN Combination
A06AD11LAKTULOSALactulose
A06AD12LAKTITOLLactitol
A06AD13SÍRAN SODNÝSodium Sulfate
A06AD14PENTAERYTHRITOLPentaerithrityl
A06AD15MAKROGOLMacrogol
A06AD16MANNITOLMannitol
A06AD17FOSROREČNAN SODNÝSodium Phosphate
A06AD18SORBITOLSorbitol
A06AD19MAGNESIUM-CITRÁTMagnesium Citrate
A06AD21NATRIUM-TARTARÁTSodium Tartrate
A06AD61LAKTULOSA, KOMBINACELactulose, Combinations
A06AD65MAKROGOL, KOMBINACEMacrogol, Combinations
A06AG LÉČIVA K OČIŠTĚNÍ STŘEVA (KLYZMATA)Enemas
A06AG01FOSFOREČNAN SODNÝSodium Phosphate
A06AG02BISAKODYLBisacodyl
A06AG03DANTRON, VČETNĚ KOMBINACÍDantron, Incl. Combinations
A06AG04GLYCEROLGlycerol
A06AG06OLEJOil
A06AG07SORBITOLSorbitol
A06AG10SODNÁ SŮL DOKUSÁTU, VČETNĚ KOMBINACÍDocusate Sodium, Incl. Combinations
A06AG11NATRIUM-LAURYL-SULFOACETÁT, VČETNĚ KOMBINACÍSodium Lauryl Sulfoacetate, Incl. Combinations
A06AG20LÉČIVA K OČIŠTĚNÍ STŘEVA, KOMBINACECombinations
A06AH PERIFERNÍ ANTAGONISTÉ OPIOIDNÍCH RECEPTORŮPeripheral Opioid Receptor Antagonists
A06AH01METHYLNALTREXONIUM-BROMIDMethylnaltrexone Bromide
A06AH02ALVIMOPANAlvimopan
A06AH03NALOXEGOLNaloxegol
A06AH04NALOXONNaloxone
A06AH05NALDEMEDINNaldemedine
A06AX JINÁ LÉČIVA PROTI ZÁCPĚOther Drugs For Constipation
A06AX01GLYCEROLGlycerol
A06AX02LÁTKY PRODUKUJÍCÍ OXID UHLIČITÝCarbon Dioxide Producing Drugs
A06AX03LUBIPROSTONLubiprostone
A06AX04LINAKLOTIDLinaclotide
A06AX05PRUKALOPRIDPrucalopride
A06AX06TEGASERODTegaserod
A06AX07PLEKANATIDPlecanatide
A07 ANTIDIAROIKA, STŘEVNÍ PROTIZÁNĚTLIVÁ A PROTIINFEKČNÍ LÉČIVAAntidiarrheals, Intestinal Antiinflammatory/antiinfective Agents
A07A STŘEVNÍ ANTIINFEKTIVAIntestinal Antiinfectives
A07AA ANTIBIOTIKAAntibiotics
A07AA01NEOMYCINNeomycin
A07AA02NYSTATINNystatin
A07AA03NATAMYCINNatamycin
A07AA04STREPTOMYCINStreptomycin
A07AA05POLYMYXIN BPolymyxin B
A07AA06PAROMOMYCINParomomycin
A07AA07AMFOTERICIN BAmphotericin B
A07AA08KANAMYCINKanamycin
A07AA09VANKOMYCINVancomycin
A07AA10KOLISTINColistin
A07AA11RIFAXIMINRifaximin
A07AA12FIDAXOMICINFidaxomicin
A07AA51NEOMYCIN, KOMBINACENeomycin, Combinations
A07AA54STREPTOMYCIN, KOMBINACEStreptomycin, Combinations
A07AB SULFONAMIDYSulfonamides
A07AB02FTALYLSULFATHIAZOLPhthalylsulfathiazole
A07AB03SULFAGUANIDINSulfaguanidine
A07AB04SUKCINYLSULFATHIAZOLSuccinylsulfathiazole
A07AC IMIDAZOLOVÉ DERIVÁTYImidazole Derivatives
A07AC01MIKONAZOLMiconazole
A07AX JINÁ STŘEVNÍ ANTIINFEKTIVAOther Intestinal Antiinfectives
A07AX01BROXYCHINOLINBroxyquinoline
A07AX02ACETARSOLAcetarsol
A07AX03NIFUROXAZIDNifuroxazide
A07AX04NIFURZIDNifurzide
A07B STŘEVNÍ ADSORBENCIAIntestinal Adsorbents
A07BA PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ AKTIVNÍ UHLÍCharcoal Preparations
A07BA01AKTIVNÍ UHLÍMedicinal Charcoal
A07BA51PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ AKTIVNÍ UHLÍ, KOMBINACEMedicinal Charcoal, Combinations
A07BB PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ BISMUTBismuth Preparations
A07BC JINÁ STŘEVNÍ ADSORBENCIAOther Intestinal Adsorbents
A07BC01PEKTINPectin
A07BC02KAOLINKaolin
A07BC03KROSPOVIDONCrospovidone
A07BC04ATTAPULGITAttapulgite
A07BC05DIOSMEKTITDiosmectite
A07BC30JINÁ STŘEVNÍ ADSORBENCIA, KOMBINACECombinations
A07BC54ATTAPULGIT, KOMBINACEAttapulgite, Combinations
A07C ELEKTROLYTY SE SACHARIDYElectrolytes With Carbohydrates
A07CA PERORÁLNÍ REHYDRATAČNÍ ELEKTROLYTOVÉ ROZTOKYOral Rehydration Salt Formulations
A07D ANTIPROPULZIVAAntipropulsives
A07DA ANTIPROPULZIVAAntipropulsives
A07DA01DIFENOXYLÁTDiphenoxylate
A07DA02OPIUMOpium
A07DA03LOPERAMIDLoperamide
A07DA04DIFENOXINDifenoxin
A07DA05LOPERAMID-OXIDLoperamide Oxide
A07DA06ELUXADOLINEluxadoline
A07DA52MORFIN, KOMBINACEMorphine, Combinations
A07DA53LOPERAMID, KOMBINACELoperamide, Combinations
A07E STŘEVNÍ PROTIZÁNĚTLIVÁ LÉČIVAIntestinal Antiinflammatory Agents
A07EA KORTIKOSTEROIDY PŮSOBÍCÍ LOKÁLNĚCorticosteroids Acting Locally
A07EA01PREDNISOLONPrednisolone
A07EA02HYDROKORTISONHydrocortisone
A07EA03PREDNISONPrednisone
A07EA04BETAMETHASONBetamethasone
A07EA05TIXOKORTOLTixocortol
A07EA06BUDESONIDBudesonide
A07EA07BEKLOMETASONBeclometasone
A07EB ANTIALERGIKA KROMĚ KORTIKOSTEROIDŮAntiallergic Agents, Excl. Corticosteroids
A07EB01KYSELINA CHROMOGLYKANOVÁCromoglicic Acid
A07EC KYSELINA AMINOSALICYLOVÁ A PODOBNÉ LÁTKYAminosalicylic Acid And Similar Agents
A07EC01SULFASALAZINSulfasalazine
A07EC02MESALAZINMesalazine
A07EC03OLSALAZINOlsalazine
A07EC04BALSALAZIDBalsalazide
A07F PROTIPRŮJMOVÉ MIKROORGANISMYAntidiarrheal Microorganisms
A07FA PROTIPRŮJMOVÉ MIKROORGANISMYAntidiarrheal Microorganisms
A07FA01ORGANISMY PRODUKUJÍCÍ KYSELINU MLÉČNOULactic Acid Producing Organisms
A07FA02SACCHAROMYCES BOULARDIISaccharomyces Boulardii
A07FA51ORGANISMY PRODUKUJÍCÍ KYSELINU MLÉČNOU, KOMBINACELactic Acid Producing Organisms, Combinations
A07X JINÁ ANTIDIAROIKAOther Antidiarrheals
A07XA JINÁ ANTIDIAROIKAOther Antidiarrheals
A07XA01ALBUMIN-TANÁTAlbumin Tannate
A07XA02ROHOVNÍKOVÁ KLOVATINACeratonia
A07XA03SLOUČENINY VÁPNÍKUCalcium Compounds
A07XA04RACEKADOTRILRacecadotril
A07XA06KROFELEMERCrofelemer
A07XA51ALBUMIN-TANÁT, KOMBINACEAlbumin Tannate, Combinations
A08 LÉČIVA K TERAPII OBEZITY, KROMĚ DIETETIKAntiobesity Preparations, Excl. Diet Products
A08A LÉČIVA K TERAPII OBEZITY, KROMĚ DIETETIKAntiobesity Preparations, Excl. Diet Products
A08AA CENTRÁLNĚ PŮSOBÍCÍ LÉČIVA K TERAPII OBEZITYCentrally Acting Antiobesity Products
A08AA01FENTERMINPhentermine
A08AA02FENFLURAMINFenfluramine
A08AA03AMFEPRAMONAmfepramone
A08AA04DEXFENFLURAMINDexfenfluramine
A08AA05MAZINDOLMazindol
A08AA06ETILAMFETAMINEtilamfetamine
A08AA07KATHINCathine
A08AA08KLOBENZOREXClobenzorex
A08AA09MEFENOREXMefenorex
A08AA10SIBUTRAMINSibutramine
A08AA11LORKASERINLorcaserin
A08AA56EFEDRIN, KOMBINACEEphedrine, Combinations
A08AA62BUPROPION A NALTREXONBupropion And Naltrexone
A08AB PERIFERNĚ PŮSOBÍCÍ LÉČIVA K TERAPII OBEZITYPeripherally Acting Antiobesity Products
A08AB01ORLISTATOrlistat
A08AX JINÁ LÉČIVA K TERAPII OBEZITYOther Antiobesity Drugs
A08AX01RIMONABANTRimonabant
A09 DIGESTIVA VČETNĚ ENZYMOVÝCH PŘÍPRAVKŮDigestives, Incl. Enzymes
A09A DIGESTIVA VČETNĚ ENZYMOVÝCH PŘÍPRAVKŮDigestives, Incl. Enzymes
A09AA ENZYMOVÉ PŘÍPRAVKYEnzyme Preparations
A09AA01AMYLASADiastase
A09AA02MULTIENZYMOVÉ PŘÍPRAVKY (LIPASA, PROTEASA APOD.)Multienzymes (lipase, Protease Etc.)
A09AA03PEPSINPepsin
A09AA04TILAKTASATilactase
A09AB ACIDAAcid Preparations
A09AB01HYDROCHLORID KYSELINY GLUTAMOVÉGlutamic Acid Hydrochloride
A09AB02BETAIN-HYDROCHLORIDBetaine Hydrochloride
A09AB03KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁHydrochloric Acid
A09AB04KYSELINA CITRONOVÁCitric Acid
A09AC ENZYMY A ACIDA, KOMBINACEEnzyme And Acid Preparations, Combinations
A09AC01PEPSIN A ACIDAPepsin And Acid Preparations
A09AC02MULTIENZYMOVÉ PŘÍPRAVKY A ACIDAMultienzymes And Acid Preparations
A10 LÉČIVA K TERAPII DIABETUDrugs Used IN Diabetes
A10A INSULINY A ANALOGAInsulins And Analogues
A10AB INSULINY A ANALOGA RYCHLE PŮSOBÍCÍ, K INJEKČNÍ APLIKACIInsulins And Analogues For Injection, Fast-acting
A10AB01LIDSKÝ INSULINInsulin (human)
A10AB02HOVĚZÍ INSULINInsulin (beef)
A10AB03PRASEČÍ INSULINInsulin (pork)
A10AB04INSULIN LISPROInsulin Lispro
A10AB05INSULIN ASPARTInsulin Aspart
A10AB06INSULIN GLULISINInsulin Glulisine
A10AB30KOMBINACE INSULINŮCombinations
A10AC INSULINY A ANALOGA STŘEDNĚDOBĚ PŮSOBÍCÍ, K INJEKČNÍ APLIKACIInsulins And Analogues For Injection, Intermediate-acting
A10AC01LIDSKÝ INSULINInsulin (human)
A10AC02HOVĚZÍ INSULINInsulin (beef)
A10AC03PRASEČÍ INSULINInsulin (pork)
A10AC04INSULIN LISPROInsulin Lispro
A10AC30KOMBINACE INSULINŮCombinations
A10AD INSULINY A ANALOGA STŘEDNĚDOBĚ NEBO DLOUZE PŮSOBÍCÍ V KOMBINACI S RYCHLE PŮSOBÍCÍMI, K INJ. APLIKACIInsulins And Analogues For Injection, Intermediate- OR Long-acting Combined With Fast-acting
A10AD01LIDSKÝ INSULINInsulin (human)
A10AD02HOVĚZÍ INSULINInsulin (beef)
A10AD03PRASEČÍ INSULINInsulin (pork)
A10AD04INSULIN LISPROInsulin Lispro
A10AD05INSULIN ASPARTInsulin Aspart
A10AD06INSULIN DEGLUDEK A INSULIN ASPARTInsulin Degludec And Insulin Aspart
A10AD30KOMBINACE INSULINŮCombinations
A10AE INSULINY A ANALOGA DLOUZE PŮSOBÍCÍ, K INJEKČNÍ APLIKACIInsulins And Analogues For Injection, Long-acting
A10AE01LIDSKÝ INSULINInsulin (human)
A10AE02HOVĚZÍ INSULINInsulin (beef)
A10AE03PRASEČÍ INSULINInsulin (pork)
A10AE04INSULIN GLARGINInsulin Glargine
A10AE05INSULIN DETEMIRInsulin Detemir
A10AE06INSULIN DEGLUDEKInsulin Degludec
A10AE30KOMBINACE INSULINŮCombinations
A10AE54INSULIN GLARGIN A LIXISENATIDInsulin Glargine And Lixisenatide
A10AE56INSULIN DEGLUDEK A LIRAGLUTIDInsulin Degludec And Liraglutide
A10AF INSULINY A ANALOGA, INHALAČNÍInsulins And Analogues For Inhalation
A10AF01LIDSKÝ INSULINInsulin (human)
A10B ANTIDIABETIKA, KROMĚ INSULINŮBlood Glucose Lowering Drugs, Excl. Insulins
A10BA BIGUANIDYBiguanides
A10BA01FENFORMINPhenformin
A10BA02METFORMINMetformin
A10BA03BUFORMINBuformin
A10BB DERIVÁTY SULFONYLMOČOVINYSulfonylureas
A10BB01GLIBENKLAMIDGlibenclamide
A10BB02CHLORPROPAMIDChlorpropamide
A10BB03TOLBUTAMIDTolbutamide
A10BB04GLIBORNURIDGlibornuride
A10BB05TOLAZAMIDTolazamide
A10BB06KARBUTAMIDCarbutamide
A10BB07GLIPIZIDGlipizide
A10BB08GLICHIDONGliquidone
A10BB09GLIKLAZIDGliclazide
A10BB10METAHEXAMIDMetahexamide
A10BB11GLISOXEPIDGlisoxepide
A10BB12GLIMEPIRIDGlimepiride
A10BB31ACETOHEXAMIDAcetohexamide
A10BC SULFONAMIDY, HETEROCYKLICKÉSulfonamides (heterocyclic)
A10BC01GLYMIDINGlymidine
A10BD KOMBINACE PERORÁLNÍCH ANTIDIABETIKCombinations OF Oral Blood Glucose Lowering Drugs
A10BD01FENFORMIN A SULFONYLMOČOVINYPhenformin And Sulfonylureas
A10BD02METFORMIN A SULFONYLMOČOVINYMetformin And Sulfonylureas
A10BD03METFORMIN A ROSIGLITAZONMetformin And Rosiglitazone
A10BD04GLIMEPIRID A ROSIGLITAZONGlimepiride And Rosiglitazone
A10BD05METFORMIN A PIOGLITAZONMetformin And Pioglitazone
A10BD06GLIMEPIRID A PIOGLITAZONGlimepiride And Pioglitazone
A10BD07METFORMIN A SITAGLIPTINMetformin And Sitagliptin
A10BD08METFORMIN A VILDAGLIPTINMetformin And Vildagliptin
A10BD09PIOGLITAZON A ALOGLIPTINPioglitazone And Alogliptin
A10BD10METFORMIN A SAXAGLIPTINMetformin And Saxagliptin
A10BD11METFORMIN A LINAGLIPTINMetformin And Linagliptin
A10BD12PIOGLITAZON A SITAGLIPTINPioglitazone And Sitagliptin
A10BD13METFORMIN A ALOGLIPTINMetformin And Alogliptin
A10BD14METFORMIN A REPAGLINIDMetformin And Repaglinide
A10BD15METFORMIN A DAPAGLIFLOZINMetformin And Dapagliflozin
A10BD16METFORMIN A KANAGLIFLOZINMetformin And Canagliflozin
A10BD17METFORMIN A AKARBOSAMetformin And Acarbose
A10BD18METFORMIN A GEMIGLIPTINMetformin And Gemigliptin
A10BD19LINAGLIPTIN A EMPAGLIFLOZINLinagliptin And Empagliflozin
A10BD20METFORMIN A EMPAGLIFLOZINMetformin And Empagliflozin
A10BD21SAXAGLIPTIN A DAPAGLIFLOZINSaxagliptin And Dapagliflozin
A10BD22METFORMIN A EVOGLIPTINMetformin And Evogliptin
A10BD23METFORMIN A ERTUGLIFLOZINMetformin And Ertugliflozin
A10BD24SITAGLIPTIN A ERTUGLIFLOZINSitagliptin And Ertugliflozin
A10BD25METFORMIN, SAXAGLIPTIN A DAPAGLIFLOZINMetformin, Saxagliptin And Dapagliflozin
A10BF INHIBITORY ALFA-GLUKOSIDASAlpha Glucosidase Inhibitors
A10BF01AKARBOSAAcarbose
A10BF02MIGLITOLMiglitol
A10BF03VOGLIBOSAVoglibose
A10BG THIAZOLIDINDIONYThiazolidinediones
A10BG01TROGLITAZONTroglitazone
A10BG02ROSIGLITAZONRosiglitazone
A10BG03PIOGLITAZONPioglitazone
A10BH INHIBITORY DIPEPTIDYL-PEPTIDASY 4 (DPP-4)Dipeptidyl Peptidase 4 (dpp-4) Inhibitors
A10BH01SITAGLIPTINSitagliptin
A10BH02VILDAGLIPTINVildagliptin
A10BH03SAXAGLIPTINSaxagliptin
A10BH04ALOGLIPTINAlogliptin
A10BH05LINAGLIPTINLinagliptin
A10BH06GEMIGLIPTINGemigliptin
A10BH07EVOGLIPTINEvogliptin
A10BH51SITAGLIPTIN A SIMVASTATINSitagliptin And Simvastatin
A10BH52GEMIGLIPTIN A ROSUVASTATINGemigliptin And Rosuvastatin
A10BJ ANALOGA GLP-1 (PEPTIDU PODOBNÉHO GLUKAGONU 1)Glucagon-like Peptide-1 (glp-1) Analogues
A10BJ01EXENATIDExenatide
A10BJ02LIRAGLUTIDLiraglutide
A10BJ03LIXISENATIDLixisenatide
A10BJ04ALBIGLUTIDAlbiglutide
A10BJ05DULAGLUTIDDulaglutide
A10BJ06SEMAGLUTIDSemaglutide
A10BK INHIBITORY SODÍKO-GLUKOSOVÉHO KOTRANSPORTÉRU 2 (SGLT2)Sodium-glucose Co-transporter 2 (sglt2) Inhibitors
A10BK01DAPAGLIFLOZINDapagliflozin
A10BK02KANAGLIFLOZINCanagliflozin
A10BK03EMPAGLIFLOZINEmpagliflozin
A10BK04ERTUGLIFLOZINErtugliflozin
A10BK05IPRAGLIFLOZINIpragliflozin
A10BX JINÁ ANTIDIABETIKA, KROMĚ INSULINŮOther Blood Glucose Lowering Drugs, Excl. Insulins
A10BX01KLOVATINA GUARGuar Gum
A10BX02REPAGLINIDRepaglinide
A10BX03NATEGLINIDNateglinide
A10BX04ExenatidExenatide
A10BX05PRAMLINTIDPramlintide
A10BX06BENFLUOREXBenfluorex
A10BX07LiraglutidLiraglutide
A10BX08MITIGLINIDMitiglinide
A10BX09DapagliflozinDapagliflozin
A10BX10LixisenatidLixisenatide
A10BX11KanagliflozinCanagliflozin
A10BX12EmpagliflozinEmpagliflozin
A10BX13albiglutidAlbiglutide
A10BX14DulaglutidDulaglutide
A10X OSTATNÍ LÉČIVA K TERAPII DIABETUOther Drugs Used IN Diabetes
A10XA INHIBITORY ALDOSOREDUKTASAldose Reductase Inhibitors
A10XA01TOLRESTATTolrestat
A11 VITAMINYVitamins
A11A MULTIVITAMINY, KOMBINACEMultivitamins, Combinations
A11AA MULTIVITAMINY, KOMBINACE S MINERÁLYMultivitamins With Minerals
A11AA01MULTIVITAMINY A ŽELEZOMultivitamins And Iron
A11AA02MULTIVITAMINY A VÁPNÍKMultivitamins And Calcium
A11AA03MULTIVITAMINY A JINÉ MINERÁLY, VČETNĚ KOMBINACÍMultivitamins And Other Minerals, Incl. Combinations
A11AA04MULTIVITAMINY A STOPOVÉ PRVKYMultivitamins And Trace Elements
A11AB MULTIVITAMINY, JINÉ KOMBINACEMultivitamins, Other Combinations
A11B MULTIVITAMINY, SAMOTNÉMultivitamins, Plain
A11BA MULTIVITAMINY, SAMOTNÉMultivitamins, Plain
A11C VITAMIN A A D VČETNĚ JEJICH KOMBINACÍVitamin A And D, Incl. Combinations OF The Two
A11CA VITAMIN A, SAMOTNÝVitamin A, Plain
A11CA01RETINOL (VITAMIN A)Retinol (vit A)
A11CA02BETAKAROTENBetacarotene
A11CB VITAMIN A A D V KOMBINACIVitamin A And D IN Combination
A11CC VITAMIN D A ANALOGAVitamin D And Analogues
A11CC01ERGOKALCIFEROLErgocalciferol
A11CC02DIHYDROTACHYSTEROLDihydrotachysterol
A11CC03ALFAKALCIDOLAlfacalcidol
A11CC04KALCITRIOLCalcitriol
A11CC05CHOLEKALCIFEROLColecalciferol
A11CC06KALCIFEDIOLCalcifediol
A11CC20VITAMIN D A ANALOGY, KOMBINACECombinations
A11CC55CHOLEKALCIFEROL, KOMBINACEColecalciferol, Combinations
A11D VITAMIN B1 VČETNĚ KOMBINACÍ S VITAMINEM B6 A B12Vitamin B1, Plain And IN Combination With Vitamin B6 And B12
A11DA VITAMIN B1, SAMOTNÝVitamin B1, Plain
A11DA01THIAMIN (VITAMIN B1)Thiamine (vit B1)
A11DA02SULBUTIAMINSulbutiamine
A11DA03BENFOTIAMINBenfotiamine
A11DB VITAMIN B1 V KOMBINACI S VITAMINEM B6 A/NEBO B12Vitamin B1 IN Combination With Vitamin B6 And/or Vitamin B12
A11E VITAMINY SKUPINY B, VČETNĚ KOMBINACÍVitamin B-complex, Incl. Combinations
A11EA VITAMINY SKUPINY B, SAMOTNÉVitamin B-complex, Plain
A11EB VITAMINY SKUPINY B S VITAMINEM CVitamin B-complex With Vitamin C
A11EC VITAMINY SKUPINY B S MINERÁLYVitamin B-complex With Minerals
A11ED VITAMINY SKUPINY B S ANABOLICKÝMI STEROIDYVitamin B-complex With Anabolic Steroids
A11EX VITAMINY SKUPINY B, JINÉ KOMBINACEVitamin B-complex, Other Combinations
A11G KYSELINA ASKORBOVÁ (VITAMIN C) VČETNĚ KOMBINACÍAscorbic Acid (vitamin C), Incl. Combinations
A11GA KYSELINA ASKORBOVÁ (VITAMIN C), SAMOTNÁAscorbic Acid (vitamin C), Plain
A11GA01KYSELINA ASKORBOVÁ (VITAMIN C)Ascorbic Acid (vit C)
A11GB KYSELINA ASKORBOVÁ (VITAMIN C), KOMBINACEAscorbic Acid (vitamin C), Combinations
A11GB01KYSELINA ASKORBOVÁ (VITAMIN C) A VÁPNÍKAscorbic Acid (vit C) And Calcium
A11H JINÉ VITAMINOVÉ PŘÍPRAVKY (NEKOMBINOVANÉ)Other Plain Vitamin Preparations
A11HA JINÉ VITAMINOVÉ PŘÍPRAVKY (NEKOMBINOVANÉ)Other Plain Vitamin Preparations
A11HA01NIKOTINAMIDNicotinamide
A11HA02PYRIDOXIN (VITAMIN B6)Pyridoxine (vit B6)
A11HA03TOKOFEROL-ALFATocopherol (vit E)
A11HA04RIBOFLAVIN (VITAMIN B2)Riboflavin (vit B2)
A11HA05BIOTINBiotin
A11HA06KODEKARBOXYLASAPyridoxal Phosphate
A11HA07INOSITOLInositol
A11HA08TOKOFERSOLANTocofersolan
A11HA30DEXPANTHENOLDexpanthenol
A11HA31KALCIUM-PANTOTHENÁTCalcium Pantothenate
A11HA32PANTETHINPantethine
A11J JINÉ VITAMINOVÉ PŘÍPRAVKY, KOMBINACEOther Vitamin Products, Combinations
A11JA KOMBINACE VITAMINŮCombinations OF Vitamins
A11JB VITAMINY S MINERÁLYVitamins With Minerals
A11JC VITAMINY, JINÉ KOMBINACEVitamins, Other Combinations
A12 MINERÁLNÍ DOPLŇKYMineral Supplements
A12A VÁPNÍKCalcium
A12AA VÁPNÍKCalcium
A12AA01FOSFOREČNAN VÁPENATÝCalcium Phosphate
A12AA02KALCIUM-GLUBIONÁTCalcium Glubionate
A12AA03KALCIUM-GLUKONÁTCalcium Gluconate
A12AA04UHLIČITAN VÁPENATÝCalcium Carbonate
A12AA05KALCIUM-LAKTÁTCalcium Lactate
A12AA06KALCIUM-LAKTOGLUKONÁTCalcium Lactate Gluconate
A12AA07CHLORID VÁPENATÝCalcium Chloride
A12AA08KALCIUM-GLYCEROFOSFÁTCalcium Glycerylphosphate
A12AA09KALCIUM-CITRÁT, KOMPLEX S LYSINEMCalcium Citrate Lysine Complex
A12AA10KALCIUM-GLUKOHEPTONÁTCalcium Glucoheptonate
A12AA11KALCIUM-PANGAMÁTCalcium Pangamate
A12AA13KALCIUM-CITRÁTCalcium Citrate
A12AA20VÁPNÍK (KOMBINACE RŮZNÝCH SOLÍ)Calcium (different Salts IN Combination)
A12AA30KALCIUM-LEVULÁTCalcium Laevulate
A12AX VÁPNÍK, KOMBINACE S VITAMINEM D A/NEBO JINÝMI LÉČIVYCalcium, Combinations With Vitamin D And/or Other Drugs
A12B DRASLÍKPotassium
A12BA DRASLÍKPotassium
A12BA01CHLORID DRASELNÝPotassium Chloride
A12BA02KALIUM-CITRÁTPotassium Citrate
A12BA03KALIUM-HYDROGEN-TARTARÁTPotassium Hydrogentartrate
A12BA04HYDROGENUHLIČITAN DRASELNÝPotassium Hydrogencarbonate
A12BA05KALIUM-GLUKONÁTPotassium Gluconate
A12BA30DRASLÍK (KOMBINACE RŮZNÝCH SOLÍ)Potassium (different Salts IN Combination)
A12BA51CHLORID DRASELNÝ, KOMBINACEPotassium Chloride, Combinations
A12C JINÉ MINERÁLNÍ DOPLŇKYOther Mineral Supplements
A12CA SODÍKSodium
A12CA01CHLORID SODNÝSodium Chloride
A12CA02SÍRAN SODNÝSodium Sulfate
A12CB ZINEKZinc
A12CB01SÍRAN ZINEČNATÝZinc Sulfate
A12CB02ZINKUM-GLUKONÁTZinc Gluconate
A12CB03KOMPLEX PROTEINU SE ZINKEMZinc Protein Complex
A12CC HOŘČÍKMagnesium
A12CC01CHLORID HOŘEČNATÝMagnesium Chloride
A12CC02SÍRAN HOŘEČNATÝMagnesium Sulfate
A12CC03MAGNESIUM-GLUKONÁTMagnesium Gluconate
A12CC04MAGNESIUM-CITRÁTMagnesium Citrate
A12CC05MAGNESIUM-ASPARTÁTMagnesium Aspartate
A12CC06MAGNESIUM-LAKTÁTMagnesium Lactate
A12CC07MAGNESIUM-LEVULINÁTMagnesium Levulinate
A12CC08MAGNESIUM-PIDOLÁTMagnesium Pidolate
A12CC09MAGNESIUM-OROTÁTMagnesium Orotate
A12CC10OXID HOŘEČNATÝMagnesium Oxide
A12CC30HOŘČÍK (KOMBINACE RŮZNÝCH SOLÍ)Magnesium (different Salts IN Combination)
A12CD FLUORIDFluoride
A12CD01FLUORID SODNÝSodium Fluoride
A12CD02MONOFLUOROFOSFOREČNAN SODNÝSodium Monofluorophosphate
A12CD51FLUORID, KOMBINACEFluoride, Combinations
A12CE SELENSelenium
A12CE01SELENAN SODNÝSodium Selenate
A12CE02SELENIČITAN SODNÝSodium Selenite
A12CX JINÉ MINERÁLNÍ PŘÍPRAVKYOther Mineral Products
A13 TONIKATonics
A13A TONIKATonics
A14 ANABOLIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIAnabolic Agents For Systemic Use
A14A ANABOLICKÉ STEROIDYAnabolic Steroids
A14AA DERIVÁTY ANDROSTANUAndrostan Derivatives
A14AA01ANDROSTANOLONAndrostanolone
A14AA02STANOZOLOLStanozolol
A14AA03METANDIENONMetandienone
A14AA04METENOLONMetenolone
A14AA05OXYMETHOLONOxymetholone
A14AA06KVINBOLONQuinbolone
A14AA07PRASTERONPrasterone
A14AA08OXANDROLONOxandrolone
A14AA09NORETHANDROLONNorethandrolone
A14AB DERIVÁTY ESTRENUEstren Derivatives
A14AB01NANDROLONNandrolone
A14AB02ETHYLESTRENOLEthylestrenol
A14AB03OXABOLON-CIPIONÁTOxabolone Cipionate
A14B JINÁ ANABOLIKAOther Anabolic Agents
A15 STIMULANCIA CHUTIAppetite Stimulants
A16 TRÁVICÍ TRAKT A METABOLISMUS, JINÁ LÉČIVAOther Alimentary Tract And Metabolism Products
A16A TRÁVICÍ TRAKT A METABOLISMUS, JINÁ LÉČIVAOther Alimentary Tract And Metabolism Products
A16AA AMINOKYSELINY A JEJICH DERIVÁTYAmino Acids And Derivatives
A16AA01LEVOKARNITINLevocarnitine
A16AA02ADEMETHIONINAdemetionine
A16AA03GLUTAMINGlutamine
A16AA04MERKAPTAMINMercaptamine
A16AA05KYSELINA KARGLUMOVÁCarglumic Acid
A16AA06BETAINBetaine
A16AA07METRELEPTINMetreleptin
A16AB ENZYMYEnzymes
A16AB01ALGLUCERASAAlglucerase
A16AB02IMIGLUCERASAImiglucerase
A16AB03AGALSIDASA ALFAAgalsidase Alfa
A16AB04AGALSIDASA BETAAgalsidase Beta
A16AB05LARONIDASALaronidase
A16AB06SACROZIDASASacrosidase
A16AB07ALGLUKOSIDASA ALFAAlglucosidase Alfa
A16AB08GALSULFASAGalsulfase
A16AB09IDURSULFASAIdursulfase
A16AB10VELAGLUCERASA ALFAVelaglucerase Alfa
A16AB11TALIGLUCERASA ALFATaliglucerase Alfa
A16AB12ELOSULFASA ALFAElosulfase Alfa
A16AB13ASFOTASA ALFAAsfotase Alfa
A16AB14SEBELIPASA ALFASebelipase Alfa
A16AB15VELMANASA ALFAVelmanase Alfa
A16AB16IDURSULFASA BETAIdursulfase Beta
A16AB17CERLIPONASA ALFACerliponase Alfa
A16AB18VESTRONIDASA ALFAVestronidase Alfa
A16AX TRÁVICÍ TRAKT A METABOLISMUS, RŮZNÁ LÉČIVAVarious Alimentary Tract And Metabolism Products
A16AX01KYSELINA THIOKTOVÁThioctic Acid
A16AX02ANETHOLTRITHIONAnethole Trithione
A16AX03NATRIUM-FENYLBUTYRÁTSodium Phenylbutyrate
A16AX04NITISINONNitisinone
A16AX05OCTAN ZINEČNATÝZinc Acetate
A16AX06MIGLUSTATMiglustat
A16AX07SAPROPTERINSapropterin
A16AX08TEDUGLUTIDTeduglutide
A16AX09GLYCEROL-FENYLBUTYRÁTGlycerol Phenylbutyrate
A16AX10ELIGLUSTATEliglustat
A16AX11NATRIUM-BENZOÁTSodium Benzoate
A16AX12TRIENTINTrientine
A16AX13URIDIN-TRIACETÁTUridine Triacetate
A16AX14MIGALASTATMigalastat
A16AX15TELOTRISTATTelotristat
B KREV A KRVETVORNÉ ORGÁNYBlood And Blood Forming Organs
B01 ANTIKOAGULANCIA, ANTITROMBOTIKAAntithrombotic Agents
B01A ANTIKOAGULANCIA, ANTITROMBOTIKAAntithrombotic Agents
B01AA ANTAGONISTÉ VITAMINU KVitamin K Antagonists
B01AA01DIKUMAROLDicoumarol
B01AA02FENINDIONPhenindione
B01AA03WARFARINWarfarin
B01AA04FENPROKUMONPhenprocoumon
B01AA07ACENOKUMAROLAcenocoumarol
B01AA08ETHYL-BISKUMACETÁTEthyl Biscoumacetate
B01AA09KLORINDIONClorindione
B01AA10DIFENADIONDiphenadione
B01AA11TIOKLOMAROLTioclomarol
B01AA12FLUINDIONFluindione
B01AB HEPARINYHeparin Group
B01AB01HEPARINHeparin
B01AB02ANTITHROMBIN IIIAntithrombin Iii
B01AB04DALTEPARINDalteparin
B01AB05ENOXAPARINEnoxaparin
B01AB06NADROPARINNadroparin
B01AB07PARNAPARINParnaparin
B01AB08REVIPARINReviparin
B01AB09DANAPAROIDDanaparoid
B01AB10TINZAPARINTinzaparin
B01AB11SULODEXIDSulodexide
B01AB12BEMIPARINBemiparin
B01AB51HEPARIN, KOMBINACEHeparin, Combinations
B01AC ANTIAGREGANCIA KROMĚ HEPARINUPlatelet Aggregation Inhibitors Excl. Heparin
B01AC01DITAZOLDitazole
B01AC02KLORIKROMENCloricromen
B01AC03PIKOTAMIDPicotamide
B01AC04KLOPIDOGRELClopidogrel
B01AC05TIKLOPIDINTiclopidine
B01AC06KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁAcetylsalicylic Acid
B01AC07DIPYRIDAMOLDipyridamole
B01AC08VÁPENATÁ SŮL KARBASALÁTUCarbasalate Calcium
B01AC09EPOPROSTENOLEpoprostenol
B01AC10INDOBUFENIndobufen
B01AC11ILOPROSTIloprost
B01AC13ABCIXIMABAbciximab
B01AC15ALOXIPRINAloxiprin
B01AC16EPTIFIBATIDEptifibatide
B01AC17TIROFIBANTirofiban
B01AC18TRIFLUSALTriflusal
B01AC19BERAPROSTBeraprost
B01AC21TREPROSTINILTreprostinil
B01AC22PRASUGRELPrasugrel
B01AC23CILOSTAZOLCilostazol
B01AC24TIKAGRELORTicagrelor
B01AC25KANGRELORCangrelor
B01AC26VORAPAXARVorapaxar
B01AC27SELEXIPAGSelexipag
B01AC30ANTIAGREGANCIA KROMĚ HEPARINU, KOMBINACECombinations
B01AC56KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ, KOMBINACE S INHIBITORY PROTONOVÉ PUMPYAcetylsalicylic Acid, Combinations With Proton Pump Inhibitors
B01AD ENZYMYEnzymes
B01AD01STREPTOKINASAStreptokinase
B01AD02ALTEPLASAAlteplase
B01AD03ANISTREPLASAAnistreplase
B01AD04UROKINASAUrokinase
B01AD05FIBRINOLYSINFibrinolysin
B01AD06BRINASABrinase
B01AD07RETEPLASAReteplase
B01AD08SARUPLASASaruplase
B01AD09ANKRODAncrod
B01AD10DROTREKOGIN ALFA (AKTIVOVANÝ)Drotrecogin Alfa (activated)
B01AD11TENEKTEPLASATenecteplase
B01AD12PROTEIN CProtein C
B01AE PŘÍMÉ INHIBITORY TROMBINUDirect Thrombin Inhibitors
B01AE01DESIRUDINDesirudin
B01AE02LEPIRUDINLepirudin
B01AE03ARGATROBANArgatroban
B01AE04MELAGATRANMelagatran
B01AE05XIMELAGATRANXimelagatran
B01AE06BIVALIRUDINBivalirudin
B01AE07DABIGATRAN-ETEXILÁTDabigatran Etexilate
B01AF PŘÍMÉ INHIBITORY FAKTORU XADirect Factor XA Inhibitors
B01AF01RIVAROXABANRivaroxaban
B01AF02APIXABANApixaban
B01AF03EDOXABANEdoxaban
B01AX JINÁ ANTIKOAGULANCIA, ANTITROMBOTIKAOther Antithrombotic Agents
B01AX01DEFIBROTIDDefibrotide
B01AX04DERMATAN-SULFÁTDermatan Sulfate
B01AX05FONDAPARINUXFondaparinux
B01AX07KAPLACIZUMABCaplacizumab
B02 HEMOSTYPTIKA, HEMOSTATIKAAntihemorrhagics
B02A ANTIFIBRINOLYTIKAAntifibrinolytics
B02AA AMINOKYSELINYAmino Acids
B02AA01KYSELINA AMINOKAPRONOVÁAminocaproic Acid
B02AA02KYSELINA TRANEXAMOVÁTranexamic Acid
B02AA03KYSELINA AMINOMETHYLBENZOOVÁAminomethylbenzoic Acid
B02AB INHIBITORY PROTEASProteinase Inhibitors
B02AB01APROTININAprotinin
B02AB02ALFA1 ANTITRYPSINAlfa1 Antitrypsin
B02AB04KAMOSTATCamostat
B02B VITAMIN K A JINÁ HEMOSTATIKAVitamin K And Other Hemostatics
B02BA VITAMIN KVitamin K
B02BA01FYTOMENADIONPhytomenadione
B02BA02MENADIONMenadione
B02BB FIBRINOGENFibrinogen
B02BB01LIDSKÝ FIBRINOGENFibrinogen, Human
B02BC LOKÁLNÍ HEMOSTATIKALocal Hemostatics
B02BC01ŽELATINOVÁ HOUBA ABSORBOVATELNÁAbsorbable Gelatin Sponge
B02BC02OXIDOVANÁ CELULOSAOxidized Cellulose
B02BC03HYDROXYMETHYLTETRAGALAKTURONÁTTetragalacturonic Acid Hydroxymethylester
B02BC05ADRENALONAdrenalone
B02BC06TROMBINThrombin
B02BC07KOLAGENCollagen
B02BC08KALCIUM-ALGINÁTCalcium Alginate
B02BC09EPINEFRINEpinephrine
B02BC30LOKÁLNÍ HEMOSTATIKA, KOMBINACECombinations
B02BD KOAGULAČNÍ FAKTORYBlood Coagulation Factors
B02BD01KOMBINACE KOAGULAČNÍCH FAKTORŮ IX, II, VII A XCoagulation Factor Ix, Ii, Vii And X IN Combination
B02BD02KOAGULAČNÍ FAKTOR VIIICoagulation Factor Viii
B02BD03ANTIINHIBIČNÍ KOMPLEX KOAGULAČNÍCH FAKTORŮ (FEIBA)Factor Viii Inhibitor Bypassing Activity
B02BD04KOAGULAČNÍ FAKTOR IXCoagulation Factor IX
B02BD05KOAGULAČNÍ FAKTOR VIICoagulation Factor Vii
B02BD06KOAGULAČNÍ FAKTOR VIII A VON WILLEBRANDŮV FAKTOR V KOMBINACIVon Willebrand Factor And Coagulation Factor Viii IN Combination
B02BD07KOAGULAČNÍ FAKTOR XIIICoagulation Factor Xiii
B02BD08KOAGULAČNÍ FAKTOR VIIACoagulation Factor Viia
B02BD09Nonakog alfaNonacog Alfa
B02BD10VON WILLEBRANDŮV FAKTORVon Willebrand Factor
B02BD11KATRIDEKAKOGCatridecacog
B02BD12Trenonakog alfaTrenonacog Alfa
B02BD13KOAGULAČNÍ FAKTOR XCoagulation Factor X
B02BD14SUSOKTOKOG ALFASusoctocog Alfa
B02BD30TROMBINThrombin
B02BX JINÁ SYSTÉMOVÁ HEMOSTATIKAOther Systemic Hemostatics
B02BX01ETAMSYLÁTEtamsylate
B02BX02KARBAZOCHROMCarbazochrome
B02BX03BATROXOBINBatroxobin
B02BX04ROMIPLOSTIMRomiplostim
B02BX05ELTROMBOPAGEltrombopag
B02BX06EMICIZUMABEmicizumab
B02BX07LUSUTROMBOPAGLusutrombopag
B02BX08AVATROMBOPAGAvatrombopag
B02BX09FOSTAMATINIBFostamatinib
B03 ANTIANEMIKAAntianemic Preparations
B03A PŘÍPRAVKY S OBSAHEM ŽELEZAIron Preparations
B03AA PERORÁLNÍ PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ DVOJMOCNÉ ŽELEZOIron Bivalent, Oral Preparations
B03AA01FERROGLYCIN-SULFÁTFerrous Glycine Sulfate
B03AA02FERRUM(II)-FUMARÁTFerrous Fumarate
B03AA03FERRUM(II)-GLUKONÁTFerrous Gluconate
B03AA04UHLIČITAN ŽELEZNATÝFerrous Carbonate
B03AA05CHLORID ŽELEZNATÝFerrous Chloride
B03AA06JANTARAN ŽELEZNATÝFerrous Succinate
B03AA07SÍRAN ŽELEZNATÝFerrous Sulfate
B03AA08VÍNAN ŽELEZNATÝFerrous Tartrate
B03AA09FERRO-ASPARTÁTFerrous Aspartate
B03AA10FERRO-ASKORBÁTFerrous Ascorbate
B03AA11JODID ŽELEZNATÝFerrous Iodine
B03AB PERORÁLNÍ PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ TROJMOCNÉ ŽELEZOIron Trivalent, Oral Preparations
B03AB01NATRIUM-FERUM(III)-CITRÁTFerric Sodium Citrate
B03AB02OXID ŽELEZITÝ SE SACHAROSOUSaccharated Iron Oxide
B03AB03NATRIUM-FEREDETÁTSodium Feredetate
B03AB04HYDROXID ŽELEZITÝFerric Hydroxide
B03AB05KOMPLEX ŽELEZA S ISOMALTOSOUFerric Oxide Polymaltose Complexes
B03AB07DERMATAN-SULFÁT, KOMPLEX SE ŽELEZEMChondroitin Sulfate-iron Complex
B03AB08FERRIC ACETYL TRANSFERRINFerric Acetyl Transferrin
B03AB09SUKCINYLKASEIN ŽELEZITÝFerric Proteinsuccinylate
B03AB10FERRUM(III)-MALTOLFerric Maltol
B03AC ŽELEZO, PARENTERÁLNÍ PŘÍPRAVKYIron, Parenteral Preparations
B03AD ŽELEZO V KOMBINACI S KYSELINOU LISTOVOUIron IN Combination With Folic Acid
B03AD01KOMPLEX ŽELEZO-AMINOKYSELINA A KYSELINA LISTOVÁFerrous Amino Acid Complex
B03AD02FERRUM(II)-FUMARÁT A KYSELINA LISTOVÁFerrous Fumarate
B03AD03SÍRAN ŽELEZNATÝ A KYSELINA LISTOVÁFerrous Sulfate
B03AD04KOMPLEX ŽELEZA S ISOMALTOSOU A KYSELINA LISTOVÁFerric Oxide Polymaltose Complexes
B03AE ŽELEZO, JINÉ KOMBINACEIron IN Other Combinations
B03AE01ŽELEZO V KOMBINACI S KYANOKOBALAMINEM A KYSELINOU LISTOVOUIron, Vitamin B12 And Folic Acid
B03AE02ŽELEZO, MULTIVITAMINY A KYSELINA LISTOVÁIron, Multivitamins And Folic Acid
B03AE03ŽELEZO A MULTIVITAMINYIron And Multivitamins
B03AE04ŽELEZO, MULTIVITAMINY A MINERÁLYIron, Multivitamins And Minerals
B03AE10RŮZNÉ JINÉ KOMBINACE ŽELEZAVarious Combinations
B03B VITAMIN B12 A KYSELINA LISTOVÁVitamin B12 And Folic Acid
B03BA VITAMIN B12 (KYANOKOBALAMIN A ANALOGA)Vitamin B12 (cyanocobalamin And Analogues)
B03BA01KYANOKOBALAMINCyanocobalamin
B03BA02KOMPLEX KYANOKOBALAMIN-TANINCyanocobalamin Tannin Complex
B03BA03HYDROXOKOBALAMINHydroxocobalamin
B03BA04KOBAMAMIDCobamamide
B03BA05MEKOBALAMINMecobalamin
B03BA51KYANOKOBALAMIN, KOMBINACECyanocobalamin, Combinations
B03BA53HYDROXOKOBALAMIN, KOMBINACEHydroxocobalamin, Combinations
B03BB KYSELINA LISTOVÁ A DERIVÁTYFolic Acid And Derivatives
B03BB01KYSELINA LISTOVÁFolic Acid
B03BB51KYSELINA LISTOVÁ, KOMBINACEFolic Acid, Combinations
B03X JINÁ ANTIANEMIKAOther Antianemic Preparations
B03XA JINÁ ANTIANEMIKAOther Antianemic Preparations
B03XA01ERYTROPOETINErythropoietin
B03XA02DARBEPOETIN ALFADarbepoetin Alfa
B03XA03PEGEPOETIN BETAMethoxy Polyethylene Glycol-epoetin Beta
B03XA04PEGINESATIDPeginesatide
B03XA05ROXADUSTATRoxadustat
B05 KREVNÍ NÁHRADY, INFUZNÍ A PERFUZNÍ ROZTOKYBlood Substitutes And Perfusion Solutions
B05A KREV, KREVNÍ DERIVÁTY A NÁHRADY PLAZMYBlood And Related Products
B05AA KREVNÍ DERIVÁTY, FRAKCE PLAZMATICKÝCH BÍLKOVIN, NÁHRADY PLAZMYBlood Substitutes And Plasma Protein Fractions
B05AA01ALBUMINAlbumin
B05AA02JINÉ FRAKCE PLAZMATICKÝCH BÍLKOVINOther Plasma Protein Fractions
B05AA03FLUOROKARBONOVÉ KREVNÍ NÁHRADYFluorocarbon Blood Substitutes
B05AA05DEXTRANDextran
B05AA06ŽELATINOVÉ PŘÍPRAVKYGelatin Agents
B05AA07HYDROXYETHYLŠKROBHydroxyethylstarch
B05AA08HEMOGLOBIN-KROSFUMARILHemoglobin Crosfumaril
B05AA09HEMOGLOBIN-RAFFIMERHemoglobin Raffimer
B05AA10HEMOGLOBIN GLUTAMER (BOVINNÍ)Hemoglobin Glutamer (bovine)
B05AX JINÉ KREVNÍ PRODUKTYOther Blood Products
B05AX01ERYTROCYTYErythrocytes
B05AX02TROMBOCYTYThrombocytes
B05AX03KREVNÍ PLAZMABlood Plasma
B05AX04KMENOVÉ BUŇKY Z PUPEČNÍKOVÉ KRVEStem Cells From Umbilical Cord Blood
B05B INTRAVENÓZNÍ ROZTOKYI.v. Solutions
B05BA ROZTOKY PRO PARENTERÁLNÍ VÝŽIVUSolutions For Parenteral Nutrition
B05BA01AMINOKYSELINYAmino Acids
B05BA02TUKOVÉ EMULZEFat Emulsions
B05BA03CUKRYCarbohydrates
B05BA04HYDROLYZÁTY BÍLKOVINProtein Hydrolysates
B05BA10ROZTOKY PRO PARENTERÁLNÍ VÝŽIVU, KOMBINACECombinations
B05BB ROZTOKY OVLIVŇUJÍCÍ ROVNOVÁHU ELEKTROLYTŮSolutions Affecting The Electrolyte Balance
B05BB01ELEKTROLYTYElectrolytes
B05BB02ELEKTROLYTY SE SACHARIDYElectrolytes With Carbohydrates
B05BB03TROMETAMOLTrometamol
B05BB04ELEKTROLYTY V KOMBINACI S JINÝMI LÉČIVYElectrolytes IN Combination With Other Drugs
B05BC ROZTOKY VYVOLÁVAJÍCÍ OSMOTICKOU DIURÉZUSolutions Producing Osmotic Diuresis
B05BC01MANNITOLMannitol
B05BC02MOČOVINACarbamide
B05C IRIGAČNÍ ROZTOKYIrrigating Solutions
B05CA ANTIINFEKTIVAAntiinfectives
B05CA01CETYLPYRIDINIUMCetylpyridinium
B05CA02CHLORHEXIDINChlorhexidine
B05CA03NITROFURALNitrofural
B05CA04SULFAMETHIZOLSulfamethizole
B05CA05TAUROLIDINTaurolidine
B05CA06KYSELINA MANDLOVÁMandelic Acid
B05CA07NOXYTIOLINNoxytiolin
B05CA08ETHAKRIDIN-LAKTÁTEthacridine Lactate
B05CA09NEOMYCINNeomycin
B05CA10IRIGAČNÍ ROZTOKY, KOMBINACECombinations
B05CB ROZTOKY SOLÍSalt Solutions
B05CB01CHLORID SODNÝSodium Chloride
B05CB02NATRIUM-CITRÁTSodium Citrate
B05CB03MAGNESIUM-CITRÁTMagnesium Citrate
B05CB04HYDROGENUHLIČITAN SODNÝSodium Bicarbonate
B05CB10ROZTOKY SOLÍ, KOMBINACECombinations
B05CX JINÉ IRIGAČNÍ ROZTOKYOther Irrigating Solutions
B05CX01GLUKOSAGlucose
B05CX02SORBITOLSorbitol
B05CX03GLYCINGlycine
B05CX04MANNITOLMannitol
B05CX10JINÉ IRIGAČNÍ ROZTOKY, KOMBINACECombinations
B05D PERITONEÁLNÍ DIALÝZAPeritoneal Dialytics
B05DA IZOTONICKÉ ROZTOKYIsotonic Solutions
B05DB HYPERTONICKÉ ROZTOKYHypertonic Solutions
B05X ADITIVA K INTRAVENÓZNÍM ROZTOKŮMI.v. Solution Additives
B05XA ROZTOKY ELEKTROLYTŮElectrolyte Solutions
B05XA01CHLORID DRASELNÝPotassium Chloride
B05XA02HYDROGENUHLIČITAN SODNÝSodium Bicarbonate
B05XA03CHLORID SODNÝSodium Chloride
B05XA04CHLORID AMONNÝAmmonium Chloride
B05XA05SÍRAN HOŘEČNATÝMagnesium Sulfate
B05XA06FOSFOREČNAN DRASELNÝ, VČETNĚ KOMBINACÍ S JINÝMI SOLEMI DRASLÍKUPotassium Phosphate, Incl. Combinations With Other Potassium Salts
B05XA07CHLORID VÁPENATÝCalcium Chloride
B05XA08NATRIUM-ACETÁTSodium Acetate
B05XA09FOSFOREČNAN SODNÝSodium Phosphate
B05XA10FOSFOREČNAN HOŘEČNATÝMagnesium Phosphate
B05XA11CHLORID HOŘEČNATÝMagnesium Chloride
B05XA12CHLORID ZINEČNATÝZinc Chloride
B05XA13KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁHydrochloric Acid
B05XA14NATRIUM-GLYCEROFOSFÁTSodium Glycerophosphate
B05XA15KALIUM-LAKTÁTPotassium Lactate
B05XA16KARDIOPLEGICKÉ ROZTOKYCardioplegia Solutions
B05XA17KALIUM-ACETÁTPotassium Acetate
B05XA30KOMBINACE ELEKTROLYTŮCombinations OF Electrolytes
B05XA31ELEKTROLYTY V KOMBINACI S JINÝMI LÉČIVYElectrolytes IN Combination With Other Drugs
B05XB AMINOKYSELINYAmino Acids
B05XB01ARGININ-HYDROCHLORIDArginine Hydrochloride
B05XB02ALANYLGLUTAMINAlanyl Glutamine
B05XB03LYSINLysine
B05XC VITAMINYVitamins
B05XX JINÁ ADITIVA K INTRAVENÓZNÍM ROZTOKŮMOther I.v. Solution Additives
B05XX02TROMETAMOLTrometamol
B05Z HEMODIALYZAČNÍ A HEMOFILTRAČNÍ ROZTOKYHemodialytics And Hemofiltrates
B05ZA HEMODIALYZAČNÍ ROZTOKY - KONCENTRÁTYHemodialytics, Concentrates
B05ZB HEMOFILTRAČNÍ ROZTOKYHemofiltrates
B06 JINÉ HEMATOLOGICKÉ LÁTKYOther Hematological Agents
B06A JINÉ HEMATOLOGICKÉ LÁTKYOther Hematological Agents
B06AA ENZYMYEnzymes
B06AA02FIBRINOLYSIN A DESOXYRIBONUKLEASAFibrinolysin And Desoxyribonuclease
B06AA03HYALURONIDASAHyaluronidase
B06AA04CHYMOTRYPSINChymotrypsin
B06AA07TRYPSINTrypsin
B06AA10DEOXYRIBONUKLEASADesoxyribonuclease
B06AA55STREPTOKINASA, KOMBINACEStreptokinase, Combinations
B06AB JINÉ HEMATOLOGICKÉ PŘÍPRAVKYOther Hem Products
B06AB01HEMATINHematin
B06AC LÉČIVA POUŽÍVANÁ U HEREDITÁRNÍHO ANGIOEDÉMUDrugs Used IN Hereditary Angioedema
B06AC01INHIBITOR, ZÍSKANÝ Z PLAZMYC1-inhibitor, Plasma Derived
B06AC02IKATIBANTIcatibant
B06AC03EKALANTIDEcallantide
B06AC04KONESTAT ALFAConestat Alfa
B06AC05LANADELUMABLanadelumab
C KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉMCardiovascular System
C01 KARDIAKACardiac Therapy
C01A SRDEČNÍ GLYKOSIDYCardiac Glycosides
C01AA DIGITALISOVÉ GLYKOSIDYDigitalis Glycosides
C01AA01ACETYLDIGITOXINAcetyldigitoxin
C01AA02ACETYLDIGOXINAcetyldigoxin
C01AA03LISTY NÁPRSTNÍKU ČERVENÉHODigitalis Leaves
C01AA04DIGITOXINDigitoxin
C01AA05DIGOXINDigoxin
C01AA06LANATOSID CLanatoside C
C01AA07DESLANOSIDDeslanoside
C01AA08METYLDIGOXINMetildigoxin
C01AA09GITOFORMÁTGitoformate
C01AA52ACETYLDIGOXIN, KOMBINACEAcetyldigoxin, Combinations
C01AB GLYKOSIDY MOŘSKÉ CIBULEScilla Glycosides
C01AB01PROSCILLARIDINProscillaridin
C01AB51PROSCILLARIDIN, KOMBINACEProscillaridin, Combinations
C01AC STROFANTOVÉ GLYKOSIDYStrophanthus Glycosides
C01AC01OUABAING-strophanthin
C01AC03CYMARINCymarin
C01AX JINÉ SRDEČNÍ GLYKOSIDYOther Cardiac Glycosides
C01AX02PERUVOSIDPeruvoside
C01B ANTIARYTMIKA, TŘÍDA I A IIIAntiarrhythmics, Class I And Iii
C01BA ANTIARYTMIKA, TŘÍDA IAAntiarrhythmics, Class IA
C01BA01CHINIDINQuinidine
C01BA02PROKAINAMIDProcainamide
C01BA03DISOPYRAMIDDisopyramide
C01BA04SPARTEINSparteine
C01BA05AJMALINAjmaline
C01BA08PRAJMALINIUMPrajmaline
C01BA12LORAJMINLorajmine
C01BA13DIHYDROCHINIDINHydroquinidine
C01BA51CHINIDIN, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKQuinidine, Combinations Excl. Psycholeptics
C01BA71CHINIDIN, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYQuinidine, Combinations With Psycholeptics
C01BB ANTIARYTMIKA, TŘÍDA IBAntiarrhythmics, Class IB
C01BB01LIDOKAINLidocaine
C01BB02MEXILETINMexiletine
C01BB03TOKAINIDTocainide
C01BB04APRINDINAprindine
C01BC ANTIARYTMIKA, TŘÍDA ICAntiarrhythmics, Class IC
C01BC03PROPAFENONPropafenone
C01BC04FLEKAINIDFlecainide
C01BC07LORKAINIDLorcainide
C01BC08ENKAINIDEncainide
C01BC09ETHACIZINEthacizine
C01BD ANTIARYTMIKA, TŘÍDA IIIAntiarrhythmics, Class Iii
C01BD01AMIODARONAmiodarone
C01BD02BRETYLIUM-TOSILÁTBretylium Tosilate
C01BD03BUNAFTINBunaftine
C01BD04DOFETILIDDofetilide
C01BD05IBUTILIDIbutilide
C01BD06TEDISAMILTedisamil
C01BD07DRONEDARONDronedarone
C01BG JINÁ ANTIARYTMIKA TŘÍDY I A IIIOther Antiarrhythmics, Class I And Iii
C01BG01MORACIZINMoracizine
C01BG07CIBENZOLINCibenzoline
C01BG11VERNAKALANTVernakalant
C01C KARDIOTONIKA, KROMĚ SRDEČNÍCH GLYKOSIDŮCardiac Stimulants Excl. Cardiac Glycosides
C01CA ADRENERGNÍ A DOPAMINERGNÍ LÁTKYAdrenergic And Dopaminergic Agents
C01CA01ETILEFRINEtilefrine
C01CA02ISOPRENALINIsoprenaline
C01CA03NOREPINEFRINNorepinephrine
C01CA04DOPAMINDopamine
C01CA05NORFENEFRINNorfenefrine
C01CA06FENYLEFRINPhenylephrine
C01CA07DOBUTAMINDobutamine
C01CA08OXEDRINOxedrine
C01CA09METARAMINOLMetaraminol
C01CA10METOXAMINMethoxamine
C01CA11MEFENTERMINMephentermine
C01CA12DIMETOFRINDimetofrine
C01CA13PRENALTEROLPrenalterol
C01CA14DOPEXAMINDopexamine
C01CA15GEPEFRINGepefrine
C01CA16IBOPAMINIbopamine
C01CA17MIDODRINMidodrine
C01CA18OKTOPAMINOctopamine
C01CA19FENOLDOPAMFenoldopam
C01CA21KAFEDRINCafedrine
C01CA22ARBUTAMINArbutamine
C01CA23THEODRENALINTheodrenaline
C01CA24EPINEFRINEpinephrine
C01CA25AMEZINIUM-METHYLSULFÁTAmezinium Metilsulfate
C01CA26EFEDRINEphedrine
C01CA27DROXIDOPADroxidopa
C01CA30ADRENERGNÍ A DOPAMINERGNÍ LÁTKY, KOMBINACECombinations
C01CA51ETILEFRIN, KOMBINACEEtilefrine, Combinations
C01CE INHIBITORY FOSFODIESTERASYPhosphodiesterase Inhibitors
C01CE01AMRINONAmrinone
C01CE02MILRINONMilrinone
C01CE03ENOXIMONEnoximone
C01CE04BUKLADESINBucladesine
C01CX JINÁ KARDIOTONIKAOther Cardiac Stimulants
C01CX06ANGIOTENSINAMIDAngiotensinamide
C01CX07XAMOTEROLXamoterol
C01CX08LEVOSIMENDANLevosimendan
C01CX09ANGIOTENSIN IIAngiotensin II
C01D VAZODILATANCIA POUŽÍVANÁ U ONEMOCNĚNÍ SRDCEVasodilators Used IN Cardiac Diseases
C01DA ORGANICKÉ NITRÁTYOrganic Nitrates
C01DA02GLYCEROL-TRINITRÁTGlyceryl Trinitrate
C01DA04METHYLPROPYLPROPANDIOL-DINITRÁTMethylpropylpropanediol Dinitrate
C01DA05PENTAERYTHRITYL-TETRANITRÁTPentaerithrityl Tetranitrate
C01DA07PROPATYL-NITRÁTPropatylnitrate
C01DA08ISOSORBID-DINITRÁTIsosorbide Dinitrate
C01DA09TROLNITRÁTTrolnitrate
C01DA13ERYTHRITYL-TETRANITRÁTEritrityl Tetranitrate
C01DA14ISOSORBID-MONONITRÁTIsosorbide Mononitrate
C01DA20ORGANICKÉ NITRÁTY V KOMBINACIOrganic Nitrates IN Combination
C01DA38TENITRAMINTenitramine
C01DA52GLYCEROL-TRINITRÁT, KOMBINACEGlyceryl Trinitrate, Combinations
C01DA54METHYLPROPYLPROPANDIOL-DINITRÁT, KOMBINACEMethylpropylpropanediol Dinitrate, Combinations
C01DA55PENTAERYTHRITYL-TETRANITRÁT, KOMBINACEPentaerithrityl Tetranitrate, Combinations
C01DA57PROPATYL-NITRÁT, KOMBINACEPropatylnitrate, Combinations
C01DA58ISOSORBID-DINITRÁT, KOMBINACEIsosorbide Dinitrate, Combinations
C01DA59TROLNITRÁT, KOMBINACETrolnitrate, Combinations
C01DA63ERYTHRITYL-TETRANITRÁT, KOMBINACEEritrityl Tetranitrate, Combinations
C01DA70ORGANICKÉ NITRÁTY V KOMBINACI S PSYCHOLEPTIKYOrganic Nitrates IN Combination With Psycholeptics
C01DB CHINOLONOVÁ VAZODILATANCIAQuinolone Vasodilators
C01DB01FLOSECHINANFlosequinan
C01DX JINÁ VAZODILATANCIA POUŽÍVANÁ U ONEMOCNĚNÍ SRDCEOther Vasodilators Used IN Cardiac Diseases
C01DX01ITRAMIN-TOSILÁTItramin Tosilate
C01DX02PRENYLAMINPrenylamine
C01DX03OXYFEDRINOxyfedrine
C01DX04BENZIODARONBenziodarone
C01DX05KARBOCHROMENCarbocromen
C01DX06HEXOBENDINHexobendine
C01DX07ETAFENONEtafenone
C01DX08HEPTAMINOLHeptaminol
C01DX09IMOLAMINImolamine
C01DX10DILAZEPDilazep
C01DX11TRAPIDILTrapidil
C01DX12MOLSIDOMINMolsidomine
C01DX13EFLOXÁTEfloxate
C01DX14CINEPAZETCinepazet
C01DX15KLORIDAROLCloridarol
C01DX16NIKORANDILNicorandil
C01DX18LINSIDOMINLinsidomine
C01DX19NESIRITIDNesiritide
C01DX21SERELAXINSerelaxin
C01DX51ITRAMIN-TOSILÁT, KOMBINACEItramin Tosilate, Combinations
C01DX52PRENYLAMIN, KOMBINACEPrenylamine, Combinations
C01DX53OXYFEDRIN, KOMBINACEOxyfedrine, Combinations
C01DX54BENZIODARON, KOMBINACEBenziodarone, Combinations
C01E JINÁ KARDIAKAOther Cardiac Preparations
C01EA PROSTAGLANDINYProstaglandins
C01EA01ALPROSTADILAlprostadil
C01EB JINÁ KARDIAKAOther Cardiac Preparations
C01EB02KAFRCamphora
C01EB03INDOMETACINIndometacin
C01EB04GLYKOSIDY Z HLOHUCrataegus Glycosides
C01EB05KREATINOL-FOSFÁTCreatinolfosfate
C01EB06FOSFOKREATINFosfocreatine
C01EB07FRUKTOSO-1,6-DIFOSFÁTFructose 1,6-diphosphate
C01EB09UBIDEKARENONUbidecarenone
C01EB10ADENOSINAdenosine
C01EB11TIRACIZINTiracizine
C01EB13AKADESINAcadesine
C01EB15TRIMETAZIDINTrimetazidine
C01EB16IBUPROFENIbuprofen
C01EB17IVABRADINIvabradine
C01EB18RANOLAZINRanolazine
C01EB21REGADENOSONRegadenoson
C01EB22MELDONIUMMeldonium
C01EB23TIAZOTOVÁ KYSELINATiazotic Acid
C01EX JINÁ KARDIAKA, KOMBINOVANÉ PŘÍPRAVKYOther Cardiac Combination Products
C02 ANTIHYPERTENZIVAAntihypertensives
C02A ANTIADRENERGNÍ LÁTKY, CENTRÁLNĚ PŮSOBÍCÍAntiadrenergic Agents, Centrally Acting
C02AA RAUWOLFIOVÉ ALKALOIDYRauwolfia Alkaloids
C02AA01RESCINAMINRescinnamine
C02AA02RESERPINReserpine
C02AA03KOMBINACE RAUWOLFIOVÝCH ALKALOIDŮCombinations OF Rauwolfia Alkaloids
C02AA04RAUWOLFIOVÝ KOŘENRauwolfia Alkaloids, Whole Root
C02AA05DESERPIDINDeserpidine
C02AA06METHOSERPIDINMethoserpidine
C02AA07BIETASERPINBietaserpine
C02AA52RESERPIN, KOMBINACEReserpine, Combinations
C02AA53RAUWOLFIOVÉ ALKALOIDY, KOMBINACECombinations OF Rauwolfia Alkoloids, Combinations
C02AA57BIETASERPIN, KOMBINACEBietaserpine, Combinations
C02AB METHYLDOPAMethyldopa
C02AB01METHYLDOPA (LEVOTOČIVÁ)Methyldopa (levorotatory)
C02AB02METHYLDOPA (RACEMICKÁ)Methyldopa (racemic)
C02AC AGONISTÉ IMIDAZOLINOVÝCH RECEPTORŮImidazoline Receptor Agonists
C02AC01KLONIDINClonidine
C02AC02GUANFACINGuanfacine
C02AC04TOLONIDINTolonidine
C02AC05MOXONIDINMoxonidine
C02AC06RILMENIDINRilmenidine
C02B ANTIADRENERGNÍ LÁTKY, GANGLIOPLEGIKAAntiadrenergic Agents, Ganglion-blocking
C02BA SULFONIOVÉ DERIVÁTYSulfonium Derivatives
C02BA01TRIMETAFANTrimetaphan
C02BB SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁRNÍ AMINYSecondary And Tertiary Amines
C02BB01MEKAMYLAMINMecamylamine
C02BC BISKVARTERNÍ AMONIOVÉ SLOUČENINYBisquaternary Ammonium Compounds
C02C ANTIADRENERGNÍ LÁTKY, PERIFERNĚ PŮSOBÍCÍAntiadrenergic Agents, Peripherally Acting
C02CA BLOKÁTORY ALFA-ADRENERGNÍCH RECEPTORŮAlpha-adrenoreceptor Antagonists
C02CA01PRAZOSINPrazosin
C02CA02INDORAMINIndoramin
C02CA03TRIMAZOSINTrimazosin
C02CA04DOXAZOSINDoxazosin
C02CA06URAPIDILUrapidil
C02CC DERIVÁTY GUANIDINUGuanidine Derivatives
C02CC01BETANIDINBetanidine
C02CC02GUANETHIDINGuanethidine
C02CC03GUANOXANGuanoxan
C02CC04DEBRISOCHINDebrisoquine
C02CC05GUANOKLORGuanoclor
C02CC06GUANAZODINGuanazodine
C02CC07GUANOXABENZGuanoxabenz
C02D LÁTKY PŮSOBÍCÍ NA HLADKÉ SVALSTVO ARTERIOLArteriolar Smooth Muscle, Agents Acting ON
C02DA THIAZIDOVÉ DERIVÁTYThiazide Derivatives
C02DA01DIAZOXIDDiazoxide
C02DB DERIVÁTY HYDRAZINOFTALAZINUHydrazinophthalazine Derivatives
C02DB01DIHYDRALAZINDihydralazine
C02DB02HYDRALAZINHydralazine
C02DB03ENDRALAZINEndralazine
C02DB04KADRALAZINCadralazine
C02DC DERIVÁTY PYRIMIDINUPyrimidine Derivatives
C02DC01MINOXIDILMinoxidil
C02DD DERIVÁTY NITROFERIKYANIDUNitroferricyanide Derivatives
C02DD01NITROPRUSIDNitroprusside
C02DG DERIVÁTY GUANIDINUGuanidine Derivatives
C02DG01PINACIDILPinacidil
C02K JINÁ ANTIHYPERTENZIVAOther Antihypertensives
C02KA ALKALOIDY, KROMĚ RAUWOLFIOVÝCHAlkaloids, Excl. Rauwolfia
C02KA01KÝCHAVICEVeratrum
C02KB INHIBITORY TYROSINHYDROXYLASYTyrosine Hydroxylase Inhibitors
C02KB01METIROSINMetirosine
C02KC INHIBITORY MAOMao Inhibitors
C02KC01PARGYLINPargyline
C02KD ANTAGONISTÉ SEROTONINUSerotonin Antagonists
C02KD01KETANSERINKetanserin
C02KX ANTIHYPERTENZIVA K LÉČBĚ PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZEAntihypertensives For Pulmonary Arterial Hypertension
C02KX01BOSENTANBosentan
C02KX02AMBRISENTANAmbrisentan
C02KX03SITAXENTANSitaxentan
C02KX04MACITENTANMacitentan
C02KX05RIOCIGVÁTRiociguat
C02KX52AMBRISENTAN A TADALAFILAmbrisentan And Tadalafil
C02L ANTIHYPERTENZIVA A DIURETIKA V KOMBINACIAntihypertensives And Diuretics IN Combination
C02LA RAUWOLFIOVÉ ALKALOIDY A DIURETIKA V KOMBINACIRauwolfia Alkaloids And Diuretics IN Combination
C02LA01RESERPIN A DIURETIKAReserpine And Diuretics
C02LA02RESCINAMIN A DIURETIKARescinnamine And Diuretics
C02LA03DESERPIDIN A DIURETIKADeserpidine And Diuretics
C02LA04METHOSERPIDIN A DIURETIKAMethoserpidine And Diuretics
C02LA07BIETASERPIN A DIURETIKABietaserpine And Diuretics
C02LA08RAUWOLFIOVÝ KOŘEN A DIURETIKARauwolfia Alkaloids, Whole Root And Diuretics
C02LA09SYROSINGOPIN A DIURETIKASyrosingopine And Diuretics
C02LA50KOMBINACE RAUWOLFIOVÝCH ALKALOIDŮ A DIURETIK, VČETNĚ JINÝCH KOMBINACÍCombination OF Rauwolfia Alkaloids And Diuretics Incl. Other Combinations
C02LA51RESERPIN A DIURETIKA, KOMBINACE S JINÝMI LÉČIVYReserpine And Diuretics, Combinations With Other Drugs
C02LA52RESCINAMIN A DIURETIKA, KOMBINACE S JINÝMI LÉČIVYRescinnamine And Diuretics, Combinations With Other Drugs
C02LA71RESERPIN A DIURETIKA, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYReserpine And Diuretics, Combinations With Psycholeptics
C02LB METHYLDOPA A DIURETIKA V KOMBINACIMethyldopa And Diuretics IN Combination
C02LB01METHYLDOPA (LEVOTOČIVÁ) A DIURETIKAMethyldopa (levorotatory) And Diuretics
C02LC AGONISTÉ IMIDAZOLINOVÝCH RECEPTORŮ V KOMBINACI S DIURETIKYImidazoline Receptor Agonists IN Combination With Diuretics
C02LC01KLONIDIN A DIURETIKAClonidine And Diuretics
C02LC05MOXONIDIN A DIURETIKAMoxonidine And Diuretics
C02LC51KLONIDIN A DIURETIKA, KOMBINACE S JINÝMI LÉČIVYClonidine And Diuretics, Combinations With Other Drugs
C02LE BLOKÁTORY ALFA-ADRENERGNÍCH RECEPTORŮ A DIURETIKAAlpha-adrenoreceptor Antagonists And Diuretics
C02LE01PRAZOSIN A DIURETIKAPrazosin And Diuretics
C02LF DERIVÁTY GUANIDINU A DIURETIKAGuanidine Derivatives And Diuretics
C02LF01GUANETHIDIN A DIURETIKAGuanethidine And Diuretics
C02LG DERIVÁTY HYDRAZINOFTALAZINU A DIURETIKAHydrazinophthalazine Derivatives And Diuretics
C02LG01DIHYDRALAZIN A DIURETIKADihydralazine And Diuretics
C02LG02HYDRALAZIN A DIURETIKAHydralazine And Diuretics
C02LG03PIKODRALAZIN A DIURETIKAPicodralazine And Diuretics
C02LG51DIHYDRALAZIN A DIURETIKA, KOMBINACE S JINÝMI LÉČIVYDihydralazine And Diuretics, Combinations With Other Drugs
C02LG73PIKODRALAZIN A DIURETIKA, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYPicodralazine And Diuretics, Combinations With Psycholeptics
C02LK ALKALOIDY, KROMĚ RAUWOLFIOVÝCH, V KOMBINACI S DIURETIKYAlkaloids, Excl. Rauwolfia, IN Combination With Diuretics
C02LK01KÝCHAVICE A DIURETIKAVeratrum And Diuretics
C02LL INHIBITORY MAO A DIURETIKAMao Inhibitors And Diuretics
C02LL01PARGYLIN A DIURETIKAPargyline And Diuretics
C02LN ANTAGONISTÉ SEROTONINU A DIURETIKASerotonin Antagonists And Diuretics
C02LX JINÁ ANTIHYPERTENZIVA A DIURETIKAOther Antihypertensives And Diuretics
C02LX01PINACIDIL A DIURETIKAPinacidil And Diuretics
C02N KOMBINACE ANTIHYPERTENZIV Z ATC SKUPINY C02Combinations OF Antihypertensives IN Atc-gr. C02
C03 DIURETIKADiuretics
C03A DIURETIKA S NIŽŠÍM ÚČINKEM, THIAZIDYLow-ceiling Diuretics, Thiazides
C03AA THIAZIDY SAMOTNÉThiazides, Plain
C03AA01BENDROFLUMETHIAZIDBendroflumethiazide
C03AA02HYDROFLUMETHIAZIDHydroflumethiazide
C03AA03HYDROCHLOROTHIAZIDHydrochlorothiazide
C03AA04CHLOROTHIAZIDChlorothiazide
C03AA05POLYTHIAZIDPolythiazide
C03AA06TRICHLORMETHIAZIDTrichlormethiazide
C03AA07CYKLOPENTHIAZIDCyclopenthiazide
C03AA08METHYKLOTHIAZIDMethyclothiazide
C03AA09CYKLOTHIAZIDCyclothiazide
C03AA13MEBUTIZIDMebutizide
C03AB THIAZIDY A KALIUM V KOMBINACIThiazides And Potassium IN Combination
C03AB01BENDROFLUMETHIAZID A KALIUMBendroflumethiazide And Potassium
C03AB02HYDROFLUMETHIAZID A KALIUMHydroflumethiazide And Potassium
C03AB03HYDROCHLOROTHIAZID A KALIUMHydrochlorothiazide And Potassium
C03AB04CHLOROTHIAZID A KALIUMChlorothiazide And Potassium
C03AB05POLYTHIAZID A KALIUMPolythiazide And Potassium
C03AB06TRICHLORMETHIAZID A KALIUMTrichlormethiazide And Potassium
C03AB07CYKLOPENTHIAZID A KALIUMCyclopenthiazide And Potassium
C03AB08METHYKLOTHIAZID A KALIUMMethyclothiazide And Potassium
C03AB09CYKLOTHIAZID A KALIUMCyclothiazide And Potassium
C03AH THIAZIDY, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKY A/NEBO ANALGETIKYThiazides, Combinations With Psycholeptics And/or Analgesics
C03AH01CHLOROTHIAZID, KOMBINACEChlorothiazide, Combinations
C03AH02HYDROFLUMETHIAZID, KOMBINACEHydroflumethiazide, Combinations
C03AX THIAZIDY, KOMBINACE S JINÝMI LÉČIVYThiazides, Combinations With Other Drugs
C03AX01HYDROCHLOROTHIAZID, KOMBINACEHydrochlorothiazide, Combinations
C03B JINÁ DIURETIKA S NIŽŠÍM ÚČINKEM, KROMĚ THIAZIDŮLow-ceiling Diuretics, Excl. Thiazides
C03BA SULFONAMIDY, SAMOTNÉSulfonamides, Plain
C03BA02CHINETHAZONQuinethazone
C03BA03KLOPAMIDClopamide
C03BA04CHLORTALIDONChlortalidone
C03BA05MEFRUSIDMefruside
C03BA07KLOFENAMIDClofenamide
C03BA08METOLAZONMetolazone
C03BA09METIKRANMeticrane
C03BA10XIPAMIDXipamide
C03BA11INDAPAMIDIndapamide
C03BA12KLOREXOLONClorexolone
C03BA13FENCHIZONFenquizone
C03BA82KLOREXOLON, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYClorexolone, Combinations With Psycholeptics
C03BB SULFONAMIDY A KALIUM V KOMBINACISulfonamides And Potassium IN Combination
C03BB02CHINETHAZON A KALIUMQuinethazone And Potassium
C03BB03KLOPAMID A KALIUMClopamide And Potassium
C03BB04CHLORTHALIDON A KALIUMChlortalidone And Potassium
C03BB05MEFRUSID A KALIUMMefruside And Potassium
C03BB07KLOFENAMID A KALIUMClofenamide And Potassium
C03BC RTUŤOVÁ DIURETIKAMercurial Diuretics
C03BC01MERSALYLMersalyl
C03BD DERIVÁTY XANTHINUXanthine Derivatives
C03BD01THEOBROMINTheobromine
C03BK SULFONAMIDY, KOMBINACE S JINÝMI LÉČIVYSulfonamides, Combinations With Other Drugs
C03BX JINÁ DIURETIKA S NIŽŠÍM ÚČINKEMOther Low-ceiling Diuretics
C03BX03CIKLETANINCicletanine
C03C DIURETIKA S VYSOKÝM ÚČINKEMHigh-ceiling Diuretics
C03CA SULFONAMIDY, SAMOTNÉSulfonamides, Plain
C03CA01FUROSEMIDFurosemide
C03CA02BUMETANIDBumetanide
C03CA03PIRETANIDPiretanide
C03CA04TORASEMIDTorasemide
C03CB SULFONAMIDY A KALIUM V KOMBINACISulfonamides And Potassium IN Combination
C03CB01FUROSEMID A KALIUMFurosemide And Potassium
C03CB02BUMETANID A KALIUMBumetanide And Potassium
C03CC DERIVÁTY KYSELINY ARYLOXYOCTOVÉAryloxyacetic Acid Derivatives
C03CC01KYSELINA ETAKRYNOVÁEtacrynic Acid
C03CC02KYSELINA TIENILOVÁTienilic Acid
C03CD PYRAZOLONOVÉ DERIVÁTYPyrazolone Derivatives
C03CD01MUZOLIMINMuzolimine
C03CX JINÁ DIURETIKA S VYSOKÝM ÚČINKEMOther High-ceiling Diuretics
C03CX01ETOZOLINEtozolin
C03D KALIUM ŠETŘÍCÍ DIURETIKAPotassium-sparing Agents
C03DA ANTAGONISTÉ ALDOSTERONUAldosterone Antagonists
C03DA01SPIRONOLAKTONSpironolactone
C03DA02KALIUM-KANRENOÁTPotassium Canrenoate
C03DA03KANRENONCanrenone
C03DA04EPLERENONEplerenone
C03DB JINÁ KALIUM ŠETŘÍCÍ DIURETIKAOther Potassium-sparing Agents
C03DB01AMILORIDAmiloride
C03DB02TRIAMTERENTriamterene
C03E DIURETIKA A KALIUM ŠETŘÍCÍ DIURETIKA V KOMBINACIDiuretics And Potassium-sparing Agents IN Combination
C03EA DIURETIKA S NIŽŠÍM ÚČINKEM A KALIUM ŠETŘÍCÍ DIURETIKALow-ceiling Diuretics And Potassium-sparing Agents
C03EA01HYDROCHLOROTHIAZID A KALIUM ŠETŘÍCÍ DIURETIKAHydrochlorothiazide And Potassium-sparing Agents
C03EA02TRICHLORMETHIAZID A KALIUM ŠETŘÍCÍ DIURETIKATrichlormethiazide And Potassium-sparing Agents
C03EA03EPITIZID A KALIUM ŠETŘÍCÍ DIURETIKAEpitizide And Potassium-sparing Agents
C03EA04ALTIZID A KALIUM ŠETŘÍCÍ DIURETIKAAltizide And Potassium-sparing Agents
C03EA05MEBUTIZID A KALIUM ŠETŘÍCÍ DIURETIKAMebutizide And Potassium-sparing Agents
C03EA06CHLORTALIDON A KALIUM ŠETŘÍCÍ DIURETIKAChlortalidone And Potassium-sparing Agents
C03EA07CYKLOPENTHIAZID A KALIUM ŠETŘÍCÍ DIURETIKACyclopenthiazide And Potassium-sparing Agents
C03EA12METOLAZON A KALIUM ŠETŘÍCÍ DIURETIKAMetolazone And Potassium-sparing Agents
C03EA13BENDROFLUMETHIAZID A KALIUM ŠETŘÍCÍ DIURETIKABendroflumethiazide And Potassium-sparing Agents
C03EA14BUTIZID A KALIUM ŠETŘÍCÍ DIURETIKAButizide And Potassium-sparing Agents
C03EB DIURETIKA S VYSOKÝM ÚČINKEM A KALIUM ŠETŘÍCÍ DIURETIKAHigh-ceiling Diuretics And Potassium-sparing Agents
C03EB01FUROSEMID A KALIUM ŠETŘÍCÍ DIURETIKAFurosemide And Potassium-sparing Agents
C03EB02BUMETANID A KALIUM ŠETŘÍCÍ DIURETIKABumetanide And Potassium-sparing Agents
C03X JINÁ DIURETIKAOther Diuretics
C03XA ANTAGONISTÉ VAZOPRESINUVasopressin Antagonists
C03XA01TOLVAPTANTolvaptan
C03XA02KONIVAPTANConivaptan
C04 PERIFERNÍ VAZODILATANCIAPeripheral Vasodilators
C04A PERIFERNÍ VAZODILATANCIAPeripheral Vasodilators
C04AA DERIVÁTY 2-AMINO-1-FENYLETHANOLU2-amino-1-phenylethanol Derivatives
C04AA01ISOXSUPRINIsoxsuprine
C04AA02BUFENINBuphenine
C04AA31BAMETHANBamethan
C04AB IMIDAZOLOVÉ DERIVÁTYImidazoline Derivatives
C04AB01FENTOLAMINPhentolamine
C04AB02TOLAZOLINTolazoline
C04AC KYSELINA NIKOTINOVÁ A DERIVÁTYNicotinic Acid And Derivatives
C04AC01KYSELINA NIKOTINOVÁNicotinic Acid
C04AC02NIKOTINYLALKOHOL (PYRIDINMETHANOL)Nicotinyl Alcohol (pyridylcarbinol)
C04AC03INOSITOL-NIKOTINÁTInositol Nicotinate
C04AC07CIKLONIKÁTCiclonicate
C04AD DERIVÁTY PURINUPurine Derivatives
C04AD01PENTIFYLINPentifylline
C04AD02XANTHINOL-NIKOTINÁTXantinol Nicotinate
C04AD03PENTOXIFYLINPentoxifylline
C04AD04ETOFYLIN-NIKOTINÁTEtofylline Nicotinate
C04AE NÁMELOVÉ ALKALOIDYErgot Alkaloids
C04AE01HYDROGENOVANÉ NÁMELOVÉ ALKALOIDYErgoloid Mesylates
C04AE02NICERGOLINNicergoline
C04AE04DIHYDROERGOKRISTINDihydroergocristine
C04AE51HYDROGENOVANÉ NÁMELOVÉ ALKALOIDY, KOMBINACEErgoloid Mesylates, Combinations
C04AE54DIHYDROERGOKRISTIN, KOMBINACEDihydroergocristine, Combinations
C04AF ENZYMYEnzymes
C04AF01KALIDINOGENASAKallidinogenase
C04AX JINÁ PERIFERNÍ VAZODILATANCIAOther Peripheral Vasodilators
C04AX01CYKLANDELÁTCyclandelate
C04AX02FENOXYBENZAMINPhenoxybenzamine
C04AX07VINKAMINVincamine
C04AX10MOXISYLYTMoxisylyte
C04AX11BENCYKLANBencyclane
C04AX17VINBURNINVinburnine
C04AX19SULOKTIDILSuloctidil
C04AX20BUFLOMEDILBuflomedil
C04AX21NAFTIDROFURYLNaftidrofuryl
C04AX23BUTALAMINButalamine
C04AX24VISNADINVisnadine
C04AX26CETIEDILCetiedil
C04AX27CINEPAZIDCinepazide
C04AX28IFENPRODILIfenprodil
C04AX30AZAPETINAzapetine
C04AX32FASUDILFasudil
C05 VAZOPROTEKTIVA, VENOFARMAKAVasoprotectives
C05A LÁTKY K TERAPII HEMOROIDŮ A ANÁLNÍCH FISUR PRO LOKÁLNÍ APLIKACIAgents For Treatment OF Hemorrhoids And Anal Fissures For Topical Use
C05AA KORTIKOSTEROIDYCorticosteroids
C05AA01HYDROKORTISONHydrocortisone
C05AA04PREDNISOLONPrednisolone
C05AA05BETAMETHASONBetamethasone
C05AA06FLUORMETHOLONFluorometholone
C05AA08FLUOKORTOLONFluocortolone
C05AA09DEXAMETHASONDexamethasone
C05AA10FLUOCINOLON-ACETONIDFluocinolone Acetonide
C05AA11FLUOCINONIDFluocinonide
C05AA12TRIAMCINOLONTriamcinolone
C05AB ANTIBIOTIKAAntibiotics
C05AD LOKÁLNÍ ANESTETIKALocal Anesthetics
C05AD01LIDOKAINLidocaine
C05AD02TETRAKAINTetracaine
C05AD03BENZOKAINBenzocaine
C05AD04CINCHOKAINCinchocaine
C05AD05PROKAINProcaine
C05AD06OXETAKAINOxetacaine
C05AD07PRAMOKAINPramocaine
C05AE MYORELAXANCIAMuscle Relaxants
C05AE01GLYCEROL-TRINITRÁTGlyceryl Trinitrate
C05AE02ISOSORBID-DINITRÁTIsosorbide Dinitrate
C05AE03DILTIAZEMDiltiazem
C05AX JINÉ LÁTKY K TERAPII HEMOROIDŮ A ANÁLNÍCH FISUR PRO LOKÁLNÍ APLIKACIOther Agents For Treatment OF Hemorrhoids And Anal Fissures For Topical Use
C05AX01PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ HLINÍKAluminium Preparations
C05AX02PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ BISMUT, KOMBINACEBismuth Preparations, Combinations
C05AX03ANTIHEMOROIDIKA PRO LOKÁLNÍ APLIKACI, JINÉ PŘÍPRAVKY, KOMBINACEOther Preparations, Combinations
C05AX04PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ ZINEKZinc Preparations
C05AX05TRIBENOSIDTribenoside
C05B ANTIVARIKÓZNÍ TERAPIEAntivaricose Therapy
C05BA HEPARINY A HEPARINOIDY PRO LOKÁLNÍ APLIKACIHeparins OR Heparinoids For Topical Use
C05BA01ORGANO-HEPARINOIDOrgano-heparinoid
C05BA02NATRIUM-APOLÁTSodium Apolate
C05BA03HEPARINHeparin
C05BA04SODNÁ SŮL NÍZKOMOLEKULÁRNÍHO PENTOSAN-POLYSULFÁTUPentosan Polysulfate Sodium
C05BA51HEPARINOIDY, KOMBINACEHeparinoid, Combinations
C05BA53HEPARIN, KOMBINACEHeparin, Combinations
C05BB SKLEROTIZUJÍCÍ LÁTKY K LOKÁLNÍ INJEKCISclerosing Agents For Local Injection
C05BB01MONOETHANOLAMIN-OLEÁTMonoethanolamine Oleate
C05BB02LAUROMAKROGOL 400 (POLIDOKANOL)Polidocanol
C05BB03INVERTOSAInvert Sugar
C05BB04NATRIUM-TETRADECYL-SULFÁTSodium Tetradecyl Sulfate
C05BB05FENOLPhenol
C05BB56GLUKOSA, KOMBINACEGlucose, Combinations
C05BX JINÉ SKLEROTIZUJÍCÍ LÁTKYOther Sclerosing Agents
C05BX01KALCIUM-DOBESILÁTCalcium Dobesilate
C05BX51KALCIUM-DOBESILÁT, KOMBINACECalcium Dobesilate, Combinations
C05C LÁTKY STABILIZUJÍCÍ KAPILÁRYCapillary Stabilizing Agents
C05CA BIOFLAVONOIDYBioflavonoids
C05CA01RUTOSIDRutoside
C05CA02MONOXERUTINMonoxerutin
C05CA03DIOSMINDiosmin
C05CA04TROXERUTINTroxerutin
C05CA05HIDROSMINHidrosmin
C05CA51RUTOSID, KOMBINACERutoside, Combinations
C05CA53DIOSMIN, KOMBINACEDiosmin, Combinations
C05CA54TROXERUTIN, KOMBINACETroxerutin, Combinations
C05CX JINÉ KAPILÁRY STABILIZUJÍCÍ LÁTKYOther Capillary Stabilizing Agents
C05CX01TRIBENOSIDTribenoside
C05CX02NAFTAZONNaftazone
C05CX03JÍROVCOVÉ SEMENOHippocastani Semen
C07 BETA-BLOKÁTORYBeta Blocking Agents
C07A BETA-BLOKÁTORYBeta Blocking Agents
C07AA BETA-BLOKÁTORY NESELEKTIVNÍBeta Blocking Agents, Non-selective
C07AA01ALPRENOLOLAlprenolol
C07AA02OXPRENOLOLOxprenolol
C07AA03PINDOLOLPindolol
C07AA05PROPRANOLOLPropranolol
C07AA06TIMOLOLTimolol
C07AA07SOTALOLSotalol
C07AA12NADOLOLNadolol
C07AA14MEPINDOLOLMepindolol
C07AA15KARTEOLOLCarteolol
C07AA16TERTATOLOLTertatolol
C07AA17BOPINDOLOLBopindolol
C07AA19BUPRANOLOLBupranolol
C07AA23PENBUTOLOLPenbutolol
C07AA27CHLORANOLOLCloranolol
C07AA57Sotalol, kombinaceSotalol, Combinations
C07AB BETA-BLOKÁTORY SELEKTIVNÍBeta Blocking Agents, Selective
C07AB01PRAKTOLOLPractolol
C07AB02METOPROLOLMetoprolol
C07AB03ATENOLOLAtenolol
C07AB04ACEBUTOLOLAcebutolol
C07AB05BETAXOLOLBetaxolol
C07AB06BEVANTOLOLBevantolol
C07AB07BISOPROLOLBisoprolol
C07AB08CELIPROLOLCeliprolol
C07AB09ESMOLOLEsmolol
C07AB10EPANOLOLEpanolol
C07AB11ESATENOLOLS-atenolol
C07AB12NEBIVOLOLNebivolol
C07AB13TALINOLOLTalinolol
C07AB14LANDIOLOLLandiolol
C07AB52Metoprolol, kombinaceMetoprolol, Combinations
C07AB57Bisoprolol, kombinaceBisoprolol, Combinations
C07AG ALFA- A BETA-BLOKÁTORYAlpha And Beta Blocking Agents
C07AG01LABETALOLLabetalol
C07AG02KARVEDILOLCarvedilol
C07B BETA-BLOKÁTORY A THIAZIDYBeta Blocking Agents And Thiazides
C07BA BETA-BLOKÁTORY NESELEKTIVNÍ A THIAZIDYBeta Blocking Agents, Non-selective, And Thiazides
C07BA02OXPRENOLOL A THIAZIDYOxprenolol And Thiazides
C07BA05PROPRANOLOL A THIAZIDYPropranolol And Thiazides
C07BA06TIMOLOL A THIAZIDYTimolol And Thiazides
C07BA07SOTALOL A THIAZIDYSotalol And Thiazides
C07BA12NADOLOL A THIAZIDYNadolol And Thiazides
C07BA68METIPRANOLOL A THIAZIDY, KOMBINACEMetipranolol And Thiazides, Combinations
C07BB BETA-BLOKÁTORY SELEKTIVNÍ A THIAZIDYBeta Blocking Agents, Selective, And Thiazides
C07BB02METOPROLOL A THIAZIDYMetoprolol And Thiazides
C07BB03ATENOLOL A THIAZIDYAtenolol And Thiazides
C07BB04ACEBUTOLOL A THIAZIDYAcebutolol And Thiazides
C07BB06BEVANTOLOL A THIAZIDYBevantolol And Thiazides
C07BB07BISOPROLOL A THIAZIDYBisoprolol And Thiazides
C07BB12NEBIVOLOL A THIAZIDYNebivolol And Thiazides
C07BB52METOPROLOL A THIAZIDY, KOMBINACEMetoprolol And Thiazides, Combinations
C07BG ALFA- A BETA-BLOKÁTORY A THIAZIDYAlpha And Beta Blocking Agents And Thiazides
C07BG01LABETALOL A THIAZIDYLabetalol And Thiazides
C07C BETA-BLOKÁTORY A JINÁ DIURETIKABeta Blocking Agents And Other Diuretics
C07CA BETA-BLOKÁTORY NESELEKTIVNÍ A JINÁ DIURETIKABeta Blocking Agents, Non-selective, And Other Diuretics
C07CA02OXPRENOLOL A JINÁ DIURETIKAOxprenolol And Other Diuretics
C07CA03PINDOLOL A JINÁ DIURETIKAPindolol And Other Diuretics
C07CA17BOPINDOLOL A JINÁ DIURETIKABopindolol And Other Diuretics
C07CA23PENBUTOLOL A JINÁ DIURETIKAPenbutolol And Other Diuretics
C07CB BETA-BLOKÁTORY SELEKTIVNÍ A JINÁ DIURETIKABeta Blocking Agents, Selective, And Other Diuretics
C07CB02METOPROLOL A JINÁ DIURETIKAMetoprolol And Other Diuretics
C07CB03ATENOLOL A JINÁ DIURETIKAAtenolol And Other Diuretics
C07CB53ATENOLOL A JINÁ DIURETIKA, KOMBINACEAtenolol And Other Diuretics, Combinations
C07CG ALFA- A BETA-BLOKÁTORY A JINÁ DIURETIKAAlpha And Beta Blocking Agents And Other Diuretics
C07CG01LABETALOL A JINÁ DIURETIKALabetalol And Other Diuretics
C07D BETA-BLOKÁTORY, THIAZIDY A JINÁ DIURETIKABeta Blocking Agents, Thiazides And Other Diuretics
C07DA BETA-BLOKÁTORY NESELEKTIVNÍ, THIAZIDY A JINÁ DIURETIKABeta Blocking Agents, Non-selective, Thiazides And Other Diuretics
C07DA06TIMOLOL, THIAZIDY A JINÁ DIURETIKATimolol, Thiazides And Other Diuretics
C07DB BETA-BLOKÁTORY SELEKTIVNÍ, THIAZIDY A JINÁ DIURETIKABeta Blocking Agents, Selective, Thiazides And Other Diuretics
C07DB01ATENOLOL, THIAZIDY A JINÁ DIURETIKAAtenolol, Thiazides And Other Diuretics
C07E BETA-BLOKÁTORY A VAZODILATANCIABeta Blocking Agents And Vasodilators
C07EA BETA-BLOKÁTORY NESELEKTIVNÍ A VAZODILATANCIABeta Blocking Agents, Non-selective, And Vasodilators
C07EB BETA-BLOKÁTORY SELEKTIVNÍ A VAZODILATANCIABeta Blocking Agents, Selective, And Vasodilators
C07F BETA-BLOKÁTORY, JINÉ KOMBINACEBeta Blocking Agents, Other Combinations
C07FA Beta-blokátory neselektivní a jiná antihypertenzivaBeta Blocking Agents, Non-selective, And Other Antihypertensives
C07FA05Propranolol a jiná antihypertenzivaPropranolol And Other Antihypertensives
C07FB BETA-BLOKÁTORY A BLOKÁTORY KALCIOVÝCH KANÁLŮBeta Blocking Agents And Calcium Channel Blockers
C07FB02METOPROLOL A FELODIPINMetoprolol And Felodipine
C07FB03ATENOLOL A NIFEDIPINAtenolol And Nifedipine
C07FB07BISOPROLOL A AMLODIPINBisoprolol And Amlodipine
C07FB12NEBIVOLOL A AMLODIPINNebivolol And Amlodipine
C07FB13METOPROLOL A AMLODIPINMetoprolol And Amlodipine
C07FX BETA-BLOKÁTORY, JINÉ KOMBINACEBeta Blocking Agents, Other Combinations
C07FX01PROPRANOLOL A JINÉ KOMBINACEPropranolol And Other Combinations
C07FX02SOTALOL A KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁSotalol And Acetylsalicylic Acid
C07FX03METOPROLOL A KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁMetoprolol And Acetylsalicylic Acid
C07FX04BISOPROLOL A KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁBisoprolol And Acetylsalicylic Acid
C07FX05METOPROLOL A IVABRADINMetoprolol And Ivabradine
C07FX06KARVEDILOL A IVABRADINCarvedilol And Ivabradine
C08 BLOKÁTORY KALCIOVÝCH KANÁLŮCalcium Channel Blockers
C08C SELEKTIVNÍ BLOKÁTORY KALCIOVÝCH KANÁLŮ S PŘEVÁŽNĚ VASKULÁRNÍM ÚČINKEMSelective Calcium Channel Blockers With Mainly Vascular Effects
C08CA DIHYPROPYRIDINOVÉ DERIVÁTYDihydropyridine Derivatives
C08CA01AMLODIPINAmlodipine
C08CA02FELODIPINFelodipine
C08CA03ISRADIPINIsradipine
C08CA04NIKARDIPINNicardipine
C08CA05NIFEDIPINNifedipine
C08CA06NIMODIPINNimodipine
C08CA07NISOLDIPINNisoldipine
C08CA08NITRENDIPINNitrendipine
C08CA09LACIDIPINLacidipine
C08CA10NILVADIPINNilvadipine
C08CA11MANIDIPINManidipine
C08CA12BARNIDIPINBarnidipine
C08CA13LERKANIDIPINLercanidipine
C08CA14CILNIDIPINCilnidipine
C08CA15BENIDIPINBenidipine
C08CA16KLEVIDIPINClevidipine
C08CA55NIFEDIPIN, KOMBINACENifedipine, Combinations
C08CX JINÉ SELEKTIVNÍ BLOKÁTOTY KALCIOVÝCH KANÁLŮ S PŘEVÁŽNĚ VASKULÁRNÍM ÚČINKEMOther Selective Calcium Channel Blockers With Mainly Vascular Effects
C08CX01MIBEFRADILMibefradil
C08D SELEKTIVNÍ BLOKÁTORY KALCIOVÝCH KANÁLŮ S PŘÍMÝM KARDIÁLNÍM ÚČINKEMSelective Calcium Channel Blockers With Direct Cardiac Effects
C08DA FENYLALKYLAMINOVÉ DERIVÁTYPhenylalkylamine Derivatives
C08DA01VERAPAMILVerapamil
C08DA02GALLOPAMILGallopamil
C08DA51VERAPAMIL, KOMBINACEVerapamil, Combinations
C08DB BENZOTHIAZEPINOVÉ DERIVÁTYBenzothiazepine Derivatives
C08DB01DILTIAZEMDiltiazem
C08E NESELEKTIVNÍ BLOKÁTORY KALCIOVÝCH KANÁLŮNon-selective Calcium Channel Blockers
C08EA FENYLALKYLAMINOVÉ DERIVÁTYPhenylalkylamine Derivatives
C08EA01FENDILINFendiline
C08EA02BEPRIDILBepridil
C08EX JINÉ NESELEKTIVNÍ BLOKÁTORY KALCIOVÝCH KANÁLŮOther Non-selective Calcium Channel Blockers
C08EX01LIDOFLAZINLidoflazine
C08EX02PERHEXILINPerhexiline
C08G BLOKÁTORY KALCIOVÝCH KANÁLŮ A DIURETIKACalcium Channel Blockers And Diuretics
C08GA BLOKÁTORY KALCIOVÝCH KANÁLŮ A DIURETIKACalcium Channel Blockers And Diuretics
C08GA01NIFEDIPIN A DIURETIKANifedipine And Diuretics
C08GA02AMLODIPIN A DIURETIKAAmlodipine And Diuretics
C09 LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ RENIN-ANGIOTENZINOVÝ SYSTÉMAgents Acting ON The Renin-angiotensin System
C09A ACE INHIBITORY, SAMOTNÉAce Inhibitors, Plain
C09AA ACE INHIBITORY, SAMOTNÉAce Inhibitors, Plain
C09AA01KAPTOPRILCaptopril
C09AA02ENALAPRILEnalapril
C09AA03LISINOPRILLisinopril
C09AA04PERINDOPRILPerindopril
C09AA05RAMIPRILRamipril
C09AA06CHINAPRILQuinapril
C09AA07BENAZEPRILBenazepril
C09AA08CILAZAPRILCilazapril
C09AA09FOSINOPRILFosinopril
C09AA10TRANDOLAPRILTrandolapril
C09AA11SPIRAPRILSpirapril
C09AA12DELAPRILDelapril
C09AA13MOEXIPRILMoexipril
C09AA14TEMOKAPRILTemocapril
C09AA15ZOFENOPRILZofenopril
C09AA16IMIDAPRILImidapril
C09B ACE INHIBITORY, KOMBINACEAce Inhibitors, Combinations
C09BA ACE INHIBITORY A DIURETIKAAce Inhibitors And Diuretics
C09BA01KAPTOPRIL A DIURETIKACaptopril And Diuretics
C09BA02ENALAPRIL A DIURETIKAEnalapril And Diuretics
C09BA03LISINOPRIL A DIURETIKALisinopril And Diuretics
C09BA04PERINDOPRIL A DIURETIKAPerindopril And Diuretics
C09BA05RAMIPRIL A DIURETIKARamipril And Diuretics
C09BA06CHINAPRIL A DIURETIKAQuinapril And Diuretics
C09BA07BENAZEPRIL A DIURETIKABenazepril And Diuretics
C09BA08CILAZAPRIL A DIURETIKACilazapril And Diuretics
C09BA09FOSINOPRIL A DIURETIKAFosinopril And Diuretics
C09BA12DELAPRIL A DIURETIKADelapril And Diuretics
C09BA13MOEXIPRIL A DIURETIKAMoexipril And Diuretics
C09BA15ZOFENOPRIL A DIURETIKAZofenopril And Diuretics
C09BB ACE INHIBITORY A BLOKÁTORY KALCIOVÝCH KANÁLŮAce Inhibitors And Calcium Channel Blockers
C09BB02ENALAPRIL A LERKANIDIPINEnalapril And Lercanidipine
C09BB03LISINOPRIL A AMLODIPINLisinopril And Amlodipine
C09BB04PERINDOPRIL A AMLODIPINPerindopril And Amlodipine
C09BB05RAMIPRIL A FELODIPINRamipril And Felodipine
C09BB06ENALAPRIL A NITRENDIPINEnalapril And Nitrendipine
C09BB07RAMIPRIL A AMLODIPINRamipril And Amlodipine
C09BB10TRANDOLAPRIL A VERAPAMILTrandolapril And Verapamil
C09BB12DELAPRIL A MANIDIPINDelapril And Manidipine
C09BX ACE INHIBITORY, JINÉ KOMBINACEAce Inhibitors, Other Combinations
C09BX01PERINDOPRIL, AMLODIPIN A INDAPAMIDPerindopril, Amlodipine And Indapamide
C09BX02PERINDOPRIL A BISOPROLOLPerindopril And Bisoprolol
C09BX03RAMIPRIL, AMLODIPIN A HYDROCHLOROTHIAZIDRamipril, Amlodipine And Hydrochlorothiazide
C09C BLOKÁTORY RECEPTORŮ PRO ANGOITENSIN II (ARBS), SAMOTNÍAngiotensin II Receptor Blockers (arbs), Plain
C09CA BLOKÁTORY RECEPTORŮ PRO ANGOITENSIN II (ARBS), SAMOTNÍAngiotensin II Receptor Blockers (arbs), Plain
C09CA01LOSARTANLosartan
C09CA02EPROSARTANEprosartan
C09CA03VALSARTANValsartan
C09CA04IRBESARTANIrbesartan
C09CA05TASOSARTANTasosartan
C09CA06KANDESARTANCandesartan
C09CA07TELMISARTANTelmisartan
C09CA08OLMESARTAN-MEDOXOMILOlmesartan Medoxomil
C09CA09AZILSARTAN-MEDOXOMILAzilsartan Medoxomil
C09CA10FIMASARTANFimasartan
C09D BLOKÁTORY RECEPTORŮ PRO ANGOITENSIN II (ARBS), KOMBINACEAngiotensin II Receptor Blockers (arbs), Combinations
C09DA BLOKÁTORY RECEPTORŮ PRO ANGOITENSIN II (ARBS) A DIURETIKAAngiotensin II Receptor Blockers (arbs) And Diuretics
C09DA01LOSARTAN A DIURETIKALosartan And Diuretics
C09DA02EPROSARTAN A DIURETIKAEprosartan And Diuretics
C09DA03VALSARTAN A DIURETIKAValsartan And Diuretics
C09DA04IRBESARTAN A DIURETIKAIrbesartan And Diuretics
C09DA06KANDESARTAN A DIURETIKACandesartan And Diuretics
C09DA07TELMISARTAN A DIURETIKATelmisartan And Diuretics
C09DA08OLMESARTAN-MEDOXOMIL A DIURETIKAOlmesartan Medoxomil And Diuretics
C09DA09AZILSARTAN-MEDOXOMIL A DIURETIKAAzilsartan Medoxomil And Diuretics
C09DA10FIMASARTAN A DIURETIKAFimasartan And Diuretics
C09DB BLOKÁTORY RECEPTORŮ PRO ANGOITENSIN II (ARBS) A BLOKÁTORY KALCIOVÝCH KANÁLŮAngiotensin II Receptor Blockers (arbs) And Calcium Channel Blockers
C09DB01VALSARTAN A AMLODIPINValsartan And Amlodipine
C09DB02OLMESARTAN-MEDOXOMIL A AMLODIPINOlmesartan Medoxomil And Amlodipine
C09DB04TELMISARTAN A AMLODIPINTelmisartan And Amlodipine
C09DB05IRBESARTAN A AMLODIPINIrbesartan And Amlodipine
C09DB06LOSARTAN A AMLODIPINLosartan And Amlodipine
C09DB07KANDESARTAN A AMLODIPINCandesartan And Amlodipine
C09DB08VALSARTAN A LERKANIDIPINValsartan And Lercanidipine
C09DX BLOKÁTORY RECEPTORŮ PRO ANGOITENSIN II (ARBS), JINÉ KOMBINACEAngiotensin II Receptor Blockers (arbs), Other Combinations
C09DX01VALSARTAN, AMLODIPIN A HYDROCHLOROTHIAZIDValsartan, Amlodipine And Hydrochlorothiazide
C09DX02VALSARTAN A ALISKIRENValsartan And Aliskiren
C09DX03OLMESARTAN-MEDOXOMIL, AMLODIPIN A HYDROCHLOROTHIAZIDOlmesartan Medoxomil, Amlodipine And Hydrochlorothiazide
C09DX04VALSARTAN A SAKUBITRILValsartan And Sacubitril
C09DX05VALSARTAN A NEBIVOLOLValsartan And Nebivolol
C09DX06KANDESARTAN, AMLODIPIN A HYDROCHLOROTHIAZIDCandesartan, Amlodipine And Hydrochlorothiazide
C09X JINÁ LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ RENIN-ANGIOTENZINOVÝ SYSTÉMOther Agents Acting ON The Renin-angiotensin System
C09XA INHIBITORY RENINURenin-inhibitors
C09XA01REMIKIRENRemikiren
C09XA02ALISKIRENAliskiren
C09XA52ALISKIREN A HYDROCHLOROTHIAZIDAliskiren And Hydrochlorothiazide
C09XA53ALISKIREN A AMLODIPINAliskiren And Amlodipine
C09XA54ALISKIREN, AMLODIPIN A HYDROCHLOROTHIAZIDAliskiren, Amlodipine And Hydrochlorothiazide
C10 LÁTKY UPRAVUJÍCÍ HLADINU LIPIDŮLipid Modifying Agents
C10A LÁTKY UPRAVUJÍCÍ HLADINU LIPIDŮ, SAMOTNÉLipid Modifying Agents, Plain
C10AA INHIBITORY HMG-COA REDUKTASYHmg Coa Reductase Inhibitors
C10AA01SIMVASTATINSimvastatin
C10AA02LOVASTATINLovastatin
C10AA03PRAVASTATINPravastatin
C10AA04FLUVASTATINFluvastatin
C10AA05ATORVASTATINAtorvastatin
C10AA06CERIVASTATINCerivastatin
C10AA07ROSUVASTATINRosuvastatin
C10AA08PITAVASTATINPitavastatin
C10AB FIBRÁTYFibrates
C10AB01KLOFIBRÁTClofibrate
C10AB02BEZAFIBRÁTBezafibrate
C10AB03ALUMINIUM-KLOFIBRÁTAluminium Clofibrate
C10AB04GEMFIBROZILGemfibrozil
C10AB05FENOFIBRÁTFenofibrate
C10AB06SIMFIBRÁTSimfibrate
C10AB07RONIFIBRÁTRonifibrate
C10AB08CIPROFIBRÁTCiprofibrate
C10AB09ETOFIBRÁTEtofibrate
C10AB10KLOFIBRIDClofibride
C10AB11CHOLIN-FENOFIBRÁTCholine Fenofibrate
C10AC ADSORBENTY ŽLUČOVÝCH KYSELINBile Acid Sequestrants
C10AC01KOLESTYRAMINColestyramine
C10AC02KOLESTIPOLColestipol
C10AC03KOLEXTRANColextran
C10AC04KOLESEVELAMColesevelam
C10AD KYSELINA NIKOTINOVÁ A DERIVÁTYNicotinic Acid And Derivatives
C10AD01NICERITROLNiceritrol
C10AD02KYSELINA NIKOTINOVÁNicotinic Acid
C10AD03NIKOFURANOSANicofuranose
C10AD04ALUMINIUM-NIKOTINÁTAluminium Nicotinate
C10AD05NIKOTINYLALKOHOL (PYRIDINMETHANOL)Nicotinyl Alcohol (pyridylcarbinol)
C10AD06ACIPIMOXAcipimox
C10AD52KYSELINA NIKOTINOVÁ, KOMBINACENicotinic Acid, Combinations
C10AX JINÉ LÁTKY UPRAVUJÍCÍ HLADINU LIPIDŮOther Lipid Modifying Agents
C10AX01DEXTROTHYROXINDextrothyroxine
C10AX02PROBUKOLProbucol
C10AX03TIADENOLTiadenol
C10AX05MEGLUTOLMeglutol
C10AX06OMEGA-3-TRIGLYCERIDY VČETNĚ JINÝCH ESTERŮ A KYSELINOmega-3-triglycerides Incl. Other Esters And Acids
C10AX07MAGNESIUM-PYRIDOXALFOSFÁT-GLUTAMÁTMagnesium Pyridoxal 5-phosphate Glutamate
C10AX08POLIKOSANOLPolicosanol
C10AX09EZETIMIBEzetimibe
C10AX10ALIPOGEN TIPARVOVEKAlipogene Tiparvovec
C10AX11MIPOMERSENMipomersen
C10AX12LOMITAPIDLomitapide
C10AX13EVOLOKUMABEvolocumab
C10AX14ALIROKUMABAlirocumab
C10B LÁTKY UPRAVUJÍCÍ HLADINU LIPIDŮ, KOMBINACELipid Modifying Agents, Combinations
C10BA INHIBITORY HMG-COA REDUKTASY V KOMBINACI S JINÝMI LÁTKAMI UPRAVUJÍCÍ HLADINU LIPIDŮHmg Coa Reductase Inhibitors IN Combination With Other Lipid Modifying Agents
C10BA01LOVASTATIN A KYSELINA NIKOTINOVÁLovastatin And Nicotinic Acid
C10BA02SIMVASTATIN A EZETIMIBSimvastatin And Ezetimibe
C10BA03PRAVASTATIN A FENOFIBRÁTPravastatin And Fenofibrate
C10BA04SIMVASTATIN A FENOFIBRÁTSimvastatin And Fenofibrate
C10BA05ATORVASTATIN A EZETIMIBAtorvastatin And Ezetimibe
C10BA06ROSUVASTATIN A EZETIMIBRosuvastatin And Ezetimibe
C10BX INHIBITORY HMG-COA REDUKTASY, JINÉ KOMBINACEHmg Coa Reductase Inhibitors, Other Combinations
C10BX01SIMVASTATIN A KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁSimvastatin And Acetylsalicylic Acid
C10BX02PRAVASTATIN A KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁPravastatin And Acetylsalicylic Acid
C10BX03ATORVASTATIN A AMLODIPINAtorvastatin And Amlodipine
C10BX04SIMVASTATIN, KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ A RAMIPRILSimvastatin, Acetylsalicylic Acid And Ramipril
C10BX05ROSUVASTATIN A KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁRosuvastatin And Acetylsalicylic Acid
C10BX06ATORVASTATIN, KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ A RAMIPRILAtorvastatin, Acetylsalicylic Acid And Ramipril
C10BX07ROSUVASTATIN, AMLODIPIN A LISINOPRILRosuvastatin, Amlodipine And Lisinopril
C10BX08ATORVASTATIN A KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁAtorvastatin And Acetylsalicylic Acid
C10BX09ROSUVASTATIN A AMLODIPINRosuvastatin And Amlodipine
C10BX10ROSUVASTATIN A VALSARTANRosuvastatin And Valsartan
C10BX11ATORVASTATIN, AMLODIPIN A PERINDOPRILAtorvastatin, Amlodipine And Perindopril
C10BX12ATORVASTATIN, KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ A PERINDOPRILAtorvastatin, Acetylsalicylic Acid And Perindopril
C10BX13ROSUVASTATIN, PERINDOPRIL A INDAPAMIDRosuvastatin, Perindopril And Indapamide
C10BX14ROSUVASTATIN, AMLODIPIN A PERINDOPRILRosuvastatin, Amlodipine And Perindopril
C10BX15ATORVASTATIN A PERINDOPRILAtorvastatin And Perindopril
D DERMATOLOGIKADermatologicals
D01 ANTIMYKOTIKA PRO POUŽITÍ V DERMATOLOGIIAntifungals For Dermatological Use
D01A ANTIMYKOTIKA PRO LOKÁLNÍ APLIKACIAntifungals For Topical Use
D01AA ANTIBIOTIKAAntibiotics
D01AA01NYSTATINNystatin
D01AA02NATAMYCINNatamycin
D01AA03HACHIMYCINHachimycin
D01AA04PECILOCINPecilocin
D01AA06MEPARTRICINMepartricin
D01AA07PYRROLNITRINPyrrolnitrin
D01AA08GRISEOFULVINGriseofulvin
D01AA20ANTIMYKOTIKA PRO LOKÁLNÍ APLIKACI, KOMBINACECombinations
D01AC IMIDAZOLOVÉ A TRIAZOLOVÉ DERIVÁTYImidazole And Triazole Derivatives
D01AC01KLOTRIMAZOLClotrimazole
D01AC02MIKONAZOLMiconazole
D01AC03EKONAZOLEconazole
D01AC04CHLORMIDAZOLChlormidazole
D01AC05ISOKONAZOLIsoconazole
D01AC06TIABENDAZOLTiabendazole
D01AC07TIOKONAZOLTioconazole
D01AC08KETOKONAZOLKetoconazole
D01AC09SULKONAZOLSulconazole
D01AC10BIFONAZOLBifonazole
D01AC11OXIKONAZOLOxiconazole
D01AC12FENTIKONAZOLFenticonazole
D01AC13OMOKONAZOLOmoconazole
D01AC14SERTAKONAZOLSertaconazole
D01AC15FLUKONAZOLFluconazole
D01AC16FLUTRIMAZOLFlutrimazole
D01AC17EBERKONAZOLEberconazole
D01AC18LULIKONAZOLLuliconazole
D01AC19EFINAKONAZOLEfinaconazole
D01AC20IMIDAZOLOVÉ/TRIAZOLOVÉ DERIVÁTY V KOMBINACI S KORTIKOSTEROIDYImidazoles/triazoles IN Combination With Corticosteroids
D01AC52MIKONAZOL, KOMBINACEMiconazole, Combinations
D01AC60BIFONAZOL, KOMBINACEBifonazole, Combinations
D01AE JINÁ ANTIMYKOTIKA PRO LOKÁLNÍ APLIKACIOther Antifungals For Topical Use
D01AE01KLOBROMSALANBromochlorosalicylanilide
D01AE02METHYLROSANILINIUMMethylrosaniline
D01AE03TRIBROMMETAKRESOLTribromometacresol
D01AE04KYSELINA UNDECYLENOVÁUndecylenic Acid
D01AE05POLYNOXYLINPolynoxylin
D01AE062-(4-CHLORFENOXY)ETHANOL2-(4-chlorphenoxy)-ethanol
D01AE07CHLORFENESINChlorphenesin
D01AE08TIKLATONTiclatone
D01AE09SULBENTINSulbentine
D01AE10ETHYLPARABENEthyl Hydroxybenzoate
D01AE11HALOPROGINHaloprogin
D01AE12KYSELINA SALICYLOVÁSalicylic Acid
D01AE13SULFID SELENIČITÝSelenium Sulfide
D01AE14CIKLOPIROXCiclopirox
D01AE15TERBINAFINTerbinafine
D01AE16AMOROLFINAmorolfine
D01AE17DIMAZOLDimazole
D01AE18TOLNAFTÁTTolnaftate
D01AE19TOLCIKLÁTTolciclate
D01AE20JINÁ ANTIMYKOTIKA PRO LOKÁLNÍ APLIKACI, KOMBINACECombinations
D01AE21FLUCYTOSINFlucytosine
D01AE22NAFTIFINNaftifine
D01AE23BUTENAFINButenafine
D01AE24TAVABOROLTavaborole
D01AE54KYSELINA UNDECYLENOVÁ, KOMBINACEUndecylenic Acid, Combinations
D01B ANTIMYKOTIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIAntifungals For Systemic Use
D01BA ANTIMYKOTIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIAntifungals For Systemic Use
D01BA01GRISEOFULVINGriseofulvin
D01BA02TERBINAFINTerbinafine
D02 EMOLIENCIA A PROTEKTIVAEmollients And Protectives
D02A EMOLIENCIA A PROTEKTIVAEmollients And Protectives
D02AA PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ SILIKONYSilicone Products
D02AB PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ ZINEKZinc Products
D02AC MĚKKÝ PARAFIN A TUKOVÉ PRODUKTYSoft Paraffin And Fat Products
D02AD TEKUTÉ NÁPLASTILiquid Plasters
D02AE PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ MOČOVINUCarbamide Products
D02AE01MOČOVINACarbamide
D02AE51MOČOVINA, KOMBINACECarbamide, Combinations
D02AF PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ KYSELINU SALICYLOVOUSalicylic Acid Preparations
D02AX OSTATNÍ EMOLIENCIA A PROTEKTIVAOther Emollients And Protectives
D02B PROTEKTIVA PROTI UV ZÁŘENÍProtectives Against Uv-radiation
D02BA PROTEKTIVA PROTI UV ZÁŘENÍ PRO LOKÁLNÍ APLIKACIProtectives Against Uv-radiation For Topical Use
D02BA01KYSELINA AMINOBENZOOVÁAminobenzoic Acid
D02BA02OKTINOXÁTOctinoxate
D02BB PROTEKTIVA PROTI UV ZÁŘENÍ PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIProtectives Against Uv-radiation For Systemic Use
D02BB01BETAKAROTENBetacarotene
D02BB02AFAMELANOTIDAfamelanotide
D03 PŘÍPRAVKY PRO LÉČBU RAN A VŘEDŮPreparations For Treatment OF Wounds And Ulcers
D03A LÉČIVA PODPORUJÍ TVORBU JIZEVCicatrizants
D03AA MASTI S RYBÍM OLEJEMCod-liver Oil Ointments
D03AX JINÁ LÉČIVA PODPORUJÍCÍ TVORBU JIZEVOther Cicatrizants
D03AX01JOD-KADEXOMERCadexomer Iodine
D03AX02DEXTRANOMERDextranomer
D03AX03DEXPANTHENOLDexpanthenol
D03AX04KALCIUM-PANTOTHENÁTCalcium Pantothenate
D03AX05KYSELINA HYALURONOVÁHyaluronic Acid
D03AX06BEKAPLERMINBecaplermin
D03AX09KRILANOMERCrilanomer
D03AX10ENOXOLONEnoxolone
D03AX11CHLORITAN SODNÝSodium Chlorite
D03AX12TROLAMINTrolamine
D03AX13BŘEZOVÁ KŮRABetulae Cortex
D03B ENZYMYEnzymes
D03BA PROTEOLYTICKÉ ENZYMYProteolytic Enzymes
D03BA01TRYPSINTrypsin
D03BA02KOLAGENASACollagenase
D03BA03BROMELAINYBromelains
D03BA52KOLAGENASA, KOMBINACECollagenase, Combinations
D04 ANTIPRURIGINÓZA, VČETNĚ ANTIHISTAMINIK, ANESTETIK, ATD.Antipruritics, Incl. Antihistamines, Anesthetics, Etc.
D04A ANTIPRURIGINÓZA, VČETNĚ ANTIHISTAMINIK, ANESTETIK, ATD.Antipruritics, Incl. Antihistamines, Anesthetics, Etc.
D04AA ANTIHISTAMINIKA PRO LOKÁLNÍ APLIKACIAntihistamines For Topical Use
D04AA01THONZYLAMINThonzylamine
D04AA02MEPYRAMINMepyramine
D04AA03THENALIDINThenalidine
D04AA04TRIPELENAMINTripelennamine
D04AA09CHLORPYRAMINChloropyramine
D04AA10PROMETHAZINPromethazine
D04AA12TOLPROPAMINTolpropamine
D04AA13DIMETINDENDimetindene
D04AA14KLEMASTINClemastine
D04AA15BAMIPINBamipine
D04AA16FENIRAMINPheniramine
D04AA22ISOTHIPENDYLIsothipendyl
D04AA32DIFENHYDRAMINDiphenhydramine
D04AA33MEFENIDRAMIUM-BROMIDDiphenhydramine Methylbromide
D04AA34CHLORFENOXAMINChlorphenoxamine
D04AB ANESTETIKA PRO LOKÁLNÍ APLIKACIAnesthetics For Topical Use
D04AB01LIDOKAINLidocaine
D04AB02CINCHOKAINCinchocaine
D04AB03OXYBUPROKAINOxybuprocaine
D04AB04BENZOKAINBenzocaine
D04AB05CHINISOKAINQuinisocaine
D04AB06TETRAKAINTetracaine
D04AB07PRAMOKAINPramocaine
D04AX JINÁ ANTIPRURIGINÓZAOther Antipruritics
D04AX01DOXEPINDoxepin
D05 ANTIPSORIATIKAAntipsoriatics
D05A ANTIPSORIATIKA PRO LOKÁLNÍ APLIKACIAntipsoriatics For Topical Use
D05AA DEHTYTars
D05AC DERIVÁTY ANTRACENUAntracen Derivatives
D05AC01DITHRANOLDithranol
D05AC51DITHRANOL, KOMBINACEDithranol, Combinations
D05AD PSORALENY PRO LOKÁLNÍ APLIKACIPsoralens For Topical Use
D05AD01TRIOXYSALENTrioxysalen
D05AD02METHOXALENMethoxsalen
D05AX JINÁ ANTIPSORIATIKA PRO LOKÁLNÍ APLIKACIOther Antipsoriatics For Topical Use
D05AX01KYSELINA FUMAROVÁFumaric Acid
D05AX02KALCIPOTRIOLCalcipotriol
D05AX03KALCITRIOLCalcitriol
D05AX04TAKALCITOLTacalcitol
D05AX05TAZAROTENTazarotene
D05AX52KALCIPOTRIOL, KOMBINACECalcipotriol, Combinations
D05B ANTIPSORIATIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIAntipsoriatics For Systemic Use
D05BA PSORALENY PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIPsoralens For Systemic Use
D05BA01TRIOXYSALENTrioxysalen
D05BA02METHOXSALENMethoxsalen
D05BA03BERGAPTENBergapten
D05BB RETINOIDY PRO LÉČBU PSORIÁZYRetinoids For Treatment OF Psoriasis
D05BB01ETRETINÁTEtretinate
D05BB02ACITRETINAcitretin
D05BX JINÁ ANTIPSORIATIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIOther Antipsoriatics For Systemic Use
D05BX51DERIVÁTY KYSELINY FUMAROVÉ, KOMBINACEFumaric Acid Derivatives, Combinations
D06 ANTIBIOTIKA A CHEMOTERAPEUTIKA PRO POUŽITÍ V DERMATOLOGIIAntibiotics And Chemotherapeutics For Dermatological Use
D06A ANTIBIOTIKA PRO LOKÁLNÍ APLIKACIAntibiotics For Topical Use
D06AA TETRACYKLIN A DERIVÁTYTetracycline And Derivatives
D06AA01DEMEKLOCYKLINDemeclocycline
D06AA02CHLORTETRACYKLINChlortetracycline
D06AA03OXYTETRACYKLINOxytetracycline
D06AA04TETRACYKLINTetracycline
D06AX JINÁ ANTIBIOTIKA PRO LOKÁLNÍ APLIKACIOther Antibiotics For Topical Use
D06AX01KYSELINA FUSIDOVÁFusidic Acid
D06AX02CHLORAMFENIKOLChloramphenicol
D06AX04NEOMYCINNeomycin
D06AX05BACITRACINBacitracin
D06AX07GENTAMICINGentamicin
D06AX08TYROTHRICINTyrothricin
D06AX09MUPIROCINMupirocin
D06AX10VIRGINIAMYCINVirginiamycin
D06AX11RIFAXIMINRifaximin
D06AX12AMIKACINAmikacin
D06AX13RETAPAMULINRetapamulin
D06AX14OZENOXACINOzenoxacin
D06B CHEMOTERAPEUTIKA PRO LOKÁLNÍ APLIKACIChemotherapeutics For Topical Use
D06BA SULFONAMIDYSulfonamides
D06BA01STŘÍBRNÁ SŮL SULFADIAZINUSilver Sulfadiazine
D06BA02SULFATHIAZOLSulfathiazole
D06BA03MAFENIDMafenide
D06BA04SULFAMETHIZOLSulfamethizole
D06BA05SULFANILAMIDSulfanilamide
D06BA06SULFAMERAZINSulfamerazine
D06BA51STŘÍBRNÁ SŮL SULFADIAZINU, KOMBINACESilver Sulfadiazine, Combinations
D06BB VIROSTATIKAAntivirals
D06BB01IDOXURIDINIdoxuridine
D06BB02TROMANTADINTromantadine
D06BB03ACIKLOVIRAciclovir
D06BB04PODOFYLOTOXINPodophyllotoxin
D06BB05INOSINInosine
D06BB06PENCIKLOVIRPenciclovir
D06BB07LYSOZYMLysozyme
D06BB08IBACITABINIbacitabine
D06BB09EDOXUDINEdoxudine
D06BB10IMICHIMODImiquimod
D06BB11DOKOSANOLDocosanol
D06BB12SINEKATECHINYSinecatechins
D06BB53ACIKLOVIR, KOMBINACEAciclovir, Combinations
D06BX JINÁ CHEMOTERAPEUTIKA PRO LOKÁLNÍ APLIKACIOther Chemotherapeutics
D06BX01METRONIDAZOLMetronidazole
D06BX02INGENOL-MEBUTÁTIngenol Mebutate
D06C ANTIBIOTIKA A CHEMOTERAPEUTIKA, KOMBINACEAntibiotics And Chemotherapeutics, Combinations
D07 KORTIKOSTEROIDY, DERMATOLOGICKÉ PŘÍPRAVKYCorticosteroids, Dermatological Preparations
D07A KORTIKOSTEROIDY, SAMOTNÉCorticosteroids, Plain
D07AA KORTIKOSTEROIDY, SLABĚ ÚČINNÉ (SKUPINA I)Corticosteroids, Weak (group I)
D07AA01METHYLPREDNISOLONMethylprednisolone
D07AA02HYDROKORTISONHydrocortisone
D07AA03PREDNISOLONPrednisolone
D07AB KORTIKOSTEROIDY, STŘEDNĚ ÚČINNÉ (SKUPINA II)Corticosteroids, Moderately Potent (group Ii)
D07AB01KLOBETASONClobetasone
D07AB02HYDROKORTISON-BUTYRÁTHydrocortisone Butyrate
D07AB03FLUMETASONFlumetasone
D07AB04FLUOKORTINFluocortin
D07AB05FLUPEROLONFluperolone
D07AB06FLUORMETHOLONFluorometholone
D07AB07FLUPREDNIDENFluprednidene
D07AB08DESONIDDesonide
D07AB09TRIAMCINOLONTriamcinolone
D07AB10ALKLOMETASONAlclometasone
D07AB11HYDROKORTISON-BUTEPRÁTHydrocortisone Buteprate
D07AB19DEXAMETHASONDexamethasone
D07AB21KLOKORTOLONClocortolone
D07AB30KOMBINACE KORTIKOSTEROIDŮCombinations OF Corticosteroids
D07AC KORTIKOSTEROIDY, SILNĚ ÚČINNÉ (SKUPINA III)Corticosteroids, Potent (group Iii)
D07AC01BETAMETHASONBetamethasone
D07AC02FLUKLOROLONFluclorolone
D07AC03DEOXYMETHASONDesoximetasone
D07AC04FLUOCINOLON-ACETONIDFluocinolone Acetonide
D07AC05FLUOKORTOLONFluocortolone
D07AC06DIFLUKORTOLONDiflucortolone
D07AC07FLUDOXYKORTIDFludroxycortide
D07AC08FLUOCINONIDFluocinonide
D07AC09BUDESONIDBudesonide
D07AC10DIFLORASONDiflorasone
D07AC11AMCINONIDAmcinonide
D07AC12HALOMETASONHalometasone
D07AC13MOMETASONMometasone
D07AC14METHYLPREDNISOLON-ACEPONÁTMethylprednisolone Aceponate
D07AC15BEKLOMETASONBeclometasone
D07AC16HYDROKORTISON-ACEPONÁTHydrocortisone Aceponate
D07AC17FLUTIKASONFluticasone
D07AC18PREDNIKARBÁTPrednicarbate
D07AC19DIFLUPREDNÁTDifluprednate
D07AC21ULOBETASOLUlobetasol
D07AD KORTIKOSTEROIDY, VELMI SILNĚ ÚČINNÉ (SKUPINA IV)Corticosteroids, Very Potent (group Iv)
D07AD01KLOBETASOLClobetasol
D07AD02HALCINONIDHalcinonide
D07B KORTIKOSTEROIDY, KOMBINACE S ANTISEPTIKYCorticosteroids, Combinations With Antiseptics
D07BA KORTIKOSTEROIDY, SLABĚ ÚČINNÉ, KOMBINACE S ANTISEPTIKYCorticosteroids, Weak, Combinations With Antiseptics
D07BA01PREDNISOLON A ANTISEPTIKAPrednisolone And Antiseptics
D07BA04HYDROKORTISON A ANTISEPTIKAHydrocortisone And Antiseptics
D07BB KORTIKOSTEROIDY, STŘEDNĚ ÚČINNÉ, KOMBINACE S ANTISEPTIKYCorticosteroids, Moderately Potent, Combinations With Antiseptics
D07BB01FLUMETASON A ANTISEPTIKAFlumetasone And Antiseptics
D07BB02DESONID A ANTISEPTIKADesonide And Antiseptics
D07BB03TRIAMCINOLON A ANTISEPTIKATriamcinolone And Antiseptics
D07BB04HYDROKORTISON-BUTYRÁT A ANTISEPTIKAHydrocortisone Butyrate And Antiseptics
D07BC KORTIKOSTEROIDY, SILNĚ ÚČINNÉ, KOMBINACE S ANTISEPTIKYCorticosteroids, Potent, Combinations With Antiseptics
D07BC01BETAMETHASON A ANTISEPTIKABetamethasone And Antiseptics
D07BC02FLUOCINOLON-ACETONID A ANTISEPTIKAFluocinolone Acetonide And Antiseptics
D07BC03FLUOKORTOLON A ANTISEPTIKAFluocortolone And Antiseptics
D07BC04DIFLUKORTOLON A ANTISEPTIKADiflucortolone And Antiseptics
D07BD KORTIKOSTEROIDY, VELMI SILNĚ ÚČINNÉ, KOMBINACE S ANTISEPTIKYCorticosteroids, Very Potent, Combinations With Antiseptics
D07C KORTIKOSTEROIDY, KOMBINACE S ANTIBIOTIKYCorticosteroids, Combinations With Antibiotics
D07CA KORTIKOSTEROIDY, SLABĚ ÚČINNÉ, KOMBINACE S ANTIBIOTIKYCorticosteroids, Weak, Combinations With Antibiotics
D07CA01HYDROKORTISON A ANTIBIOTIKAHydrocortisone And Antibiotics
D07CA02METYLPREDNISOLON A ANTIBIOTIKAMethylprednisolone And Antibiotics
D07CA03PREDNISOLON A ANTIBIOTIKAPrednisolone And Antibiotics
D07CB KORTIKOSTEROIDY, STŘEDNĚ ÚČINNÉ, KOMBINACE S ANTIBIOTIKYCorticosteroids, Moderately Potent, Combinations With Antibiotics
D07CB01TRIAMCINOLON A ANTIBIOTIKATriamcinolone And Antibiotics
D07CB02FLUPREDNIDEN A ANTIBIOTIKAFluprednidene And Antibiotics
D07CB03FLUORMETHOLON A ANTIBIOTIKAFluorometholone And Antibiotics
D07CB04DEXAMETHASON A ANTIBIOTIKADexamethasone And Antibiotics
D07CB05FLUMETASON A ANTIBIOTIKAFlumetasone And Antibiotics
D07CC KORTIKOSTEROIDY, SILNĚ ÚČINNÉ, KOMBINACE S ANTIBIOTIKYCorticosteroids, Potent, Combinations With Antibiotics
D07CC01BETAMETHASON A ANTIBIOTIKABetamethasone And Antibiotics
D07CC02FLUOCINOLON-ACETONID A ANTIBIOTIKAFluocinolone Acetonide And Antibiotics
D07CC03FLUDROXYKORTID A ANTIBIOTIKAFludroxycortide And Antibiotics
D07CC04BEKLOMETASON A ANTIBIOTIKABeclometasone And Antibiotics
D07CC05FLUOCINONID A ANTIBIOTIKAFluocinonide And Antibiotics
D07CC06FLUOKORTOLON A ANTIBIOTIKAFluocortolone And Antibiotics
D07CD KORTIKOSTERIODY, VELMI SILNĚ ÚČINNÉ, KOMBINACE S ANTIBIOTIKYCorticosteroids, Very Potent, Combinations With Antibiotics
D07CD01KLOBETASOL A ANTIBIOTIKAClobetasol And Antibiotics
D07X KORTIKOSTEROIDY, JINÉ KOMBINACECorticosteroids, Other Combinations
D07XA KORTIKOSTEROIDY, SLABĚ ÚČINNÉ, JINÉ KOMBINACECorticosteroids, Weak, Other Combinations
D07XA01HYDROKORTISONHydrocortisone
D07XA02PREDNISOLONPrednisolone
D07XB KORTIKOSTEROIDY, STŘEDNĚ ÚČINNÉ, JINÉ KOMBINACECorticosteroids, Moderately Potent, Other Combinations
D07XB01FLUMETASONFlumetasone
D07XB02TRIAMCINOLONTriamcinolone
D07XB03FLUPREDNIDENFluprednidene
D07XB04FLUORMETHOLONFluorometholone
D07XB05DEXAMETHASONDexamethasone
D07XB30KOMBINACE KORTIKOSTEROIDŮCombinations OF Corticosteroids
D07XC KORTIKOSTEROIDY, SILNĚ ÚČINNÉ, JINÉ KOMBINACECorticosteroids, Potent, Other Combinations
D07XC01BETAMETHASONBetamethasone
D07XC02DEOXYMETHASONDesoximetasone
D07XC03MOMETASONMometasone
D07XC04DIFLUKORTOLONDiflucortolone
D07XC05FLUOKORTOLONFluocortolone
D07XD KORTIKOSTEROIDY VELMI SILNĚ ÚČINNÉ, JINÉ KOMBINACECorticosteroids, Very Potent, Other Combinations
D08 ANTISEPTIKA A DEZINFICIENCIAAntiseptics And Disinfectants
D08A ANTISEPTIKA A DEZINFICIENCIAAntiseptics And Disinfectants
D08AA DERIVÁTY AKRIDINUAcridine Derivatives
D08AA01ETHAKRIDIN-LAKTÁTEthacridine Lactate
D08AA02AMINOAKRIDINAminoacridine
D08AA03AKRIFLAVINIUM-CHLORIDEuflavine
D08AB LÉČIVA OBSAHUJÍCÍ HLINÍKAluminium Agents
D08AC BIGUANIDY A AMIDINYBiguanides And Amidines
D08AC01DIBROMPROPAMIDINDibrompropamidine
D08AC02CHLORHEXIDINChlorhexidine
D08AC03PROPAMIDINPropamidine
D08AC04HEXAMIDINHexamidine
D08AC05POLYHEXANIDPolihexanide
D08AC52CHLORHEXIDIN, KOMBINACEChlorhexidine, Combinations
D08AD PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ KYSELINU BORITOUBoric Acid Products
D08AE FENOL A DERIVÁTYPhenol And Derivatives
D08AE01HEXACHLOROFENHexachlorophene
D08AE02POLYKRESULENPolicresulen
D08AE03FENOLPhenol
D08AE04TRIKLOSANTriclosan
D08AE05CHLORXYLENOLChloroxylenol
D08AE06ORTOFENYLFENOLBiphenylol
D08AF NITROFURANOVÉ DERIVÁTYNitrofuran Derivatives
D08AF01NITROFURALNitrofural
D08AG JODOVÉ PŘÍPRAVKYIodine Products
D08AG01JODTYLOXAPOLIodine/octylphenoxypolyglycolether
D08AG02JODOVANÝ POVIDONPovidone-iodine
D08AG03JODIodine
D08AG04DIJODHYDROXYPROPANDiiodohydroxypropane
D08AH CHINOLINOVÉ DERIVÁTYQuinoline Derivatives
D08AH01DECHALINIUMDequalinium
D08AH02CHLORCHINALDOLChlorquinaldol
D08AH03OXYCHINOLINOxyquinoline
D08AH30KLIOCHINOLClioquinol
D08AJ KVARTERNÍ AMONIOVÉ SLOUČENIMYQuaternary Ammonium Compounds
D08AJ01BENZALKONIUMBenzalkonium
D08AJ02CETRIMONIUMCetrimonium
D08AJ03CETYLPYRIDINIUMCetylpyridinium
D08AJ04CETRIMIDCetrimide
D08AJ05BENZOXONIUM-CHLORIDBenzoxonium Chloride
D08AJ06DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM-CHLORIDDidecyldimethylammonium Chloride
D08AJ08BENZETHONIUM-CHLORIDBenzethonium Chloride
D08AJ10DEKAMETHOXINDecamethoxine
D08AJ57OKTENIDIN, KOMBINACEOctenidine, Combinations
D08AJ58BENZETHONIUM-CHLORID, KOMBINACEBenzethonium Chloride, Combinations
D08AJ59DODEKLONIUM-BROMID, KOMBINACEDodeclonium Bromide, Combinations
D08AK SLOUČENINY RTUTIMercurial Products
D08AK01AMIDOCHLORID RTUŤNATÝMercuric Amidochloride
D08AK02FENYLHYDRARGYRUM-BORÁTPhenylmercuric Borate
D08AK03CHLORID RTUŤNATÝMercuric Chloride
D08AK04MERBROMINMerbromin
D08AK05RTUŤ KOVOVÁMercury, Metallic
D08AK06THIOMERSALThiomersal
D08AK30JODID RTUŤNATÝMercuric Iodide
D08AL SLOUČENINY STŘÍBRASilver Compounds
D08AL01DUSIČNAN STŘÍBRNÝSilver Nitrate
D08AL30STŘÍBROSilver
D08AX JINÁ ANTISEPTIKA A DEZINFICIENCIAOther Antiseptics And Disinfectants
D08AX01PEROXID VODÍKUHydrogen Peroxide
D08AX02EOSIN (DIBROMFLUORESCEIN SODNÝ)Eosin
D08AX03PROPANOLPropanol
D08AX04SODNÁ SŮL TOSYLCHLORAMIDUTosylchloramide Sodium
D08AX05ISOPROPYLALKOHOLIsopropanol
D08AX06MANGANISTAN DRASELNÝPotassium Permanganate
D08AX07CHLORNAN SODNÝSodium Hypochlorite
D08AX08ETHANOLEthanol
D08AX53PROPANOL, KOMBINACEPropanol, Combinations
D09 LÉČIVÉ OBVAZYMedicated Dressings
D09A LÉČIVÉ OBVAZYMedicated Dressings
D09AA LÉČIVÉ OBVAZY S ANTIINFEKTIVYMedicated Dressings With Antiinfectives
D09AA01FRAMYCETINFramycetin
D09AA02KYSELINA FUSIDOVÁFusidic Acid
D09AA03NITROFURALNitrofural
D09AA04FENYLHYDRARGYRUM-NITRÁTPhenylmercuric Nitrate
D09AA05BENZODODECINIUMBenzododecinium
D09AA06TRIKLOSANTriclosan
D09AA07CETYLPYRIDINIUMCetylpyridinium
D09AA08CHLORID-HYDROXID HLINITÝAluminium Chlorohydrate
D09AA09JODOVANÝ POVIDONPovidone-iodine
D09AA10KLIOCHINOLClioquinol
D09AA11BENZALKONIUMBenzalkonium
D09AA12CHLORHEXIDINChlorhexidine
D09AA13JODOFORMIodoform
D09AB ZINKOVÉ BANDÁŽEZinc Bandages
D09AB01ZINKOVÉ BANDÁŽE BEZ DOPLŇKŮZinc Bandage Without Supplements
D09AB02ZINKOVÉ BANDÁŽE S DOPLŇKYZinc Bandage With Supplements
D09AX OBVAZY S TEKUTÝM PARAFÍNEMSoft Paraffin Dressings
D10 LÉČIVA K TERAPII AKNÉAnti-acne Preparations
D10A LÉČIVA K TERAPII AKNÉ PRO LOKÁLNÍ APLIKACIAnti-acne Preparations For Topical Use
D10AA KORTIKOSTEROIDY, KOMBINACE PRO LÉČBU AKNÉCorticosteroids, Combinations For Treatment OF Acne
D10AA01FLUORMETHOLONFluorometholone
D10AA02METHYLPREDNISOLONMethylprednisolone
D10AA03DEXAMETHASONDexamethasone
D10AB PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ SÍRUPreparations Containing Sulfur
D10AB01BITHIONOLBithionol
D10AB02SÍRASulfur
D10AB03TIOXOLONTioxolone
D10AB05MESULFENMesulfen
D10AD RETINOIDY PRO LOKÁLNÍ APLIKACI K TERAPII AKNÉRetinoids For Topical Use IN Acne
D10AD01TRETINOINTretinoin
D10AD02RETINOLRetinol
D10AD03ADAPALENAdapalene
D10AD04ISOTRETINOINIsotretinoin
D10AD05MOTRETINIDMotretinide
D10AD06TRIFAROTENTrifarotene
D10AD51TRETINOIN, KOMBINACETretinoin, Combinations
D10AD53ADAPALEN, KOMBINACEAdapalene, Combinations
D10AD54ISOTRETINOIN, KOMBINACEIsotretinoin, Combinations
D10AE PEROXIDYPeroxides
D10AE01BENZOYL-PEROXIDBenzoyl Peroxide
D10AE51BENZOYL-PEROXID, KOMBINACEBenzoyl Peroxide, Combinations
D10AF ANTIINFEKTIVA K TERAPII AKNÉAntiinfectives For Treatment OF Acne
D10AF01KLINDAMYCINClindamycin
D10AF02ERYTHROMYCINErythromycin
D10AF03CHLORAMFENIKOLChloramphenicol
D10AF04MEKLOCYKLINMeclocycline
D10AF05NADIFLOXACINNadifloxacin
D10AF06SULFACETAMIDSulfacetamide
D10AF51KLINDAMYCIN, KOMBINACEClindamycin, Combinations
D10AF52ERYTHROMYCIN, KOMBINACEErythromycin, Combinations
D10AX JINÁ LÉČIVA K TERAPII AKNÉ PRO LOKÁLNÍ APLIKACIOther Anti-acne Preparations For Topical Use
D10AX01CHLORID HLINITÝAluminium Chloride
D10AX02RESORCINOLResorcinol
D10AX03KYSELINA AZELAOVÁAzelaic Acid
D10AX04OXID HLINITÝAluminium Oxide
D10AX05DAPSONDapsone
D10AX30JINÁ LOKÁLNÍ LÉČIVA K TERAPII AKNÉ, RŮZNÉ KOMBINACEVarious Combinations
D10B PŘÍPRAVKY K TERAPII AKNÉ PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIAnti-acne Preparations For Systemic Use
D10BA RETINOIDY PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI K TERAPII AKNÉRetinoids For Treatment OF Acne
D10BA01ISOTRETINOINIsotretinoin
D10BX JINÉ PŘÍPRAVKY PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI K TERAPII AKNÉOther Anti-acne Preparations For Systemic Use
D10BX01ICHTASOLIchtasol
D11 JINÉ DERMATOLOGICKÉ PŘÍPRAVKYOther Dermatological Preparations
D11A JINÉ DERMATOLOGICKÉ PŘÍPRAVKYOther Dermatological Preparations
D11AA ANTIHIDROTIKAAntihidrotics
D11AC LÉČIVÉ ŠAMPONYMedicated Shampoos
D11AC01CETRIMIDCetrimide
D11AC02PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ KADMIUMCadmium Compounds
D11AC03PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ SELENSelenium Compounds
D11AC06JODOVANÝ POVIDONPovidone-iodine
D11AC08PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ SÍRUSulfur Compounds
D11AC09XENYSALÁTXenysalate
D11AC30JINÉ LÉČIVÉ ŠAMPONYOthers
D11AE ANDROGENY K LOKÁLNÍ APLIKACIAndrogens For Topical Use
D11AE01METANDIENONMetandienone
D11AF PŘÍPRAVKY PRO LÉČBU BRADAVIC A KUŘÍCH OKWart And Anti-corn Preparations
D11AH LÁTKY K TERAPII DERMATITIDY, KROMĚ KORTIKOSTEROIDŮAgents For Dermatitis, Excluding Corticosteroids
D11AH01TAKROLIMUSTacrolimus
D11AH02PIMEKROLIMUSPimecrolimus
D11AH03KYSELINA CHROMOGLYKANOVÁCromoglicic Acid
D11AH04ALITRETINOINAlitretinoin
D11AH05DUPILUMABDupilumab
D11AH06KRISABOROLCrisaborole
D11AX JINÁ DERMATOLOGIKAOther Dermatologicals
D11AX01MINOXIDILMinoxidil
D11AX02KYSELINA GAMOLENOVÁGamolenic Acid
D11AX03KALCIUM-GLUKONÁTCalcium Gluconate
D11AX04LITHIUM-SUKCINÁTLithium Succinate
D11AX05SÍRAN HOŘEČNATÝMagnesium Sulfate
D11AX06MEKVINOLMequinol
D11AX08TIRATRIKOLTiratricol
D11AX09OXACEPROLOxaceprol
D11AX10FINASTERIDFinasteride
D11AX11HYDROCHINONHydroquinone
D11AX12ZINEČNATÁ SŮL PYRITHIONUPyrithione Zinc
D11AX13MONOBENZONMonobenzone
D11AX16EFLORNITHINEflornithine
D11AX18DIKLOFENAKDiclofenac
D11AX21BRIMONIDINBrimonidine
D11AX22IVERMEKTINIvermectin
D11AX23KALIUM-AMINOBENZOÁTAminobenzoate Potassium
D11AX24KYSELINA DEOXYCHOLOVÁDeoxycholic Acid
D11AX25PEROXID VODÍKUHydrogen Peroxide
D11AX52KYSELINA GAMOLENOVÁ, KOMBINACEGamolenic Acid, Combinations
D11AX57KOLAGEN, KOMBINACECollagen, Combinations
G UROGENITÁLNÍ TRAKT A POHLAVNÍ HORMONYGenito Urinary System And Sex Hormones
G01 GYNEKOLOGICKÁ ANTIINFEKTIVA A ANTISEPTIKAGynecological Antiinfectives And Antiseptics
G01A ANTIINFEKTIVA A ANTISEPTIKA, KROMĚ KOMBINACÍ S KORTIKOSTEROIDYAntiinfectives And Antiseptics, Excl. Combinations With Corticosteroids
G01AA ANTIBIOTIKAAntibiotics
G01AA01NYSTATINNystatin
G01AA02NATAMYCINNatamycin
G01AA03AMFOTERICIN BAmphotericin B
G01AA04KANDICIDINCandicidin
G01AA05CHLORAMFENIKOLChloramphenicol
G01AA06HACHIMYCINHachimycin
G01AA07OXYTETRACYKLINOxytetracycline
G01AA08KARFECILINCarfecillin
G01AA09MEPARTRICINMepartricin
G01AA10KLINDAMYCINClindamycin
G01AA11PENTAMYCINPentamycin
G01AA51NYSTATIN, KOMBINACENystatin, Combinations
G01AB SLOUČENINY ARSENUArsenic Compounds
G01AB01ACETARSOLAcetarsol
G01AC CHINOLINOVÉ DERIVÁTYQuinoline Derivatives
G01AC01DIJODHYDROXYCHINOLINDiiodohydroxyquinoline
G01AC02KLIOCHINOLClioquinol
G01AC03CHLORCHINALDOLChlorquinaldol
G01AC05DEKVALINIUMDequalinium
G01AC06BROXYCHINOLINBroxyquinoline
G01AC30OXYCHINOLINOxyquinoline
G01AD ORGANICKÉ KYSELINYOrganic Acids
G01AD01KYSELINA MLÉČNÁLactic Acid
G01AD02KYSELINA OCTOVÁAcetic Acid
G01AD03KYSELINA ASKORBOVÁAscorbic Acid
G01AE SULFONAMIDYSulfonamides
G01AE01SULFATOLAMIDSulfatolamide
G01AE10KOMBINACE SULFONAMIDŮCombinations OF Sulfonamides
G01AF IMIDAZOLOVÉ DERIVÁTYImidazole Derivatives
G01AF01METRONIDAZOLMetronidazole
G01AF02KLOTRIMAZOLClotrimazole
G01AF04MIKONAZOLMiconazole
G01AF05EKONAZOLEconazole
G01AF06ORNIDAZOLOrnidazole
G01AF07ISOKONAZOLIsoconazole
G01AF08TIOKONAZOLTioconazole
G01AF11KETOKONAZOLKetoconazole
G01AF12FENTIKONAZOLFenticonazole
G01AF13AZANIDAZOLAzanidazole
G01AF14PROPENIDAZOLPropenidazole
G01AF15BUTOKONAZOLButoconazole
G01AF16OMOKONAZOLOmoconazole
G01AF17OXIKONAZOLOxiconazole
G01AF18FLUTRIMAZOLFlutrimazole
G01AF19SERTAKONAZOLSertaconazole
G01AF20IMIDAZOLOVÉ DERIVÁTY, KOMBINACECombinations OF Imidazole Derivatives
G01AG TRIAZOLOVÉ DERIVÁTYTriazole Derivatives
G01AG02TERKONAZOLTerconazole
G01AX JINÁ ANTIINFEKTIVA A ANTISEPTIKAOther Antiinfectives And Antiseptics
G01AX01KLODANTOINClodantoin
G01AX02INOSINInosine
G01AX03POLYKRESULENPolicresulen
G01AX05NIFURATELNifuratel
G01AX06FURAZOLIDONFurazolidone
G01AX09METHYLROSANILINIUMMethylrosaniline
G01AX11JODOVANÝ POVIDONPovidone-iodine
G01AX12CIKLOPIROXCiclopirox
G01AX13PROTIOFÁTProtiofate
G01AX14FERMENTOVANÝ LACTOBACILLUSLactobacillus Fermentum
G01AX15KUPRUM-USNÁTCopper Usnate
G01AX16HEXETIDINHexetidine
G01AX17DAPIVIRINDapivirine
G01AX66OKTENIDIN, KOMBINACEOctenidine, Combinations
G01B ANTIINFEKTIVA A ANTISEPTIKA V KOMBINACI S KORTIKOSTEROIDYAntiinfectives/antiseptics IN Combination With Corticosteroids
G01BA ANTIBIOTIKA A KORTIKOSTEROIDYAntibiotics And Corticosteroids
G01BC CHINOLINOVÉ DERIVÁTY A KORTIKOSTEROIDYQuinoline Derivatives And Corticosteroids
G01BD ANTISEPTIKA A KORTIKOSTEROIDYAntiseptics And Corticosteroids
G01BE SULFONAMIDY A KORTIKOSTEROIDYSulfonamides And Corticosteroids
G01BF IMIDAZOLOVÉ DERIVÁTY A KORTIKOSTEROIDYImidazole Derivatives And Corticosteroids
G02 JINÁ GYNEKOLOGIKAOther Gynecologicals
G02A UTEROTONIKAUterotonics
G02AB NÁMELOVÉ ALKALOIDYErgot Alkaloids
G02AB01METHYLERGOMETRINMethylergometrine
G02AB02NÁMELOVÉ ALKALOIDYErgot Alkaloids
G02AB03ERGOMETRINErgometrine
G02AC NÁMELOVÉ ALKALOIDY A OXYTOCIN VČETNĚ ANALOG V KOMBINACIErgot Alkaloids And Oxytocin Incl. Analogues, IN Combination
G02AC01METHYLERGOMETRIN A OXYTOCINMethylergometrine And Oxytocin
G02AD PROSTAGLANDINYProstaglandins
G02AD01DINOPROSTDinoprost
G02AD02DINOPROSTONDinoprostone
G02AD03GEMEPROSTGemeprost
G02AD04KARBOPROSTCarboprost
G02AD05SULPROSTONSulprostone
G02AD06MISOPROSTOLMisoprostol
G02AX JINÁ UTEROTONIKAOther Uterotonics
G02B KONTRACEPTIVA LOKÁLNÍContraceptives For Topical Use
G02BA KONTRACEPTIVA NITRODĚLOŽNÍIntrauterine Contraceptives
G02BA01NITRODĚLOŽNÍ TĚLÍSKOPlastic Iud
G02BA02NITRODĚLOŽNÍ TĚLÍSKO S MĚDÍPlastic Iud With Copper
G02BA03NITRODĚLOŽNÍ TĚLÍSKO S PROGESTINEMPlastic Iud With Progestogen
G02BB KONTRACEPTIVA INTRAVAGINÁLNÍIntravaginal Contraceptives
G02BB01VAGINÁLNÍ KROUŽEK S PROGESTINEM A ESTROGENEMVaginal Ring With Progestogen And Estrogen
G02BB02VAGINÁLNÍ KROUŽEK S PROGESTINEMVaginal Ring With Progestogen
G02C JINÁ GYNEKOLOGIKAOther Gynecologicals
G02CA SYMPATOMIMETIKA - TOKOLYTIKASympathomimetics, Labour Repressants
G02CA01RITODRINRitodrine
G02CA02BUFENINBuphenine
G02CA03FENOTEROLFenoterol
G02CB INHIBITORY PROLAKTINUProlactine Inhibitors
G02CB01BROMOKRIPTINBromocriptine
G02CB02LISURIDLisuride
G02CB03KABERGOLINCabergoline
G02CB04CHINAGOLIDQuinagolide
G02CB05METERGOLINMetergoline
G02CB06TERGURIDTerguride
G02CC PROTIZÁNĚTLIVÁ LÉČIVA K VAGINÁLNÍ APLIKACIAntiinflammatory Products For Vaginal Administration
G02CC01IBUPROFENIbuprofen
G02CC02NAPROXENNaproxen
G02CC03BENZYDAMINBenzydamine
G02CC04FLUNOXAPROFENFlunoxaprofen
G02CX JINÁ GYNEKOLOGIKAOther Gynecologicals
G02CX01ATOSIBANAtosiban
G02CX02FLIBANSERINFlibanserin
G02CX03DRMKOVÝ PLODAgni Casti Fructus
G02CX04PLOŠTIČNÍKOVÝ KOŘENCimicifugae Rhizoma
G03 POHLAVNÍ HORMONY A MODULÁTORY GENITÁLNÍHO SYSTÉMUSex Hormones And Modulators OF The Genital System
G03A HORMONÁLNÍ KONTRACEPTIVA K SYSTÉMOVÉ APLIKACIHormonal Contraceptives For Systemic Use
G03AA PROGESTINY A ESTROGENY, FIXNÍ KOMBINACEProgestogens And Estrogens, Fixed Combinations
G03AA01ETYNODIOL A ETHINYLESTRADIOLEtynodiol And Ethinylestradiol
G03AA02KVINGESTANOL A ETHINYLESTRADIOLQuingestanol And Ethinylestradiol
G03AA03LYNESTRENOL A ETHINYLESTRADIOLLynestrenol And Ethinylestradiol
G03AA04MEGESTROL A ETHINYLESTRADIOLMegestrol And Ethinylestradiol
G03AA05NORETHISTERON A ETHINYLESTRADIOLNorethisterone And Ethinylestradiol
G03AA06NORGESTREL A ETHINYLESTRADIOLNorgestrel And Ethinylestradiol
G03AA07LEVONORGESTREL A ETHINYLESTRADIOLLevonorgestrel And Ethinylestradiol
G03AA08MEDROXYPROGESTERON A ETHINYLESTRADIOLMedroxyprogesterone And Ethinylestradiol
G03AA09DESOGESTREL A ETHINYLESTRADIOLDesogestrel And Ethinylestradiol
G03AA10GESTODEN A ETHINYLESTRADIOLGestodene And Ethinylestradiol
G03AA11NORGESTIMÁT A ETHINYLESTRADIOLNorgestimate And Ethinylestradiol
G03AA12DROSPIRENON A ETHINYLESTRADIOLDrospirenone And Ethinylestradiol
G03AA13NORELGESTROMIN A ETHINYLESTRADIOLNorelgestromin And Ethinylestradiol
G03AA14NOMEGESTROL A ESTRADIOLNomegestrol And Estradiol
G03AA15CHLORMADINON A ETHINYLESTRADIOLChlormadinone And Ethinylestradiol
G03AA16DIENOGEST A ETHINYLESTRADIOLDienogest And Ethinylestradiol
G03AA17MEDROXYPROGESTERON A ESTRADIOLMedroxyprogesterone And Estradiol
G03AB PROGESTINY A ESTROGENY, SEKVENČNÍ PŘÍPRAVKYProgestogens And Estrogens, Sequential Preparations
G03AB01MEGESTROL A ETHINYLESTRADIOLMegestrol And Ethinylestradiol
G03AB02LYNESTRENOL A ETHINYLESTRADIOLLynestrenol And Ethinylestradiol
G03AB03LEVONORGESTREL A ETHINYLESTRADIOLLevonorgestrel And Ethinylestradiol
G03AB04NORETHISTERON A ETHINYLESTRADIOLNorethisterone And Ethinylestradiol
G03AB05DESOGESTREL A ETHINYLESTRADIOLDesogestrel And Ethinylestradiol
G03AB06GESTODEN A ETHINYLESTRADIOLGestodene And Ethinylestradiol
G03AB07CHLORMADINON A ETHINYLESTRADIOLChlormadinone And Ethinylestradiol
G03AB08DIENOGEST A ESTRADIOLDienogest And Estradiol
G03AB09NORGESTIMÁT A ETHINYLESTRADIOLNorgestimate And Ethinylestradiol
G03AC PROGESTINYProgestogens
G03AC01NORETHISTERONNorethisterone
G03AC02LYNESTRENOLLynestrenol
G03AC03LEVONORGESTRELLevonorgestrel
G03AC04KVINGESTANOLQuingestanol
G03AC05MEGESTROLMegestrol
G03AC06MEDROXYPROGESTERONMedroxyprogesterone
G03AC07NORGESTRIENONNorgestrienone
G03AC08ETONOGESTRELEtonogestrel
G03AC09DESOGESTRELDesogestrel
G03AC10DROSPIRENONDrospirenone
G03AD NOUZOVÁ KONTRACEPTIVAEmergency Contraceptives
G03AD01LEVONORGESTRELLevonorgestrel
G03AD02ULIPRISTALUlipristal
G03B ANDROGENYAndrogens
G03BA 3-OXOANDROSTEN(4) DERIVÁTY3-oxoandrosten (4) Derivatives
G03BA01FLUOXYMESTERONFluoxymesterone
G03BA02METHYLTESTOSTERONMethyltestosterone
G03BA03TESTOSTERONTestosterone
G03BB 5-ANDROSTANON(3) DERIVÁTY5-androstanon (3) Derivatives
G03BB01MESTEROLONMesterolone
G03BB02ANDROSTANOLONAndrostanolone
G03C ESTROGENYEstrogens
G03CA PŘIROZENÉ A SEMISYNTETICKÉ ESTROGENY, SAMOTNÉNatural And Semisynthetic Estrogens, Plain
G03CA01ETHINYLESTRADIOLEthinylestradiol
G03CA03ESTRADIOLEstradiol
G03CA04ESTRIOLEstriol
G03CA06CHLORTRIANISENChlorotrianisene
G03CA07ESTRONEstrone
G03CA09PROMESTRIENPromestriene
G03CA53ESTRADIOL, KOMBINACEEstradiol, Combinations
G03CA57KONJUGOVANÉ ESTROGENYConjugated Estrogens
G03CB SYNTETICKÉ ESTROGENY, SAMOTNÉSynthetic Estrogens, Plain
G03CB01DIENESTROLDienestrol
G03CB02DIETHYLSTILBESTROLDiethylstilbestrol
G03CB03METHALENESTRILMethallenestril
G03CB04MOXESTROLMoxestrol
G03CC ESTROGENY, KOMBINACE S JINÝMI LÉČIVYEstrogens, Combinations With Other Drugs
G03CC02DIENESTROLDienestrol
G03CC03METHALENESTRILMethallenestril
G03CC04ESTRONEstrone
G03CC05DIETHYLSTILBESTROLDiethylstilbestrol
G03CC06ESTRIOLEstriol
G03CC07KONJUGOVANÉ ESTROGENY A BAZEDOXIFENConjugated Estrogens And Bazedoxifene
G03CX JINÉ ESTROGENYOther Estrogens
G03CX01TIBOLONTibolone
G03D PROGESTINYProgestogens
G03DA DERIVÁTY PREGNENU (4)Pregnen (4) Derivatives
G03DA01GESTONORONGestonorone
G03DA02MEDROXYPROGESTERONMedroxyprogesterone
G03DA03HYDROXYPROGESTERONHydroxyprogesterone
G03DA04PROGESTERONProgesterone
G03DB DERIVÁTY PREGNADIENUPregnadien Derivatives
G03DB01DYDROGESTERONDydrogesterone
G03DB02MEGESTROLMegestrol
G03DB03MEDROGESTONMedrogestone
G03DB04NOMEGESTROLNomegestrol
G03DB05DEMEGESTONDemegestone
G03DB06CHLORMADINONChlormadinone
G03DB07PROMEGESTONPromegestone
G03DB08DIENOGESTDienogest
G03DC DERIVÁTY ESTRENUEstren Derivatives
G03DC01ALLYLESTRENOLAllylestrenol
G03DC02NORETHISTERONNorethisterone
G03DC03LYNESTRENOLLynestrenol
G03DC04ETHISTERONEthisterone
G03DC06ETYNODIOLEtynodiol
G03DC31NORMETHANDRONMethylestrenolone
G03E ANDROGENY A ŽENSKÉ POHLAVNÍ HORMONY V KOMBINACIAndrogens And Female Sex Hormones IN Combination
G03EA ANDROGENY A ESTROGENYAndrogens And Estrogens
G03EA01METHYLTESTOSTERON A ESTROGENMethyltestosterone And Estrogen
G03EA02TESTOSTERON A ESTROGENTestosterone And Estrogen
G03EA03PRASTERON A ESTROGENPrasterone And Estrogen
G03EB ANDROGENY, PROGESTINY A ESTROGENY V KOMBINACIAndrogen, Progestogen And Estrogen IN Combination
G03EK ANDROGENY A ŽENSKÉ POHLAVNÍ HORMONY V KOMBINACI S JINÝMI LÉČIVYAndrogens And Female Sex Hormones IN Combination With Other Drugs
G03EK01METHYLTESTOSTERONMethyltestosterone
G03F PROGESTINY A ESTROGENY V KOMBINACIProgestogens And Estrogens IN Combination
G03FA PROGESTINY A ESTROGENY, FIXNÍ KOMBINACEProgestogens And Estrogens, Fixed Combinations
G03FA01NORETHISTERON A ESTROGENNorethisterone And Estrogen
G03FA02HYDROXYPROGESTERON A ESTROGENHydroxyprogesterone And Estrogen
G03FA03ETHISTERON A ESTROGENEthisterone And Estrogen
G03FA04PROGESTERON A ESTROGENProgesterone And Estrogen
G03FA05NORMETHANDRON A ESTROGENMethylnortestosterone And Estrogen
G03FA06ETYNODIOL A ESTROGENEtynodiol And Estrogen
G03FA07LYNESTRENOL A ESTROGENLynestrenol And Estrogen
G03FA08MEGESTROL A ESTROGENMegestrol And Estrogen
G03FA09NORETYNODREL A ESTROGENNoretynodrel And Estrogen
G03FA10NORGESTREL A ESTROGENNorgestrel And Estrogen
G03FA11LEVONORGESTREL A ESTROGENLevonorgestrel And Estrogen
G03FA12MEDROXYPROGESTERON A ESTROGENMedroxyprogesterone And Estrogen
G03FA13NORGESTIMÁT A ESTROGENNorgestimate And Estrogen
G03FA14DYDROGESTERON A ESTROGENDydrogesterone And Estrogen
G03FA15DIENOGEST A ESTROGENDienogest And Estrogen
G03FA16TRIMEGESTON A ESTROGENTrimegestone And Estrogen
G03FA17DROSPIRENON A ESTROGENDrospirenone And Estrogen
G03FB PROGESTINY A ESTROGENY, SEKVENČNÍ PŘÍPRAVKYProgestogens And Estrogens, Sequential Preparations
G03FB01NORGESTREL A ESTROGENNorgestrel And Estrogen
G03FB02LYNESTRENOL A ESTROGENLynestrenol And Estrogen
G03FB03CHLORMADINON A ESTROGENChlormadinone And Estrogen
G03FB04MEGESTROL A ESTROGENMegestrol And Estrogen
G03FB05NORETHISTERON A ESTROGENNorethisterone And Estrogen
G03FB06MEDROXYPROGESTERON A ESTROGENMedroxyprogesterone And Estrogen
G03FB07MEDROGESTON A ESTROGENMedrogestone And Estrogen
G03FB08DYDROGESTERON A ESTROGENDydrogesterone And Estrogen
G03FB09LEVONORGESTREL A ESTROGENLevonorgestrel And Estrogen
G03FB10DESOGESTREL A ESTROGENDesogestrel And Estrogen
G03FB11TRIMEGESTON A ESTROGENTrimegestone And Estrogen
G03FB12NOMEGESTROL A ESTROGENNomegestrol And Estrogen
G03G GONADOTROPINY A JINÉ LÁTKY STIMULUJÍCÍ OVULACIGonadotropins And Other Ovulation Stimulants
G03GA GONADOTROPINYGonadotropins
G03GA01CHORIOVÝ GONADOTROPINChorionic Gonadotrophin
G03GA02MENOTROPIN (LIDSKÝ MENOPAUZÁLNÍ GONADOTROPIN)Human Menopausal Gonadotrophin
G03GA03SÉROVÝ GONADOTROPINSerum Gonadotrophin
G03GA04UROFOLITROPINUrofollitropin
G03GA05FOLITROPIN ALFAFollitropin Alfa
G03GA06FOLITROPIN BETAFollitropin Beta
G03GA07LUTROPIN ALFALutropin Alfa
G03GA08CHORIOGONADOTROPIN ALFAChoriogonadotropin Alfa
G03GA09KORIFOLITROPIN ALFACorifollitropin Alfa
G03GA10FOLITROPIN DELTAFollitropin Delta
G03GA30GONADOTROPINY, KOMBINACECombinations
G03GB SYNTETICKÉ LÁTKY STIMULUJÍCÍ OVULACIOvulation Stimulants, Synthetic
G03GB01CYKLOFENILCyclofenil
G03GB02KLOMIFENClomifene
G03GB03EPIMESTROLEpimestrol
G03H ANTIANDROGENYAntiandrogens
G03HA ANTIANDROGENY SAMOTNÉAntiandrogens, Plain
G03HA01CYPROTERONCyproterone
G03HB ANTIANDROGENY A ESTROGENYAntiandrogens And Estrogens
G03HB01CYPROTERON A ESTROGENCyproterone And Estrogen
G03X JINÉ POHLAVNÍ HORMONY A MODULÁTORY GENITÁLNÍHO SYSTÉMUOther Sex Hormones And Modulators OF The Genital System
G03XA ANTIGONADOTROPINY A PODOBNÉ LÁTKYAntigonadotropins And Similar Agents
G03XA01DANAZOLDanazol
G03XA02GESTRINONGestrinone
G03XB MODULÁTORY PROGESTERONOVÝCH RECEPTORŮProgesterone Receptor Modulators
G03XB01MIFEPRISTONMifepristone
G03XB02ULIPRISTALUlipristal
G03XB51MIFEPRISTON, KOMBINACEMifepristone, Combinations
G03XC SELEKTIVNÍ MODULÁTORY ESTROGENOVÝCH RECEPTORŮSelective Estrogen Receptor Modulators
G03XC01RALOXIFENRaloxifene
G03XC02BAZEDOXIFENBazedoxifene
G03XC03LASOFOXIFENLasofoxifene
G03XC04ORMELOXIFENOrmeloxifene
G03XC05OSPEMIFENOspemifene
G03XX JINÉ POHLAVNÍ HORMONY A MODULÁTORY GENITÁLNÍHO SYSTÉMUOther Sex Hormones And Modulators OF The Genital System
G03XX01PRASTERONPrasterone
G04 UROLOGIKAUrologicals
G04B UROLOGIKAUrologicals
G04BA ACIDIFIKUJÍCÍ LÁTKYAcidifiers
G04BA01CHLORID AMONNÝAmmonium Chloride
G04BA03CHLORID VÁPENATÝCalcium Chloride
G04BC ROZPOUŠTĚDLA MOČOVÝCH KAMENŮUrinary Concrement Solvents
G04BD LÉČIVA K TERAPII ZVÝŠENÉ FREKVENCE MOČENÍ A INKONTINENCEDrugs For Urinary Frequency And Incontinence
G04BD01EMEPRONIUMEmepronium
G04BD02FLAVOXÁTFlavoxate
G04BD03MELADRAZINMeladrazine
G04BD04OXYBUTYNINOxybutynin
G04BD05TERODILINTerodiline
G04BD06PROPIVERINPropiverine
G04BD07TOLTERODINTolterodine
G04BD08SOLIFENACINSolifenacin
G04BD09TROSPIUMTrospium
G04BD10DARIFENACINDarifenacin
G04BD11FESOTERODINFesoterodine
G04BD12MIRABEGRONMirabegron
G04BD13DESFEZOTERODINDesfesoterodine
G04BE LÉČIVA POUŽÍVANÁ PŘI PORUCHÁCH EREKCEDrugs Used IN Erectile Dysfunction
G04BE01ALPROSTADILAlprostadil
G04BE02PAPAVERINPapaverine
G04BE03SILDENAFILSildenafil
G04BE04YOHIMBINYohimbine
G04BE06MOXISYLYTMoxisylyte
G04BE07APOMORFINApomorphine
G04BE08TADALAFILTadalafil
G04BE09VARDENAFILVardenafil
G04BE10AVANAFILAvanafil
G04BE11UDENAFILUdenafil
G04BE30LÉČIVA POUŽÍVANÁ PŘI PORUCHÁCH EREKCE, KOMBINACECombinations
G04BE52PAPAVERIN, KOMBINACEPapaverine, Combinations
G04BX JINÁ UROLOGIKAOther Urologicals
G04BX01HYDROXID HOŘEČNATÝMagnesium Hydroxide
G04BX03KYSELINA ACETOHYDROXAMOVÁAcetohydroxamic Acid
G04BX06FENAZOPYRIDINPhenazopyridine
G04BX10SUKCINIMIDSuccinimide
G04BX11KOLAGENCollagen
G04BX12FENYL-SALICYLÁTPhenyl Salicylate
G04BX13DIMETHYLSULFOXIDDimethyl Sulfoxide
G04BX14DAPOXETINDapoxetine
G04BX15SODNÁ SŮL NÍZKOMOLEKULÁRNÍHO PENTOSAN-POLYSULFÁTUPentosan Polysulfate Sodium
G04BX16TIOPRONINTiopronin
G04C LÉČIVA K TERAPII BENIGNÍ HYPERPLAZIE PROSTATYDrugs Used IN Benign Prostatic Hypertrophy
G04CA ANTAGONISTÉ ALFA-ADRENERGNÍCH RECEPTORŮAlpha-adrenoreceptor Antagonists
G04CA01ALFUZOSINAlfuzosin
G04CA02TAMSULOSINTamsulosin
G04CA03TERAZOSINTerazosin
G04CA04SILODOSINSilodosin
G04CA51ALFUZOSIN A FINASTERIDAlfuzosin And Finasteride
G04CA52TAMSULOSIN A DUTASTERIDTamsulosin And Dutasteride
G04CA53TAMSULOSIN A SOLIFENACINTamsulosin And Solifenacin
G04CB INHIBITORY TESTOSTERON-5-ALFA REDUKTASYTestosterone-5-alpha Reductase Inhibitors
G04CB01FINASTERIDFinasteride
G04CB02DUTASTERIDDutasteride
G04CX JINÁ LÉČIVA K TERAPII BENIGNÍ HYPERPLAZIE PROSTATYOther Drugs Used IN Benign Prostatic Hypertrophy
G04CX01KŮRA SLIVONĚ AFRICKÉPrunus Africanae Cortex
G04CX02SERENOOVÝ PLODSabalis Serrulatae Fructus
G04CX03MEPARTRICINMepartricin
G04CX04FEXAPOTIDFexapotide
H SYSTÉMOVÁ HORMONÁLNÍ LÉČIVA KROMĚ POHLAVNÍCH HORMONŮ A INSULINŮSystemic Hormonal Preparations, Excl. Sex Hormones And Insulins
H01 HYPOFYZÁRNÍ A HYPOTALAMICKÉ HORMONY A ANALOGAPituitary And Hypothalamic Hormones And Analogues
H01A HORMONY PŘEDNÍHO LALOKU HYPOFÝZY A ANALOGAAnterior Pituitary Lobe Hormones And Analogues
H01AA ACTHActh
H01AA01KORTIKOTROPINCorticotropin
H01AA02TETRAKOSAKTIDTetracosactide
H01AB THYROTROPINThyrotropin
H01AB01THYROTROPIN ALFAThyrotropin Alfa
H01AC SOMATROPIN A AGONISTÉ SOMATROPINUSomatropin And Somatropin Agonists
H01AC01SOMATROPINSomatropin
H01AC02SOMATREMSomatrem
H01AC03MEKASERMINMecasermin
H01AC04SERMORELINSermorelin
H01AC05MEKASERMIN-RINFABÁTMecasermin Rinfabate
H01AC06TESAMORELINTesamorelin
H01AX JINÉ HORMONY PŘEDNÍHO LALOKU HYPOFÝZY A ANALOGAOther Anterior Pituitary Lobe Hormones And Analogues
H01AX01PEGVISOMANTPegvisomant
H01B HORMONY ZADNÍHO LALOKU HYPOFÝZYPosterior Pituitary Lobe Hormones
H01BA VAZOPRESIN A ANALOGAVasopressin And Analogues
H01BA01VAZOPRESIN (ARGIPRESIN)Vasopressin (argipressin)
H01BA02DESMOPRESINDesmopressin
H01BA03LYPRESINLypressin
H01BA04TERLIPRESINTerlipressin
H01BA05ORNIPRESINOrnipressin
H01BA06ArgipresinArgipressin
H01BB OXYTOCIN A ANALOGAOxytocin And Analogues
H01BB01DEMOXYTOCINDemoxytocin
H01BB02OXYTOCINOxytocin
H01BB03KARBETOCINCarbetocin
H01C HYPOTALAMICKÉ HORMONYHypothalamic Hormones
H01CA GONADOTROPIN-RELEASING HORMONYGonadotropin-releasing Hormones
H01CA01GONADORELINGonadorelin
H01CA02NAFARELINNafarelin
H01CB SOMATOSTATIN A ANALOGASomatostatin And Analogues
H01CB01SOMATOSTATINSomatostatin
H01CB02OKTREOTIDOctreotide
H01CB03LANREOTIDLanreotide
H01CB04VAPREOTIDVapreotide
H01CB05PASIREOTIDPasireotide
H01CC ANTAGONISTÉ GONADOTROPIN-RELEASING HORMONŮAnti-gonadotropin-releasing Hormones
H01CC01GANIRELIXGanirelix
H01CC02CETRORELIXCetrorelix
H02 KORTIKOSTERIODY PRO SYSTÉMOVOU APLIKACICorticosteroids For Systemic Use
H02A KORTIKOSTEROIDY PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI, SAMOTNÉCorticosteroids For Systemic Use, Plain
H02AA MINERALOKORTIKOIDYMineralocorticoids
H02AA01ALDOSTERONAldosterone
H02AA02FLUDROKORTISONFludrocortisone
H02AA03DEOXYKORTONDesoxycortone
H02AB GLUKOKORTIKOIDYGlucocorticoids
H02AB01BETAMETHASONBetamethasone
H02AB02DEXAMETHASONDexamethasone
H02AB03FLUOKORTOLONFluocortolone
H02AB04METHYLPREDNISOLONMethylprednisolone
H02AB05PARAMETHASONParamethasone
H02AB06PREDNISOLONPrednisolone
H02AB07PREDNISONPrednisone
H02AB08TRIAMCINOLONTriamcinolone
H02AB09HYDROKORTISONHydrocortisone
H02AB10KORTISONCortisone
H02AB11PREDNYLIDENPrednylidene
H02AB12RIMEXOLONRimexolone
H02AB13DEFLAZAKORTDeflazacort
H02AB14KLOPREDNOLCloprednol
H02AB15MEPREDNISONMeprednisone
H02AB17KORTIVAZOLCortivazol
H02B KORTIKOSTEROIDY PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI, KOMBINACECorticosteroids For Systemic Use, Combinations
H02BX KORTIKOSTEROIDY PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI, KOMBINACECorticosteroids For Systemic Use, Combinations
H02BX01METHYLPREDNISOLON, KOMBINACEMethylprednisolone, Combinations
H02C ANTIADRENÁLNÍ LÁTKYAntiadrenal Preparations
H02CA ANTIKORTIKOSTEROIDYAnticorticosteroids
H02CA01TRILOSTANTrilostane
H03 LÉČIVA K TERAPII ONEMOCNĚNÍ ŠTÍTNÉ ŽLÁZYThyroid Therapy
H03A TYREOIDÁLNÍ LÉČIVAThyroid Preparations
H03AA HORMONY ŠTÍTNÉ ŽLÁZYThyroid Hormones
H03AA01SODNÁ SŮL LEVOTHYROXINULevothyroxine Sodium
H03AA02SODNÁ SŮL LIOTHYRONINULiothyronine Sodium
H03AA03KOMBINACE LEVOTHYROXINU A LIOTHYRONINUCombinations OF Levothyroxine And Liothyronine
H03AA04TIRATRIKOLTiratricol
H03AA05PŘÍPRAVKY ZE ŠTÍTNÉ ŽLÁZYThyroid Gland Preparations
H03B ANTITYREOIDÁLNÍ LÉČIVA (TYREOSTATIKA)Antithyroid Preparations
H03BA THIOURACILYThiouracils
H03BA01METHYLTHIOURACILMethylthiouracil
H03BA02PROPYLTHIOURACILPropylthiouracil
H03BA03BENZYLTHIOURACILBenzylthiouracil
H03BB IMIDAZOLOVÉ DERIVÁTY OBSAHUJÍCÍ SÍRUSulfur-containing Imidazole Derivatives
H03BB01KARBIMAZOLCarbimazole
H03BB02THIAMAZOLThiamazole
H03BB52THIAMAZOL, KOMBINACEThiamazole, Combinations
H03BC CHLORISTANYPerchlorates
H03BC01CHLORISTAN DRASELNÝPotassium Perchlorate
H03BX JINÁ TYREOSTATIKAOther Antithyroid Preparations
H03BX01DIJODTYROSINDiiodotyrosine
H03BX02DIBROMTYROSINDibromotyrosine
H03C JODOVÁ TERAPIEIodine Therapy
H03CA JODOVÁ TERAPIEIodine Therapy
H04 PANKREATICKÉ HORMONYPancreatic Hormones
H04A GLYKOGENOLYTICKÉ HORMONYGlycogenolytic Hormones
H04AA GLYKOGENOLYTICKÉ HORMONYGlycogenolytic Hormones
H04AA01GLUKAGONGlucagon
H05 LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ HOMEOSTÁZU VÁPNÍKUCalcium Homeostasis
H05A HORMONY PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK A ANALOGAParathyroid Hormones And Analogues
H05AA HORMONY PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK A ANALOGAParathyroid Hormones And Analogues
H05AA01EXTRAKT PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEKParathyroid Gland Extract
H05AA02TERIPARATIDTeriparatide
H05AA03PARATHORMONParathyroid Hormone
H05B ANTIPARATYREOIDÁLNÍ LÁTKYAnti-parathyroid Agents
H05BA PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ KALCITONINCalcitonin Preparations
H05BA01KALCITONIN (LOSOSÍ SYNTETICKÝ)Calcitonin (salmon Synthetic)
H05BA02KALCITONIN (VEPŘOVÝ PŘÍRODNÍ)Calcitonin (pork Natural)
H05BA03KALCITONIN (LIDSKÝ SYNTETICKÝ)Calcitonin (human Synthetic)
H05BA04ELKATONINElcatonin
H05BX JINÉ ANTIPARATYREOIDÁLNÍ LÁTKYOther Anti-parathyroid Agents
H05BX01CINAKALCETCinacalcet
H05BX02PARIKALCITOLParicalcitol
H05BX03DOXERKALCIFEROLDoxercalciferol
H05BX04ETELKALCETIDEtelcalcetide
J ANTIINFEKTIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIAntiinfectives For Systemic Use
J01 ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIAntibacterials For Systemic Use
J01A TETRACYKLINYTetracyclines
J01AA TETRACYKLINYTetracyclines
J01AA01DEMEKLOCYKLINDemeclocycline
J01AA02DOXYCYKLINDoxycycline
J01AA03CHLORTETRACYKLINChlortetracycline
J01AA04LYMECYKLINLymecycline
J01AA05METACYKLINMetacycline
J01AA06OXYTETRACYKLINOxytetracycline
J01AA07TETRACYKLINTetracycline
J01AA08MINOCYKLINMinocycline
J01AA09ROLITETRACYKLINRolitetracycline
J01AA10PENIMEPICYKLINPenimepicycline
J01AA11KLOMOCYKLINClomocycline
J01AA12TIGECYKLINTigecycline
J01AA13ERAVACYKLINEravacycline
J01AA20KOMBINACE TETRACYKLINŮCombinations OF Tetracyclines
J01AA56OXYTETRACYKLIN, KOMBINACEOxytetracycline, Combinations
J01B AMFENIKOLYAmphenicols
J01BA AMFENIKOLYAmphenicols
J01BA01CHLORAMFENIKOLChloramphenicol
J01BA02THIAMFENIKOLThiamphenicol
J01BA52THIAMFENIKOL, KOMBINACEThiamphenicol, Combinations
J01C BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA, PENICILINYBeta-lactam Antibacterials, Penicillins
J01CA PENICILINY SE ŠIROKÝM SPEKTREMPenicillins With Extended Spectrum
J01CA01AMPICILINAmpicillin
J01CA02PIVAMPICILINPivampicillin
J01CA03KARBENICILINCarbenicillin
J01CA04AMOXICILINAmoxicillin
J01CA05KARINDACILINCarindacillin
J01CA06BAKAMPICILINBacampicillin
J01CA07EPICILINEpicillin
J01CA08PIVMECILINAMPivmecillinam
J01CA09AZLOCILINAzlocillin
J01CA10MEZLOCILINMezlocillin
J01CA11MECILINAMMecillinam
J01CA12PIPERACILINPiperacillin
J01CA13TIKARCILINTicarcillin
J01CA14METAMPICILINMetampicillin
J01CA15TALAMPICILINTalampicillin
J01CA16SULBENICILINSulbenicillin
J01CA17TEMOCILINTemocillin
J01CA18HETACILINHetacillin
J01CA19ASPOXICILINAspoxicillin
J01CA20PENICILINY SE ŠIROKÝM SPEKTREM, KOMBINACECombinations
J01CA51AMPICILIN, KOMBINACEAmpicillin, Combinations
J01CE PENICILINY CITLIVÉ K PŮSOBENÍ BETA-LAKTAMASBeta-lactamase Sensitive Penicillins
J01CE01BENZYLPENICILINBenzylpenicillin
J01CE02FENOXYMETHYLPENICILINPhenoxymethylpenicillin
J01CE03PROPICILINPropicillin
J01CE04AZIDOCILINAzidocillin
J01CE05FENETICILINPheneticillin
J01CE06PENAMECILINPenamecillin
J01CE07KLOMETOCILINClometocillin
J01CE08BENZATHIN-BENZYLPENICILINBenzathine Benzylpenicillin
J01CE09PROKAIN-BENZYLPENICILINProcaine Benzylpenicillin
J01CE10BENZATHIN-FENOXYMETHYLPENICILINBenzathine Phenoxymethylpenicillin
J01CE30PENICILINY CITLIVÉ K PŮSOBENÍ BETA-LAKTAMAS, KOMBINACECombinations
J01CF PENICILINY REZISTENTNÍ K PŮSOBENÍ BETA-LAKTAMASBeta-lactamase Resistant Penicillins
J01CF01DIKLOXACILINDicloxacillin
J01CF02KLOXACILINCloxacillin
J01CF03METICILINMeticillin
J01CF04OXACILINOxacillin
J01CF05FLUKLOXACILINFlucloxacillin
J01CF06NAFCILINNafcillin
J01CG INHIBITORY BETA-LAKTAMASBeta-lactamase Inhibitors
J01CG01SULBAKTAMSulbactam
J01CG02TAZOBAKTAMTazobactam
J01CR KOMBINACE PENICILINŮ, VČETNĚ INHIBITORŮ BETA-LAKTAMASCombinations OF Penicillins, Incl. Beta-lactamase Inhibitors
J01CR01AMPICILIN A INHIBITOR BETA-LAKTAMASYAmpicillin And Beta-lactamase Inhibitor
J01CR02AMOXICILIN A INHIBITOR BETA-LAKTAMASYAmoxicillin And Beta-lactamase Inhibitor
J01CR03TIKARCILIN A INHIBITOR BETA-LAKTAMASYTicarcillin And Beta-lactamase Inhibitor
J01CR04SULTAMICILINSultamicillin
J01CR05PIPERACILIN A INHIBITOR BETA-LAKTAMASYPiperacillin And Beta-lactamase Inhibitor
J01CR50KOMBINACE PENICILINŮCombinations OF Penicillins
J01D JINÁ BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKAOther Beta-lactam Antibacterials
J01DB CEFALOSPORINY I. GENERACEFirst-generation Cephalosporins
J01DB01CEFALEXINCefalexin
J01DB02CEFALORIDINCefaloridine
J01DB03CEFALOTINCefalotin
J01DB04CEFAZOLINCefazolin
J01DB05CEFADROXILCefadroxil
J01DB06CEFAZEDONCefazedone
J01DB07CEFATRIZINCefatrizine
J01DB08CEFAPIRINCefapirin
J01DB09CEFRADINCefradine
J01DB10CEFACETRILCefacetrile
J01DB11CEFROXADINCefroxadine
J01DB12CEFTEZOLCeftezole
J01DC CEFALOSPORINY II. GENERACESecond-generation Cephalosporins
J01DC01CEFOXITINCefoxitin
J01DC02CEFUROXIMCefuroxime
J01DC03CEFAMANDOLCefamandole
J01DC04CEFAKLORCefaclor
J01DC05CEFOTETANCefotetan
J01DC06CEFONICIDCefonicid
J01DC07CEFOTIAMCefotiam
J01DC08LORAKARBEFLoracarbef
J01DC09CEFMETAZOLCefmetazole
J01DC10CEFPROZILCefprozil
J01DC11CEFORANIDCeforanide
J01DC12CEFMINOXCefminox
J01DC13CEFBUPERAZONCefbuperazone
J01DC14FLOMOXEFFlomoxef
J01DD CEFALOSPORINY III. GENERACEThird-generation Cephalosporins
J01DD01CEFOTAXIMCefotaxime
J01DD02CEFTAZIDIMCeftazidime
J01DD03CEFSULODINCefsulodin
J01DD04CEFTRIAXONCeftriaxone
J01DD05CEFMENOXIMCefmenoxime
J01DD06LATAMOXEFLatamoxef
J01DD07CEFTIZOXIMCeftizoxime
J01DD08CEFIXIMCefixime
J01DD09CEFODIZIMCefodizime
J01DD10CEFETAMETCefetamet
J01DD11CEFPIRAMIDCefpiramide
J01DD12CEFOPERAZONCefoperazone
J01DD13CEFPODOXIMCefpodoxime
J01DD14CEFTIBUTENCeftibuten
J01DD15CEFDINIRCefdinir
J01DD16CEFDITORENCefditoren
J01DD17CEFKAPENCefcapene
J01DD18CEFTERAMCefteram
J01DD51CEFOTAXIM A INHIBITOR BETA-LAKTAMASYCefotaxime And Beta-lactamase Inhibitor
J01DD52CEFTAZIDIM A INHIBITOR BETA-LAKTAMASYCeftazidime And Beta-lactamase Inhibitor
J01DD54CEFTRIAXON, KOMBINACECeftriaxone, Combinations
J01DD62CEFOPERAZON A INHIBITOR BETA-LAKTAMASYCefoperazone And Beta-lactamase Inhibitor
J01DD63CEFTRIAXON A INHIBITOR BETA-LAKTAMASYCeftriaxone And Beta-lactamase Inhibitor
J01DD64CEFPODOXIM A INHIBITOR BETA-LAKTAMASYCefpodoxime And Beta-lactamase Inhibitor
J01DE CEFALOSPORINY IV. GENERACEFourth-generation Cephalosporins
J01DE01CEFEPIMCefepime
J01DE02CEFPIROMCefpirome
J01DE03CEFOZOPRANCefozopran
J01DF MONOBAKTAMYMonobactams
J01DF01AZTREONAMAztreonam
J01DF02KARUMONAMCarumonam
J01DH KARBAPENEMYCarbapenems
J01DH02MEROPENEMMeropenem
J01DH03ERTAPENEMErtapenem
J01DH04DORIPENEMDoripenem
J01DH05BIAPENEMBiapenem
J01DH06TEBIPENEM-PIVOXILTebipenem Pivoxil
J01DH51IMIPENEM A CILASTATINImipenem And Cilastatin
J01DH52MEROPENEM A VABORBAKTAMMeropenem And Vaborbactam
J01DH55PANIPENEM A BETAMIPRONPanipenem And Betamipron
J01DI JINÉ CEFALOSPORINY A PENEMYOther Cephalosporins And Penems
J01DI01CEFTOBIPROL-MEDOKARILCeftobiprole Medocaril
J01DI02CEFTAROLIN-FOSAMILCeftaroline Fosamil
J01DI03FAROPENEMFaropenem
J01DI54CEFTOLOZAN A INHIBITOR BETA-LAKTAMASYCeftolozane And Beta-lactamase Inhibitor
J01E SULFONAMIDY A TRIMETHOPRIMSulfonamides And Trimethoprim
J01EA TRIMETHOPRIM A DERIVÁTYTrimethoprim And Derivatives
J01EA01TRIMETHOPRIMTrimethoprim
J01EA02BRODIMOPRIMBrodimoprim
J01EA03IKLAPRIMIclaprim
J01EB SULFONAMIDY KRÁTKODOBĚ PŮSOBÍCÍShort-acting Sulfonamides
J01EB01SULFISOMIDINSulfaisodimidine
J01EB02SULFAMETHIZOLSulfamethizole
J01EB03SULFADIMIDINSulfadimidine
J01EB04SULFAPYRIDINSulfapyridine
J01EB05SULFAFURAZOLSulfafurazole
J01EB06SULFANILAMIDSulfanilamide
J01EB07SULFATHIAZOLSulfathiazole
J01EB08SULFATHIOMOČOVINASulfathiourea
J01EB20SULFONAMIDY KRÁTKODOBĚ PŮSOBÍCÍ, KOMBINACECombinations
J01EC SULFONAMIDY STŘEDNĚDOBĚ PŮSOBÍCÍIntermediate-acting Sulfonamides
J01EC01SULFAMETHOXAZOLSulfamethoxazole
J01EC02SULFADIAZINSulfadiazine
J01EC03SULFAMOXOLSulfamoxole
J01EC20SULFONAMIDY STŘEDNĚDOBĚ PŮSOBÍCÍ, KOMBINACECombinations
J01ED SULFONAMIDY DLOUHODOBĚ PŮSOBÍCÍLong-acting Sulfonamides
J01ED01SULFADIMETHOXINSulfadimethoxine
J01ED02SULFALENSulfalene
J01ED03SULFAMETOMIDINSulfametomidine
J01ED04SULFAMETOXYDIAZINSulfametoxydiazine
J01ED05SULFAMETHOXYPYRIDAZINSulfamethoxypyridazine
J01ED06SULFAPERINSulfaperin
J01ED07SULFAMERAZINSulfamerazine
J01ED08SULFAFENAZOLSulfaphenazole
J01ED09SULFAMAZONSulfamazone
J01ED20SULFONAMIDY DLOUHODOBĚ PŮSOBÍCÍ, KOMBINACECombinations
J01EE KOMBINACE SULFONAMIDŮ A TRIMETHOPRIMU, VČETNĚ DERIVÁTŮCombinations OF Sulfonamides And Trimethoprim, Incl. Derivatives
J01EE01SULFAMETHOXAZOL A TRIMETHOPRIMSulfamethoxazole And Trimethoprim
J01EE02SULFADIAZIN A TRIMETHOPRIMSulfadiazine And Trimethoprim
J01EE03SULFAMETROL A TRIMETHOPRIMSulfametrole And Trimethoprim
J01EE04SULFAMOXOL A TRIMETHOPRIMSulfamoxole And Trimethoprim
J01EE05SULFADIMIDIN A TRIMETHOPRIMSulfadimidine And Trimethoprim
J01EE06CO-TETROXAZIN (SULFADIAZIN A TETROXOPRIM)Sulfadiazine And Tetroxoprim
J01EE07SULFAMERAZIN A TRIMETHOPRIMSulfamerazine And Trimethoprim
J01F MAKROLIDY, LINKOSAMIDY A STREPTOGRAMINYMacrolides, Lincosamides And Streptogramins
J01FA MAKROLIDYMacrolides
J01FA01ERYTHROMYCINErythromycin
J01FA02SPIRAMYCINSpiramycin
J01FA03MIDEKAMYCINMidecamycin
J01FA05OLEANDOMYCINOleandomycin
J01FA06ROXITHROMYCINRoxithromycin
J01FA07JOSAMYCINJosamycin
J01FA08TROLEANDOMYCINTroleandomycin
J01FA09KLARITHROMYCINClarithromycin
J01FA10AZITHROMYCINAzithromycin
J01FA11MIOKAMYCINMiocamycin
J01FA12ROKITAMYCINRokitamycin
J01FA13DIRITHROMYCINDirithromycin
J01FA14FLURITHROMYCINFlurithromycin
J01FA15TELITHROMYCINTelithromycin
J01FA16SOLITHROMYCINSolithromycin
J01FF LINKOSAMIDYLincosamides
J01FF01KLINDAMYCINClindamycin
J01FF02LINKOMYCINLincomycin
J01FG STREPTOGRAMINYStreptogramins
J01FG01PRISTINAMYCINPristinamycin
J01FG02KVINUPRISTIN/DALFOPRISTINQuinupristin/dalfopristin
J01G AMINOGLYKOSIDOVÁ ANTIBIOTIKAAminoglycoside Antibacterials
J01GA STREPTOMYCINYStreptomycins
J01GA01STREPTOMYCINStreptomycin
J01GA02STREPTODUOCINStreptoduocin
J01GB JINÉ AMINOGLYKOSIDYOther Aminoglycosides
J01GB01TOBRAMYCINTobramycin
J01GB03GENTAMICINGentamicin
J01GB04KANAMYCINKanamycin
J01GB05NEOMYCINNeomycin
J01GB06AMIKACINAmikacin
J01GB07NETILMICINNetilmicin
J01GB08SISOMICINSisomicin
J01GB09DIBEKACINDibekacin
J01GB10RIBOSTAMYCINRibostamycin
J01GB11ISEPAMICINIsepamicin
J01GB12ARBEKACINArbekacin
J01GB13BEKANAMYCINBekanamycin
J01M CHINOLONOVÁ ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVAQuinolone Antibacterials
J01MA FLUOROCHINOLONYFluoroquinolones
J01MA01OFLOXACINOfloxacin
J01MA02CIPROFLOXACINCiprofloxacin
J01MA03PEFLOXACINPefloxacin
J01MA04ENOXACINEnoxacin
J01MA05TEMAFLOXACINTemafloxacin
J01MA06NORFLOXACINNorfloxacin
J01MA07LOMEFLOXACINLomefloxacin
J01MA08FLEROXACINFleroxacin
J01MA09SPARFLOXACINSparfloxacin
J01MA10RUFLOXACINRufloxacin
J01MA11GREPAFLOXACINGrepafloxacin
J01MA12LEVOFLOXACINLevofloxacin
J01MA13TROVAFLOXACINTrovafloxacin
J01MA14MOXIFLOXACINMoxifloxacin
J01MA15GEMIFLOXACINGemifloxacin
J01MA16GATIFLOXACINGatifloxacin
J01MA17PRULIFLOXACINPrulifloxacin
J01MA18PAZUFLOXACINPazufloxacin
J01MA19GARENOXACINGarenoxacin
J01MA21SITAFLOXACINSitafloxacin
J01MA22TOSUFLOXACINTosufloxacin
J01MA23DELAFLOXACINDelafloxacin
J01MB JINÉ CHINOLONYOther Quinolones
J01MB01ROSOXACINRosoxacin
J01MB02KYSELINA NALIDIXOVÁNalidixic Acid
J01MB03KYSELINA PIROMIDOVÁPiromidic Acid
J01MB04KYSELINA PIPEMIDOVÁPipemidic Acid
J01MB05KYSELINA OXOLINOVÁOxolinic Acid
J01MB06CINOXACINCinoxacin
J01MB07FLUMECHINFlumequine
J01MB08NEMONOXACINNemonoxacin
J01R KOMBINACE ANTIBAKTERIÁLNÍCH LÉČIVCombinations OF Antibacterials
J01RA KOMBINACE ANTIBAKTERIÁLNÍCH LÉČIVCombinations OF Antibacterials
J01RA01PENICILINY, KOMBINACE S JINÝMI ANTIBAKTERIÁLNÍMI LÉČIVYPenicillins, Combinations With Other Antibacterials
J01RA02SULFONAMIDY, KOMBINACE S JINÝMI ANTIBAKTERIÁLNÍMI LÉČIVY (KROMĚ TRIMETHOPRIMU)Sulfonamides, Combinations With Other Antibacterials (excl. Trimethoprim)
J01RA03CEFUROXIM A METRONIDAZOLCefuroxime And Metronidazole
J01RA04SPIRAMYCIN A METRONIDAZOLSpiramycin And Metronidazole
J01RA05LEVOFLOXACIN A ORNIDAZOLLevofloxacin And Ornidazole
J01RA06CEFEPIM A AMIKACINCefepime And Amikacin
J01RA07AZITHROMYCIN, FLUKONAZOL A SEKNIDAZOLAzithromycin, Fluconazole And Secnidazole
J01RA08TETRACYKLIN A OLEANDOMYCINTetracycline And Oleandomycin
J01RA09OFLOXACIN A ORNIDAZOLOfloxacin And Ornidazole
J01RA10CIPROFLOXACIN A METRONIDAZOLCiprofloxacin And Metronidazole
J01RA11CIPROFLOXACIN A TINIDAZOLCiprofloxacin And Tinidazole
J01RA12CIPROFLOXACIN A ORNIDAZOLCiprofloxacin And Ornidazole
J01RA13NORFLOXACIN A TINIDAZOLNorfloxacin And Tinidazole
J01X JINÁ ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVAOther Antibacterials
J01XA GLYKOPEPTIDOVÁ ANTIBIOTIKAGlycopeptide Antibacterials
J01XA01VANKOMYCINVancomycin
J01XA02TEIKOPLANINTeicoplanin
J01XA03TELAVANCINTelavancin
J01XA04DALBAVANCINDalbavancin
J01XA05ORITAVANCINOritavancin
J01XB POLYMYXINYPolymyxins
J01XB01KOLISTINColistin
J01XB02POLYMYXIN BPolymyxin B
J01XC STEROIDNÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVASteroid Antibacterials
J01XC01KYSELINA FUSIDOVÁFusidic Acid
J01XD IMIDAZOLOVÉ DERIVÁTYImidazole Derivatives
J01XD01METRONIDAZOLMetronidazole
J01XD02TINIDAZOLTinidazole
J01XD03ORNIDAZOLOrnidazole
J01XE NITROFURANOVÉ DERIVÁTYNitrofuran Derivatives
J01XE01NITROFURANTOINNitrofurantoin
J01XE02NIFURTOINOLNifurtoinol
J01XE03FURAZIDINFurazidin
J01XE51NITROFURANTOIN, KOMBINACENitrofurantoin, Combinations
J01XX JINÁ ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVAOther Antibacterials
J01XX01FOSFOMYCINFosfomycin
J01XX02XIBORNOLXibornol
J01XX03KLOFOKTOLClofoctol
J01XX04SPEKTINOMYCINSpectinomycin
J01XX05METHENAMINMethenamine
J01XX06KYSELINA MANDLOVÁMandelic Acid
J01XX07NITROXOLINNitroxoline
J01XX08LINEZOLIDLinezolid
J01XX09DAPTOMYCINDaptomycin
J01XX10BACITRACINBacitracin
J01XX11TEDIZOLIDTedizolid
J02 ANTIMYKOTIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIAntimycotics For Systemic Use
J02A ANTIMYKOTIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIAntimycotics For Systemic Use
J02AA ANTIMYKOTICKÁ ANTIBIOTIKAAntibiotics
J02AA01AMFOTERICIN BAmphotericin B
J02AA02HACHIMYCINHachimycin
J02AB IMIDAZOLOVÉ DERIVÁTYImidazole Derivatives
J02AB01MIKONAZOLMiconazole
J02AB02KETOKONAZOLKetoconazole
J02AC TRIAZOLOVÉ DERIVÁTYTriazole Derivatives
J02AC01FLUKONAZOLFluconazole
J02AC02ITRAKONAZOLItraconazole
J02AC03VORIKONAZOLVoriconazole
J02AC04POSAKONAZOLPosaconazole
J02AC05ISAVUKONAZOLIsavuconazole
J02AX JINÁ ANTIMYKOTIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIOther Antimycotics For Systemic Use
J02AX01FLUCYTOSINFlucytosine
J02AX04KASPOFUNGINCaspofungin
J02AX05MIKAFUNGINMicafungin
J02AX06ANIDULAFUNGINAnidulafungin
J04 ANTIMYKOBAKTERIÁLNÍ LÉČIVAAntimycobacterials
J04A LÉČIVA K TERAPII TUBERKULÓZY (TUBERKULOSTATIKA)Drugs For Treatment OF Tuberculosis
J04AA KYSELINA AMINOSALICYLOVÁ A DERIVÁTYAminosalicylic Acid And Derivatives
J04AA01KYSELINA AMINOSALICYLOVÁ4-aminosalicylic Acid
J04AA02NATRIUM-AMINOSALICYLÁTSodium Aminosalicylate
J04AA03KALCIUM-AMINOSALICYLÁTCalcium Aminosalicylate
J04AB ANTIBIOTIKAAntibiotics
J04AB01CYKLOSERINCycloserine
J04AB02RIFAMPICINRifampicin
J04AB03RIFAMYCINRifamycin
J04AB04RIFABUTINRifabutin
J04AB05RIFAPENTINRifapentine
J04AB30KAPREOMYCINCapreomycin
J04AC HYDRAZIDYHydrazides
J04AC01ISONIAZIDIsoniazid
J04AC51ISONIAZID, KOMBINACEIsoniazid, Combinations
J04AD DERIVÁTY THIOMOČOVINYThiocarbamide Derivatives
J04AD01PROTIONAMIDProtionamide
J04AD02TIOKARLIDTiocarlide
J04AD03ETHIONAMIDEthionamide
J04AK JINÁ LÉČIVA K TERAPII TUBERKULÓZYOther Drugs For Treatment OF Tuberculosis
J04AK01PYRAZINAMIDPyrazinamide
J04AK02ETHAMBUTOLEthambutol
J04AK03TERIZIDONTerizidone
J04AK04MORINAMIDMorinamide
J04AK05BEDACHILINBedaquiline
J04AK06DELAMANIDDelamanid
J04AK07THIOACETAZONThioacetazone
J04AM KOMBINACE LÉČIV K TERAPII TUBERKULÓZYCombinations OF Drugs For Treatment OF Tuberculosis
J04AM01STREPTOMYCIN A ISONIAZIDStreptomycin And Isoniazid
J04AM02RIFAMPICIN A ISONIAZIDRifampicin And Isoniazid
J04AM03ETHAMBUTOL A ISONIAZIDEthambutol And Isoniazid
J04AM04THIOACETAZON A ISONIAZIDThioacetazone And Isoniazid
J04AM05RIFAMPICIN, PYRAZINAMID A ISONIAZIDRifampicin, Pyrazinamide And Isoniazid
J04AM06RIFAMPICIN, PYRAZINAMID, ETHAMBUTOL A ISONIAZIDRifampicin, Pyrazinamide, Ethambutol And Isoniazid
J04AM07RIFAMPICIN, ETHAMBUTOL A ISONIAZIDRifampicin, Ethambutol And Isoniazid
J04AM08ISONIAZID, SULFAMETHOXAZOL,TRIMETHOPRIM A PYRIDOXINIsoniazid, Sulfamethoxazole, Trimethoprim And Pyridoxine
J04B LÉČIVA K TERAPII LEPRYDrugs For Treatment OF Lepra
J04BA LÉČIVA K TERAPII LEPRYDrugs For Treatment OF Lepra
J04BA01KLOFAZIMINClofazimine
J04BA02DAPSONDapsone
J04BA03SODNÁ SŮL ALDESULFONUAldesulfone Sodium
J05 ANTIVIROTIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIAntivirals For Systemic Use
J05A PŘÍMO PŮSOBÍCÍ ANTIVIROTIKADirect Acting Antivirals
J05AA THIOSEMIKARBAZONYThiosemicarbazones
J05AA01METISAZONMetisazone
J05AB NUKLEOSIDY A NUKLEOTIDY, KROMĚ INHIBITORŮ REVERZNÍ TRANSKRIPTASYNucleosides And Nucleotides Excl. Reverse Transcriptase Inhibitors
J05AB01ACIKLOVIRAciclovir
J05AB02IDOXURIDINIdoxuridine
J05AB03VIDARABINVidarabine
J05AB04RibavirinRibavirin
J05AB06GANCIKLOVIRGanciclovir
J05AB09FAMCIKLOVIRFamciclovir
J05AB11VALACIKLOVIRValaciclovir
J05AB12CIDOFOVIRCidofovir
J05AB13PENCIKLOVIRPenciclovir
J05AB14VALGANCIKLOVIRValganciclovir
J05AB15BRIVUDINBrivudine
J05AC CYKLICKÉ AMINYCyclic Amines
J05AC02RIMANTADINRimantadine
J05AC03TROMANTADINTromantadine
J05AD DERIVÁTY KYSELINY FOSFONOVÉPhosphonic Acid Derivatives
J05AD01FOSKARNETFoscarnet
J05AD02FOSFONETFosfonet
J05AE INHIBITORY PROTEASYProtease Inhibitors
J05AE01SACHINAVIRSaquinavir
J05AE02INDINAVIRIndinavir
J05AE03RITONAVIRRitonavir
J05AE04NELFINAVIRNelfinavir
J05AE05AMPRENAVIRAmprenavir
J05AE07FOSAMPRENAVIRFosamprenavir
J05AE08ATAZANAVIRAtazanavir
J05AE09TIPRANAVIRTipranavir
J05AE10DARUNAVIRDarunavir
J05AE11TelaprevirTelaprevir
J05AE12BoceprevirBoceprevir
J05AE13FaldaprevirFaldaprevir
J05AE14SimeprevirSimeprevir
J05AE15AsunaprevirAsunaprevir
J05AF NUKLEOSIDOVÉ A NUKLEOTIDOVÉ INHIBITORY REVERZNÍ TRANSKRIPTASYNucleoside And Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors
J05AF01ZIDOVUDINZidovudine
J05AF02DIDANOSINDidanosine
J05AF03ZALCITABINZalcitabine
J05AF04STAVUDINStavudine
J05AF05LAMIVUDINLamivudine
J05AF06ABAKAVIRAbacavir
J05AF07TENOFOVIR-DISOPROXILTenofovir Disoproxil
J05AF08ADEFOVIR-DIPIVOXILAdefovir Dipivoxil
J05AF09EMTRICITABINEmtricitabine
J05AF10ENTEKAVIREntecavir
J05AF11TELBIVUDINTelbivudine
J05AF12KLEVUDINClevudine
J05AF13TENOFOVIR-ALAFENAMIDTenofovir Alafenamide
J05AG NENUKLEOSIDOVÉ INHIBITORY REVERZNÍ TRANSKRIPTASYNon-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors
J05AG01NEVIRAPINNevirapine
J05AG02DELAVIRDINDelavirdine
J05AG03EFAVIRENZEfavirenz
J05AG04ETRAVIRINEtravirine
J05AG05RILPIVIRINRilpivirine
J05AG06DORAVIRINDoravirine
J05AH INHIBITORY NEURAMINIDASYNeuraminidase Inhibitors
J05AH01ZANAMIVIRZanamivir
J05AH02OSELTAMIVIROseltamivir
J05AH03PERAMIVIRPeramivir
J05AP ANTIVIROTIKA K LÉČBĚ INFEKCE HCVAntivirals For Treatment OF Hcv Infections
J05AP01RIBAVIRINRibavirin
J05AP02TELAPREVIRTelaprevir
J05AP03BOCEPREVIRBoceprevir
J05AP04FALDAPREVIRFaldaprevir
J05AP05SIMEPREVIRSimeprevir
J05AP06ASUNAPREVIRAsunaprevir
J05AP07DAKLATASVIRDaclatasvir
J05AP08SOFOSBUVIRSofosbuvir
J05AP09DASABUVIRDasabuvir
J05AP51SOFOSBUVIR A LEDIPASVIRSofosbuvir And Ledipasvir
J05AP52DASABUVIR, OMBITASVIR, PARITAPREVIR A RITONAVIRDasabuvir, Ombitasvir, Paritaprevir And Ritonavir
J05AP53OMBITASVIR, PARITAPREVIR A RITONAVIROmbitasvir, Paritaprevir And Ritonavir
J05AP54ELBASVIR A GRAZOPREVIRElbasvir And Grazoprevir
J05AP55SOFOSBUVIR A VELPATASVIRSofosbuvir And Velpatasvir
J05AP56SOFOSBUVIR, VELPATASVIR A VOXILAPREVIRSofosbuvir, Velpatasvir And Voxilaprevir
J05AP57GLEKAPREVIR A PIBRENTASVIRGlecaprevir And Pibrentasvir
J05AR ANTIVIROTIKA K LÉČBĚ INFEKCE HIV, KOMBINACEAntivirals For Treatment OF Hiv Infections, Combinations
J05AR01ZIDOVUDIN A LAMIVUDINZidovudine And Lamivudine
J05AR02LAMIVUDIN A ABAKAVIRLamivudine And Abacavir
J05AR03TENOFOVIR-DISOPROXIL A EMTRICITABINTenofovir Disoproxil And Emtricitabine
J05AR04ZIDOVUDIN, LAMIVUDIN A ABAKAVIRZidovudine, Lamivudine And Abacavir
J05AR05ZIDOVUDIN, LAMIVUDIN A NEVIRAPINZidovudine, Lamivudine And Nevirapine
J05AR06EMTRICITABIN, TENOFOVIR-DISOPROXIL A EFAVIRENZEmtricitabine, Tenofovir Disoproxil And Efavirenz
J05AR07STAVUDIN, LAMIVUDIN A NEVIRAPINStavudine, Lamivudine And Nevirapine
J05AR08EMTRICITABIN, TENOFOVIR-DISOPROXIL A RILPIVIRINEmtricitabine, Tenofovir Disoproxil And Rilpivirine
J05AR09EMTRICITABIN, TENOFOVIR-DISOPROXIL, ELVITEGRAVIR A KOBICISTATEmtricitabine, Tenofovir Disoproxil, Elvitegravir And Cobicistat
J05AR10LOPINAVIR A RITONAVIRLopinavir And Ritonavir
J05AR11LAMIVUDIN, TENOFOVIR-DISOPROXIL A EFAVIRENZLamivudine, Tenofovir Disoproxil And Efavirenz
J05AR12LAMIVUDIN A TENOFOVIR-DISOPROXILLamivudine And Tenofovir Disoproxil
J05AR13LAMIVUDIN, ABAKAVIR A DOLUTEGRAVIRLamivudine, Abacavir And Dolutegravir
J05AR14DARUNAVIR A KOBICISTATDarunavir And Cobicistat
J05AR15ATAZANAVIR A KOBICISTATAtazanavir And Cobicistat
J05AR16LAMIVUDIN A RALTEGRAVIRLamivudine And Raltegravir
J05AR17EMTRICITABIN A TENOFOVIR-ALAFENAMIDEmtricitabine And Tenofovir Alafenamide
J05AR18EMTRICITABIN, TENOFOVIR-ALAFENAMID, ELVITEGRAVIR A KOBICISTATEmtricitabine, Tenofovir Alafenamide, Elvitegravir And Cobicistat
J05AR19EMTRICITABIN, TENOFOVIR-ALAFENAMID A RILPIVIRINEmtricitabine, Tenofovir Alafenamide And Rilpivirine
J05AR20EMTRICITABIN, TENOFOVIR-ALAFENAMID A BIKTEGRAVIREmtricitabine, Tenofovir Alafenamide And Bictegravir
J05AR21DOLUTEGRAVIR A RILPIVIRINDolutegravir And Rilpivirine
J05AR22EMTRICITABIN, TENOFOVIR-ALAFENAMID, DARUNAVIR A KOBICISTATEmtricitabine, Tenofovir Alafenamide, Darunavir And Cobicistat
J05AR23ATAZANAVIR A RITONAVIRAtazanavir And Ritonavir
J05AR24LAMIVUDIN, TENOFOVIR-DISOPROXIL A DORAVIRINLamivudine, Tenofovir Disoproxil And Doravirine
J05AX JINÁ ANTIVIROTIKAOther Antivirals
J05AX01MOROXYDINMoroxydine
J05AX02LYSOZYMLysozyme
J05AX05INOSIN PRANOBEXInosine Pranobex
J05AX06PLECONARILPleconaril
J05AX07ENFUVIRTIDEnfuvirtide
J05AX08RALTEGRAVIRRaltegravir
J05AX09MARAVIROKMaraviroc
J05AX10MARIBAVIRMaribavir
J05AX11ELVITEGRAVIRElvitegravir
J05AX12DOLUTEGRAVIRDolutegravir
J05AX13UMIFENOVIRUmifenovir
J05AX14DaklatasvirDaclatasvir
J05AX15SOFOSBUVIRSofosbuvir
J05AX16DasabuvirDasabuvir
J05AX17ENISAMIUM-IODIDEnisamium Iodide
J05AX18LETERMOVIRLetermovir
J05AX19TILORONTilorone
J05AX21KYSELINA IMIDAZOLYLETHANAMIDOPENTANDIOVÁPentanedioic Acid Imidazolyl Ethanamide
J05AX23IBALIZUMABIbalizumab
J05AX65Sofosbuvir a ledipasvirSofosbuvir And Ledipasvir
J05AX66Dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir a ritonavirDasabuvir, Ombitasvir, Paritaprevir And Ritonavir
J05AX67Ombitasvir, paritaprevir a ritonavirOmbitasvir, Paritaprevir And Ritonavir
J05AX68ELBASVIR A GRAZOPREVIRElbasvir And Grazoprevir
J06 HYPERIMUNNÍ SÉRA A IMUNOGLOBULINYImmune Sera And Immunoglobulins
J06A HYPERIMUNNÍ SÉRAImmune Sera
J06AA HYPERIMUNNÍ SÉRAImmune Sera
J06AA01DIFTERICKÝ ANTITOXINDiphtheria Antitoxin
J06AA02TETANOVÝ ANTITOXINTetanus Antitoxin
J06AA03SÉRUM PROTI HADÍMU JEDUSnake Venom Antiserum
J06AA04ANTITOXIN BOTULINUBotulinum Antitoxin
J06AA05SÉRUM PROTI PLYNATÉ SNĚTIGas-gangrene Sera
J06AA06SÉRUM PROTI VZTEKLINĚRabies Serum
J06B IMUNOGLOBULINYImmunoglobulins
J06BA IMUNOGLOBULINY, NORMÁLNÍ LIDSKÉImmunoglobulins, Normal Human
J06BA01IMUNOGLOBULINY, NORMÁLNÍ LIDSKÉ, PRO EXTRAVASKULÁRNÍ APLIKACIImmunoglobulins, Normal Human, For Extravascular Adm.
J06BA02IMUNOGLOBULINY, NORMÁLNÍ LIDSKÉ, PRO INTRAVASKULÁRNÍ APLIKACIImmunoglobulins, Normal Human, For Intravascular Adm.
J06BB SPECIFICKÉ IMUNOGLOBULINYSpecific Immunoglobulins
J06BB01ANTI-D (RH) IMUNOGLOBULINAnti-d (rh) Immunoglobulin
J06BB02IMUNOGLOBULIN PROTI TETANUTetanus Immunoglobulin
J06BB03IMUNOGLOBULIN PROTI PLANÝM NEŠTOVICÍM/PÁSOVÉMU OPARUVaricella/zoster Immunoglobulin
J06BB04IMUNOGLOBULIN PROTI HEPATITIDĚ BHepatitis B Immunoglobulin
J06BB05IMUNOGLOBULIN PROTI VZTEKLINĚRabies Immunoglobulin
J06BB06IMUNOGLOBULIN PROTI ZARDĚNKÁMRubella Immunoglobulin
J06BB07IMUNOGLOBULIN PROTI VAKCINIIVaccinia Immunoglobulin
J06BB08IMUNOGLOBULIN PROTI STAFYLOKOKOVÉ INFEKCIStaphylococcus Immunoglobulin
J06BB09IMUNOGLOBULIN PROTI CYTOMEGALOVIRUCytomegalovirus Immunoglobulin
J06BB10IMUNOGLOBULIN PROTI DIFTERIIDiphtheria Immunoglobulin
J06BB11IMUNOGLOBULIN PROTI HEPATITIDĚ AHepatitis A Immunoglobulin
J06BB12IMUNOGLOBULIN PROTI EVROPSKÉ KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚEncephalitis, Tick Borne Immunoglobulin
J06BB13IMUNOGLOBULIN PROTI PERTUSIPertussis Immunoglobulin
J06BB14IMUNOGLOBULIN PROTI SPALNIČKÁMMeasles Immunoglobulin
J06BB15IMUNOGLOBULIN PROTI PŘÍUŠNICÍMMumps Immunoglobulin
J06BB16PALIVIZUMABPalivizumab
J06BB17MOTAVIZUMABMotavizumab
J06BB18RAXIBACUMABRaxibacumab
J06BB19IMUNOGLOBULIN PROTI ANTHRAXUAnthrax Immunoglobulin
J06BB21BEZLOTOXUMABBezlotoxumab
J06BB22OBILTOXAXIMABObiltoxaximab
J06BB30SPECIFICKÉ IMUNOGLOBULINY, KOMBINACECombinations
J06BC JINÉ IMUNOGLOBULINYOther Immunoglobulins
J06BC01NEBACUMABNebacumab
J07 VAKCÍNYVaccines
J07A BAKTERIÁLNÍ VAKCÍNYBacterial Vaccines
J07AC VAKCÍNY PROTI ANTRAXUAnthrax Vaccines
J07AC01ANTIGEN ANTHRAXUAnthrax Antigen
J07AD VAKCÍNY PROTI BRUCELÓZEBrucellosis Vaccines
J07AD01BRUCELOVÝ ANTIGENBrucella Antigen
J07AE VAKCÍNY PROTI CHOLEŘECholera Vaccines
J07AE01CHOLERA, INAKTIVOVANÁ CELOBUNĚČNÁ VAKCÍNACholera, Inactivated, Whole Cell
J07AE02CHOLERA, ŽIVÁ ATENUOVANÁ VAKCÍNACholera, Live Attenuated
J07AE51CHOLERA, KOMBINACE S BŘIŠNÍM TYFEM, INAKTIVOVANÁ CELOBUNĚČNÁ VAKCÍNACholera, Combinations With Typhoid Vaccine, Inactivated, Whole Cell
J07AF VAKCÍNY PROTI DIFTERIIDiphtheria Vaccines
J07AF01DIFTERICKÝ TOXOIDDiphtheria Toxoid
J07AG VAKCÍNY PROTI INFEKCÍM VYVOLANÝM HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU BHemophilus Influenzae B Vaccines
J07AG01HAEMOPHILUS INFLUENZAE B, PURIFIKOVANÝ ANTIGEN KONJUGOVANÝHemophilus Influenzae B, Purified Antigen Conjugated
J07AG51HAEMOPHILUS INFLUENZAE B, KOMBINACE S TOXOIDYHemophilus Influenzae B, Combinations With Toxoids
J07AG52HAEMOPHILUS INFLUENZAE B, KOMBINACE S PERTUSÍ A TOXOIDYHemophilus Influenzae B, Combinations With Pertussis And Toxoids
J07AG53HAEMOPHILUS INFLUENZAE B-MENINGOCOCCUS C, KONJUGOVANÁ VAKCÍNAHemophilus Influenzae B, Combinations With Meningococcus C, Conjugated
J07AH VAKCÍNY PROTI MENINGOKOKOVÝM INFEKCÍMMeningococcal Vaccines
J07AH01MENINGOCOCCUS A, PURIFIKOVANÝ POLYSACHARIDOVÝ ANTIGENMeningococcus A, Purified Polysaccharides Antigen
J07AH02JINÁ MENINGOKOKOVÁ MONOVALENTNÍ VAKCÍNA, PURIFIKOVANÝ POLYSACHARIDOVÝ ANTIGENOther Meningococcal Monovalent Purified Polysaccharides Antigen
J07AH03MENINGOCOCCUS A,C, BIVAKCÍNA, PURIFIKOVANÉ POLYSACHARIDOVÉ ANTIGENYMeningococcus A,c, Bivalent Purified Polysaccharides Antigen
J07AH04MENINGOCOCCUS A,C,Y,W-135, TETRAVAKCÍNA, PURIFIKOVANÉ POLYSACHARIDOVÉ ANTIGENYMeningococcus A,c,y,w-135, Tetravalent Purified Polysaccharides Antigen
J07AH05JINÁ MENINGOKOKOKOVÁ POLYVALENTNÍ VAKCÍNA, PURIFIKOVANÉ POLYSACHARIDOVÉ ANTIGENYOther Meningococcal Polyvalent Purified Polysaccharides Antigen
J07AH06MENINGOCOCCUS B, OMV VAKCÍNAMeningococcus B, Outer Membrane Vesicle Vaccine
J07AH07MENINGOCOCCUS C, PURIFIKOVANÝ POLYSACHARIDOVÝ ANTIGEN KONJUGOVANÝMeningococcus C, Purified Polysaccharides Antigen Conjugated
J07AH08MENINGOCOCCUS A,C,Y,W-135, TETRAVAKCÍNA, PURIFIKOVANÉ POLYSACHARIDOVÉ ANTIGENY KONJUGOVANÉMeningococcus A,c,y,w-135, Tetravalent Purified Polysaccharides Antigen Conjugated
J07AH09MENINGOCOCCUS B, MULTIKOMPONENTNÍ VAKCÍNAMeningococcus B, Multicomponent Vaccine
J07AH10MENINGOCOCCUS A, PURIFIKOVANÝ POLYSACHARIDOVÝ ANTIGEN KONJUGOVANÝMeningococcus A, Purified Polysaccharides Antigen Conjugated
J07AJ VAKCÍNY PROTI PERTUSIPertussis Vaccines
J07AJ01PERTUSE, INAKTIVOVANÁ CELOBUNĚČNÁ VAKCÍNAPertussis, Inactivated, Whole Cell
J07AJ02PERTUSE, PURIFIKOVANÝ ANTIGENPertussis, Purified Antigen
J07AJ51PERTUSE, INAKTIVOVANÁ CELOBUNĚČNÁ VAKCÍNA, KOMBINACE S TOXOIDYPertussis, Inactivated, Whole Cell, Combinations With Toxoids
J07AJ52PERTUSE, PURIFIKOVANÝ ANTIGEN, KOMBINACE S TOXOIDYPertussis, Purified Antigen, Combinations With Toxoids
J07AK VAKCÍNY PROTI MORUPlague Vaccines
J07AK01MOR, INAKTIVOVANÁ CELOBUNĚČNÁ VAKCÍNAPlague, Inactivated, Whole Cell
J07AL VAKCÍNY PROTI PNEUMOKOKOVÝM INFEKCÍMPneumococcal Vaccines
J07AL01PNEUMOCOCCUS, PURIFIKOVANÉ POLYSACHARIDOVÉ ANTIGENYPneumococcus, Purified Polysaccharides Antigen
J07AL02PNEUMOCOCCUS, PURIFIKOVANÉ POLYSACHARIDOVÉ ANTIGENY KONJUGOVANÉPneumococcus, Purified Polysaccharides Antigen Conjugated
J07AL52PNEUMOCOCCUS, PURIFIKOVANÉ POLYSACHARIDOVÉ ANTIGENY A HAEMOPHILUS INFLUENZAE, KONJUGOVANÁ VAKCÍNAPneumococcus Purified Polysaccharides Antigen And Haemophilus Influenzae, Conjugated
J07AM VAKCÍNY PROTI TETANUTetanus Vaccines
J07AM01TETANOVÝ TOXOIDTetanus Toxoid
J07AM51TETANOVÝ TOXOID, KOMBINACE S DIFTERICKÝM TOXOIDEMTetanus Toxoid, Combinations With Diphtheria Toxoid
J07AM52TETANOVÝ TOXOID, KOMBINACE S IMUNOGLOBULINEM PROTI TETANUTetanus Toxoid, Combinations With Tetanus Immunoglobulin
J07AN VAKCÍNY PROTI TUBERKULÓZETuberculosis Vaccines
J07AN01TUBERKULÓZA, ŽIVÁ ATENUOVANÁ VAKCÍNATuberculosis, Live Attenuated
J07AP VAKCÍNY PROTI BŘIŠNÍMU TYFUTyphoid Vaccines
J07AP01BŘIŠNÍ TYFUS, PERORÁLNÍ ŽIVÁ ATENUOVANÁ VAKCÍNATyphoid, Oral, Live Attenuated
J07AP02BŘIŠNÍ TYFUS, INAKTIVOVANÁ CELOBUNĚČNÁ VAKCÍNATyphoid, Inactivated, Whole Cell
J07AP03BŘIŠNÍ TYFUS, PURIFIKOVANÝ POLYSACHARIDOVÝ ANTIGENTyphoid, Purified Polysaccharide Antigen
J07AP10BŘIŠNÍ TYFUS, KOMBINACE S PARATYFEMTyphoid, Combinations With Paratyphi Types
J07AR VAKCÍNY PROTI SKVRNITÉMU TYFUTyphus (exanthematicus) Vaccines
J07AR01SKVRNITÝ TYFUS, INAKTIVOVANÁ CELOBUNĚČNÁ VAKCÍNATyphus Exanthematicus, Inactivated, Whole Cell
J07AX JINÉ BAKTERIÁLNÍ VAKCÍNYOther Bacterial Vaccines
J07B VIROVÉ VAKCÍNYViral Vaccines
J07BA VAKCÍNA PROTI VIROVÉ ENCEFALITIDĚEncephalitis Vaccines
J07BA01KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA, INAKTIVOVANÝ CELÝ VIRUSEncephalitis, Tick Borne, Inactivated, Whole Virus
J07BA02JAPONSKÁ ENCEFALITIDA, INAKTIVOVANÝ CELÝ VIRUSEncephalitis, Japanese, Inactivated, Whole Virus
J07BA03JAPONSKÁ ENCEFALITIDA, ŽIVÝ ATENUOVANÝ VIRUSEncephalitis, Japanese, Live Attenuated
J07BB VAKCÍNY PROTI CHŘIPCEInfluenza Vaccines
J07BB01CHŘIPKA, INAKTIVOVANÝ CELÝ VIRUSInfluenza, Inactivated, Whole Virus
J07BB02CHŘIPKA, INAKTIVOVANÁ VAKCÍNA, ŠTĚPENÝ VIRUS NEBO POVRCHOVÝ ANTIGENInfluenza, Inactivated, Split Virus OR Surface Antigen
J07BB03CHŘIPKA, ŽIVÝ ATENUOVANÝ VIRUSInfluenza, Live Attenuated
J07BC VAKCÍNY PROTI HEPATITIDĚHepatitis Vaccines
J07BC01HEPATITIDA B, PURIFIKOVANÝ ANTIGENHepatitis B, Purified Antigen
J07BC02HEPATITIDA A, INAKTIVOVANÝ CELÝ VIRUSHepatitis A, Inactivated, Whole Virus
J07BC20KOMBINACE VAKCÍN PROTI HEPATITIDĚCombinations
J07BD VAKCÍNY PROTI SPALNIČKÁMMeasles Vaccines
J07BD01SPALNIČKY, ŽIVÝ ATENUOVANÝ VIRUSMeasles, Live Attenuated
J07BD51SPALNIČKY, KOMBINACE S PŘÍUŠNICEMI, ŽIVÁ ATENUOVANÁ VAKCÍNAMeasles, Combinations With Mumps, Live Attenuated
J07BD52SPALNIČKY-PŘÍUŠNICE-ZARDĚNKY, ŽIVÁ ATENUOVANÁ VAKCÍNAMeasles, Combinations With Mumps And Rubella, Live Attenuated
J07BD53SPALNIČKY, KOMBINACE SE ZARDĚNKAMI, ŽIVÁ ATENUOVANÁ VAKCÍNAMeasles, Combinations With Rubella, Live Attenuated
J07BD54SPALNIČKY-PŘÍUŠNICE-ZARDĚNKY-PLANÉ NEŠTOVICE, ŽIVÁ ATENUOVANÁ VAKCÍNAMeasles, Combinations With Mumps, Rubella And Varicella, Live Attenuated
J07BE VAKCÍNY PROTI PŘÍUŠNICÍMMumps Vaccines
J07BE01PŘÍUŠNICE, ŽIVÝ ATENUOVANÝ VIRUSMumps, Live Attenuated
J07BF VAKCÍNY PROTI POLIOMYELITIDĚPoliomyelitis Vaccines
J07BF01POLIOMYELITIDA, PERORÁLNÍ MONOVALENTNÍ VAKCÍNA, ŽIVÝ ATENUOVANÝ VIRUSPoliomyelitis Oral, Monovalent, Live Attenuated
J07BF02POLIOMYELITIDA, PERORÁLNÍ TRIVALENTNÍ VAKCÍNA, ŽIVÝ ATENUOVANÝ VIRUSPoliomyelitis Oral, Trivalent, Live Attenuated
J07BF03POLIOMYELITIDA, TRIVALENTNÍ VAKCÍNA, INAKTIVOVANÝ CELÝ VIRUSPoliomyelitis, Trivalent, Inactivated, Whole Virus
J07BF04POLIOMYELITIDA, PERORÁLNÍ BIVALENTNÍ VAKCÍNA, ŽIVÝ ATENUOVANÝ VIRUSPoliomyelitis Oral, Bivalent, Live Attenuated
J07BG VAKCÍNY PROTI VZTEKLINĚRabies Vaccines
J07BG01VZTEKLINA, INAKTIVOVANÝ CELÝ VIRUSRabies, Inactivated, Whole Virus
J07BH VAKCÍNY PROTI ROTAVIROVÝM PRŮJMOVÝM INFEKCÍMRota Virus Diarrhea Vaccines
J07BH01ROTAVIRUS, ŽIVÝ ATENUOVANÝ VIRUSRota Virus, Live Attenuated
J07BH02ROTAVIRUS, PENTAVALENTNÍ VAKCÍNA, ŽIVÝ, PŘETŘÍDĚNÝ VIRUSRota Virus, Pentavalent, Live, Reassorted
J07BJ VAKCÍNY PROTI ZARDĚNKÁMRubella Vaccines
J07BJ01ZARDĚNKY, ŽIVÝ ATENUOVANÝ VIRUSRubella, Live Attenuated
J07BJ51ZARDĚNKY, KOMBINACE S PŘÍUŠNICEMI, ŽIVÁ ATENUOVANÁ VAKCÍNARubella, Combinations With Mumps, Live Attenuated
J07BK VAKCÍNY PROTI INFEKCÍM VYVOLANÝM VIREM VARICELLA-ZOSTERVaricella Zoster Vaccines
J07BK01PLANÉ NEŠTOVICE, ŽIVÝ ATENUOVANÝ VIRUSVaricella, Live Attenuated
J07BK02ZOSTER, ŽIVÝ ATENUOVANÝ VIRUSZoster, Live Attenuated
J07BK03ZOSTER, PURIFIKOVANÝ ANTIGENZoster, Purified Antigen
J07BL VAKCÍNA PROTI ŽLUTÉ ZIMNICIYellow Fever Vaccines
J07BL01ŽLUTÁ ZIMNICE, ŽIVÝ ATENUOVANÝ VIRUSYellow Fever, Live Attenuated
J07BM VAKCÍNY PROTI PAPILOMAVIRUPapillomavirus Vaccines
J07BM01PAPILOMAVIRUS LIDSKÝ (TYP 6, 11, 16, 18)Papillomavirus (human Types 6, 11, 16, 18)
J07BM02PAPILOMAVIRUS LIDSKÝ (TYP 16, 18)Papillomavirus (human Types 16, 18)
J07BM03PROTEIN LIDSKÉHO PAPILLOMAVIRU TYPU 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)Papillomavirus (human Types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)
J07BX JINÉ VIROVÉ VAKCÍNYOther Viral Vaccines
J07BX01ŽIVÁ VAKCÍNA PROTI NEŠTOVICÍMSmallpox, Live Attenuated
J07C BAKTERIÁLNÍ A VIROVÉ VAKCÍNY, KOMBINOVANÉBacterial And Viral Vaccines, Combined
J07CA BAKTERIÁLNÍ A VIROVÉ VAKCÍNY, KOMBINOVANÉBacterial And Viral Vaccines, Combined
J07CA01DIFTERIE-POLIOMYELITIDA-TETANUSDiphtheria-poliomyelitis-tetanus
J07CA02DIFTERIE-PERTUSE-POLIOMYELITIDA-TETANUSDiphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus
J07CA03DIFTERIE-RUBEOLA-TETANUSDiphtheria-rubella-tetanus
J07CA04HAEMOPHILUS INFLUENZAE B-POLIOMYELITIDAHemophilus Influenzae B And Poliomyelitis
J07CA05DIFTERIE-HEPATITIDA B-PERTUSE-TETANUSDiphtheria-hepatitis B-pertussis-tetanus
J07CA06DIFTERIE-HAEMOPHILUS INFLUENZAE B-PERTUSE-POLIOMYELITIDA-TETANUSDiphtheria-hemophilus Influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus
J07CA07DIFTERIE-HEPATITIDA B-TETANUSDiphtheria-hepatitis B-tetanus
J07CA08HAEMOPHILUS INFLUENZAE B-HEPATITIDA BHemophilus Influenzae B And Hepatitis B
J07CA09DIFTERIE-HAEMOPHILUS INFLUENZAE B-PERTUSE-POLIOMYELIDA-TETANUS-HEPATITIDA BDiphtheria-hemophilus Influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B
J07CA10BŘIŠNÍ TYFUS-HEPATITIDA ATyphoid-hepatitis A
J07CA11DIFTERIE-HAEMOPHILUS INFLUENZAE B-PERTUSE-TETANUS-HEPATITIDA BDiphtheria-hemophilus Influenzae B-pertussis-tetanus-hepatitis B
J07CA12DIFTERIE-PERTUSE-POLIOMYELITIDA-TETANUS-HEPATITIDA BDiphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B
J07CA13DIFTERIE-HAEMOPHULUS INFLUENZAE B-PERTUSE-TETANUS-HEPATITIDA B-MENINGOCOCCUS A+CDiphtheria-hemophilus Influenzae B-pertussis-tetanus-hepatitis B-meningococcus A + C
J07X JINÉ VAKCÍNYOther Vaccines
L CYTOSTATIKA A IMUNOMODULAČNÍ LÉČIVAAntineoplastic And Immunomodulating Agents
L01 CYTOSTATIKAAntineoplastic Agents
L01A ALKYLAČNÍ LÁTKYAlkylating Agents
L01AA ANALOGA DUSÍKATÉHO YPERITUNitrogen Mustard Analogues
L01AA01CYKLOFOSFAMIDCyclophosphamide
L01AA02CHLORAMBUCILChlorambucil
L01AA03MELFALANMelphalan
L01AA05CHLORMETHINChlormethine
L01AA06IFOSFAMIDIfosfamide
L01AA07TROFOSFAMIDTrofosfamide
L01AA08PREDNIMUSTINPrednimustine
L01AA09BENDAMUSTINBendamustine
L01AB ALKYLSULFONÁTYAlkyl Sulfonates
L01AB01BUSULFANBusulfan
L01AB02TREOSULFANTreosulfan
L01AB03MANNOSULFANMannosulfan
L01AC ETYLENAMINYEthylene Imines
L01AC01THIOTEPAThiotepa
L01AC02TRIAZICHONTriaziquone
L01AC03KARBOCHONCarboquone
L01AD DERIVÁTY NITROSOMOČOVINYNitrosoureas
L01AD01KARMUSTINCarmustine
L01AD02LOMUSTINLomustine
L01AD03SEMUSTINSemustine
L01AD04STREPTOZOCINStreptozocin
L01AD05FOTEMUSTINFotemustine
L01AD06NIMUSTINNimustine
L01AD07RANIMUSTINRanimustine
L01AD08URAMUSTINUramustine
L01AG EPOXIDYEpoxides
L01AG01ETOGLUCIDEtoglucid
L01AX JINÉ ALKYLAČNÍ LÁTKYOther Alkylating Agents
L01AX01MITOBRONITOLMitobronitol
L01AX02PIPOBROMANPipobroman
L01AX03TEMOZOLOMIDTemozolomide
L01AX04DAKARBAZINDacarbazine
L01B ANTIMETABOLITYAntimetabolites
L01BA ANALOGA KYSELINY LISTOVÉFolic Acid Analogues
L01BA01METHOTREXÁTMethotrexate
L01BA03RALTITREXEDRaltitrexed
L01BA04PEMETREXEDPemetrexed
L01BA05PRALATREXATPralatrexate
L01BB ANALOGA PURINUPurine Analogues
L01BB02MERKAPTOPURINMercaptopurine
L01BB03TIOGUANINTioguanine
L01BB04KLADRIBINCladribine
L01BB05FLUDARABINFludarabine
L01BB06KLOFARABINClofarabine
L01BB07NELARABINNelarabine
L01BC ANALOGA PYRIMIDINUPyrimidine Analogues
L01BC01CYTARABINCytarabine
L01BC02FLUORURACILFluorouracil
L01BC03TEGAFURTegafur
L01BC04KARMOFURCarmofur
L01BC05GEMCITABINGemcitabine
L01BC06KAPECITABINCapecitabine
L01BC07AZACITIDINAzacitidine
L01BC08DECITABINDecitabine
L01BC09FLOXURIDINFloxuridine
L01BC52FLUORURACIL, KOMBINACEFluorouracil, Combinations
L01BC53TEGAFUR, KOMBINACETegafur, Combinations
L01BC59TRIFLURIDIN, KOMBINACETrifluridine, Combinations
L01C ROSTLINNÉ ALKALOIDY A JINÁ PŘÍRODNÍ LÉČIVAPlant Alkaloids And Other Natural Products
L01CA VINKA ALKALOIDY A ANALOGAVinca Alkaloids And Analogues
L01CA01VINBLASTINVinblastine
L01CA02VINKRISTINVincristine
L01CA03VINDESINVindesine
L01CA04VINORELBINVinorelbine
L01CA05VINFLUNINVinflunine
L01CA06VINTAFOLIDVintafolide
L01CB DERIVÁTY PODOFYLOTOXINUPodophyllotoxin Derivatives
L01CB01ETOPOSIDEtoposide
L01CB02TENIPOSIDTeniposide
L01CC DERIVÁTY KOLCHICINUColchicine Derivatives
L01CC01DEMEKOLCINDemecolcine
L01CD TAXANYTaxanes
L01CD01PAKLITAXELPaclitaxel
L01CD02DOCETAXELDocetaxel
L01CD03PACLITAXEL-POLIGLUMEXPaclitaxel Poliglumex
L01CD04KABAZITAXELCabazitaxel
L01CX JINÉ ROSTLINNÉ ALKALOIDY A PŘÍRODNÍ LÉČIVAOther Plant Alkaloids And Natural Products
L01CX01TRABEKTEDINTrabectedin
L01D CYTOTOXICKÁ ANTIBIOTIKA A PŘÍBUZNÉ LÁTKYCytotoxic Antibiotics And Related Substances
L01DA AKTINOMYCINYActinomycines
L01DA01DAKTINOMYCINDactinomycin
L01DB ANTRACYKLINY A PŘÍBUZNÉ LÁTKYAnthracyclines And Related Substances
L01DB01DOXORUBICINDoxorubicin
L01DB02DAUNORUBICINDaunorubicin
L01DB03EPIRUBICINEpirubicin
L01DB04AKLARUBICINAclarubicin
L01DB05ZORUBICINZorubicin
L01DB06IDARUBICINIdarubicin
L01DB07MITOXANTRONMitoxantrone
L01DB08PIRARUBICINPirarubicin
L01DB09VALRUBICINValrubicin
L01DB10AMRUBICINAmrubicin
L01DB11PIXANTRONPixantrone
L01DC JINÁ CYTOTOXICKÁ ANTIBIOTIKAOther Cytotoxic Antibiotics
L01DC01BLEOMYCINBleomycin
L01DC02PLIKAMYCINPlicamycin
L01DC03MITOMYCINMitomycin
L01DC04IXABEPILONIxabepilone
L01X JINÁ CYTOSTATIKAOther Antineoplastic Agents
L01XA PLATINOVÁ CYTOSTATIKAPlatinum Compounds
L01XA01CISPLATINACisplatin
L01XA02KARBOPLATINACarboplatin
L01XA03OXALIPLATINAOxaliplatin
L01XA04SATRAPLATINASatraplatin
L01XA05POLYPLATILENPolyplatillen
L01XB METHYLHYDRAZINYMethylhydrazines
L01XB01PROKARBAZINProcarbazine
L01XC MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKYMonoclonal Antibodies
L01XC01EDREKOLOMABEdrecolomab
L01XC02RITUXIMABRituximab
L01XC03TRASTUZUMABTrastuzumab
L01XC05GEMTUZUMAB OZOGAMICINGemtuzumab Ozogamicin
L01XC06CETUXIMABCetuximab
L01XC07BEVACIZUMABBevacizumab
L01XC08PANITUMUMABPanitumumab
L01XC09KATUMAXOMABCatumaxomab
L01XC10OFATUMUMABOfatumumab
L01XC11IPILIMUMABIpilimumab
L01XC12BRENTUXIMAB VEDOTINBrentuximab Vedotin
L01XC13PERTUZUMABPertuzumab
L01XC14TRASTUZUMAB EMTANSINTrastuzumab Emtansine
L01XC15OBINUTUZUMABObinutuzumab
L01XC16DINUTUXIMAB BETADinutuximab Beta
L01XC17NIVOLUMABNivolumab
L01XC18PEMBROLIZUMABPembrolizumab
L01XC19BLINATUMOMABBlinatumomab
L01XC21RAMUCIRUMABRamucirumab
L01XC22NECITUMUMABNecitumumab
L01XC23ELOTUZUMABElotuzumab
L01XC24DARATUMUMABDaratumumab
L01XC25MOGAMULIZUMABMogamulizumab
L01XC26INOTUZUMAB OZOGAMICINInotuzumab Ozogamicin
L01XC27OLARATUMABOlaratumab
L01XC28DURVALUMABDurvalumab
L01XC29BERMEKIMABBermekimab
L01XC31AVELUMABAvelumab
L01XC32ATEZOLIZUMABAtezolizumab
L01XD SENZITIZÉRY POUŽÍVANÉ PŘI FOTODYNAMICKÉ TERAPII/RADIOTERAPIISensitizers Used IN Photodynamic/radiation Therapy
L01XD01SODNÁ SŮL PORFIMERUPorfimer Sodium
L01XD03METHYL-AMINOLEVULÁTMethyl Aminolevulinate
L01XD04KYSELINA AMINOLEVULOVÁAminolevulinic Acid
L01XD05TEMOPORFINTemoporfin
L01XD06EFAPROXIRALEfaproxiral
L01XD07PADELIPORFINPadeliporfin
L01XE INHIBITORY PROTEINKINASProtein Kinase Inhibitors
L01XE01IMATINIBImatinib
L01XE02GEFITINIBGefitinib
L01XE03ERLOTINIBErlotinib
L01XE04SUNITINIBSunitinib
L01XE05SORAFENIBSorafenib
L01XE06DASATINIBDasatinib
L01XE07LAPATINIBLapatinib
L01XE08NILOTINIBNilotinib
L01XE09TEMSIROLIMUSTemsirolimus
L01XE10EVEROLIMUSEverolimus
L01XE11PAZOPANIBPazopanib
L01XE12VANDETANIBVandetanib
L01XE13AFATINIBAfatinib
L01XE14BOSUTINIBBosutinib
L01XE15VEMURAFENIBVemurafenib
L01XE16KRIZOTINIBCrizotinib
L01XE17AXITINIBAxitinib
L01XE18RUXOLITINIBRuxolitinib
L01XE19RIDAFOROLIMUSRidaforolimus
L01XE21REGORAFENIBRegorafenib
L01XE22MASITINIBMasitinib
L01XE23DABRAFENIBDabrafenib
L01XE24PONATINIBPonatinib
L01XE25TRAMETINIBTrametinib
L01XE26KABOZANTINIBCabozantinib
L01XE27IBRUTINIBIbrutinib
L01XE28CERITINIBCeritinib
L01XE29LENVATINIBLenvatinib
L01XE31NINTEDANIBNintedanib
L01XE32CEDIRANIBCediranib
L01XE33PALBOCIKLIBPalbociclib
L01XE34TIVOZANIBTivozanib
L01XE35OSIMERTINIBOsimertinib
L01XE36ALEKTINIBAlectinib
L01XE37ROCILETINIBRociletinib
L01XE38KOBIMETINIBCobimetinib
L01XE39MIDOSTAURINMidostaurin
L01XE40OLMUTINIBOlmutinib
L01XE41BINIMETINIBBinimetinib
L01XE42RIBOCIKLIBRibociclib
L01XE43BRIGATINIBBrigatinib
L01XE44LORLATINIBLorlatinib
L01XE45NERATINIBNeratinib
L01XE46ENKORAFENIBEncorafenib
L01XE47DAKOMITINIBDacomitinib
L01XE48IKOTINIBIcotinib
L01XE50ABEMACIKLIBAbemaciclib
L01XX JINÁ CYTOSTATIKAOther Antineoplastic Agents
L01XX01AMSAKRINAmsacrine
L01XX02ASPARAGINASAAsparaginase
L01XX03ALTRETAMINAltretamine
L01XX05HYDROXYKARBAMIDHydroxycarbamide
L01XX07LONIDAMINLonidamine
L01XX08PENTOSTATINPentostatin
L01XX09MILTEFOSINMiltefosine
L01XX10MASOPROKOLMasoprocol
L01XX11ESTRAMUSTINEstramustine
L01XX14TRETINOINTretinoin
L01XX16MITOGUAZONMitoguazone
L01XX17TOPOTEKANTopotecan
L01XX18TIAZOFURINTiazofurine
L01XX19IRINOTEKANIrinotecan
L01XX22ALITRETINOINAlitretinoin
L01XX23MITOTANMitotane
L01XX24PEGASPARGASAPegaspargase
L01XX25BEXAROTENBexarotene
L01XX27OXID ARSENITÝArsenic Trioxide
L01XX29DENILEUKIN-DIFTITOXDenileukin Diftitox
L01XX32BORTEZOMIBBortezomib
L01XX33CELECOXIBCelecoxib
L01XX35ANAGRELIDAnagrelide
L01XX36OBLIMERSENOblimersen
L01XX37SITIMAGEN CERADENOVEKSitimagene Ceradenovec
L01XX38VORINOSTATVorinostat
L01XX39ROMIDEPSINRomidepsin
L01XX40OMACETAXIN-MEPESUKCINÁTOmacetaxine Mepesuccinate
L01XX41ERIBULINEribulin
L01XX42PANOBINOSTATPanobinostat
L01XX43VISMODEGIBVismodegib
L01XX44AFLIBERCEPTAflibercept
L01XX45KARFILZOMIBCarfilzomib
L01XX46OLAPARIBOlaparib
L01XX47IDELALISIBIdelalisib
L01XX48SONIDEGIBSonidegib
L01XX49BELINOSTATBelinostat
L01XX50IXAZOMIBIxazomib
L01XX51TALIMOGEN LAHERPAREPVEKTalimogene Laherparepvec
L01XX52VENETOKLAXVenetoclax
L01XX53VOSAROXINVosaroxin
L01XX54NIRAPARIBNiraparib
L01XX55RUKAPARIBRucaparib
L01XX56ETIRINOTEKAN PEGOLEtirinotecan Pegol
L01XX57PLITIDEPSINPlitidepsin
L01XX58EPAKADOSTATEpacadostat
L01XX59ENAZIDENIBEnasidenib
L01XX60TALAZOPARIBTalazoparib
L01XX61KOPANLISIBCopanlisib
L01XY KOMBINACE CYTOSTATIKCombinations OF Antineoplastic Agents
L01XY01CYTARABIN A DAUNORUBICINCytarabine And Daunorubicin
L02 HORMONÁLNÍ LÉČIVA POUŽÍVANÁ V ONKOLOGIIEndocrine Therapy
L02A HORMONY A PŘÍBUZNÉ LÁTKYHormones And Related Agents
L02AA ESTROGENYEstrogens
L02AA01DIETHYLSTILBESTROLDiethylstilbestrol
L02AA02POLYESTRADIOL-FOSFÁTPolyestradiol Phosphate
L02AA03ETHINYLESTRADIOLEthinylestradiol
L02AA04FOSFESTROLFosfestrol
L02AB PROGESTINYProgestogens
L02AB01MEGESTROLMegestrol
L02AB02MEDROXYPROGESTERONMedroxyprogesterone
L02AB03GESTONORONGestonorone
L02AE ANALOGA GONADOTROPIN-RELEASING HORMONUGonadotropin Releasing Hormone Analogues
L02AE01BUSERELINBuserelin
L02AE02LEUPRORELINLeuprorelin
L02AE03GOSERELINGoserelin
L02AE04TRIPTORELINTriptorelin
L02AE05HISTRELINHistrelin
L02AE51LEUPRORELIN A BIKALUTAMIDLeuprorelin And Bicalutamide
L02AX JINÉ HORMONYOther Hormones
L02B ANTAGONISTÉ HORMONŮ A PŘÍBUZNÁ LÉČIVAHormone Antagonists And Related Agents
L02BA ANTIESTROGENYAnti-estrogens
L02BA01TAMOXIFENTamoxifen
L02BA02TOREMIFENToremifene
L02BA03FULVESTRANTFulvestrant
L02BB ANTIANDROGENYAnti-androgens
L02BB01FLUTAMIDFlutamide
L02BB02NILUTAMIDNilutamide
L02BB03BIKALUTAMIDBicalutamide
L02BB04ENZALUTAMIDEnzalutamide
L02BB05APALUTAMIDApalutamide
L02BG INHIBITORY AROMATASYAromatase Inhibitors
L02BG01AMINOGLUTETHIMIDAminoglutethimide
L02BG02FORMESTANFormestane
L02BG03ANASTROZOLAnastrozole
L02BG04LETROZOLLetrozole
L02BG05VOROZOLVorozole
L02BG06EXEMESTANExemestane
L02BX JINÍ ANTAGONISTÉ HORMONŮ A PŘÍBUZNÉ LÁTKYOther Hormone Antagonists And Related Agents
L02BX01ABARELIXAbarelix
L02BX02DEGARELIXDegarelix
L02BX03ABIRATERONAbiraterone
L03 IMUNOSTIMULANCIAImmunostimulants
L03A IMUNOSTIMULANCIAImmunostimulants
L03AA FAKTORY STIMULUJÍCÍ KOLONIE HEMATOPOETICKÝCH BUNĚK (CSF)Colony Stimulating Factors
L03AA02FILGRASTIMFilgrastim
L03AA03MOLGRAMOSTIMMolgramostim
L03AA09SARGRAMOSTIMSargramostim
L03AA10LENOGRASTIMLenograstim
L03AA12ANCESTIMAncestim
L03AA13PEGFILGRASTIMPegfilgrastim
L03AA14LIPEGFILGRASTIMLipegfilgrastim
L03AA15BALUGRASTIMBalugrastim
L03AA16EMPEGFILGRASTIMEmpegfilgrastim
L03AA17PEGTEOGRASTIMPegteograstim
L03AB INTERFERONYInterferons
L03AB01INTERFERON ALFA PŘÍRODNÍInterferon Alfa Natural
L03AB02INTERFERON BETA PŘÍRODNÍInterferon Beta Natural
L03AB03INTERFERON GAMAInterferon Gamma
L03AB04INTERFERON ALFA-2AInterferon Alfa-2a
L03AB05INTERFERON ALFA-2BInterferon Alfa-2b
L03AB06INTERFERON ALFA-N1Interferon Alfa-n1
L03AB07INTERFERON BETA-1AInterferon Beta-1a
L03AB08INTERFERON BETA-1BInterferon Beta-1b
L03AB09INTERFERON ALFACON-1Interferon Alfacon-1
L03AB10PEGINTERFERON ALFA-2BPeginterferon Alfa-2b
L03AB11PEGINTERFERON ALFA-2APeginterferon Alfa-2a
L03AB12ALBINTERFERON ALFA-2BAlbinterferon Alfa-2b
L03AB13PEGINTERFERON BETA-1APeginterferon Beta-1a
L03AB14CEPEGINTERFERON ALFA-2BCepeginterferon Alfa-2b
L03AB15ROPEGINTERFERON ALFA-2BRopeginterferon Alfa-2b
L03AB60PEGINTERFERON ALFA-2B, KOMBINACEPeginterferon Alfa-2b, Combinations
L03AB61PEGINTERFERON ALFA-2A, KOMBINACEPeginterferon Alfa-2a, Combinations
L03AC INTERLEUKINYInterleukins
L03AC01ALDESLEUKINAldesleukin
L03AC02OPRELVEKINOprelvekin
L03AX JINÁ IMUNOSTIMULANCIAOther Immunostimulants
L03AX01LENTINANLentinan
L03AX02ROCHINIMEXRoquinimex
L03AX03BCG VAKCÍNABcg Vaccine
L03AX04PEGADEMASAPegademase
L03AX05PIDOTIMODPidotimod
L03AX07POLY I:CPoly I:c
L03AX08POLY ICLCPoly Iclc
L03AX09THYMOPENTINThymopentin
L03AX10IMMUNOKYANINImmunocyanin
L03AX11TASONERMINTasonermin
L03AX12VAKCÍNA PROTI MELANOMUMelanoma Vaccine
L03AX13GLATIRAMER-ACETÁTGlatiramer Acetate
L03AX14HISTAMIN-DIHYDROCHLORIDHistamine Dihydrochloride
L03AX15MIFAMURTIDMifamurtide
L03AX16PLERIXAFORPlerixafor
L03AX17SIPULEUCEL-TSipuleucel-t
L03AX18KRIDANIMODCridanimod
L03AX19DASIPROTIMUT-TDasiprotimut-t
L04 IMUNOSUPRESIVAImmunosuppressants
L04A IMUNOSUPRESIVAImmunosuppressants
L04AA SELEKTIVNÍ IMUNOSUPRESIVASelective Immunosuppressants
L04AA02MUROMONAB-CD3Muromonab-cd3
L04AA03ANTILYMFOCYTÁRNÍ IMUNOGLOBULIN (KOŇSKÝ)Antilymphocyte Immunoglobulin (horse)
L04AA04ANTITHYMOCYTÁRNÍ IMUNOGLOBULIN (KRÁLIČÍ)Antithymocyte Immunoglobulin (rabbit)
L04AA06KYSELINA MYKOFENOLOVÁMycophenolic Acid
L04AA10SIROLIMUSSirolimus
L04AA13LEFLUNOMIDLeflunomide
L04AA15ALEFACEPTAlefacept
L04AA18EVEROLIMUSEverolimus
L04AA19GUSPERIMGusperimus
L04AA21EFALIZUMABEfalizumab
L04AA22ABETIMUSAbetimus
L04AA23NATALIZUMABNatalizumab
L04AA24ABATACEPTAbatacept
L04AA25EKULIZUMABEculizumab
L04AA26BELIMUMABBelimumab
L04AA27FINGOLIMODFingolimod
L04AA28BELATACEPTBelatacept
L04AA29TOFACITINIBTofacitinib
L04AA31TERIFLUNOMIDTeriflunomide
L04AA32APREMILASTApremilast
L04AA33VEDOLIZUMABVedolizumab
L04AA34ALEMTUZUMABAlemtuzumab
L04AA35BEGELOMABBegelomab
L04AA36OKRELIZUMABOcrelizumab
L04AA37BARICITINIBBaricitinib
L04AA38OZANIMODOzanimod
L04AA39EMAPALUMABEmapalumab
L04AA40KLADRIBINCladribine
L04AB INHIBITORY TUMOR NEKROTIZUJÍCÍHO FAKTORU ALFA (TNF-ALFA)Tumor Necrosis Factor Alpha (tnf-) Inhibitors
L04AB01ETANERCEPTEtanercept
L04AB02INFLIXIMABInfliximab
L04AB03AFELIMOMABAfelimomab
L04AB04ADALIMUMABAdalimumab
L04AB05CERTOLIZUMAB PEGOLCertolizumab Pegol
L04AB06GOLIMUMABGolimumab
L04AC INHIBITORY INTERLEUKINUInterleukin Inhibitors
L04AC01DAKLIZUMABDaclizumab
L04AC02BASILIXIMABBasiliximab
L04AC03ANAKINRAAnakinra
L04AC04RILONACEPTRilonacept
L04AC05USTEKINUMABUstekinumab
L04AC06MepolizumabMepolizumab
L04AC07TOCILIZUMABTocilizumab
L04AC08KANAKINUMABCanakinumab
L04AC09BRIAKINUMABBriakinumab
L04AC10SEKUKINUMABSecukinumab
L04AC11SILTUXIMABSiltuximab
L04AC12BRODALUMABBrodalumab
L04AC13IXEKIZUMABIxekizumab
L04AC14SARILUMABSarilumab
L04AC15SIRUKUMABSirukumab
L04AC16GUSELKUMABGuselkumab
L04AC17TILDRAKIZUMABTildrakizumab
L04AD INHIBITORY KALCINEURINUCalcineurin Inhibitors
L04AD01CYKLOSPORINCiclosporin
L04AD02TAKROLIMUSTacrolimus
L04AD03VOKLOSPORINVoclosporin
L04AX JINÁ IMUNOSUPRESIVAOther Immunosuppressants
L04AX01AZATHIOPRINAzathioprine
L04AX02THALIDOMIDThalidomide
L04AX03METHOTREXÁTMethotrexate
L04AX04LENALIDOMIDLenalidomide
L04AX05PIRFENIDONPirfenidone
L04AX06POMALIDOMIDPomalidomide
L04AX07DIMETHYL-FUMARÁTDimethyl Fumarate
M MUSKULOSKELETÁRNÍ SYSTÉMMusculo-skeletal System
M01 PROTIZÁNĚTLIVÁ A PROTIREVMATICKÁ LÉČIVAAntiinflammatory And Antirheumatic Products
M01A NESTEROIDNÍ PROTIZÁNĚTLIVÁ A PROTIREVMATICKÁ LÉČIVAAntiinflammatory And Antirheumatic Products, Non-steroids
M01AA BUTYLPYRAZOLIDINYButylpyrazolidines
M01AA01FENYLBUTAZONPhenylbutazone
M01AA02MOFEBUTAZONMofebutazone
M01AA03OXYFENBUTAZONOxyphenbutazone
M01AA05KLOFEZONClofezone
M01AA06KEBUZONKebuzone
M01AB DERIVÁTY KYSELINY OCTOVÉ A PŘÍBUZNÁ LÉČIVAAcetic Acid Derivatives And Related Substances
M01AB01INDOMETACINIndometacin
M01AB02SULINDAKSulindac
M01AB03TOLMETINTolmetin
M01AB04ZOMEPIRAKZomepirac
M01AB05DIKLOFENAKDiclofenac
M01AB06ALKLOFENAKAlclofenac
M01AB07BUMADIZONBumadizone
M01AB08ETODOLÁKEtodolac
M01AB09LONAZOLAKLonazolac
M01AB10FENTIAZAKFentiazac
M01AB11ACEMETACINAcemetacin
M01AB12DIFENPIRAMIDDifenpiramide
M01AB13OXAMETACINOxametacin
M01AB14PROGLUMETACINProglumetacin
M01AB15KETOROLAKKetorolac
M01AB16ACEKLOFENAKAceclofenac
M01AB17BUFEXAMAKBufexamac
M01AB51INDOMETACIN, KOMBINACEIndometacin, Combinations
M01AB55DIKLOFENAK, KOMBINACEDiclofenac, Combinations
M01AC OXIKAMYOxicams
M01AC01PIROXIKAMPiroxicam
M01AC02TENOXIKAMTenoxicam
M01AC04DROXIKAMDroxicam
M01AC05LORNOXIKAMLornoxicam
M01AC06MELOXIKAMMeloxicam
M01AC56MELOXIKAM, KOMBINACEMeloxicam, Combinations
M01AE DERIVÁTY KYSELINY PROPIONOVÉPropionic Acid Derivatives
M01AE01IBUPROFENIbuprofen
M01AE02NAPROXENNaproxen
M01AE03KETOPROFENKetoprofen
M01AE04FENOPROFENFenoprofen
M01AE05FENBUFENFenbufen
M01AE06BENOXAPROFENBenoxaprofen
M01AE07SUPROFENSuprofen
M01AE08PIRPROFENPirprofen
M01AE09FLURBIPROFENFlurbiprofen
M01AE10INDOPROFENIndoprofen
M01AE11KYSELINA TIAPROFENOVÁTiaprofenic Acid
M01AE12OXAPROZINOxaprozin
M01AE13IBUPROXAMIbuproxam
M01AE14DEXIBUPROFENDexibuprofen
M01AE15FLUNOXAPROFENFlunoxaprofen
M01AE16ALMINOPROFENAlminoprofen
M01AE17DEXKETOPROFENDexketoprofen
M01AE18NAPROXCINODNaproxcinod
M01AE51IBUPROFEN, KOMBINACEIbuprofen, Combinations
M01AE52NAPROXEN A ESOMEPRAZOLNaproxen And Esomeprazole
M01AE53KETOPROFEN, KOMBINACEKetoprofen, Combinations
M01AE56NAPROXEN A MISOPROSTOLNaproxen And Misoprostol
M01AG FENAMÁTYFenamates
M01AG01KYSELINA MEFENAMOVÁMefenamic Acid
M01AG02KYSELINA TOLFENAMOVÁTolfenamic Acid
M01AG03KYSELINA FLUFENAMOVÁFlufenamic Acid
M01AG04KYSELINA MEKLOFENAMOVÁMeclofenamic Acid
M01AH KOXIBYCoxibs
M01AH01CELEKOXIBCelecoxib
M01AH02ROFEKOXIBRofecoxib
M01AH03VALDEKOXIBValdecoxib
M01AH04PAREKOXIBParecoxib
M01AH05ETORIKOXIBEtoricoxib
M01AH06LUMIRAKOXIBLumiracoxib
M01AH07POLMAKOXIBPolmacoxib
M01AX JINÁ NESTEROIDNÍ PROTIZÁNĚTLIVÁ A PROTIREVMATICKÁ LÉČIVAOther Antiinflammatory And Antirheumatic Agents, Non-steroids
M01AX01NABUMETONNabumetone
M01AX02KYSELINA NIFLUMOVÁNiflumic Acid
M01AX04AZAPROPAZONAzapropazone
M01AX05GLUKOSAMINGlucosamine
M01AX07BENZYDAMINBenzydamine
M01AX12GLUKOSAMINOGLYKAN-POLYSULFÁTGlucosaminoglycan Polysulfate
M01AX13PROCHAZONProquazone
M01AX14ORGOTEINOrgotein
M01AX17NIMESULIDNimesulide
M01AX18FEPRAZONFeprazone
M01AX21DIACEREINDiacerein
M01AX22MORNIFLUMÁTMorniflumate
M01AX23TENIDAPTenidap
M01AX24OXACEPROLOxaceprol
M01AX25CHONDROITIN-SULFÁTChondroitin Sulfate
M01AX26AVOKÁDOVÝ A SÓJOVÝ OLEJ, NEZMÝDELNITELNÉAvocado And Soyabean Oil, Unsaponifiables
M01AX68FEPRAZON, KOMBINACEFeprazone, Combinations
M01B PROTIZÁNĚTLIVÁ A PROTIREVMATICKÁ LÉČIVA V KOMBINACIAntiinflammatory/antirheumatic Agents IN Combination
M01BA PROTIZÁNĚTLIVÁ A PROTIREVMATICKÁ LÉČIVA V KOMBINACI S KORTIKOSTEROIDYAntiinflammatory/antirheumatic Agents IN Combination With Corticosteroids
M01BA01FENYLBUTAZON A KORTIKOSTEROIDYPhenylbutazone And Corticosteroids
M01BA02DIPYROCETYL A KORTIKOSTEROIDYDipyrocetyl And Corticosteroids
M01BA03KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ A KORTIKOSTEROIDYAcetylsalicylic Acid And Corticosteroids
M01BX JINÁ PROTIZÁNĚTLIVÁ A PROTIREVMATICKÁ LÉČIVA V KOMBINACI S JINÝMI LÉČIVYOther Antiinflammatory/antirheumatic Agents IN Combination With Other Drugs
M01C SPECIFICKÁ ANTIREVMATIKASpecific Antirheumatic Agents
M01CA CHINOLINYQuinolines
M01CA03OXYCINCHOFENOxycinchophen
M01CB PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ ZLATOGold Preparations
M01CB01NATRIUM-AUROTHIOMALÁTSodium Aurothiomalate
M01CB02NATRIUM-AUROTHIOSULFÁTSodium Aurotiosulfate
M01CB03AURANOFINAuranofin
M01CB04AUROTHIOGLUKOSAAurothioglucose
M01CB05AUROTIOPROLAurotioprol
M01CC PENICILAMIN A PŘÍBUZNÉ LÁTKYPenicillamine And Similar Agents
M01CC01PENICILAMINPenicillamine
M01CC02BUCILAMINBucillamine
M01CX OSTATNÍ SPECIFICKÁ ANTIREVMATIKAOther Specific Antirheumatic Agents
M02 LOKÁLNÍ LÉČIVA K TERAPII BOLESTÍ SVALŮ A KLOUBŮTopical Products For Joint And Muscular Pain
M02A LOKÁLNÍ LÉČIVA K TERAPII BOLESTÍ SVALŮ A KLOUBŮTopical Products For Joint And Muscular Pain
M02AA NESTEROIDNÍ PROTIZÁNĚTLIVÁ LÉČIVA K LOKÁLNÍ APLIKACIAntiinflammatory Preparations, Non-steroids For Topical Use
M02AA01FENYLBUTAZONPhenylbutazone
M02AA02MOFEBUTAZONMofebutazone
M02AA03KLOFEZONClofezone
M02AA04OXYFENBUTAZONOxyphenbutazone
M02AA05BENZYDAMINBenzydamine
M02AA06ETOFENAMÁTEtofenamate
M02AA07PIROXIKAMPiroxicam
M02AA08FELBINAKFelbinac
M02AA09BUFEXAMAKBufexamac
M02AA10KETOPROFENKetoprofen
M02AA11BENDAZAKBendazac
M02AA12NAPROXENNaproxen
M02AA13IBUPROFENIbuprofen
M02AA14FENTIAZAKFentiazac
M02AA15DIKLOFENAKDiclofenac
M02AA16FEPRAZONFeprazone
M02AA17KYSELINA NIFLUMOVÁNiflumic Acid
M02AA18KYSELINA MEKLOFENAMOVÁMeclofenamic Acid
M02AA19FLURBIPROFENFlurbiprofen
M02AA21TOLMETINTolmetin
M02AA22SUXIBUZONSuxibuzone
M02AA23INDOMETACINIndometacin
M02AA24NIFENAZONNifenazone
M02AA25ACEKLOFENAKAceclofenac
M02AA26NIMESULIDNimesulide
M02AA27DEXKETOPROFENDexketoprofen
M02AA28PIKETOPROFENPiketoprofen
M02AB KAPSAICIN A PODOBNÉ LÁTKYCapsaicin And Similar Agents
M02AB01KAPSAICINCapsaicin
M02AB02ZUKAPSAICINZucapsaicin
M02AC PŘÍPRAVKY S DERIVÁTY KYSELINY SALICYLOVÉPreparations With Salicylic Acid Derivatives
M02AX JINÁ LOKÁLNÍ LÉČIVA K TERAPII BOLESTÍ SVALŮ A KLOUBŮOther Topical Products For Joint And Muscular Pain
M02AX02TOLAZOLINTolazoline
M02AX03DIMETYLSULFOXIDDimethyl Sulfoxide
M02AX05IDROCILAMIDIdrocilamide
M02AX06TOLPERISONTolperisone
M02AX10JINÁ RŮZNÁ LOKÁLNÍ LÉČIVA K TERAPII BOLESTÍ SVALŮ A KLOUBŮVarious
M03 MYORELAXANCIAMuscle Relaxants
M03A PERIFERNĚ PŮSOBÍCÍ MYORELAXANCIAMuscle Relaxants, Peripherally Acting Agents
M03AA KURAROVÉ ALKALOIDYCurare Alkaloids
M03AA01ALKURONIUMAlcuronium
M03AA02TUBOKURARINTubocurarine
M03AA04DIMETHYLTUBOKURARINDimethyltubocurarine
M03AB DERIVÁTY CHOLINUCholine Derivatives
M03AB01SUXAMETHONIUMSuxamethonium
M03AC JINÉ KVARTERNÍ AMONIOVÉ SLOUČENINYOther Quaternary Ammonium Compounds
M03AC01PANKURONIUMPancuronium
M03AC02GALLAMONGallamine
M03AC03VEKURONIUMVecuronium
M03AC04ATRAKURIUMAtracurium
M03AC05HEXAFLURONIUMHexafluronium
M03AC06PIPEKURONIUM-BROMIDPipecuronium Bromide
M03AC07DOXAKURIUM-CHLORIDDoxacurium Chloride
M03AC08FAZADINIUM-BROMIDFazadinium Bromide
M03AC09ROKURONIUM-BROMIDRocuronium Bromide
M03AC10MIVAKURIUM-CHLORIDMivacurium Chloride
M03AC11CISATRAKURIUMCisatracurium
M03AX JINÁ PERIFERNĚ PŮSOBÍCÍ MYORELAXANCIAOther Muscle Relaxants, Peripherally Acting Agents
M03AX01BOTULOTOXINBotulinum Toxin
M03B CENTRÁLNĚ PŮSOBÍCÍ MYORELAXANCIAMuscle Relaxants, Centrally Acting Agents
M03BA ESTERY KYSELINY KARBAMOVÉCarbamic Acid Esters
M03BA01FENPROBAMÁTPhenprobamate
M03BA02KARISOPRODOLCarisoprodol
M03BA03METHOKARBAMOLMethocarbamol
M03BA04STYRAMÁTStyramate
M03BA05FEBARBAMÁTFebarbamate
M03BA51FENPROBAMÁT, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKPhenprobamate, Combinations Excl. Psycholeptics
M03BA52KARISOPRODOL, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKCarisoprodol, Combinations Excl. Psycholeptics
M03BA53METHOKARBAMOL, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKMethocarbamol, Combinations Excl. Psycholeptics
M03BA71FENPROBAMÁT, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYPhenprobamate, Combinations With Psycholeptics
M03BA72KARISOPRODOL, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYCarisoprodol, Combinations With Psycholeptics
M03BA73METHOKARBAMOL, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYMethocarbamol, Combinations With Psycholeptics
M03BB OXAZOLOVÉ, THIAZINOVÉ A TRIAZINOVÉ DERIVÁTYOxazol, Thiazine, And Triazine Derivatives
M03BB02CHLORMEZANONChlormezanone
M03BB03CHLORZOXAZONChlorzoxazone
M03BB52CHLORMEZANON, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKChlormezanone, Combinations Excl. Psycholeptics
M03BB53CHLORZOXAZON, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKChlorzoxazone, Combinations Excl. Psycholeptics
M03BB72CHLORMAZANON, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYChlormezanone, Combinations With Psycholeptics
M03BB73CHLORZOXAZON, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYChlorzoxazone, Combinations With Psycholeptics
M03BC ETHERY CHEMICKY BLÍZKÉ ANTIHISTAMINIKŮMEthers, Chemically Close TO Antihistamines
M03BC01ORFENADRIN-CITRÁTOrphenadrine (citrate)
M03BC51ORFENADRIN, KOMBINACEOrphenadrine, Combinations
M03BX JINÁ CENTRÁLNĚ PŮSOBÍCÍ MYORELAXANCIAOther Centrally Acting Agents
M03BX01BAKLOFENBaclofen
M03BX02TIZANIDINTizanidine
M03BX03PRIDINOLPridinol
M03BX04TOLPERISONTolperisone
M03BX05THIOKOLCHIKOSIDThiocolchicoside
M03BX06MEFENESINMephenesin
M03BX07TETRAZEPAMTetrazepam
M03BX08CYKLOBENZAPRINCyclobenzaprine
M03BX09EPERISONEperisone
M03BX30FENYRAMIDOLFenyramidol
M03BX55THIOKOLCHIKOSID, KOMBINACEThiocolchicoside, Combinations
M03C PŘÍMO PŮSOBÍCÍ MYORELAXANCIAMuscle Relaxants, Directly Acting Agents
M03CA DANTROLEN A DERIVÁTYDantrolene And Derivatives
M03CA01DANTROLENDantrolene
M04 LÉČIVA K TERAPII DNYAntigout Preparations
M04A LÉČIVA K TERAPII DNYAntigout Preparations
M04AA LÉČIVA POTLAČUJÍCÍ TVORBU KYSELINY MOČOVÉPreparations Inhibiting Uric Acid Production
M04AA01ALOPURINOLAllopurinol
M04AA02TISOPURINTisopurine
M04AA03FEBUXOSTATFebuxostat
M04AA51ALOPURINOL, KOMBINACEAllopurinol, Combinations
M04AB LÉČIVA ZVYŠUJÍCÍ VYLUČOVÁNÍ KYSELINY MOČOVÉ (URIKOSURIKA)Preparations Increasing Uric Acid Excretion
M04AB01PROBENECIDProbenecid
M04AB02SULFINPYRAZONSulfinpyrazone
M04AB03BENZBROMARONBenzbromarone
M04AB04ISOBROMINDIONIsobromindione
M04AB05LESINURADLesinurad
M04AC LÉČIVA K TERAPII DNY NEOVLIVŇUJÍCÍ METABOLISMUS KYSELINY MOČOVÉPreparations With NO Effect ON Uric Acid Metabolism
M04AC01KOLCHICINColchicine
M04AC02CINCHOFENCinchophen
M04AX JINÁ LÉČIVA K TERAPII DNYOther Antigout Preparations
M04AX01URIKASAUrate Oxidase
M04AX02PEGLOTIKASAPegloticase
M05 LÉČIVA K TERAPII NEMOCÍ KOSTÍDrugs For Treatment OF Bone Diseases
M05B LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ STAVBU A MINERALIZACI KOSTIDrugs Affecting Bone Structure And Mineralization
M05BA BISFOSFONÁTYBisphosphonates
M05BA01KYSELINA ETIDRONOVÁEtidronic Acid
M05BA02KYSELINA KLODRONOVÁClodronic Acid
M05BA03KYSELINA PAMIDRONOVÁPamidronic Acid
M05BA04KYSELINA ALENDRONOVÁAlendronic Acid
M05BA05KYSELINA TILUDRONOVÁTiludronic Acid
M05BA06KYSELINA IBANDRONOVÁIbandronic Acid
M05BA07KYSELINA RISEDRONOVÁRisedronic Acid
M05BA08KYSELINA ZOLEDRONOVÁZoledronic Acid
M05BB BISFOSFONÁTY, KOMBINACEBisphosphonates, Combinations
M05BB01KYSELINA ETIDRONOVÁ A VÁPNÍK, SEKVENČNÍ PŘÍPRAVKYEtidronic Acid And Calcium, Sequential
M05BB02KYSELINA RISEDRONOVÁ A VÁPNÍK, SEKVENČNÍ PŘÍPRAVKYRisedronic Acid And Calcium, Sequential
M05BB03KYSELINA ALENDRONOVÁ A CHOLEKALCIFEROLAlendronic Acid And Colecalciferol
M05BB04KYSELINA RISEDRONOVÁ, VÁPNÍK A CHOLEKALCIFEROL, SEKVENČNÍ PŘÍPRAVKYRisedronic Acid, Calcium And Colecalciferol, Sequential
M05BB05KYSELINA ALENDRONOVÁ, VÁPNÍK A CHOLEKALCIFEROL, SEKVENČNÍ PŘÍPRAVKYAlendronic Acid, Calcium And Colecalciferol, Sequential
M05BB06KYSELINA ALENDRONOVÁ A ALFAKALCIDOL, SEKVENČNÍ PŘÍPRAVKYAlendronic Acid And Alfacalcidol, Sequential
M05BB07KYSELINA RISEDRONOVÁ A CHOLEKALCIFEROLRisedronic Acid And Colecalciferol
M05BB08KYSELINA ZOLEDRONOVÁ, VÁPNÍK A CHOLEKALCIFEROL, SEKVENČNÍ PŘÍPRAVKYZoledronic Acid, Calcium And Colecalciferol, Sequential
M05BB09KYSELINA IBANDRONOVÁ A CHOLEKALCIFEROLIbandronic Acid And Colecalciferol
M05BC KOSTNÍ MORFOGENNÍ PROTEINY (BMP)Bone Morphogenetic Proteins
M05BC01DIBOTERMIN ALFADibotermin Alfa
M05BC02EPTOTERMIN ALFAEptotermin Alfa
M05BX JINÁ LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ STAVBU A MINERALIZACI KOSTIOther Drugs Affecting Bone Structure And Mineralization
M05BX01IPRIFLAVONIpriflavone
M05BX02CHLORID-HYDROXID HLINITÝAluminium Chlorohydrate
M05BX03STRONCIUM-RANELÁTStrontium Ranelate
M05BX04DENOSUMABDenosumab
M05BX05BUROZUMABBurosumab
M05BX06ROMOSOZUMABRomosozumab
M05BX53STRONCIUM-RANELÁT A CHOLECALCIFEROLStrontium Ranelate And Colecalciferol
M09 JINÁ LÉČIVA PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMUOther Drugs For Disorders OF The Musculo-skeletal System
M09A JINÁ LÉČIVA PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMUOther Drugs For Disorders OF The Musculo-skeletal System
M09AA CHININ A DERIVÁTYQuinine And Derivatives
M09AA01HYDROCHININHydroquinine
M09AA72CHININ, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYQuinine, Combinations With Psycholeptics
M09AB ENZYMYEnzymes
M09AB01CHYMOPAPAINChymopapain
M09AB02KOLAGENASA CLOSTRIDIUM HISTOLYTICUMCollagenase Clostridium Histolyticum
M09AB03BROMELAINYBromelains
M09AB52TRYPSIN, KOMBINACETrypsin, Combinations
M09AX JINÁ LÉČIVA PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMUOther Drugs For Disorders OF The Musculo-skeletal System
M09AX01KYSELINA HYALURONOVÁHyaluronic Acid
M09AX02CHONDROCYTY, AUTOLOGNÍChondrocytes, Autologous
M09AX03ATALURENAtaluren
M09AX04DRISAPERSENDrisapersen
M09AX05KYSELINA ACENEURAMOVÁAceneuramic Acid
M09AX06ETEPLIRSENEteplirsen
M09AX07NUSINERSENNusinersen
N NERVOVÝ SYSTÉMNervous System
N01 ANESTETIKAAnesthetics
N01A ANESTETIKA CELKOVÁAnesthetics, General
N01AA ETHERYEthers
N01AA01ETHER K NARKÓZEDiethyl Ether
N01AA02VINYLETHERVinyl Ether
N01AB HALOGENOVANÉ UHLOVODÍKYHalogenated Hydrocarbons
N01AB01HALOTHANHalothane
N01AB02CHLOROFORMChloroform
N01AB04ENFLURANEnflurane
N01AB05TRICHLORETHYLENTrichloroethylene
N01AB06ISOFLURANIsoflurane
N01AB07DESFLURANDesflurane
N01AB08SEVOFLURANSevoflurane
N01AF BARBITURÁTY, SAMOTNÉBarbiturates, Plain
N01AF01METHOHEXITALMethohexital
N01AF02HEXOBARBITALHexobarbital
N01AF03THIOPENTALThiopental
N01AG BARBITURÁTY V KOMBINACI S JINÝMI LÉČIVYBarbiturates IN Combination With Other Drugs
N01AG01NARKOBARBITALNarcobarbital
N01AH ANESTETIKA OPIOIDNÍOpioid Anesthetics
N01AH01FENTANYLFentanyl
N01AH02ALFENTANILAlfentanil
N01AH03SUFENTANILSufentanil
N01AH04FENOPERIDINPhenoperidine
N01AH05ANILERIDINAnileridine
N01AH06REMIFENTANILRemifentanil
N01AH51FENTANYL, KOMBINACEFentanyl, Combinations
N01AX JINÁ CELKOVÁ ANESTETIKAOther General Anesthetics
N01AX03KETAMINKetamine
N01AX04PROPANIDIDPropanidid
N01AX05ALFAXALONAlfaxalone
N01AX07ETOMIDÁTEtomidate
N01AX10PROPOFOLPropofol
N01AX11NATRIUM-OXYBUTYRÁTSodium Oxybate
N01AX13OXID DUSNÝNitrous Oxide
N01AX14ESKETAMINEsketamine
N01AX15XENONXenon
N01AX63OXID DUSNÝ, KOMBINACENitrous Oxide, Combinations
N01B ANESTETIKA LOKÁLNÍAnesthetics, Local
N01BA ESTERY KYSELINY AMINOBENZOOVÉEsters OF Aminobenzoic Acid
N01BA01METABUTETHAMINMetabutethamine
N01BA02PROKAINProcaine
N01BA03TETRAKAINTetracaine
N01BA04CHLORPROKAINChloroprocaine
N01BA05BENZOKAINBenzocaine
N01BA52PROKAIN, KOMBINACEProcaine, Combinations
N01BA53TETRAKAIN, KOMBINACETetracaine, Combinations
N01BB AMIDYAmides
N01BB01BUPIVAKAINBupivacaine
N01BB02LIDOKAINLidocaine
N01BB03MEPIVAKAINMepivacaine
N01BB04PRILOKAINPrilocaine
N01BB05BUTANILIKAINButanilicaine
N01BB06CINCHOKAINCinchocaine
N01BB07ETIDOKAINEtidocaine
N01BB08ARTIKAINArticaine
N01BB09ROPIVAKAINRopivacaine
N01BB10LEVOBUPIVAKAINLevobupivacaine
N01BB20AMIDY, KOMBINACECombinations
N01BB51BUPIVAKAIN, KOMBINACEBupivacaine, Combinations
N01BB52LIDOKAIN, KOMBINACELidocaine, Combinations
N01BB53MEPIVAKAIN, KOMBINACEMepivacaine, Combinations
N01BB54PRILOKAIN, KOMBINACEPrilocaine, Combinations
N01BB57ETIDOKAIN, KOMBINACEEtidocaine, Combinations
N01BB58ARTIKAIN, KOMBINACEArticaine, Combinations
N01BC ESTERY KYSELINY BENZOOVÉEsters OF Benzoic Acid
N01BC01KOKAINCocaine
N01BX JINÁ LOKÁLNÍ ANESTETIKAOther Local Anesthetics
N01BX01ETHYLCHLORIDEthyl Chloride
N01BX02DYKLONINDyclonine
N01BX03FENOLPhenol
N01BX04KAPSAICINCapsaicin
N02 ANALGETIKAAnalgesics
N02A OPIOIDNÍ ANALGETIKA (ANODYNA)Opioids
N02AA PŘÍRODNÍ OPIOVÉ ALKALOIDYNatural Opium Alkaloids
N02AA01MORFINMorphine
N02AA02OPIUMOpium
N02AA03HYDROMORFONHydromorphone
N02AA04NIKOMORFINNicomorphine
N02AA05OXYKODONOxycodone
N02AA08DIHYDROKODEINDihydrocodeine
N02AA10PAPAVERETUMPapaveretum
N02AA51MORFIN, KOMBINACEMorphine, Combinations
N02AA53HYDROMORFON A NALOXONHydromorphone And Naloxone
N02AA55OXYKODON A NALOXONOxycodone And Naloxone
N02AA56OXYKODON A NALTREXONOxycodone And Naltrexone
N02AA58DIHYDROKODEIN, KOMBINACEDihydrocodeine, Combinations
N02AA59KODEIN, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKCodeine, Combinations Excl. Psycholeptics
N02AA79KODEIN, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYCodeine, Combinations With Psycholeptics
N02AB DERIVÁTY FENYLPIPERIDINUPhenylpiperidine Derivatives
N02AB01KETOBEMIDONKetobemidone
N02AB02PETHIDINPethidine
N02AB03FENTANYLFentanyl
N02AB52PETHIDIN, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKPethidine, Combinations Excl. Psycholeptics
N02AB72PETHIDIN, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYPethidine, Combinations With Psycholeptics
N02AC DERIVÁTY DIFENYLPROPYLAMINUDiphenylpropylamine Derivatives
N02AC01DEXTROMORAMIDDextromoramide
N02AC03PIRITRAMIDPiritramide
N02AC04DEXTROPROPOXYFENDextropropoxyphene
N02AC05BEZITRAMIDBezitramide
N02AC52METHADON, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKMethadone, Combinations Excl. Psycholeptics
N02AC54DEXTROPROPOXYFEN, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKDextropropoxyphene, Combinations Excl. Psycholeptics
N02AC74DEXTROPROPOXYFEN, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYDextropropoxyphene, Combinations With Psycholeptics
N02AD DERIVÁTY BENZOMORFANUBenzomorphan Derivatives
N02AD01PENTAZOCINPentazocine
N02AD02FENAZOCINPhenazocine
N02AE DERIVÁTY ORIPAVINUOripavine Derivatives
N02AE01BUPRENORFINBuprenorphine
N02AF DERIVÁTY MORFINANUMorphinan Derivatives
N02AF01BUTORFANOLButorphanol
N02AF02NALBUFINNalbuphine
N02AG OPIOIDNÍ ANALGETIKA V KOMBINACI SE SPAZMOLYTIKYOpioids IN Combination With Antispasmodics
N02AG01MORFIN A SPAZMOLYTIKAMorphine And Antispasmodics
N02AG02KETOBEMIDON A SPAZMOLYTIKAKetobemidone And Antispasmodics
N02AG03PETHIDIN A SPAZMOLYTIKAPethidine And Antispasmodics
N02AG04HYDROMORFON A SPAZMOLYTIKAHydromorphone And Antispasmodics
N02AJ OPIOIDNÍ ANALGETIKA V KOMBINACI S NEOPIOIDNÍMI ANALGETIKYOpioids IN Combination With Non-opioid Analgesics
N02AJ01DIHYDROKODEIN A PARACETAMOLDihydrocodeine And Paracetamol
N02AJ02DIHYDROKODEIN A KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁDihydrocodeine And Acetylsalicylic Acid
N02AJ03DIHYDROKODEIN A JINÁ NEOPIOIDNÍ ANALGETIKADihydrocodeine And Other Non-opioid Analgesics
N02AJ06KODEIN A PARACETAMOLCodeine And Paracetamol
N02AJ07KODEIN A KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁCodeine And Acetylsalicylic Acid
N02AJ08KODEIN A IBUPROFENCodeine And Ibuprofen
N02AJ09KODEIN A JINÁ NEOPIOIDNÍ ANALGETIKACodeine And Other Non-opioid Analgesics
N02AJ13TRAMADOL A PARACETAMOLTramadol And Paracetamol
N02AJ14TRAMADOL A DEXKETOPROFENTramadol And Dexketoprofen
N02AJ15TRAMADOL A JINÁ NEOPIOIDNÍ ANALGETIKATramadol And Other Non-opioid Analgesics
N02AJ17OXYKODON A PARACETAMOLOxycodone And Paracetamol
N02AJ18OXYKODON A KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁOxycodone And Acetylsalicylic Acid
N02AJ19OXYKODON A IBUPROFENOxycodone And Ibuprofen
N02AX JINÁ OPIOIDNÍ ANALGETIKAOther Opioids
N02AX01TILIDINTilidine
N02AX02TRAMADOLTramadol
N02AX03DEZOCINDezocine
N02AX05MEPTAZINOLMeptazinol
N02AX06TAPENTADOLTapentadol
N02AX52Tramadol, kombinaceTramadol, Combinations
N02B JINÁ ANALGETIKA A ANTIPYRETIKAOther Analgesics And Antipyretics
N02BA KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ A DERIVÁTYSalicylic Acid And Derivatives
N02BA01KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁAcetylsalicylic Acid
N02BA02ALOXIPRINAloxiprin
N02BA03CHOLIN-SALICYLÁTCholine Salicylate
N02BA04NATRIUM-SALICYLÁTSodium Salicylate
N02BA05SALICYLAMIDSalicylamide
N02BA06SALSALÁTSalsalate
N02BA07ETHENZAMIDEthenzamide
N02BA08MORFOLINIUM-SALICYLÁTMorpholine Salicylate
N02BA09DIPYROCETYLDipyrocetyl
N02BA10BENORILÁTBenorilate
N02BA11DIFLUNISALDiflunisal
N02BA12KALIUM-SALICYLÁTPotassium Salicylate
N02BA14GUACETISALGuacetisal
N02BA15VÁPENATÁ SŮL KARBASALÁTUCarbasalate Calcium
N02BA16IMIDAZOL-SALICYLÁTImidazole Salicylate
N02BA51KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKAcetylsalicylic Acid, Combinations Excl. Psycholeptics
N02BA55SALICYLAMID, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKSalicylamide, Combinations Excl. Psycholeptics
N02BA57ETHENZAMID, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKEthenzamide, Combinations Excl. Psycholeptics
N02BA59DIPYROCETYL, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKDipyrocetyl, Combinations Excl. Psycholeptics
N02BA65VÁPENATÁ SŮL KARBASALÁTU, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKCarbasalate Calcium Combinations Excl. Psycholeptics
N02BA71KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYAcetylsalicylic Acid, Combinations With Psycholeptics
N02BA75SALICYLAMID, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYSalicylamide, Combinations With Psycholeptics
N02BA77ETHENZAMID, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYEthenzamide, Combinations With Psycholeptics
N02BA79DIPYROCETYL, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYDipyrocetyl, Combinations With Psycholeptics
N02BB PYRAZOLONYPyrazolones
N02BB01FENAZONPhenazone
N02BB02SODNÁ SŮL METAMIZOLUMetamizole Sodium
N02BB03AMINOFENAZONAminophenazone
N02BB04PROPYFENAZONPropyphenazone
N02BB05NIFENAZONNifenazone
N02BB51FENAZON, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKPhenazone, Combinations Excl. Psycholeptics
N02BB52METAMIZOL SODNÝ, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKMetamizole Sodium, Combinations Excl. Psycholeptics
N02BB53AMINOFENAZON, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKAminophenazone, Combinations Excl. Psycholeptics
N02BB54PROPYFENAZON, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKPropyphenazone, Combinations Excl. Psycholeptics
N02BB71FENAZON, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYPhenazone, Combinations With Psycholeptics
N02BB72METAMIZOL SODNÝ, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYMetamizole Sodium, Combinations With Psycholeptics
N02BB73AMINOFENAZON, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYAminophenazone, Combinations With Psycholeptics
N02BB74PROPYFENAZON, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYPropyphenazone, Combinations With Psycholeptics
N02BE ANILIDYAnilides
N02BE01PARACETAMOLParacetamol
N02BE03FENACETINPhenacetin
N02BE04BUCETINBucetin
N02BE05PROPACETAMOLPropacetamol
N02BE51PARACETAMOL, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKParacetamol, Combinations Excl. Psycholeptics
N02BE53FENACETIN, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKPhenacetin, Combinations Excl. Psycholeptics
N02BE54BUCETIN, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKBucetin, Combinations Excl. Psycholeptics
N02BE71PARACETAMOL, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYParacetamol, Combinations With Psycholeptics
N02BE73FENACETIN, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYPhenacetin, Combinations With Psycholeptics
N02BE74BUCETIN, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYBucetin, Combinations With Psycholeptics
N02BG JINÁ ANALGETIKA A ANTIPYRETIKAOther Analgesics And Antipyretics
N02BG02RIMAZOLIUMRimazolium
N02BG03GLAFENINGlafenine
N02BG04FLOKTAFENINFloctafenine
N02BG05VIMINOLViminol
N02BG06NEFOPAMNefopam
N02BG07FLUPIRTINFlupirtine
N02BG08ZIKONOTIDZiconotide
N02BG09METHOXIFLURANMethoxyflurane
N02BG10KANABINOIDYCannabinoids
N02C ANTIMIGRENIKAAntimigraine Preparations
N02CA NÁMELOVÉ ALKALOIDYErgot Alkaloids
N02CA01DIHYDROERGOTAMINDihydroergotamine
N02CA02ERGOTAMINErgotamine
N02CA04METHYSERGIDMethysergide
N02CA07LISURIDLisuride
N02CA51DIHYDROERGOTAMIN, KOMBINACEDihydroergotamine, Combinations
N02CA52ERGOTAMIN, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKErgotamine, Combinations Excl. Psycholeptics
N02CA72ERGOTAMIN, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYErgotamine, Combinations With Psycholeptics
N02CB DERIVÁTY KORTIKOSTEROIDŮCorticosteroid Derivatives
N02CB01FLUMEDROXONFlumedroxone
N02CC SELEKTIVNÍ AGONISTÉ SEROTONINU NA 5HT1 RECEPTORECHSelective Serotonin (5ht1) Agonists
N02CC01SUMATRIPTANSumatriptan
N02CC02NARATRIPTANNaratriptan
N02CC03ZOLMITRIPTANZolmitriptan
N02CC04RIZATRIPTANRizatriptan
N02CC05ALMOTRIPTANAlmotriptan
N02CC06ELETRIPTANEletriptan
N02CC07FROVATRIPTANFrovatriptan
N02CX JINÁ ANTIMIGRENIKAOther Antimigraine Preparations
N02CX01PIZOTIFENPizotifen
N02CX02KLONIDINClonidine
N02CX03IPRAZOCHROMIprazochrome
N02CX05DIMETOTIAZINDimetotiazine
N02CX06OXETORONOxetorone
N02CX07ERENUMABErenumab
N02CX08GALKANEZUMABGalcanezumab
N03 ANTIEPILEPTIKAAntiepileptics
N03A ANTIEPILEPTIKAAntiepileptics
N03AA BARBITURÁTY A DERIVÁTYBarbiturates And Derivatives
N03AA01METHYLFENOBARBITALMethylphenobarbital
N03AA02FENOBARBITALPhenobarbital
N03AA03PRIMIDONPrimidone
N03AA04BARBEXAKLONBarbexaclone
N03AA30METHARBITALMetharbital
N03AB HYDANTOINÁTYHydantoin Derivatives
N03AB01ETHOTOINEthotoin
N03AB02FENYTOINPhenytoin
N03AB03FENYTOIN-3-NORVALINAmino(diphenylhydantoin) Valeric Acid
N03AB04MEFENYTOINMephenytoin
N03AB05FOSFENYTOINFosphenytoin
N03AB52FENYTOIN, KOMBINACEPhenytoin, Combinations
N03AB54MEFENYTOIN, KOMBINACEMephenytoin, Combinations
N03AC OXAZOLIDINOVÉ DERIVÁTYOxazolidine Derivatives
N03AC01PARAMETADIONParamethadione
N03AC02TRIMETHADIONTrimethadione
N03AC03ETHADIONEthadione
N03AD SUKCINIMIDYSuccinimide Derivatives
N03AD01ETHOSUXIMIDEthosuximide
N03AD02FENSUXIMIDPhensuximide
N03AD03MESUXIMIDMesuximide
N03AD51ETHOSUXIMID, KOMBINACEEthosuximide, Combinations
N03AE BENZODIAZEPINOVÉ DERIVÁTYBenzodiazepine Derivatives
N03AE01KLONAZEPAMClonazepam
N03AF DERIVÁTY KARBOXAMIDUCarboxamide Derivatives
N03AF01KARBAMAZEPINCarbamazepine
N03AF02OXKARBAZEPINOxcarbazepine
N03AF03RUFINAMIDRufinamide
N03AF04ESLIKARBAZEPINEslicarbazepine
N03AG DERIVÁTY MASTNÝCH KYSELINFatty Acid Derivatives
N03AG01KYSELINA VALPROOVÁValproic Acid
N03AG02VALPROMIDValpromide
N03AG03KYSELINA AMINOMÁSELNÁAminobutyric Acid
N03AG04VIGABATRINVigabatrin
N03AG05PROGABIDProgabide
N03AG06TIAGABINTiagabine
N03AX JINÁ ANTIEPILEPTIKAOther Antiepileptics
N03AX03SULTIAMSultiame
N03AX07FENACEMIDPhenacemide
N03AX09LAMOTRIGINLamotrigine
N03AX10FELBAMÁTFelbamate
N03AX11TOPIRAMÁTTopiramate
N03AX12GABAPENTINGabapentin
N03AX13FENETURIDPheneturide
N03AX14LEVETIRACETAMLevetiracetam
N03AX15ZONISAMIDZonisamide
N03AX16PREGABALINPregabalin
N03AX17STIRIPENTOLStiripentol
N03AX18LAKOSAMIDLacosamide
N03AX19KARISBAMATCarisbamate
N03AX21RETIGABINRetigabine
N03AX22PERAMPANELPerampanel
N03AX23BRIVARACETAMBrivaracetam
N03AX24KANNABIDIOLCannabidiol
N03AX30BEKLAMIDBeclamide
N04 ANTIPARKINSONIKAAnti-parkinson Drugs
N04A ANTICHOLINERGIKAAnticholinergic Agents
N04AA TERCIÁRNÍ AMINYTertiary Amines
N04AA01TRIHEXYFENIDYLTrihexyphenidyl
N04AA02BIPERIDENBiperiden
N04AA03METIXENMetixene
N04AA04PROCYKLIDINProcyclidine
N04AA05PROFENAMIDProfenamine
N04AA08DEXETIMIDDexetimide
N04AA09FENGLUTARIMIDPhenglutarimide
N04AA10MAZATIKOLMazaticol
N04AA11BORNAPRINBornaprine
N04AA12TROPATEPINTropatepine
N04AB ETHERY CHEMICKY BLÍZKÉ ANTIHISTAMINIKŮMEthers Chemically Close TO Antihistamines
N04AB01ETANAUTINEtanautine
N04AB02ORFENADRIN-HYDROCHLORIDOrphenadrine (chloride)
N04AC TROPINOVÉ ETHERY A TROPINOVÉ DERIVÁTYEthers OF Tropine OR Tropine Derivatives
N04AC01BENZATROPINBenzatropine
N04AC30ETYBENZATROPINEtybenzatropine
N04B DOPAMINERGNÍ LÉČIVADopaminergic Agents
N04BA DOPA A JEJÍ DERIVÁTYDopa And Dopa Derivatives
N04BA01LEVODOPALevodopa
N04BA02LEVODOPA A INHIBITOR DEKARBOXYLASYLevodopa And Decarboxylase Inhibitor
N04BA03LEVODOPA, INHIBITOR DEKARBOXYLASY A INHIBITOR COMTLevodopa, Decarboxylase Inhibitor And Comt Inhibitor
N04BA04MELEVODOPAMelevodopa
N04BA05MELEVODOPA A INHIBITOR DEKARBOXYLASYMelevodopa And Decarboxylase Inhibitor
N04BA06ETILEVODOPA A INHIBITOR DEKARBOXYLASYEtilevodopa And Decarboxylase Inhibitor
N04BB DERIVÁTY ADAMANTANUAdamantane Derivatives
N04BB01AMANTADINAmantadine
N04BC AGONISTÉ DOPAMINUDopamine Agonists
N04BC01BROMOKRIPTINBromocriptine
N04BC02PERGOLIDPergolide
N04BC03DIHYDROERGOKRYPTIN-MESILÁTDihydroergocryptine Mesylate
N04BC04ROPINIROLRopinirole
N04BC05PRAMIPEXOLPramipexole
N04BC06KABERGOLINCabergoline
N04BC07APOMORFINApomorphine
N04BC08PIRIBEDILPiribedil
N04BC09ROTIGOTINRotigotine
N04BD INHIBITORY MONOAMINOOXIDASY TYPU BMonoamine Oxidase B Inhibitors
N04BD01SELEGILINSelegiline
N04BD02RASAGILINRasagiline
N04BD03SAFINAMIDSafinamide
N04BX JINÁ DOPAMINERGNÍ LÉČIVAOther Dopaminergic Agents
N04BX01TOLKAPONTolcapone
N04BX02ENTAKAPONEntacapone
N04BX03BUDIPINBudipine
N04BX04OPIKAPONOpicapone
N05 PSYCHOLEPTIKAPsycholeptics
N05A ANTIPSYCHOTIKA, NEUROLEPTIKAAntipsychotics
N05AA FENOTHIAZINY S ALIFATICKÝM POSTRANNÍM ŘETĚZCEMPhenothiazines With Aliphatic Side-chain
N05AA01CHLORPROMAZINChlorpromazine
N05AA02LEVOMEPROMAZINLevomepromazine
N05AA03PROMAZINPromazine
N05AA04ACEPROMAZINAcepromazine
N05AA05TRIFLUPROMAZINTriflupromazine
N05AA06CYAMEMAZINCyamemazine
N05AA07CHLORPROETHAZINChlorproethazine
N05AB FENOTHIAZINY S PIPERAZINOVÝM JÁDREMPhenothiazines With Piperazine Structure
N05AB01DIXYRAZINDixyrazine
N05AB02FLUFENAZINFluphenazine
N05AB03PERFENAZINPerphenazine
N05AB04PROCHLORPERAZINProchlorperazine
N05AB05THIOPROPAZÁTThiopropazate
N05AB06TRIFLUOPERAZINTrifluoperazine
N05AB07ACETOFENAZINAcetophenazine
N05AB08THIOPROPERAZINThioproperazine
N05AB09BUTAPERAZINButaperazine
N05AB10PERAZINPerazine
N05AC FENOTHIAZINY S PIPERIDINOVÝM JÁDREMPhenothiazines With Piperidine Structure
N05AC01PERICIAZINPericiazine
N05AC02THIORIDAZINThioridazine
N05AC03MESORIDAZINMesoridazine
N05AC04PIPOTIAZINPipotiazine
N05AD DERIVÁTY BUTYROFENONUButyrophenone Derivatives
N05AD01HALOPERIDOLHaloperidol
N05AD02TRIFLUPERIDOLTrifluperidol
N05AD03MELPERONMelperone
N05AD04MOPERONMoperone
N05AD05PIPAMPERONPipamperone
N05AD06BROMPERIDOLBromperidol
N05AD07BENPERIDOLBenperidol
N05AD08DROPERIDOLDroperidol
N05AD09FLUANIZONFluanisone
N05AE INDOLOVÉ DERIVÁTYIndole Derivatives
N05AE01OXYPERTINOxypertine
N05AE02MOLINDONMolindone
N05AE03SERTINDOLSertindole
N05AE04ZIPRASIDONZiprasidone
N05AE05LURASIDONLurasidone
N05AF DERIVÁTY THIOXANTHENUThioxanthene Derivatives
N05AF01FLUPENTIXOLFlupentixol
N05AF02KLOPENTHIXOLClopenthixol
N05AF03CHLORPROTIXENChlorprothixene
N05AF04TIOTIXENTiotixene
N05AF05ZUKLOPENTHIXOLZuclopenthixol
N05AG DERIVÁTY DIFENYLBUTYLPIPERIDINUDiphenylbutylpiperidine Derivatives
N05AG01FLUSPIRILENFluspirilene
N05AG02PIMOZIDPimozide
N05AG03PENFLURIDOLPenfluridol
N05AH DIAZEPINY, OXAZEPINY, THIAZEPINY A OXEPINYDiazepines, Oxazepines, Thiazepines And Oxepines
N05AH01LOXAPINLoxapine
N05AH02KLOZAPINClozapine
N05AH03OLANZAPINOlanzapine
N05AH04KVETIAPINQuetiapine
N05AH05ASENAPINAsenapine
N05AH06KLOTIAPINClotiapine
N05AL BENZAMIDYBenzamides
N05AL01SULPIRIDSulpiride
N05AL02SULTOPRIDSultopride
N05AL03TIAPRIDTiapride
N05AL04REMOXIPRIDRemoxipride
N05AL05AMISULPRIDAmisulpride
N05AL06VERALIPRIDVeralipride
N05AL07LEVOSULPIRIDLevosulpiride
N05AN LITHIUMLithium
N05AN01LITHIUMLithium
N05AX JINÁ ANTIPSYCHOTIKAOther Antipsychotics
N05AX07PROTHIPENDYLProthipendyl
N05AX08RISPERIDONRisperidone
N05AX10MOSAPRAMINMosapramine
N05AX11ZOTEPINZotepine
N05AX12ARIPIPRAZOLAripiprazole
N05AX13PALIPERIDONPaliperidone
N05AX14ILOPERIDONIloperidone
N05AX15KARIPRAZINCariprazine
N05AX16BREXPIPRAZOLBrexpiprazole
N05AX17PIMAVANSERINPimavanserin
N05B ANXIOLYTIKAAnxiolytics
N05BA BENZODIAZEPINOVÉ DERIVÁTYBenzodiazepine Derivatives
N05BA01DIAZEPAMDiazepam
N05BA02CHLORDIAZEPOXIDChlordiazepoxide
N05BA03MEDAZEPAMMedazepam
N05BA04OXAZEPAMOxazepam
N05BA05KALIUM-KLORAZEPÁTPotassium Clorazepate
N05BA06LORAZEPAMLorazepam
N05BA07ADINAZOLAMAdinazolam
N05BA08BROMAZEPAMBromazepam
N05BA09KLOBAZAMClobazam
N05BA10KETAZOLAMKetazolam
N05BA11PRAZEPAMPrazepam
N05BA12ALPRAZOLAMAlprazolam
N05BA13HALAZEPAMHalazepam
N05BA14PINAZEPAMPinazepam
N05BA15KAMAZEPAMCamazepam
N05BA16NORDAZEPAMNordazepam
N05BA17FLUDIAZEPAMFludiazepam
N05BA18ETHYL-LOFLAZEPÁTEthyl Loflazepate
N05BA19ETIZOLAMEtizolam
N05BA21KLOTIAZEPAMClotiazepam
N05BA22KLOXAZOLAMCloxazolam
N05BA23TOFISOPAMTofisopam
N05BA24BENTAZEPAMBentazepam
N05BA56LORAZEPAM, KOMBINACELorazepam, Combinations
N05BB DERIVÁTY DIFENYLMETHANUDiphenylmethane Derivatives
N05BB01HYDROXYZINHydroxyzine
N05BB02KAPTODIAMCaptodiame
N05BB51HYDROXYZIN, KOMBINACEHydroxyzine, Combinations
N05BC KARBAMÁTYCarbamates
N05BC01MEPROBAMÁTMeprobamate
N05BC03EMYLKAMÁTEmylcamate
N05BC04MEBUTAMÁTMebutamate
N05BC51MEPROBAMÁT, KOMBINACEMeprobamate, Combinations
N05BD DERIVÁTY DIBENZO-BICYKLO-OKTADIENUDibenzo-bicyclo-octadiene Derivatives
N05BD01BENZOKTAMINBenzoctamine
N05BE DERIVÁTY AZASPIRODEKANEDIONUAzaspirodecanedione Derivatives
N05BE01BUSPIRONBuspirone
N05BX JINÁ ANXIOLYTIKAOther Anxiolytics
N05BX01MEFENOXALONMephenoxalone
N05BX02GEDOKARNILGedocarnil
N05BX03ETIFOXINEtifoxine
N05BX04FABOMOTIZOLFabomotizole
N05BX05LEVANDULOVÁ SILICELavandulae Aetheroleum
N05C HYPNOTIKA A SEDATIVAHypnotics And Sedatives
N05CA BARBITURÁTY, SAMOTNÉBarbiturates, Plain
N05CA01PENTOBARBITALPentobarbital
N05CA02AMOBARBITALAmobarbital
N05CA03BUTOBARBITALButobarbital
N05CA04BARBITALBarbital
N05CA05APROBARBITALAprobarbital
N05CA06SEKOBARBITALSecobarbital
N05CA07TALBUTALTalbutal
N05CA08VINYLBITALVinylbital
N05CA09VINBARBITALVinbarbital
N05CA10CYKLOBARBITALCyclobarbital
N05CA11HEPTABARBITALHeptabarbital
N05CA12REPOSALReposal
N05CA15METHOHEXITALMethohexital
N05CA16HEXOBARBITALHexobarbital
N05CA19THIOPENTALThiopental
N05CA20ETALLOBARBITALEtallobarbital
N05CA21ALOBARBITALAllobarbital
N05CA22PROXIBARBALProxibarbal
N05CB BARBITURÁTY, KOMBINACEBarbiturates, Combinations
N05CB01KOMBINACE BARBITURÁTŮCombinations OF Barbiturates
N05CB02BARBITURÁTY V KOMBINACI S JINÝMI LÉČIVYBarbiturates IN Combination With Other Drugs
N05CC ALDEHYDY A DERIVÁTYAldehydes And Derivatives
N05CC01CHLORALHYDRÁTChloral Hydrate
N05CC02CHLORALODOLChloralodol
N05CC03ACETYLGLYCINAMID-CHLORALHYDRÁTAcetylglycinamide Chloral Hydrate
N05CC04DICHLORALFENAZONDichloralphenazone
N05CC05PARALDEHYDParaldehyde
N05CD BENZODIAZEPINOVÉ DERIVÁTYBenzodiazepine Derivatives
N05CD01FLURAZEPAMFlurazepam
N05CD02NITRAZEPAMNitrazepam
N05CD03FLUNITRAZEPAMFlunitrazepam
N05CD04ESTAZOLAMEstazolam
N05CD05TRIAZOLAMTriazolam
N05CD06LORMETAZEPAMLormetazepam
N05CD07TEMAZEPAMTemazepam
N05CD08MIDAZOLAMMidazolam
N05CD09BROTIZOLAMBrotizolam
N05CD10KVAZEPAMQuazepam
N05CD11LOPRAZOLAMLoprazolam
N05CD12DOXEFAZEPAMDoxefazepam
N05CD13CINOLAZEPAMCinolazepam
N05CE DERIVÁTY PIPERIDINDIONUPiperidinedione Derivatives
N05CE01GLUTETHIMIDGlutethimide
N05CE02METHYPRYLONMethyprylon
N05CE03PYRITHYLDIONPyrithyldione
N05CF LÉČIVA PODOBNÁ BENZODIAZEPINŮMBenzodiazepine Related Drugs
N05CF01ZOPIKLONZopiclone
N05CF02ZOLPIDEMZolpidem
N05CF03ZALEPLONZaleplon
N05CF04ESZOPIKLONEszopiclone
N05CH AGONISTÉ MELATONINOVÝCH RECEPTORŮMelatonin Receptor Agonists
N05CH01MELATONINMelatonin
N05CH02RAMELTEONRamelteon
N05CH03TASIMELTEONTasimelteon
N05CM JINÁ HYPNOTIKA A SEDATIVAOther Hypnotics And Sedatives
N05CM01METACHALONMethaqualone
N05CM02KLOMETHIAZOLClomethiazole
N05CM03BROMISOVALBromisoval
N05CM04KARBROMALCarbromal
N05CM05SKOPOLAMINScopolamine
N05CM06PROPIOMAZINPropiomazine
N05CM07TRIKLOFOSTriclofos
N05CM08ETHCHLORVYNOLEthchlorvynol
N05CM09KOZLÍKOVÝ KOŘENValerianae Radix
N05CM10HEXAPROPYMÁTHexapropymate
N05CM11BROMIDYBromides
N05CM12APRONALApronal
N05CM13VALNOKTAMIDValnoctamide
N05CM15METHYLPENTYNOLMethylpentynol
N05CM16NIAPRAZINNiaprazine
N05CM18DEXMEDETOMIDINDexmedetomidine
N05CM19SUVOREXANTSuvorexant
N05CX HYPNOTIKA A SEDATIVA V KOMBINACI, KROMĚ BARBITURÁTŮHypnotics And Sedatives IN Combination, Excl. Barbiturates
N05CX01MEPROBAMAT, KOMBINACEMeprobamate, Combinations
N05CX02METACHALON, KOMBINACEMethaqualone, Combinations
N05CX03METHYLPENTYNOL, KOMBINACEMethylpentynol, Combinations
N05CX04KLOMETHIAZOL, KOMBINACEClomethiazole, Combinations
N05CX05EMEPRONIUM, KOMBINACEEmepronium, Combinations
N05CX06DIPIPERONYLAMINOETHANOL, KOMBINACEDipiperonylaminoethanol, Combinations
N06 PSYCHOANALEPTIKAPsychoanaleptics
N06A ANTIDEPRESIVAAntidepressants
N06AA NESELEKTIVNÍ INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮNon-selective Monoamine Reuptake Inhibitors
N06AA01DESIPRAMINDesipramine
N06AA02IMIPRAMINImipramine
N06AA03IMIPRAMINOXIDImipramine Oxide
N06AA04KLOMIPRAMINClomipramine
N06AA05OPIPRAMOLOpipramol
N06AA06TRIMIPRAMINTrimipramine
N06AA07LOFEPRAMINLofepramine
N06AA08DIBENZEPINDibenzepin
N06AA09AMITRIPTYLINAmitriptyline
N06AA10NORTRIPTYLINNortriptyline
N06AA11PROTRIPTYLINProtriptyline
N06AA12DOXEPINDoxepin
N06AA13IPRINDOLIprindole
N06AA14MELITRACENMelitracen
N06AA15BUTRIPTYLINButriptyline
N06AA16DOSULEPINDosulepin
N06AA17AMOXAPINAmoxapine
N06AA18DIMETAKRINDimetacrine
N06AA19AMINEPTINAmineptine
N06AA21MAPROTILINMaprotiline
N06AA23CHINUPRAMINQuinupramine
N06AB SELEKTIVNÍ INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ SEROTONINUSelective Serotonin Reuptake Inhibitors
N06AB02ZIMELDINZimeldine
N06AB03FLUOXETINFluoxetine
N06AB04CITALOPRAMCitalopram
N06AB05PAROXETINParoxetine
N06AB06SERTRALINSertraline
N06AB07ALAPROKLÁTAlaproclate
N06AB08FLUVOXAMINFluvoxamine
N06AB09ETOPERIDONEtoperidone
N06AB10ESCITALOPRAMEscitalopram
N06AF NESELEKTIVNÍ INHIBITORY MONOAMINOOXIDASYMonoamine Oxidase Inhibitors, Non-selective
N06AF01ISOKARBOXAZIDIsocarboxazid
N06AF02NIALAMIDNialamide
N06AF03FENELZINPhenelzine
N06AF04TRANYLCYPROMINTranylcypromine
N06AF05IPRONIAZIDIproniazide
N06AF06IPROKLOZIDIproclozide
N06AG INHIBITORY MONOAMINOOXIDASY TYPU AMonoamine Oxidase A Inhibitors
N06AG02MOKLOBEMIDMoclobemide
N06AG03TOLOXATONToloxatone
N06AX JINÁ ANTIDEPRESIVAOther Antidepressants
N06AX01OXITRIPTANOxitriptan
N06AX02TRYPTOFANTryptophan
N06AX03MIANSERINMianserin
N06AX04NOMIFENSINNomifensine
N06AX05TRAZODONTrazodone
N06AX06NEFAZODONNefazodone
N06AX07MINAPRINMinaprine
N06AX08BIFEMELANBifemelane
N06AX09VILOXAZINViloxazine
N06AX10OXAFLOZANOxaflozane
N06AX11MIRTAZAPINMirtazapine
N06AX12BUPROPIONBupropion
N06AX13MEDIFOXAMINMedifoxamine
N06AX14TIANEPTINTianeptine
N06AX15PIVAGABINPivagabine
N06AX16VENLAFAXINVenlafaxine
N06AX17MILNACIPRANMilnacipran
N06AX18REBOXETINReboxetine
N06AX19GEPIRONGepirone
N06AX21DULOXETINDuloxetine
N06AX22AGOMELATINAgomelatine
N06AX23DESVENLAFAXINDesvenlafaxine
N06AX24VILAZODONVilazodone
N06AX25TŘEZALKOVÁ NAŤHyperici Herba
N06AX26VORTIOXETINVortioxetine
N06B PSYCHOSTIMULANCIA, LÁTKY UŽÍVANÉ K LÉČBĚ ADHD A NOOTROPIKAPsychostimulants, Agents Used For Adhd And Nootropics
N06BA CENTRÁLNĚ PŮSOBÍCÍ SYMPATOMIMETIKACentrally Acting Sympathomimetics
N06BA01AMFETAMINAmfetamine
N06BA02DEXAMFETAMINDexamfetamine
N06BA03METAMFETAMINMetamfetamine
N06BA04METHYLFENIDÁTMethylphenidate
N06BA05PEMOLINPemoline
N06BA06FENKAMFAMINFencamfamin
N06BA07MODAFINILModafinil
N06BA08FENOZOLONFenozolone
N06BA09ATOMOXETINAtomoxetine
N06BA10FENETYLINFenetylline
N06BA11DEXMETHYLFENIDÁTDexmethylphenidate
N06BA12LISDEXAMFETAMINLisdexamfetamine
N06BA13ARMODAFINILArmodafinil
N06BC DERIVÁTY XANTHINUXanthine Derivatives
N06BC01KOFEINCaffeine
N06BC02PROPENTOFYLINPropentofylline
N06BX JINÁ PSYCHOSTIMULANCIA A NOOTROPIKAOther Psychostimulants And Nootropics
N06BX01MEKLOFENOXÁTMeclofenoxate
N06BX02PYRITINOLPyritinol
N06BX03PIRACETAMPiracetam
N06BX04DEANOLDeanol
N06BX05FIPEXIDFipexide
N06BX06CITIKOLINCiticoline
N06BX07OXIRACETAMOxiracetam
N06BX08PIRISUDANOLPirisudanol
N06BX09LINOPIRDINLinopirdine
N06BX10NIZOFENONNizofenone
N06BX11ANIRACETAMAniracetam
N06BX12ACETYLKARNITINAcetylcarnitine
N06BX13IDEBENONIdebenone
N06BX14PROLINTANProlintane
N06BX15PIPRADROLPipradrol
N06BX16PRAMIRACETAMPramiracetam
N06BX17ADRAFINILAdrafinil
N06BX18VINPOCETINVinpocetine
N06BX21MEBIKARMebicar
N06BX22FENIBUTPhenibut
N06C PSYCHOLEPTIKA A PSYCHOANALEPTIKA V KOMBINACIPsycholeptics And Psychoanaleptics IN Combination
N06CA ANTIDEPRESIVA V KOMBINACI S PSYCHOLEPTIKYAntidepressants IN Combination With Psycholeptics
N06CA01AMITRIPTYLIN A PSYCHOLEPTIKAAmitriptyline And Psycholeptics
N06CA02MELITRACEN A PSYCHOLEPTIKAMelitracen And Psycholeptics
N06CA03FLUOXETIN A PSYCHOLEPTIKAFluoxetine And Psycholeptics
N06CB PSYCHOSTIMULANCIA V KOMBINACI S PSYCHOLEPTIKYPsychostimulants IN Combination With Psycholeptics
N06D LÉČIVA PROTI DEMENCIAnti-dementia Drugs
N06DA ANTICHOLINESTERASYAnticholinesterases
N06DA01TAKRINTacrine
N06DA02DONEPEZILDonepezil
N06DA03RIVASTIGMINRivastigmine
N06DA04GALANTAMINGalantamine
N06DA05IPIDAKRINIpidacrine
N06DA52DONEPEZIL A MEMANTINDonepezil And Memantine
N06DA53DONEPEZIL, MEMANTIN A JINANOVÝ LISTDonepezil, Memantine And Ginkgo Folium
N06DX OSTATNÍ LÉČIVA PROTI DEMENCIOther Anti-dementia Drugs
N06DX01MEMANTINMemantine
N06DX02JINANOVÝ LISTGinkgo Folium
N06DX30JINÁ LÉČIVA PROTI DEMENCI, KOMBINACECombinations
N07 JINÁ LÉČIVA NERVOVÉHO SYSTÉMUOther Nervous System Drugs
N07A PARASYMPATOMIMETIKAParasympathomimetics
N07AA INHIBITORY CHOLINESTERASYAnticholinesterases
N07AA01NEOSTIGMINNeostigmine
N07AA02PYRIDOSTIGMINIUMPyridostigmine
N07AA03DISTIGMINDistigmine
N07AA30AMBENONIUMAmbenonium
N07AA51NEOSTIGMIN, KOMBINACENeostigmine, Combinations
N07AB ESTERY CHOLINUCholine Esters
N07AB01KARBACHOLCarbachol
N07AB02BETHANECHOLBethanechol
N07AX JINÁ PARASYMPATOMIMETIKAOther Parasympathomimetics
N07AX01PILOKARPINPilocarpine
N07AX02CHOLIN-ALFOSTERÁTCholine Alfoscerate
N07AX03CEVIMELINCevimeline
N07B LÉČIVA K TERAPII ZÁVISLOSTÍDrugs Used IN Addictive Disorders
N07BA LÉČIVA K TERAPII ZÁVISLOSTI NA NIKOTINUDrugs Used IN Nicotine Dependence
N07BA01NIKOTINNicotine
N07BA03VARENIKLINVarenicline
N07BA04CYTISINCytisine
N07BB LÉČIVA K TERAPII ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLUDrugs Used IN Alcohol Dependence
N07BB01DISULFIRAMDisulfiram
N07BB02KARBIMID VÁPENATÝCalcium Carbimide
N07BB03AKAMPROSÁTAcamprosate
N07BB04NALTREXONNaltrexone
N07BB05NALMEFENNalmefene
N07BC LÉČIVA K TERAPII ZÁVISLOSTI NA OPIOIDECHDrugs Used IN Opioid Dependence
N07BC01BUPRENORFINBuprenorphine
N07BC02METHADONMethadone
N07BC03LEVACETYLMETHADOLLevacetylmethadol
N07BC04LOFEXIDINLofexidine
N07BC05LEVOMETHADONLevomethadone
N07BC06HEROINDiamorphine
N07BC51BUPRENORFIN, KOMBINACEBuprenorphine, Combinations
N07C ANTIVERTIGINÓZAAntivertigo Preparations
N07CA ANTIVERTIGINÓZAAntivertigo Preparations
N07CA01BETAHISTINBetahistine
N07CA02CINARIZINCinnarizine
N07CA03FLUNARIZINFlunarizine
N07CA04ACETYLLEUCINAcetylleucine
N07CA52CINARIZIN, KOMBINACECinnarizine, Combinations
N07X JINÁ LÉČIVA CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVYOther Nervous System Drugs
N07XA GANGLIOSIDY A DERIVÁTY GANGLIOSIDŮGangliosides And Ganglioside Derivatives
N07XX JINÁ LÉČIVA NERVOVÉHO SYSTÉMUOther Nervous System Drugs
N07XX01TIRILAZADTirilazad
N07XX02RILUZOLRiluzole
N07XX03XALIPRODENXaliproden
N07XX04NATRIUM-OXYBUTYRÁTSodium Oxybate
N07XX05AMIFAMPRIDINAmifampridine
N07XX06TETRABENAZINTetrabenazine
N07XX07FAMPRIDINFampridine
N07XX08TAFAMIDISTafamidis
N07XX09DIMETHYL-FUMARÁTDimethyl Fumarate
N07XX10LACHINIMODLaquinimod
N07XX11PITOLISANTPitolisant
N07XX12PATISIRANPatisiran
N07XX13VALBENAZINValbenazine
N07XX14EDARAVONEdaravone
N07XX59DEXTROMETHORFAN, KOMBINACEDextromethorphan, Combinations
P ANTIPARAZITIKA, INSEKTICIDY A REPELENTYAntiparasitic Products, Insecticides And Repellents
P01 ANTIPROTOZOIKAAntiprotozoals
P01A LÉČIVA PROTI AMEBIÁZE A JINÝM PROTOZOÓZÁMAgents Against Amoebiasis And Other Protozoal Diseases
P01AA DERIVÁTY HYDROXYCHINOLINUHydroxyquinoline Derivatives
P01AA01BROXYCHINOLINBroxyquinoline
P01AA02KLIOCHINOLClioquinol
P01AA04CHLORCHINALDOLChlorquinaldol
P01AA05TILBROCHINOLTilbroquinol
P01AA52KLIOCHINOL, KOMBINACEClioquinol, Combinations
P01AB DERIVÁTY NITROIMIDAZOLUNitroimidazole Derivatives
P01AB01METRONIDAZOLMetronidazole
P01AB02TINIDAZOLTinidazole
P01AB03ORNIDAZOLOrnidazole
P01AB04AZANIDAZOLAzanidazole
P01AB05PROPENIDAZOLPropenidazole
P01AB06NIMORAZOLNimorazole
P01AB07SEKNIDAZOLSecnidazole
P01AB51METRONIDAZOL, KOMBINACEMetronidazole, Combinations
P01AC DERIVÁTY DICHLORACETAMIDUDichloroacetamide Derivatives
P01AC01DILOXANIDDiloxanide
P01AC02KLEFAMIDClefamide
P01AC03ETOFAMIDEtofamide
P01AC04TEKLOZANTeclozan
P01AR SLOUČENINY ARSENUArsenic Compounds
P01AR01ARSTHINOLArsthinol
P01AR02DIFETARSONDifetarsone
P01AR03GLYKOBIARSOLGlycobiarsol
P01AR53GLYKOBIARSOL, KOMBINACEGlycobiarsol, Combinations
P01AX JINÁ LÉČIVA PROTI AMEBIÁZE A JINÝM PROTOZOÓZÁMOther Agents Against Amoebiasis And Other Protozoal Diseases
P01AX01CHINIOFONChiniofon
P01AX02EMETINEmetine
P01AX04FANCHINONPhanquinone
P01AX05MEPAKRINMepacrine
P01AX06ATOVACHONAtovaquone
P01AX07TRIMETREXÁTTrimetrexate
P01AX08TENONITROZOLTenonitrozole
P01AX09DEHYDROEMETINDehydroemetine
P01AX10FUMAGILINFumagillin
P01AX11NITAZOXANIDNitazoxanide
P01AX52EMETIN, KOMBINACEEmetine, Combinations
P01B ANTIMALARIKAAntimalarials
P01BA AMINOCHINOLINYAminoquinolines
P01BA01CHLOROCHINChloroquine
P01BA02HYDROXYCHLOROCHINHydroxychloroquine
P01BA03PRIMACHINPrimaquine
P01BA06AMODIACHINAmodiaquine
P01BB BIGUANIDYBiguanides
P01BB01PROGUANILProguanil
P01BB02CYKLOGUANIL-EMBOÁTCycloguanil Embonate
P01BB51PROGVANIL, KOMBINACEProguanil, Combinations
P01BC METHANOLCHINOLINYMethanolquinolines
P01BC01CHININQuinine
P01BC02MEFLOCHINMefloquine
P01BD DIAMINOPYRIMIDINYDiaminopyrimidines
P01BD01PYRIMETHAMINPyrimethamine
P01BD51PYRIMETHAMIN, KOMBINACEPyrimethamine, Combinations
P01BE ARTEMISININ A DERIVÁTY, SAMOTNÝArtemisinin And Derivatives, Plain
P01BE01ARTEMISININArtemisinin
P01BE02ARTEMETHERArtemether
P01BE03ARTESUNÁTArtesunate
P01BE04ARTEMOTILArtemotil
P01BE05ARTENIMOLArtenimol
P01BF ARTEMISININ A DERIVÁTY, KOMBINACEArtemisinin And Derivatives, Combinations
P01BF01ARTEMETHER A LUMEFANTRINArtemether And Lumefantrine
P01BF02ARTESUNÁT A MEFLOCHINArtesunate And Mefloquine
P01BF03ARTESUNÁT A AMODIACHINArtesunate And Amodiaquine
P01BF04ARTESUNÁT, SULFAMETHOPYRAZIN A PYRIMETHAMINArtesunate, Sulphamethopyrazine And Pyrimethamine
P01BF05ARTENIMOL A PIPERACHINArtenimol And Piperaquine
P01BF06ARTESUNÁT A PYRONARIDINArtesunate And Pyronaridine
P01BX JINÁ ANTIMALARIKAOther Antimalarials
P01BX01HALOFANTRINHalofantrine
P01BX02ARTEROLAN A PIPERACHINArterolane And Piperaquine
P01C LÉČIVA K TERAPII LEISHMANIÓZ A TRYPANOZOMÓZAgents Against Leishmaniasis And Trypanosomiasis
P01CA DERIVÁTY NITROIMIDAZOLUNitroimidazole Derivatives
P01CA02BENZNIDAZOLBenznidazole
P01CA03FEXINIDAZOLFexinidazole
P01CB SLOUČENINY ANTIMONUAntimony Compounds
P01CB01MEGLUMIN-STIBIÁTMeglumine Antimonate
P01CB02NATRIUM-STIBOGLUKONÁTSodium Stibogluconate
P01CC DERIVÁTY NITROFURANUNitrofuran Derivatives
P01CC01NIFURTIMOXNifurtimox
P01CC02NITROFURALNitrofural
P01CD SLOUČENINY ARSENUArsenic Compounds
P01CD01MELARSOPROLMelarsoprol
P01CD02ACETARSOLAcetarsol
P01CX JINÁ LÉČIVA K TERAPII LEISHMANIÓZ A TRYPANOZOMÓZOther Agents Against Leishmaniasis And Trypanosomiasis
P01CX01PENTAMIDINIUM-DIISETHIONÁTPentamidine Isethionate
P01CX02SODNÁ SŮL SURAMINUSuramin Sodium
P01CX03EFLORNITHINEflornithine
P02 ANTHELMINTIKAAnthelmintics
P02B ANTITREMATODIKAAntitrematodals
P02BA DERIVÁTY CHINOLINU A PŘÍBUZNÉ LÁTKYQuinoline Derivatives And Related Substances
P02BA01PRAZIKVANTELPraziquantel
P02BA02OXAMNICHINOxamniquine
P02BB ORGANOFOSFÁTOVÉ SLOUČENINYOrganophosphorous Compounds
P02BB01METRIFONÁTMetrifonate
P02BX JINÁ ANTITREMATODIKAOther Antitrematodal Agents
P02BX01BITHIONOLBithionol
P02BX02NIRIDAZOLNiridazole
P02BX03STIBOFENStibophen
P02BX04TRIKLABENDAZOLTriclabendazole
P02C ANTINEMATODIKAAntinematodal Agents
P02CA BENZIMIDAZOLOVÉ DERIVÁTYBenzimidazole Derivatives
P02CA01MEBENDAZOLMebendazole
P02CA02TIABENDAZOLTiabendazole
P02CA03ALBENDAZOLAlbendazole
P02CA04CIKLOBENDAZOLCiclobendazole
P02CA05FLUBENDAZOLFlubendazole
P02CA06FENBENDAZOLFenbendazole
P02CA51MEBENDAZOL, KOMBINACEMebendazole, Combinations
P02CB PIPERAZIN A DERIVÁTYPiperazine And Derivatives
P02CB01PIPERAZINPiperazine
P02CB02DIETHYLKARBAMAZINDiethylcarbamazine
P02CC DERIVÁTY TETRAHYDROPYRIMIDINUTetrahydropyrimidine Derivatives
P02CC01PYRANTELPyrantel
P02CC02OXANTELOxantel
P02CE DERIVÁTY IMIDAZOTHIAZOLUImidazothiazole Derivatives
P02CE01LEVAMIZOLLevamisole
P02CF AVERMEKTINYAvermectines
P02CF01IVERMEKTINIvermectin
P02CX JINÁ ANTINEMATODIKAOther Antinematodals
P02CX01PYRVINIUMPyrvinium
P02CX02BEFENIUMBephenium
P02D ANTICESTODIKAAnticestodals
P02DA DERIVÁTY KYSELINY SALICYLOVÉSalicylic Acid Derivatives
P02DA01NIKLOSAMIDNiclosamide
P02DX JINÁ ANTICESTODIKAOther Anticestodals
P02DX01DESASPIDINDesaspidin
P02DX02DICHLOROFENDichlorophen
P03 ANTIEKTOPARAZITIKA, VČETNĚ SKABICIDNÍCH LÉČIV, INSEKTICIDŮ A REPELENTŮEctoparasiticides, Incl. Scabicides, Insecticides And Repellents
P03A ANTIEKTOPARAZITIKA, VČETNĚ SKABICIDNÍCH LÉČIVEctoparasiticides, Incl. Scabicides
P03AA PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ SÍRUSulfur Containing Products
P03AA01DIXANTHOGENDixanthogen
P03AA02POLYSULFID DRASELNÝPotassium Polysulfide
P03AA03MESULFENMesulfen
P03AA04DISULFIRAMDisulfiram
P03AA05THIRAMThiram
P03AA54DISULFIRAM, KOMBINACEDisulfiram, Combinations
P03AB PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ CHLÓRChlorine Containing Products
P03AB01KLOFENOTANClofenotane
P03AB02LINDANLindane
P03AB51KLOFENOTAN, KOMBINACEClofenotane, Combinations
P03AC PYRETHRINY, VČETNĚ SYNTETICKÝCH SLOUČENINPyrethrines, Incl. Synthetic Compounds
P03AC01PYRETHRUMPyrethrum
P03AC02BIOALETHRINBioallethrin
P03AC03FENOTHRINPhenothrin
P03AC04PERMETHRINPermethrin
P03AC51PYRETHRUM, KOMBINACEPyrethrum, Combinations
P03AC52BIOALETHRIN, KOMBINACEBioallethrin, Combinations
P03AC53FENOTHRIN, KOMBINACEPhenothrin, Combinations
P03AC54PERMETRIN, KOMBINACEPermethrin, Combinations
P03AX JINÁ ANTIEKTOPARAZITIKA, VČETNĚ SKABICIDNÍCH LÉČIVOther Ectoparasiticides, Incl. Scabicides
P03AX01BENZYL-BENZOÁTBenzyl Benzoate
P03AX02KUPRUMOLEÁTCopper Oleinate
P03AX03MALATHIONMalathion
P03AX04KVASIOVÉ DŘEVOQuassia
P03AX05DIMETIKONDimeticone
P03AX06BENZYLALKOHOLBenzyl Alcohol
P03B INSEKTICIDY A REPELENTYInsecticides And Repellents
P03BA PYRETHRINYPyrethrines
P03BA01CYFLUTHRINCyfluthrin
P03BA02CYPERMETHRINCypermethrin
P03BA03DEKAMETHRINDecamethrin
P03BA04TETRAMETHRINTetramethrin
P03BX JINÉ INSEKTICIDY A REPELENTYOther Insecticides And Repellents
P03BX01DIETHYLTOLUAMIDDiethyltoluamide
P03BX02DIMETHYL-FTALÁTDimethylphthalate
P03BX03DIBUTYL-FTALÁTDibutylphthalate
P03BX04DIBUTYLSUKCINÁTDibutylsuccinate
P03BX05DIMETYLKARBATDimethylcarbate
P03BX06ETOHEXADIOLEtohexadiol
Q VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKYVeterinary Products
Q01 VETERINARIA - TRÁVICÍ TRAKT A METABOLISMUSVeterinary Products - Alimentary Tract And Metabolism
Q01AB VETERINARIA - SPAZMOLYTIKAVeterinary Products - Spasmolytics
Q01BA VETERINARIA - PŘÍPRAVKY S VÁPNÍKEMVeterinary Products - Calcium Preparations
Q01BB VETERINARIA - PŘÍPRAVKY S MAGNÉZIEMVeterinary Products - Magnesium Preparations
Q01BC VETERINARIA - PŘÍPRAVKY S FOSFOREMVeterinary Products - Phosphorus Preparations
Q01BD VETERINARIA - MINERÁLNÍ DOPLŇKYVeterinary Products - Mineral Supplements
Q01BE VETERINARIA - JINÉ MINERÁLNÍ PŘÍPRAVKYVeterinary Products - Other Mineral Preparations
Q01CX VETERINARIA - LAXATIVAVeterinary Products - Laxatives
Q01EA VETERINARIA - VITAMIN A A KOMBINACEVeterinary Products - Vitamin A And Combinations
Q01EB VETERINARIA - VITAMIN B A KOMBINACEVeterinary Products - Vitamin B And Combinations
Q01EC VETERINARIA - VITAMIN C A KOMBINACEVeterinary Products - Vitamin C And Combinations
Q01ED VETERINARIA - VITAMIN D A KOMBINACEVeterinary Products - Vitamin D And Combinations
Q01EE VETERINARIA - VITAMIN E A KOMBINACEVeterinary Products - Vitamin E And Combinations
Q01EF VETERINARIA - JINÉ VITAMINOVÉ PŘÍPRAVKYVeterinary Products - Other Vitamin Preparations
Q01EM VETERINARIA - VITAMINOVÉ A MINERÁLNÍ DOPLŇKYVeterinary Products - Vitamin And Mineral Supplements
Q01HA VETERINARIA - INTESTINÁLNÍ ADSORBENCIAVeterinary Products - Intestinal Adsorbents
Q01HX VETERINARIA - JINÁ ANTIDIARHOIKAVeterinary Products - Other Antidiarrheals
Q01JA VETERINARIA - STOMACHIKA, RUMINATORIAVeterinary Products - Stomachics, Ruminatorics
Q01KA VETERINARIA - PARASYMPATOMIMETIKAVeterinary Products - Parasympathomimetics
Q01XB VETERINARIA - CHOLERETIKAVeterinary Products - Choleretics
Q01XD VETERINARIA - HEPATIKAVeterinary Products - Hepatic Protectors
Q01XE VETERINARIA - ANTITYMPANIKAVeterinary Products - Antitympanics
Q02 VETERINARIA - KREV A KRVETVORNÉ ORGÁNYVeterinary Products - Blood And Blood Forming Organs
Q02BA VETERINARIA - ANTIANEMIKA PREMIXYVeterinary Products - Antianemics Praemixta
Q02BC VETERINARIA - ANTIANEMIKA INJEKČNÍVeterinary Products - Antianemics, For Parenteral Use
Q02CE VETERINARIA - REHYDRATANCIAVeterinary Products - Rehydrants
Q02CX VETERINARIA - JINÉ INFÚZNÍ ROZTOKYVeterinary Products - Other Infusion Solutions
Q03 VETERINARIA - KARDIVASKULÁRNÍ SYSTÉMVeterinary Products - Cardiovascular System
Q03BA VETERINARIA - KARDIAKAVeterinary Products - Cardiac Therapy
Q03CX VETERINARIA - JINÁ LÉČIVA KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMUVeterinary Products - Other Cardiovascular System Preparations
Q04 VETERINARIA - DERMATOLOGIKAVeterinary Products - Dermatologicals
Q04AX VETERINARIA - TOPICKÁ ANTIBIOTIKAVeterinary Products - Topical Antibiotics
Q04BA VETERINARIA - ANTISEPTIKAVeterinary Products - Antiseptics
Q04CA VETERINARIA - DEZINFEKCIAVeterinary Products - Disinfectants
Q04CD VETERINARIA - DEZINFEKCE VEMENEVeterinary Products - Udder Disinfectants
Q04DA VETERINARIA - ANTIMYKOTIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIVeterinary Products - Antifungals For Systemic Use
Q04DB VETERINARIA - ANTIMYKOTIKA PRO LOKÁLNÍ APLIKACIVeterinary Products - Antifungals For Topical Use
Q04HB VETERINARIA - VITAMINOVÉ MASTIVeterinary Products - Ointments With Vitamins
Q04IA VETERINARIA - ANTIFLOGISTIKAVeterinary Products - Antiphlogistics
Q04XA VETERINARIA - DEHTOVÉ PŘÍPRAVKYVeterinary Products - Coal Tar Preparations
Q04XB VETERINARIA - LOKÁLNÍ HEMOSTATIKAVeterinary Products - Local Hemostatics
Q05 VETERINARIA - REPRODUKČNÍ HORMONYVeterinary Products - Reproduction Hormones
Q05AA VETERINARIA - GONADOTROPINYVeterinary Products - Gonadotropines
Q05CA VETERINARIA - HYPOTALAMICKÉ HORMONYVeterinary Products - Hypothalamic Hormones
Q05DA VETERINARIA - PROGESTERONYVeterinary Products - Progesterones
Q05DB VETERINARIA - ESTROGENYVeterinary Products - Oestrogens
Q05GA VETERINARIA - PROSTAGLANDINYVeterinary Products - Prostaglandins
Q05IA VETERINARIA - ANTIHORMONYVeterinary Products - Antihormones
Q06 VETERINARIA - KORTIKOSTEROIDY A SYSTÉMOVÁ ANTIHISTAMINIKAVeterinary Products - Corticosteroids And Systemic Antihistamines
Q06AB VETERINARIA - GLUKOKORTIKOIDYVeterinary Products - Glucocorticoids
Q06CA VETERINARIA - SYSTÉMOVÁ ANTIHISTAMINIKAVeterinary Products - Systemic Antihistamines
Q07 VETERINARIA - SYSTÉMOVÁ ANTIINFEKTIVAVeterinary Products - Antiinfectives For Systemic Use
Q07A VETERINARIA - ANTIBIOTIKAVeterinary Products - Antibiotics
Q07AA VETERINARIA - CHLORAMFENIKOLVeterinary Products - Chloramphenicol
Q07AB VETERINARIA - MAKROLIDYVeterinary Products - Macrolides
Q07AC VETERINARIA - PENICILINYVeterinary Products - Penicillins
Q07AD VETERINARIA - CEFALOSPORINYVeterinary Products - Cephalosporins
Q07AE VETERINARIA - POLYPEPTIDOVÁ ANTIBIOTIKAVeterinary Products - Polypeptid Antibiotics
Q07AH VETERINARIA - TETRACYKLINYVeterinary Products - Tetracyclines
Q07AK VETERINARIA - LINKOSAMIDYVeterinary Products - Lincosamides
Q07AL VETERINARIA - AMINOGLYKOSIDYVeterinary Products - Aminoglycosides
Q07AX VETERINARIA - JINÁ SYSTÉMOVÁ ANTIBIOTIKAVeterinary Products - Other Systemic Antibiotics
Q07BA VETERINARIA - SULFONAMIDYVeterinary Products - Sulfonamides
Q07BB VETERINARIA - SULFONAMIDY S TRIMETOPRIMEMVeterinary Products - Sulfonamides With Trimethoprim
Q07BF VETERINARIA - IMIDAZOLOVÉ DERIVÁTYVeterinary Products - Imidazole Derivatives
Q07BG VETERINARIA - CHINOLONYVeterinary Products - Quinolones
Q07BX VETERINARIA - JINÁ SYSTÉMOVÁ ANTIINFEKTIVAVeterinary Products - Other Systemic Antiinfectives
Q08 VETERINARIA - LÉČIVA NERVOVÉHO SYSTÉMUVeterinary Products - Nervous System
Q08AA VETERINARIA - ANALEPTIKAVeterinary Products - Analeptics
Q08EX VETERINARIA - PSYCHOTROPNÍ PŘÍPRAVKYVeterinary Products - Psychotropic Preparations
Q08FB VETERINARIA - ANESTETIKA A HYPNOTIKAVeterinary Products - Anestetics And Hypnotics
Q08GA VETERINARIA - LOKÁLNÍ ANESTETIKAVeterinary Products - Local Anestetics
Q09 VETERINARIA - ANTIPARAZITIKAVeterinary Products - Antiparasitics
Q09AA VETERINARIA - ANTHELMINTIKAVeterinary Products - Anthelmintics
Q09AB VETERINARIA - ANTICESTODIKAVeterinary Products - Anti-tapeworm Preparations
Q09AX VETERINARIA - PŘÍPRAVKY PROTI FASCIOLÓZEVeterinary Products - Preparations Against Fasciolosis
Q09BA VETERINARIA - ANTIKOKCIDIKAVeterinary Products - Anticoccidics
Q09BB VETERINARIA - JINÁ ANTIPROTOZOIKAVeterinary Products - Other Antiprotozoals
Q09CC VETERINARIA - EKTOPARAZITIKAVeterinary Products - Ectoparasitics
Q09CX VETERINARIA - RŮZNÁ ENDO- A EKTOPARAZITIKAVeterinary Products - Various Endo- And Ecto- Parasitics
Q10 VETERINARIA - LÉČIVA RESPIRAČNÍHO SYSTÉMUVeterinary Products - Respiratory System
Q10BC VETERINARIA - EXPEKTORANCIA, SEKRETOLYTIKAVeterinary Products - Expectorants, Secretolytics
Q10CX VETERINARIA - JINÁ LÉČIVA RESPIRAČNÍHO SYSTÉMUVeterinary Products - Other Respiratory System Preparations
Q11 VETERINARIA - LÉČIVA SMYSLOVÝCH ORGÁNŮVeterinary Products - Sensory Organs
Q11AA VETERINARIA - OFTALMOLOGIKAVeterinary Products - Ophthalmologicals
Q11AB VETERINARIA - OTOLOGIKAVeterinary Products - Otologicals
Q12 VETERINARIA - GYNEKOLOGIKAVeterinary Products - Gynaecologicals
Q12AA VETERINARIA - INTRAVAGINÁLNÍ ANTIINFEKTIVAVeterinary Products - Intravaginal Antiinfectives
Q12BA VETERINARIA - INTRAUTERINNÍ ANTIINFEKTIVAVeterinary Products - Intrauterinal Antiinfectives
Q12CA VETERINARIA - UTEROTONIKAVeterinary Products - Uterotonics
Q12DA VETERINARIA - TOKOLYTIKAVeterinary Products - Tokolytics
Q12GC VETERINARIA - JINÁ GYNEKOLOGIKAVeterinary Products - Other Gynaecologicals
Q12HA VETERINARIA - ANTIBIOTIKA PRO INTRAMAMÁLNÍ APLIKACIVeterinary Products - Antibiotics For Intra-mammary Use
Q12IA VETERINARIA - JINÁ ANTIINFEKTIVA PRO INTRAMAMÁLNÍ APLIKACIVeterinary Products - Other Antiinfectives For Intra-mammary Use
Q12JA VETERINARIA - JINÉ ANTIMASTITIDNÍ PŘÍPRAVKYVeterinary Products - Other Antimastitis Preparations
Q13 VETERINARIA - POVZBUZUJÍCÍ LÉČIVA A STIMULÁTORYVeterinary Products - Tonics And Stimulators
Q13A VETERINARIA - RŮSTOVÉ STIMULÁTORYVeterinary Products - Growth Stimulants
Q13AA VETERINARIA - ANTIBIOTICKÉ STIMULÁTORYVeterinary Products - Stimulants-antibiotic
Q13AB VETERINARIA - JINÉ STIMULÁTORYVeterinary Products - Other Stimulants
Q14 VETERINARIA - MIKROBIOTIKA, PROBIOTIKAVeterinary Products - Microbiotics, Probiotics
Q14AA VETERINARIA - MIKROBIOTIKAVeterinary Products - Microbiotics
Q14AB VETERINARIA - PROBIOTIKAVeterinary Products - Probiotics
Q15 VETERINARIA - IMUNOPREPARÁTYVeterinary Products - Immunopreparations
Q15AA VETERINARIA - VAKCÍNYVeterinary Products - Vaccines
Q15BA VETERINARIA - SÉRAVeterinary Products - Serums
Q15CA VETERINARIA - GLOBULINYVeterinary Products - Globulins
Q15DA VETERINARIA - ALERGENYVeterinary Products - Allergens
Q15GX VETERINARIA - JINÉ IMUNOPREPARÁTYVeterinary Products - Other Immunopreparations
Q16 VETERINARIA - PŘÍPRAVKY PRO SPECIÁLNÍ DRUHY ZVÍŘATVeterinary Products - Preparations For Particular Species OF Animals
Q16AA VETERINARIA - PŘÍPRAVKY PRO RYBYVeterinary Products - Preparations For Fishes
Q16BA VETERINARIA - PŘÍPRAVKY PRO VČELYVeterinary Products - Preparations For Bees
Q20 VETERINARIA - VARIAVeterinary Products - Various
Q20AA VETERINARIA - JINÁ TERAPEUTIKAVeterinary Products - Other Therapeutics
Q20AB VETERINARIA - HOMEOPATIKAVeterinary Products - Homeopatics
Q20AX VETERINARIA - VARIAVeterinary Products - Various
R RESPIRAČNÍ SYSTÉMRespiratory System
R01 NOSNÍ LÉČIVANasal Preparations
R01A DEKONGESČNÍ A JINÁ NOSNÍ LÉČIVA K LOKÁLNÍ APLIKACIDecongestants And Other Nasal Preparations For Topical Use
R01AA SYMPATOMIMETIKA SAMOTNÁSympathomimetics, Plain
R01AA02CYKLOPENTAMINCyclopentamine
R01AA03EFEDRINEphedrine
R01AA04FENYLEFRINPhenylephrine
R01AA05OXYMETAZOLINOxymetazoline
R01AA06TETRYZOLINTetryzoline
R01AA07XYLOMETAZOLINXylometazoline
R01AA08NAFAZOLINNaphazoline
R01AA09TRAMAZOLINTramazoline
R01AA10METIZOLINMetizoline
R01AA11TUAMINOHEPTANTuaminoheptane
R01AA12FENOXAZOLINFenoxazoline
R01AA13TYMAZOLINTymazoline
R01AA14EPINEFRINEpinephrine
R01AA15INDANAZOLINIndanazoline
R01AB SYMPATOMIMETIKA, KOMBINACE KROMĚ KORTIKOSTERIODŮSympathomimetics, Combinations Excl. Corticosteroids
R01AB01FENYLEFRINPhenylephrine
R01AB02NAFAZOLINNaphazoline
R01AB03TETRYZOLINTetryzoline
R01AB05EFEDRINEphedrine
R01AB06XYLOMETAZOLINXylometazoline
R01AB07OXYMETAZOLINOxymetazoline
R01AB08TUAMINOHEPTANTuaminoheptane
R01AC ANTIALERGIKA KROMĚ KORTIKOSTEROIDŮAntiallergic Agents, Excl. Corticosteroids
R01AC01KYSELINA CHROMOGLYKANOVÁCromoglicic Acid
R01AC02LEVOKABASTINLevocabastine
R01AC03AZELASTINAzelastine
R01AC04ANTAZOLINAntazoline
R01AC05KYSELINA SPAGLUMOVÁSpaglumic Acid
R01AC06THONZYLAMINThonzylamine
R01AC07NEDOKROMILNedocromil
R01AC08OLOPATADINOlopatadine
R01AC51KYSELINA CHROMOGLYKANOVÁ, KOMBINACECromoglicic Acid, Combinations
R01AD KORTIKOSTEROIDYCorticosteroids
R01AD01BEKLOMETASONBeclometasone
R01AD02PREDNISOLONPrednisolone
R01AD03DEXAMETHASONDexamethasone
R01AD04FLUNISOLIDFlunisolide
R01AD05BUDESONIDBudesonide
R01AD06BETAMETHASONBetamethasone
R01AD07TIXOKORTOLTixocortol
R01AD08FLUTIKASONFluticasone
R01AD09MOMETASONMometasone
R01AD11TRIAMCINOLONTriamcinolone
R01AD12FLUTIKASON-FUROÁTFluticasone Furoate
R01AD13CIKLESONIDCiclesonide
R01AD52PREDNISOLON, KOMBINACEPrednisolone, Combinations
R01AD53DEXAMETHASON, KOMBINACEDexamethasone, Combinations
R01AD57TIXOKORTOL, KOMBINACETixocortol, Combinations
R01AD58FLUTIKASON, KOMBINACEFluticasone, Combinations
R01AD60HYDROKORTISON, KOMBINACEHydrocortisone, Combinations
R01AX JINÁ NOSNÍ LÉČIVAOther Nasal Preparations
R01AX01METHENAMIN-CALCIUM-THIOKYANÁTCalcium Hexamine Thiocyanate
R01AX02RETINOLRetinol
R01AX03IPRATROPIUM-BROMIDIpratropium Bromide
R01AX05RITIOMETANRitiometan
R01AX06MUPIROCINMupirocin
R01AX07HEXAMIDINHexamidine
R01AX08FRAMYCETINFramycetin
R01AX09KYSELINA HYALURONOVÁHyaluronic Acid
R01AX10RŮZNÁ JINÁ NOSNÍ LÉČIVAVarious
R01AX30JINÁ NOSNÍ LÉČIVA, KOMBINACECombinations
R01B LÉČIVA K DEKONGESCI NOSNÍ SLIZNICE PRO SYSTÉMOVOU APLIKACINasal Decongestants For Systemic Use
R01BA SYMPATOMIMETIKASympathomimetics
R01BA01FENYLPROPANOLAMINPhenylpropanolamine
R01BA02PSEUDOEFEDRINPseudoephedrine
R01BA03FENYLEFRINPhenylephrine
R01BA51FENYLPROPANOLAMIN, KOMBINACEPhenylpropanolamine, Combinations
R01BA52PSEUDOEFEDRIN, KOMBINACEPseudoephedrine, Combinations
R01BA53FENYLEFRIN, KOMBINACEPhenylephrine, Combinations
R02 KRČNÍ LÉČIVAThroat Preparations
R02A KRČNÍ LÉČIVAThroat Preparations
R02AA ANTISEPTIKAAntiseptics
R02AA01AMBAZONAmbazone
R02AA02DECHALINIUMDequalinium
R02AA03DICHLOROBENZENMETHANOLDichlorobenzyl Alcohol
R02AA05CHLORHEXIDINChlorhexidine
R02AA06CETYLPYRIDINCetylpyridinium
R02AA09BENZETHONIUMBenzethonium
R02AA10MIRISTALKONIUMMyristyl-benzalkonium
R02AA11CHLORCHINALDOLChlorquinaldol
R02AA12HEXYLRESORCINOLHexylresorcinol
R02AA13AKRIFLAVINIUM-CHLORIDAcriflavinium Chloride
R02AA14OXYCHINOLINOxyquinoline
R02AA15JODOVANÝ POVIDONPovidone-iodine
R02AA16BENZALKONIUMBenzalkonium
R02AA17CETRIMONIUMCetrimonium
R02AA18HEXAMIDINHexamidine
R02AA19FENOLPhenol
R02AA20RŮZNÁ JINÁ KRČNÍ ANTISEPTIKAVarious
R02AA21OKTENIDINOctenidine
R02AB ANTIBIOTIKAAntibiotics
R02AB01NEOMYCINNeomycin
R02AB02TYROTHRICINTyrothricin
R02AB03FUSAFUNGINFusafungine
R02AB04BACITRACINBacitracin
R02AB30GRAMICIDINGramicidin
R02AD LOKÁLNÍ ANESTETIKAAnesthetics, Local
R02AD01BENZOKAINBenzocaine
R02AD02LIDOKAINLidocaine
R02AD03KOKAINCocaine
R02AD04DYKLONINDyclonine
R02AX JINÁ KRČNÍ LÉČIVAOther Throat Preparations
R02AX01FLURBIPROFENFlurbiprofen
R02AX02IBUPROFENIbuprofen
R02AX03BENZYDAMINBenzydamine
R03 LÉČIVA K TERAPII ONEMOCNĚNÍ SPOJENÝCH S OBSTRUKCÍ DÝCHACÍCH CESTDrugs For Obstructive Airway Diseases
R03A SYMPATOMIMETIKA INHALAČNÍAdrenergics, Inhalants
R03AA AGONISTÉ ALFA A BETA ADRENERGNÍCH RECEPTORŮAlpha- And Beta-adrenoreceptor Agonists
R03AA01EPINEFRINEpinephrine
R03AB NESELEKTIVNÍ AGONISTÉ BETA ADRENERGNÍCH RECEPTORŮNon-selective Beta-adrenoreceptor Agonists
R03AB02ISOPRENALINIsoprenaline
R03AB03ORCIPRENALINOrciprenaline
R03AC SELEKTIVNÍ AGONISTÉ BETA2 ADRENERGNÍCH RECEPTORŮSelective Beta-2-adrenoreceptor Agonists
R03AC02SALBUTAMOLSalbutamol
R03AC03TERBUTALINTerbutaline
R03AC04FENOTEROLFenoterol
R03AC05RIMITEROLRimiterol
R03AC06HEXOPRENALINHexoprenaline
R03AC07ISOETARINIsoetarine
R03AC08PIRBUTEROLPirbuterol
R03AC09TRETOCHINOLTretoquinol
R03AC10KARBUTEROLCarbuterol
R03AC11TULOBUTEROLTulobuterol
R03AC12SALMETEROLSalmeterol
R03AC13FORMOTEROLFormoterol
R03AC14KLENBUTEROLClenbuterol
R03AC15REPROTEROLReproterol
R03AC16PROKATEROLProcaterol
R03AC17BITOLTEROLBitolterol
R03AC18INDAKATEROLIndacaterol
R03AC19OLODATEROLOlodaterol
R03AH KOMBINACE SYMPATOMIMETIKCombinations OF Adrenergics
R03AK SYMPATOMIMETIKA V KOMBINACI S KORTIKOSTEROIDY NEBO JINÝMI LÉKY, S VÝJIMKOU ANTICHOLINERGIKAdrenergics IN Combination With Corticosteroids OR Other Drugs, Excl. Anticholinergics
R03AK01EPINEFRIN A JINÉ LÉKY K TERAPII ONEMOCNĚNÍ SPOJENÝCH S OBSTRUKCÍ DÝCHACÍCH CESTEpinephrine And Other Drugs For Obstructive Airway Diseases
R03AK02ISOPRENALIN A JINÉ LÉKY K TERAPII ONEMOCNĚNÍ SPOJENÝCH S OBSTRUKCÍ DÝCHACÍCH CESTIsoprenaline And Other Drugs For Obstructive Airway Diseases
R03AK04SALBUTAMOL A DINATRIUM-CHROMOGLYKÁTSalbutamol And Sodium Cromoglicate
R03AK05REPROTEROL A DINATRIUM-CHROMOGLYKÁTReproterol And Sodium Cromoglicate
R03AK06SALMETEROL A FLUTIKASONSalmeterol And Fluticasone
R03AK07FORMOTEROL A BUDESONIDFormoterol And Budesonide
R03AK08FORMOTEROL A BEKLOMETASONFormoterol And Beclometasone
R03AK09FORMOTEROL A MOMETASONFormoterol And Mometasone
R03AK10VILANTEROL A FLUTIKASON-FUROÁTVilanterol And Fluticasone Furoate
R03AK11FORMOTEROL A FLUTIKASONFormoterol And Fluticasone
R03AK12SALMETEROL A BUDESONIDSalmeterol And Budesonide
R03AK13SALBUTAMOL A BEKLOMETASONSalbutamol And Beclometasone
R03AL SYMPATOMIMETIKA V KOMBINACI S ANTICHOLINERGIKY, VČETNĚ TROJKOMBINACÍ S KORTIKOSTEROIDYAdrenergics IN Combination With Anticholinergics Incl. Triple Combinations With Corticosteroids
R03AL01FENOTEROL A IPRATROPIUM-BROMIDFenoterol And Ipratropium Bromide
R03AL02SALBUTAMOL A IPRATROPIUM-BROMIDSalbutamol And Ipratropium Bromide
R03AL03VILANTEROL A UMEKLIDINIUM-BROMIDVilanterol And Umeclidinium Bromide
R03AL04INDAKATEROL A GLYCOPYRRONIUM-BROMIDIndacaterol And Glycopyrronium Bromide
R03AL05FORMOTEROL A AKLIDINIUM-BROMIDFormoterol And Aclidinium Bromide
R03AL06OLODATEROL A TIOTROPIUM-BROMIDOlodaterol And Tiotropium Bromide
R03AL07FORMOTEROL A GLYKOPYRRONIUM-BROMIDFormoterol And Glycopyrronium Bromide
R03AL08VILANTEROL, UMEKLIDINIUM-BROMID A FLUTIKASON-FUROÁTVilanterol, Umeclidinium Bromide And Fluticasone Furoate
R03AL09FORMOTEROL, GLYKOPYRRONIUM-BROMID, BEKLOMETASONFormoterol, Glycopyrronium Bromide And Beclometasone
R03B JINÁ INHALAČNÍ LÉČIVA ONEMOCNĚNÍ SPOJENÝCH S OBSTRUKCÍ DÝCHACÍCH CESTOther Drugs For Obstructive Airway Diseases, Inhalants
R03BA GLUKOKORTIKOIDYGlucocorticoids
R03BA01BEKLOMETASONBeclometasone
R03BA02BUDESONIDBudesonide
R03BA03FLUNIZOLIDFlunisolide
R03BA04BETAMETHASONBetamethasone
R03BA05FLUTIKASONFluticasone
R03BA06TRIAMCINOLONTriamcinolone
R03BA07MOMETASONMometasone
R03BA08CIKLESONIDCiclesonide
R03BA09FLUTIKASON-FUROÁTFluticasone Furoate
R03BB ANTICHOLINERGIKAAnticholinergics
R03BB01IPRATROPIUM-BROMIDIpratropium Bromide
R03BB02OXITROPIUM-BROMIDOxitropium Bromide
R03BB03DURMANOVÉ PŘÍPRAVKYStramoni Preparations
R03BB04TIOTROPIUM-BROMIDTiotropium Bromide
R03BB05AKLIDINIUM-BROMIDAclidinium Bromide
R03BB06GLYKOPYRRONIUM-BROMIDGlycopyrronium Bromide
R03BB07UMEKLIDINIUM-BROMIDUmeclidinium Bromide
R03BB54TIOTROPIUM-BROMID, KOMBINACETiotropium Bromide, Combinations
R03BC ANTIALERGIKA KROMĚ KORTIKOSTEROIDŮAntiallergic Agents, Excl. Corticosteroids
R03BC01KYSELINA CHROMOGLYKANOVÁCromoglicic Acid
R03BC03NEDOKROMILNedocromil
R03BX JINÁ INHALAČNÍ LÉČIVA ONEMOCNĚNÍ SPOJENÝCH S OBSTRUKCÍ DÝCHACÍCH CESTOther Drugs For Obstructive Airway Diseases, Inhalants
R03BX01FENSPIRIDFenspiride
R03C SYMPATOMIMETIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIAdrenergics For Systemic Use
R03CA AGONISTÉ ALFA A BETA ADRENERGNÍCH RECEPTORŮAlpha- And Beta-adrenoreceptor Agonists
R03CA02EFEDRINEphedrine
R03CB NESELEKTIVNÍ AGONISTÉ BETA ADRENERGNÍCH RECEPTORŮNon-selective Beta-adrenoreceptor Agonists
R03CB01ISOPRENALINIsoprenaline
R03CB02METHOXYFENAMINMethoxyphenamine
R03CB03ORCIPRENALINOrciprenaline
R03CB51ISOPRENALIN, KOMBINACEIsoprenaline, Combinations
R03CB53ORCIPRENALIN, KOMBINACEOrciprenaline, Combinations
R03CC SELEKTIVNÍ AGONISTÉ BETA2 ADRENERGNÍCH RECEPTORŮSelective Beta-2-adrenoreceptor Agonists
R03CC02SALBUTAMOLSalbutamol
R03CC03TERBUTALINTerbutaline
R03CC04FENOTEROLFenoterol
R03CC05HEXOPRENALINHexoprenaline
R03CC06ISOETARINIsoetarine
R03CC07PIRBUTEROLPirbuterol
R03CC08PROKATEROLProcaterol
R03CC09TRETOCHINOLTretoquinol
R03CC10KARBUTEROLCarbuterol
R03CC11TULOBUTEROLTulobuterol
R03CC12BAMBUTEROLBambuterol
R03CC13KLENBUTEROLClenbuterol
R03CC14REPROTEROLReproterol
R03CC53TERBUTALIN, KOMBINACETerbutaline, Combinations
R03CC63KLENBUTEROL A AMBROXOLClenbuterol And Ambroxol
R03CK SYMPATOMIMETIKA A JINÁ LÉČIVA ONEMOCNĚNÍ SPOJENÝCH S OBSTRUKCÍ DÝCHACÍCH CESTAdrenergics And Other Drugs For Obstructive Airway Diseases
R03D JINÁ SYSTÉMOVÁ LÉČIVA ONEMOCNĚNÍ SPOJENÝCH S OBSTRUKCÍ DÝCHACÍCH CESTOther Systemic Drugs For Obstructive Airway Diseases
R03DA XANTHINYXanthines
R03DA01DIPROFYLINDiprophylline
R03DA02CHOLIN-THEOFYLINÁTCholine Theophyllinate
R03DA03PROXYFYLINProxyphylline
R03DA04THEOFYLINTheophylline
R03DA05AMINOFYLINAminophylline
R03DA06ETAMIFYLINEtamiphylline
R03DA07THEOBROMINTheobromine
R03DA08BAMIFYLINBamifylline
R03DA09ACEFYLIN-PIPERAZINAcefylline Piperazine
R03DA10BUFYLINBufylline
R03DA11DOXOFYLINDoxofylline
R03DA12ACEFYLLIN-MEPYRAMINMepyramine Theophyllinacetate
R03DA20XANTHINY, KOMBINACECombinations OF Xanthines
R03DA51DIPROFYLIN, KOMBINACEDiprophylline, Combinations
R03DA54THEOFYLIN, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIKTheophylline, Combinations Excl. Psycholeptics
R03DA55AMINOFYLIN, KOMBINACEAminophylline, Combinations
R03DA57THEOBROMIN, KOMBINACETheobromine, Combinations
R03DA74THEOFYLIN, KOMBINACE S PSYCHOLEPTIKYTheophylline, Combinations With Psycholeptics
R03DB XANTHINY A SYMPATOMIMETIKAXanthines And Adrenergics
R03DB01DIPROFYLIN A SYMPATOMIMETIKADiprophylline And Adrenergics
R03DB02CHOLIN-THEOFYLINÁT A SYMPATOMIMETIKACholine Theophyllinate And Adrenergics
R03DB03PROXYFYLIN A SYMPATOMIMETIKAProxyphylline And Adrenergics
R03DB04THEOFYLIN A SYMPATOMIMETIKATheophylline And Adrenergics
R03DB05AMINOFYLIN A SYMPATOMIMETIKAAminophylline And Adrenergics
R03DB06ETAMIFYLIN A SYMPATOMIMETIKAEtamiphylline And Adrenergics
R03DC ANTAGONISTÉ LEUKOTRIENOVÝCH RECEPTORŮLeukotriene Receptor Antagonists
R03DC01ZAFIRLUKASTZafirlukast
R03DC02PRANLUKASTPranlukast
R03DC03MONTELUKASTMontelukast
R03DC04IBUDILASTIbudilast
R03DC53MONTELUKAST, KOMBINACEMontelukast, Combinations
R03DX JINÁ SYSTÉMOVÁ LÉČIVA ONEMOCNĚNÍ SPOJENÝCH S OBSTRUKCÍ DÝCHACÍCH CESTOther Systemic Drugs For Obstructive Airway Diseases
R03DX01AMLEXANOXAmlexanox
R03DX02EPROZINOLEprozinol
R03DX03FENSPIRIDFenspiride
R03DX05OMALIZUMABOmalizumab
R03DX06SERATRODASTSeratrodast
R03DX07ROFLUMILASTRoflumilast
R03DX08RESLIZUMABReslizumab
R03DX09MEPOLIZUMABMepolizumab
R03DX10BENRALIZUMABBenralizumab
R05 LÉČIVA PROTI NACHLAZENÍ A KAŠLICough And Cold Preparations
R05C EXPEKTORANCIA, KROMĚ KOMBINACÍ S ANTITUSIKYExpectorants, Excl. Combinations With Cough Suppressants
R05CA EXPEKTORANCIAExpectorants
R05CA01TYLOXAPOLTyloxapol
R05CA02JODID DRASELNÝPotassium Iodide
R05CA03GUAIFENESINGuaifenesin
R05CA04IPEKAKUANHAIpecacuanha
R05CA05PROSKURNÍKOVÝ KOŘENAlthea Root
R05CA06SENEGASenega
R05CA07SULFID ANTIMONIČNÝAntimony Pentasulfide
R05CA08KREOSOTCreosote
R05CA09SULFOGUAJAKOLGuaiacolsulfonate
R05CA10EXPEKTORANCIA, KOMBINACE (KROMĚ KOMBINACÍ S ANTITUSIKY)Combinations
R05CA11LEVOVERBENONLevoverbenone
R05CA12BŘEČŤANOVÝ LISTHederae Helicis Folium
R05CA13CINEOLCineole
R05CB MUKOLYTIKAMucolytics
R05CB01ACETYLCYSTEINAcetylcysteine
R05CB02BROMHEXINBromhexine
R05CB03KARBOCYSTEINCarbocisteine
R05CB04EPRAZINONEprazinone
R05CB05MESNAMesna
R05CB06AMBROXOLAmbroxol
R05CB07SOBREROLSobrerol
R05CB08DOMIODOLDomiodol
R05CB09LETOSTEINLetosteine
R05CB10MUKOLYTIKA, KOMBINACECombinations
R05CB11STEPRONINStepronin
R05CB12TioproninTiopronin
R05CB13DORNASA ALFA (DESOXYRIBONUKLEASA)Dornase Alfa (desoxyribonuclease)
R05CB14NELTENEXINNeltenexine
R05CB15ERDOSTEINErdosteine
R05CB16MANNITOLMannitol
R05D ANTITUSIKA, KROMĚ KOMBINACÍ S EXPEKTORANCIICough Suppressants, Excl. Combinations With Expectorants
R05DA OPIOVÉ ALKALOIDY A DERIVÁTYOpium Alkaloids And Derivatives
R05DA01ETHYLMORFINEthylmorphine
R05DA03HYDROKODONHydrocodone
R05DA04KODEINCodeine
R05DA05OPIOVÉ ALKALOIDY S MORFINEMOpium Alkaloids With Morphine
R05DA06NORMETHADONNormethadone
R05DA07NOSKAPINNoscapine
R05DA08FOLKODINPholcodine
R05DA09DEXTROMETHORFANDextromethorphan
R05DA10THEBAKONThebacon
R05DA11DIMEMORFANDimemorfan
R05DA12ACETYLDIHYDROKODEINAcetyldihydrocodeine
R05DA20OPIOVÉ ALKALOIDY A DERIVÁTY, KOMBINACECombinations
R05DB JINÁ ANTITUSIKAOther Cough Suppressants
R05DB01BENZONATÁTBenzonatate
R05DB02BENPROPERINBenproperine
R05DB03KLOBUTINOLClobutinol
R05DB04ISOAMINILIsoaminile
R05DB05PENTOXYVERINPentoxyverine
R05DB07OXOLAMINOxolamine
R05DB09OXELADINOxeladin
R05DB10KLOFENADOLClofedanol
R05DB11PIPAZETÁTPipazetate
R05DB12BIBENZONIUM-BROMIDBibenzonium Bromide
R05DB13BUTAMIRÁTButamirate
R05DB14FEDRILÁTFedrilate
R05DB15ZIPEPROLZipeprol
R05DB16DIBUNÁTDibunate
R05DB17DROXYPROPINDroxypropine
R05DB18PRENOXDIAZINPrenoxdiazine
R05DB19DROPROPIZINDropropizine
R05DB20JINÁ ANTITUSIKA, KOMBINACECombinations
R05DB21KLOPERASTINCloperastine
R05DB22MEPROTIXOLMeprotixol
R05DB23PIPERIDIONPiperidione
R05DB24TIPEPIDINTipepidine
R05DB25MORKLOFONMorclofone
R05DB26NEPINALONNepinalone
R05DB27LEVODROPROPIZINLevodropropizine
R05DB28DIMETHOXANÁTDimethoxanate
R05F ANTITUSIKA A EXPEKTORANCIA, KOMBINACECough Suppressants And Expectorants, Combinations
R05FA OPIOVÉ DERIVÁTY A EXPEKTORANCIAOpium Derivatives And Expectorants
R05FA01OPIOVÉ DERIVÁTY A MUKOLYTIKAOpium Derivatives And Mucolytics
R05FA02OPIOVÉ DERIVÁTY A EXPEKTORANCIAOpium Derivatives And Expectorants
R05FB JINÁ ANTITUSIKA A MUKOLYTIKAOther Cough Suppressants And Expectorants
R05FB01ANTITUSIKA A MUKOLYTIKACough Suppressants And Mucolytics
R05FB02ANTITUSIKA A EXPEKTORANCIACough Suppressants And Expectorants
R05X JINÁ LÉČIVA PROTI NACHLAZENÍOther Cold Preparations
R06 ANTIHISTAMINIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIAntihistamines For Systemic Use
R06A ANTIHISTAMINIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIAntihistamines For Systemic Use
R06AA AMINOALKYLÉTERYAminoalkyl Ethers
R06AA01BROMAZINBromazine
R06AA02DIFENHYDRAMINDiphenhydramine
R06AA04KLEMASTINClemastine
R06AA06CHLORFENOXAMINChlorphenoxamine
R06AA07DIFENYLPYRALINDiphenylpyraline
R06AA08KARBINOXAMINCarbinoxamine
R06AA09DOXYLAMINDoxylamine
R06AA10TRIMETHOBENZAMIDTrimethobenzamide
R06AA52DIFENHYDRAMIN, KOMBINACEDiphenhydramine, Combinations
R06AA54KLEMASTIN, KOMBINACEClemastine, Combinations
R06AA56CHLORFENOXAMIN, KOMBINACEChlorphenoxamine, Combinations
R06AA57DIFENYLPYRALIN, KOMBINACEDiphenylpyraline, Combinations
R06AA59DOXYLAMIN, KOMBINACEDoxylamine, Combinations
R06AB SUBSTITUOVANÉ ALKYLAMINYSubstituted Alkylamines
R06AB01BROMFENIRAMINBrompheniramine
R06AB02DEXCHLORFENIRAMINDexchlorpheniramine
R06AB03DIMETINDENDimetindene
R06AB04CHLORFENIRAMINChlorphenamine
R06AB05FENIRAMINPheniramine
R06AB06DEXBROMFENIRAMINDexbrompheniramine
R06AB07TALASTINTalastine
R06AB51BROMFENIRAMIN, KOMBINACEBrompheniramine, Combinations
R06AB52DEXCHLORFENIRAMIN, KOMBINACEDexchlorpheniramine, Combinations
R06AB54CHLORFENIRAMIN, KOMBINACEChlorphenamine, Combinations
R06AB56DEXBROMFENIRAMIN, KOMBINACEDexbrompheniramine, Combinations
R06AC SUBSTITUOVANÉ ETHYLENDIAMINYSubstituted Ethylene Diamines
R06AC01MEPYRAMINMepyramine
R06AC02HISTAPYRRODINHistapyrrodine
R06AC03CHLORPYRAMINChloropyramine
R06AC04TRIPELENAMINTripelennamine
R06AC05METHAPYRILENMethapyrilene
R06AC06THONZYLAMINThonzylamine
R06AC52HISTAPYRRODIN, KOMBINACEHistapyrrodine, Combinations
R06AC53CHLORPYRAMIN, KOMBINACEChloropyramine, Combinations
R06AD FENOTHIAZINOVÉ DERIVÁTYPhenothiazine Derivatives
R06AD01ALIMEMAZINAlimemazine
R06AD02PROMETHAZINPromethazine
R06AD03THIETHYLPERAZINThiethylperazine
R06AD04METHDILAZINMethdilazine
R06AD05HYDROXYETHYLPROMETHAZINHydroxyethylpromethazine
R06AD06THIAZINAMThiazinam
R06AD07MECHITAZINMequitazine
R06AD08OXOMEMAZINOxomemazine
R06AD09ISOTHIPENDYLIsothipendyl
R06AD52PROMETHAZIN, KOMBINACEPromethazine, Combinations
R06AD55HYDROXYETHYLPROMETHAZIN, KOMBINACEHydroxyethylpromethazine, Combinations
R06AE PIPERAZINOVÉ DERIVÁTYPiperazine Derivatives
R06AE01BUKLIZINBuclizine
R06AE03CYKLIZINCyclizine
R06AE04CHLORCYKLIZINChlorcyclizine
R06AE05MEKLOZINMeclozine
R06AE06OXATOMIDOxatomide
R06AE07CETIRIZINCetirizine
R06AE09LEVOCETIRIZINLevocetirizine
R06AE51BUKLIZIN, KOMBINACEBuclizine, Combinations
R06AE53CYKLIZIN, KOMBINACECyclizine, Combinations
R06AE55MEKLOZIN, KOMBINACEMeclozine, Combinations
R06AK KOMBINACE ANTIHISTAMINIK PRO SYSTÉMOVOU APLIKACICombinations OF Antihistamines
R06AX JINÁ ANTIHISTAMINIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIOther Antihistamines For Systemic Use
R06AX01BAMIPINBamipine
R06AX02CYPROHEPTADINCyproheptadine
R06AX03THENALIDINThenalidine
R06AX04FENINDAMINPhenindamine
R06AX05ANTAZOLINAntazoline
R06AX07TRIPROLIDINTriprolidine
R06AX08PYRROBUTAMINPyrrobutamine
R06AX09AZATADINAzatadine
R06AX11ASTEMIZOLAstemizole
R06AX12TERFENADINTerfenadine
R06AX13LORATADINLoratadine
R06AX15MEBHYDROLINMebhydrolin
R06AX16DEPTROPINDeptropine
R06AX17KETOTIFENKetotifen
R06AX18AKRIVASTINAcrivastine
R06AX19AZELASTINAzelastine
R06AX21TRITOCHALINTritoqualine
R06AX22EBASTINEbastine
R06AX23PIMETHIXENPimethixene
R06AX24EPINASTINEpinastine
R06AX25MIZOLASTINMizolastine
R06AX26FEXOFENADINFexofenadine
R06AX27DESLORATADINDesloratadine
R06AX28RUPATADINRupatadine
R06AX29BILASTINBilastine
R06AX31CHIFENADINQuifenadine
R06AX32SECHIFENADINSequifenadine
R06AX53THENALIDIN, KOMBINACEThenalidine, Combinations
R06AX58PYRROBUTAMIN, KOMBINACEPyrrobutamine, Combinations
R07 JINÁ LÉČIVA RESPIRAČNÍHO SYSTÉMUOther Respiratory System Products
R07A JINÁ LÉČIVA RESPIRAČNÍHO SYSTÉMUOther Respiratory System Products
R07AA PLICNÍ SURFAKTANTYLung Surfactants
R07AA01KOLFOSCERIL-PALMITÁTColfosceril Palmitate
R07AA02PŘÍRODNÍ FOSFOLIPIDYNatural Phospholipids
R07AA30PLICNÍ SURFAKTANTY, KOMBINACECombinations
R07AB DECHOVÁ STIMULANCIARespiratory Stimulants
R07AB01DOXAPRAMDoxapram
R07AB02NIKETHAMIDNikethamide
R07AB03PENTETRAZOLPentetrazol
R07AB04ETAMIVANEtamivan
R07AB05BEMEGRIDBemegride
R07AB06PRETKAMIDPrethcamide
R07AB07ALMITRINAlmitrine
R07AB08DIMEFLINDimefline
R07AB09MEPIXANOXMepixanox
R07AB52NIKETHAMID, KOMBINACENikethamide, Combinations
R07AB53PENTETRAZOL, KOMBINACEPentetrazol, Combinations
R07AX JINÁ LÉČIVA RESPIRAČNÍHO SYSTÉMUOther Respiratory System Products
R07AX01OXID DUSNATÝNitric Oxide
R07AX02IVAKAFTORIvacaftor
R07AX30IVAKAFTOR A LUMAKAFTORIvacaftor And Lumacaftor
R07AX31IVAKAFTOR A TEZAKAFTORIvacaftor And Tezacaftor
S SMYSLOVÉ ORGÁNYSensory Organs
S01 OFTALMOLOGIKAOphthalmologicals
S01A ANTIINFEKTIVAAntiinfectives
S01AA ANTIBIOTIKAAntibiotics
S01AA01CHLORAMFENIKOLChloramphenicol
S01AA02CHLORTETRACYKLINChlortetracycline
S01AA03NEOMYCINNeomycin
S01AA04OXYTETRACYKLINOxytetracycline
S01AA05TYROTHRICINTyrothricin
S01AA07FRAMYCETINFramycetin
S01AA09TETRACYKLINTetracycline
S01AA10NATAMYCINNatamycin
S01AA11GENTAMICINGentamicin
S01AA12TOBRAMYCINTobramycin
S01AA13KYSELINA FUSIDOVÁFusidic Acid
S01AA14BENZYLPENICILINBenzylpenicillin
S01AA15DIHYDROSTREPTOMYCINDihydrostreptomycin
S01AA16RIFAMYCINRifamycin
S01AA17ERYTHROMYCINErythromycin
S01AA18POLYMYXIN BPolymyxin B
S01AA19AMPICILINAmpicillin
S01AA20ANTIBIOTIKA V KOMBINACI S OSTATNÍMI LÉČIVYAntibiotics IN Combination With Other Drugs
S01AA21AMIKACINAmikacin
S01AA22MIKRONOMICINMicronomicin
S01AA23NETILMICINNetilmicin
S01AA24KANAMYCINKanamycin
S01AA25AZIDAMFENIKOLAzidamfenicol
S01AA26AZITHROMYCINAzithromycin
S01AA27CEFUROXIMCefuroxime
S01AA30KOMBINACE RŮZNÝCH ANTIBIOTIKCombinations OF Different Antibiotics
S01AB SULFONAMIDYSulfonamides
S01AB01SULFAMETHIZOLSulfamethizole
S01AB02SULFAFURAZOLSulfafurazole
S01AB03SULFADIKRAMIDSulfadicramide
S01AB04SULFACETAMIDSulfacetamide
S01AB05SULFAFENAZOLSulfafenazol
S01AD VIROSTATIKAAntivirals
S01AD01IDOXURIDINIdoxuridine
S01AD02TRIFLURIDINTrifluridine
S01AD03ACIKLOVIRAciclovir
S01AD05INTERFERONInterferon
S01AD06VIDARABINVidarabine
S01AD07FAMCIKLOVIRFamciclovir
S01AD08FOMIVIRSENFomivirsen
S01AD09GANCIKLOVIRGanciclovir
S01AE FLUOROCHINOLONYFluoroquinolones
S01AE01OFLOXACINOfloxacin
S01AE02NORFLOXACINNorfloxacin
S01AE03CIPROFLOXACINCiprofloxacin
S01AE04LOMEFLOXACINLomefloxacin
S01AE05LEVOFLOXACINLevofloxacin
S01AE06GATIFLOXACINGatifloxacin
S01AE07MOXIFLOXACINMoxifloxacin
S01AE08BESIFLOXACINBesifloxacin
S01AX JINÁ ANTIINFEKTIVAOther Antiinfectives
S01AX01SLOUČENINY RTUTIMercury Compounds
S01AX02SLOUČENINY STŘÍBRASilver Compounds
S01AX03SLOUČENINY ZINKUZinc Compounds
S01AX04NITROFURALNitrofural
S01AX05BIBROKATHOLBibrocathol
S01AX06RESORCINOLResorcinol
S01AX07TETRABORITAN SODNÝSodium Borate
S01AX08HEXAMIDINHexamidine
S01AX09CHLORHEXIDINChlorhexidine
S01AX10NATRIUM-PROPIONÁTSodium Propionate
S01AX14DIBROMPROPAMIDINDibrompropamidine
S01AX15PROPAMIDINPropamidine
S01AX16PIKLOXYDINPicloxydine
S01AX18JODOVANÝ POVIDONPovidone-iodine
S01B PROTIZÁNĚTLIVÁ LÉČIVAAntiinflammatory Agents
S01BA KORTIKOSTEROIDY, SAMOTNÉCorticosteroids, Plain
S01BA01DEXAMETHASONDexamethasone
S01BA02HYDROKORTISONHydrocortisone
S01BA03KORTISONCortisone
S01BA04PREDNISOLONPrednisolone
S01BA05TRIAMCINOLONTriamcinolone
S01BA06BETAMETHASONBetamethasone
S01BA07FLUORMETHOLONFluorometholone
S01BA08MEDRYSONMedrysone
S01BA09KLOBETASONClobetasone
S01BA10ALKLOMETASONAlclometasone
S01BA11DESONIDDesonide
S01BA12FORMOKORTALFormocortal
S01BA13RIMEXOLOMRimexolone
S01BA14LOTEPREDNOLLoteprednol
S01BA15FLUOCINOLON-ACETONIDFluocinolone Acetonide
S01BB KORTIKOSTEROIDY A MYDRIATIKA V KOMBINACICorticosteroids And Mydriatics IN Combination
S01BB01HYDROKORTISON A MYDRIATIKAHydrocortisone And Mydriatics
S01BB02PREDNISOLON A MYDRIATIKAPrednisolone And Mydriatics
S01BB03FLUORMETHOLON A MYDRIATIKAFluorometholone And Mydriatics
S01BB04BETAMETHASON A MYDRIATIKABetamethasone And Mydriatics
S01BC NESTEROIDNÍ PROTIZÁNĚTLIVÁ LÉČIVAAntiinflammatory Agents, Non-steroids
S01BC01INDOMETACINIndometacin
S01BC02OXYFENBUTAZONOxyphenbutazone
S01BC03DIKLOFENAKDiclofenac
S01BC04FLURBIPROFENFlurbiprofen
S01BC05KETOROLAKKetorolac
S01BC06PIROXIKAMPiroxicam
S01BC07BENDAZAKBendazac
S01BC08KYSELINA SALICYLOVÁSalicylic Acid
S01BC09PRANOPROFENPranoprofen
S01BC10NEPAFENAKNepafenac
S01BC11BROMFENAKBromfenac
S01C PROTIZÁNĚTLIVÁ LÉČIVA A ANTIINFEKTIVA V KOMBINACIAntiinflammatory Agents And Antiinfectives IN Combination
S01CA KORTIKOSTEROIDY A ANTIINFEKTIVA V KOMBINACICorticosteroids And Antiinfectives IN Combination
S01CA01DEXAMETHASON A ANTIINFEKTIVADexamethasone And Antiinfectives
S01CA02PREDNISOLON A ANTIINFEKTIVAPrednisolone And Antiinfectives
S01CA03HYDROKORTISON A ANTIINFEKTIVAHydrocortisone And Antiinfectives
S01CA04FLUOKORTOLON A ANTIINFEKTIVAFluocortolone And Antiinfectives
S01CA05BETAMETHASON A ANTIINFEKTIVABetamethasone And Antiinfectives
S01CA06FLUDROKORTISON A ANTIINFEKTIVAFludrocortisone And Antiinfectives
S01CA07FLUORMETHOLON A ANTIINFEKTIVAFluorometholone And Antiinfectives
S01CA08METHYLPREDNISOLON A ANTIINFEKTIVAMethylprednisolone And Antiinfectives
S01CA09CHLORPREDNISON A ANTIINFEKTIVAChloroprednisone And Antiinfectives
S01CA10FLUOCINOLONACETONID A ANTIINFEKTIVAFluocinolone Acetonide And Antiinfectives
S01CA11KLOBETASON A ANTIINFEKTIVAClobetasone And Antiinfectives
S01CB KORTIKOSTEROIDY, ANTIINFEKTIVA A MYDRIATIKA V KOMBINACICorticosteroids/antiinfectives/mydriatics IN Combination
S01CB01DEXAMETHASONDexamethasone
S01CB02PREDNISOLONPrednisolone
S01CB03HYDROKORTISONHydrocortisone
S01CB04BETAMETHASONBetamethasone
S01CB05FLUORMETHOLONFluorometholone
S01CC NESTEROIDNÍ PROTIZÁNĚTLIVÁ LÉČIVA A ANTIINFEKTIVA V KOMBINACIAntiinflammatory Agents, Non-steroids And Antiinfectives IN Combination
S01CC01DIKLOFENAK A ANTIINFEKTIVADiclofenac And Antiinfectives
S01CC02INDOMETACIN A ANTIINFEKTIVAIndometacin And Antiinfectives
S01E ANTIGLAUKOMATIKA A MIOTIKAAntiglaucoma Preparations And Miotics
S01EA SYMPATOMIMETIKA PRO LÉČBU GLAUKOMUSympathomimetics IN Glaucoma Therapy1)
S01EA01EPINEFRINEpinephrine
S01EA02DIPIVEFRINDipivefrine
S01EA03APRAKLONIDINApraclonidine
S01EA04KLONIDINClonidine
S01EA05BRIMONIDINBrimonidine
S01EA51EPINEFRIN, KOMBINACEEpinephrine, Combinations
S01EB PARASYMPATOMIMETIKAParasympathomimetics
S01EB01PILOKARPINPilocarpine
S01EB02KARBACHOLCarbachol
S01EB03EKOTHIOPÁTEcothiopate
S01EB04DEMEKARIUMDemecarium
S01EB05FYSOSTIGMINPhysostigmine
S01EB06NEOSTIGMINNeostigmine
S01EB07FLUOSTIGMINFluostigmine
S01EB08ACEKLIDINAceclidine
S01EB09ACETYLCHOLINAcetylcholine
S01EB10PARAOXONParaoxon
S01EB51PILOKARPIN, KOMBINACEPilocarpine, Combinations
S01EB58ACEKLIDIN, KOMBINACEAceclidine, Combinations
S01EC INHIBITORY KARBOANHYDRASYCarbonic Anhydrase Inhibitors
S01EC01ACETAZOLAMIDAcetazolamide
S01EC02DIKLOFENAMIDDiclofenamide
S01EC03DORZOLAMIDDorzolamide
S01EC04BRINZOLAMIDBrinzolamide
S01EC05METHAZOLAMIDMethazolamide
S01EC54BRINZOLAMID, KOMBINACEBrinzolamide, Combinations
S01ED BETA-BLOKÁTORYBeta Blocking Agents1)
S01ED01TIMOLOLTimolol
S01ED02BETAXOLOLBetaxolol
S01ED03LEVOBUNOLOLLevobunolol
S01ED04METIPRANOLOLMetipranolol
S01ED05KARTEOLOLCarteolol
S01ED06BEFUNOLOLBefunolol
S01ED51TIMOLOL, KOMBINACETimolol, Combinations
S01ED52BETAXOLOL, KOMBINACEBetaxolol, Combinations
S01ED54METIPRANOLOL, KOMBINACEMetipranolol, Combinations
S01ED55KARTEOLOL, KOMBINCECarteolol, Combinations
S01EE ANALOGA PROSTAGLANDINŮProstaglandin Analogues1)
S01EE01LATANOPROSTLatanoprost
S01EE02UNOPROSTONUnoprostone
S01EE03BIMATOPROSTBimatoprost
S01EE04TRAVOPROSTTravoprost
S01EE05TAFLUPROSTTafluprost
S01EX JINÁ ANTIGLAUKOMATIKAOther Antiglaucoma Preparations
S01EX01GUANETHIDINGuanethidine
S01EX02DAPIPRAZOLDapiprazole
S01EX05NETARSUDILNetarsudil
S01EX06OMIDENEPAGOmidenepag
S01F MYDRIATIKA A CYKLOPLEGIKAMydriatics And Cycloplegics
S01FA ANTICHOLINERGIKAAnticholinergics
S01FA01ATROPINAtropine
S01FA02SKOPOLAMINScopolamine
S01FA03METHYLSKOPOLAMINMethylscopolamine
S01FA04CYKLOPENTOLÁTCyclopentolate
S01FA05HOMATROPINHomatropine
S01FA06TROPIKAMIDTropicamide
S01FA54CYKLOPENTOLÁT, KOMBINACECyclopentolate, Combinations
S01FA56TROPIKAMID, KOMBINACETropicamide, Combinations
S01FB SYMPATOMIMETIKA, KROMĚ ANTIGLAUKOMATIKSympathomimetics Excl. Antiglaucoma Preparations
S01FB01FENYLEFRINPhenylephrine
S01FB02EFEDRINEphedrine
S01FB03IBOPAMINIbopamine
S01FB51FENYLEFRIN A KETOROLAKPhenylephrine And Ketorolac
S01G DEKONGESČNÍ LÉČIVA A ANTIALERGIKADecongestants And Antiallergics
S01GA SYMPATOMIMETIKA POUŽÍVANÁ JAKO DEKONGESČNÍ LÉČIVASympathomimetics Used AS Decongestants
S01GA01NAFAZOLINNaphazoline
S01GA02TETRYZOLINTetryzoline
S01GA03XYLOMETAZOLINXylometazoline
S01GA04OXYMETAZOLINOxymetazoline
S01GA05FENYLEFRINPhenylephrine
S01GA06OXEDRINOxedrine
S01GA51NAFAZOLIN, KOMBINACENaphazoline, Combinations
S01GA52TETRYZOLIN, KOMBINACETetryzoline, Combinations
S01GA53XYLOMETAZOLIN, KOMBINACEXylometazoline, Combinations
S01GA55FENYLEFRIN, KOMBINACEPhenylephrine, Combinations
S01GA56OXEDRIN, KOMBINACEOxedrine, Combinations
S01GX JINÁ ANTIALERGIKAOther Antiallergics
S01GX01KYSELINA CHROMOGLYKANOVÁCromoglicic Acid
S01GX02LEVOKABASTINLevocabastine
S01GX03KYSELINA SPAGLUMOVÁSpaglumic Acid
S01GX04NEDOKROMILNedocromil
S01GX05LODOXAMIDLodoxamide
S01GX06EMEDASTINEmedastine
S01GX07AZELASTINAzelastine
S01GX08KETOTIFENKetotifen
S01GX09OLOPATADINOlopatadine
S01GX10EPINASTINEpinastine
S01GX11ALKAFTADINAlcaftadine
S01GX51KYSELINA CHROMOGLYKANOVÁ, KOMBINACECromoglicic Acid, Combinations
S01H LOKÁLNÍ ANESTETIKALocal Anesthetics
S01HA LOKÁLNÍ ANESTETIKALocal Anesthetics
S01HA01KOKAINCocaine
S01HA02OXYBUPROKAINOxybuprocaine
S01HA03TETRAKAINTetracaine
S01HA04PROXYMETAKAINProxymetacaine
S01HA05PROKAINProcaine
S01HA06CINCHOKAINCinchocaine
S01HA07LIDOKAINLidocaine
S01HA30LOKÁLNÍ ANESTETIKA, KOMBINACECombinations
S01J DIAGNOSTIKADiagnostic Agents
S01JA BARVIVAColouring Agents
S01JA01FLUORESCEINFluorescein
S01JA02SODNÁ SŮL BENGÁLSKÉ ČERVENĚRose Bengal Sodium
S01JA51FLUORESCEIN, KOMBINACEFluorescein, Combinations
S01JX JINÁ OČNÍ DIAGNOSTIKAOther Ophthalmological Diagnostic Agents
S01K POMOCNÉ PŘÍPRAVKY PRO OČNÍ CHIRURGIISurgical Aids
S01KA VISKOELASTICKÉ SUBSTANCEViscoelastic Substances
S01KA01KYSELINA HYALURONOVÁHyaluronic Acid
S01KA02HYPROMELOSAHypromellose
S01KA51KYSELINA HYALURONOVÁ, KOMBINACEHyaluronic Acid, Combinations
S01KX JINÉ POMOCNÉ PŘÍPRAVKY PRO OČNÍ CHIRURGIIOther Surgical Aids
S01KX01CHYMOTRYPSINChymotrypsin
S01L LÁTKY K TERAPII OČNÍCH VASKULÁRNÍCH PORUCHOcular Vascular Disorder Agents
S01LA ANTINEOVASKULARIZAČNÍ LÁTKYAntineovascularisation Agents
S01LA01VERTEPORFINVerteporfin
S01LA02ANEKORTAVAnecortave
S01LA03PEGAPTANIBPegaptanib
S01LA04RANIBIZUMABRanibizumab
S01LA05AFLIBERCEPTAflibercept
S01X JINÁ OFTALMOLOGIKAOther Ophthalmologicals
S01XA JINÁ OFTALMOLOGIKAOther Ophthalmologicals
S01XA01GUAJAZULENGuaiazulen
S01XA02RETINOLRetinol
S01XA03CHLORID SODNÝ, HYPERTONICKÝSodium Chloride, Hypertonic
S01XA04JODID DRASELNÝPotassium Iodide
S01XA05NATRIUM-EDETÁTSodium Edetate
S01XA06ETHYLMORFINEthylmorphine
S01XA07SÍRAN DRASELNO-HLINITÝ (KAMENEC)Alum
S01XA08ACETYLCYSTEINAcetylcysteine
S01XA09JODOHEPARINATIodoheparinate
S01XA10INOSINInosine
S01XA11NANDROLONNandrolone
S01XA12DEXPANTHENOLDexpanthenol
S01XA13ALTEPLASAAlteplase
S01XA14HEPARINHeparin
S01XA15KYSELINA ASKORBOVÁAscorbic Acid
S01XA18CYKLOSPORINCiclosporin
S01XA19LIMBÁLNÍ KMENOVÉ BUŇKY, AUTOLOGNÍLimbal Stem Cells, Autologous
S01XA20UMĚLÉ SLZY A JINÉ INDIFERENTNÍ PŘÍPRAVKYArtificial Tears And Other Indifferent Preparations
S01XA21MERKAPTAMINMercaptamine
S01XA22OKRIPLASMINOcriplasmin
S01XA23SIROLIMUSSirolimus
S01XA24CENEGERMINCenegermin
S01XA25LIFITEGRASTLifitegrast
S01XA26RIBOFLAVINRiboflavin
S02 OTOLOGIKAOtologicals
S02A ANTIINFEKTIVAAntiinfectives
S02AA ANTIINFEKTIVAAntiinfectives
S02AA01CHLORAMFENIKOLChloramphenicol
S02AA02NITROFURALNitrofural
S02AA03KYSELINA BORITÁBoric Acid
S02AA04ALUMINIUM-ACETOTARTARÁTAluminium Acetotartrate
S02AA05KLIOCHINOLClioquinol
S02AA06PEROXID VODÍKUHydrogen Peroxide
S02AA07NEOMYCINNeomycin
S02AA08TETRACYKLINTetracycline
S02AA09CHLORHEXIDINChlorhexidine
S02AA10KYSELINA OCTOVÁAcetic Acid
S02AA11POLYMYXIN BPolymyxin B
S02AA12RIFAMYCINRifamycin
S02AA13MIKONAZOLMiconazole
S02AA14GENTAMICINGentamicin
S02AA15CIPROFLOXACINCiprofloxacin
S02AA16OFLOXACINOfloxacin
S02AA30ANTIINFEKTIVA, KOMBINACEAntiinfectives, Combinations
S02B KORTIKOSTEROIDYCorticosteroids
S02BA KORTIKOSTEROIDYCorticosteroids
S02BA01HYDROKORTISONHydrocortisone
S02BA03PREDNISOLONPrednisolone
S02BA06DEXAMETHASONDexamethasone
S02BA07BETAMETHASONBetamethasone
S02BA08FLUOCINOLON-ACETONIDFluocinolone Acetonide
S02C KORTIKOSTEROIDY A ANTIINFEKTIVA V KOMBINACICorticosteroids And Antiinfectives IN Combination
S02CA KORTIKOSTEROIDY A ANTIINFEKTIVA V KOMBINACICorticosteroids And Antiinfectives IN Combination
S02CA01PREDNISOLON A ANTIINFEKTIVAPrednisolone And Antiinfectives
S02CA02FLUMETASON A ANTIINFEKTIVAFlumetasone And Antiinfectives
S02CA03HYDROKORTISON A ANTIINFEKTIVAHydrocortisone And Antiinfectives
S02CA04TRIAMCINOLON A ANTIINFEKTIVATriamcinolone And Antiinfectives
S02CA05FLUOCINOLON-ACETONID A ANTIINFEKTIVAFluocinolone Acetonide And Antiinfectives
S02CA06DEXAMETHASON A ANTIINFEKTIVADexamethasone And Antiinfectives
S02CA07FLUDROKORTISON A ANTIINFEKTIVAFludrocortisone And Antiinfectives
S02D JINÁ OTOLOGIKAOther Otologicals
S02DA ANALGETIKA A ANESTETIKAAnalgesics And Anesthetics
S02DA01LIDOKAINLidocaine
S02DA02KOKAINCocaine
S02DA03FENAZONPhenazone
S02DA04CINCHOKAINCinchocaine
S02DA30ANALGETIKA A ANESTETIKA, KOMBINACECombinations
S02DC INDIFERENTNÍ PŘÍPRAVKYIndifferent Preparations
S03 OFTALMOLOGIKA A OTOLOGIKAOphthalmological And Otological Preparations
S03A ANTIINFEKTIVAAntiinfectives
S03AA ANTIINFEKTIVAAntiinfectives
S03AA01NEOMYCINNeomycin
S03AA02TETRACYKLINTetracycline
S03AA03POLYMYXIN BPolymyxin B
S03AA04CHLORHEXIDINChlorhexidine
S03AA05HEXAMIDINHexamidine
S03AA06GENTAMICINGentamicin
S03AA07CIPROFLOXACINCiprofloxacin
S03AA08CHLORAMFENIKOLChloramphenicol
S03AA30ANTIINFEKTIVA, KOMBINACEAntiinfectives, Combinations
S03B KORTIKOSTEROIDYCorticosteroids
S03BA KORTIKOSTEROIDYCorticosteroids
S03BA01DEXAMETHASONDexamethasone
S03BA02PREDNISOLONPrednisolone
S03BA03BETAMETHASONBetamethasone
S03C KORTIKOSTEROIDY A ANTIINFEKTIVA V KOMBINACICorticosteroids And Antiinfectives IN Combination
S03CA KORTIKOSTEROIDY A ANTIINFEKTIVA V KOMBINACICorticosteroids And Antiinfectives IN Combination
S03CA01DEXAMETHASON A ANTIINFEKTIVADexamethasone And Antiinfectives
S03CA02PREDNISOLON A ANTIINFEKTIVAPrednisolone And Antiinfectives
S03CA04HYDROKORTISON A ANTIINFEKTIVAHydrocortisone And Antiinfectives
S03CA05FLUDROKORTISON A ANTIINFEKTIVAFludrocortisone And Antiinfectives
S03CA06BETAMETHASON A ANTIINFEKTIVABetamethasone And Antiinfectives
S03D JINÁ OFTALMOLOGIKA A OTOLOGIKAOther Ophthalmological And Otological Preparations
V RŮZNÉ PŘÍPRAVKYVarious
V01 ALERGENYAllergens
V01A ALERGENYAllergens
V01AA EXTRAKTY ALERGENŮAllergen Extracts
V01AA01ALERGENY PEŘÍFeather
V01AA02TRAVNÍ PYLY, ALERGENYGrass Pollen
V01AA03DOMÁCÍ PRACH, ROZTOČIHouse Dust Mites
V01AA04PLÍSNĚ A KVASINKY, ALERGENYMould Fungus And Yeast Fungus
V01AA05PYLY STROMŮ, ALERGENYTree Pollen
V01AA07HMYZÍ ALERGENYInsects
V01AA08POTRAVINOVÉ ALERGENYFood
V01AA09TEXTILNÍ ALERGENYTextiles
V01AA10ALERGENY KVĚTINFlowers
V01AA11ZVÍŘECÍ ALERGENYAnimals
V01AA20RŮZNÉ ALERGENYVarious
V03 VŠECHNY JINÉ TERAPEUTICKÉ PŘÍPRAVKYAll Other Therapeutic Products
V03A VŠECHNY JINÉ TERAPEUTICKÉ PŘÍPRAVKYAll Other Therapeutic Products
V03AB ANTIDOTAAntidotes
V03AB01IPEKAKUANHAIpecacuanha
V03AB02NALORFINNalorphine
V03AB03EDETÁTYEdetates
V03AB04PRALIDOXIMPralidoxime
V03AB05PREDNISOLON A PROMETHAZINPrednisolone And Promethazine
V03AB06THIOSÍRANYThiosulfate
V03AB08DUSITAN SODNÝSodium Nitrite
V03AB09DIMERKAPROLDimercaprol
V03AB13OBIDOXIMObidoxime
V03AB14PROTAMINProtamine
V03AB15NALOXONNaloxone
V03AB16ETHANOLEthanol
V03AB17METHYLTHIONINIUM-CHLORIDMethylthioninium Chloride
V03AB18MANGANISTAN DRASELNÝPotassium Permanganate
V03AB19FYSOSTIGMINPhysostigmine
V03AB20SÍRAN MĚĎNATÝCopper Sulfate
V03AB21JODID DRASELNÝPotassium Iodide
V03AB22ISOAMYL-NITRITAmyl Nitrite
V03AB23ACETYLCYSTEINAcetylcysteine
V03AB24DIGITALISOVÝ ANTITOXINDigitalis Antitoxin
V03AB25FLUMAZENILFlumazenil
V03AB26METHIONINMethionine
V03AB27DIMETHYLAMINOFENOL4-dimethylaminophenol
V03AB29CHOLINESTERASACholinesterase
V03AB31BERLÍNSKÁ MODŘPrussian Blue
V03AB32GLUTATHIONGlutathione
V03AB33HYDROXOKOBALAMINHydroxocobalamin
V03AB34FOMEPIZOLFomepizole
V03AB35SUGAMMADEXSugammadex
V03AB36FENTOLAMINPhentolamine
V03AB37IDARUCIZUMABIdarucizumab
V03AB38ANDEXANET ALFAAndexanet Alfa
V03AC LÁTKY TVOŘÍCÍ CHELÁTY SE ŽELEZEMIron Chelating Agents
V03AC01DEFEROXAMINDeferoxamine
V03AC02DEFERIPRONDeferiprone
V03AC03DEFERASIROXDeferasirox
V03AE LÉČIVA K TERAPII HYPERKALEMIE A HYPERFOSFATEMIEDrugs For Treatment OF Hyperkalemia And Hyperphosphatemia
V03AE01POLYSTYREN-SULFONÁTPolystyrene Sulfonate
V03AE02SEVELAMERSevelamer
V03AE03LANTHAN-KARBONÁTLanthanum Carbonate
V03AE04KALCIUM-ACETÁT A UHLIČITAN HOŘEČNATÝCalcium Acetate And Magnesium Carbonate
V03AE05OXID ŽELEZITÝ SE SACHAROSOUSucroferric Oxyhydroxide
V03AE06KOLESTILANColestilan
V03AE07KALCIUM-ACETÁTCalcium Acetate
V03AE08FERRUM(III)-CITRÁTFerric Citrate
V03AE09VÁPENATÁ SŮL PATIROMERUPatiromer Calcium
V03AE10CYKLICKÝ KŘEMIČITAN SODNO-ZIRKONIČITÝSodium Zirconium Cyclosilicate
V03AF LÉČIVA KE SNÍŽENÍ TOXICITY PROTINÁDOROVÉ LÉČBYDetoxifying Agents For Antineoplastic Treatment
V03AF01MESNAMesna
V03AF02DEXRAZOXANDexrazoxane
V03AF03KALCIUM-FOLINÁTCalcium Folinate
V03AF04KALCIUM-LEVOFOLINÁTCalcium Levofolinate
V03AF05AMIFOSTINAmifostine
V03AF06NATRIUM-FOLINÁTSodium Folinate
V03AF07RASBURIKASARasburicase
V03AF08PALIFERMINPalifermin
V03AF09GLUKARPIDASAGlucarpidase
V03AF10NATRIUM-LEVOFOLINÁTSodium Levofolinate
V03AG PŘÍPRAVKY PRO LÉČBU HYPERKALCEMIEDrugs For Treatment OF Hypercalcemia
V03AG01NATRIUM-FOSFOCELULOSASodium Cellulose Phosphate
V03AH PŘÍPRAVKY PRO LÉČBU HYPOGLYKEMIEDrugs For Treatment OF Hypoglycemia
V03AH01DIAZOXIDDiazoxide
V03AK TKÁŇOVÁ LEPIDLATissue Adhesives
V03AM PŘÍPRAVKY PRO EMBOLIZACIDrugs For Embolisation
V03AN MEDICINÁLNÍ PLYNYMedical Gases
V03AN01KYSLÍKOxygen
V03AN02OXID UHLIČITÝCarbon Dioxide
V03AN03HELIUMHelium
V03AN04DUSÍKNitrogen
V03AN05MEDICINÁLNÍ VZDUCHMedical Air
V03AX JINÉ TERAPEUTICKÉ PŘÍPRAVKYOther Therapeutic Products
V03AX02NALFURAFINNalfurafine
V03AX03KOBICISTATCobicistat
V03AZ LÁTKY TLUMÍCÍ NERVOVÝ SYSTÉMNerve Depressants
V03AZ01ETHANOLEthanol
V04 DIAGNOSTIKADiagnostic Agents
V04B TESTY K VYŠETŘENÍ MOČIUrine Tests
V04C JINÁ DIAGNOSTIKAOther Diagnostic Agents
V04CA TESTY K VYŠETŘENÍ DIABETUTests For Diabetes
V04CA01TOLBUTAMIDTolbutamide
V04CA02GLUKOSAGlucose
V04CB TESTY ABSORPCE TUKŮTests For Fat Absorption
V04CB01KONCENTRÁTY VITAMINU AVitamin A Concentrates
V04CC TESTY PRŮCHODNOSTI ŽLUČOVODŮTests For Bile Duct Patency
V04CC01SORBITOLSorbitol
V04CC02SÍRAN HOŘEČNATÝMagnesium Sulfate
V04CC03SINKALIDSincalide
V04CC04CERULETIDCeruletide
V04CD TESTY K VYŠETŘENÍ FUNKCE HYPOFÝZYTests For Pituitary Function
V04CD01METYRAPONMetyrapone
V04CD03SERMORELINSermorelin
V04CD04KORTIKORELINCorticorelin
V04CD05SOMATORELINSomatorelin
V04CD06MACIMORELINMacimorelin
V04CE TESTY PRO STANOVENÍ FUNKČNÍ KAPACITY JATERTests For Liver Functional Capacity
V04CE01GALAKTOSAGalactose
V04CE02SULFOBROMOFTALEINSulfobromophthalein
V04CE03METHACETIN-(13C)Methacetin (13c)
V04CF DIAGNOSTIKA TUBERKULÓZYTuberculosis Diagnostics
V04CF01TUBERKULINTuberculin
V04CG TESTY ŽALUDEČNÍ SEKRECETests For Gastric Secretion
V04CG01PRYSKYŘIČNÉ MĚNIČE KATIONTŮ (KATEXY)Cation Exchange Resins
V04CG02BETAZOLBetazole
V04CG03HISTAMIN-FOSFÁTHistamine Phosphate
V04CG04PENTAGASTRINPentagastrin
V04CG05METHYLTHIONINIUM-CHLORIDMethylthioninium Chloride
V04CG30KOFEIN S NATRIUM-BENZOÁTEMCaffeine And Sodium Benzoate
V04CH TESTY K VYŠETŘENÍ FUNKCÍ LEDVIN A PORANĚNÍ MOČOVODUTests For Renal Function And Ureteral Injuries
V04CH01INULIN A JINÉ POLYFRUKTOSANYInulin And Other Polyfructosans
V04CH02INDIGOKARMÍNIndigo Carmine
V04CH03FENOLSULFONFTALEINPhenolsulfonphthalein
V04CH04ALSAKTIDAlsactide
V04CH30KYSELINA AMINOHIPPUROVÁAminohippuric Acid
V04CJ TESTY K VYŠETŘENÍ FUNKCE ŠTÍTNÉ ŽLÁZYTests For Thyreoidea Function
V04CJ01THYROTROPINThyrotropin
V04CJ02PROTIRELINProtirelin
V04CK TESTY K VYŠETŘENÍ FUNKCE PANKREATUTests For Pancreatic Function
V04CK01SEKRETINSecretin
V04CK02CHOLECYSTOKININPancreozymin (cholecystokinin)
V04CK03BENTIROMIDBentiromide
V04CL TESTY PRO ALERGICKÁ ONEMOCNĚNÍTests For Allergic Diseases
V04CM TESTY K VYŠETŘENÍ PORUCH FERTILITYTests For Fertility Disturbances
V04CM01GONADORELINGonadorelin
V04CX JINÁ DIAGNOSTIKAOther Diagnostic Agents
V04CX01INDOKYANINOVÁ ZELEŇIndocyanine Green
V06 CELKOVÁ VÝŽIVAGeneral Nutrients
V06A DIETNÍ PŘÍPRAVKY PRO LÉČBU OBEZITYDiet Formulations For Treatment OF Obesity
V06AA NÍZKOENERGETICKÁ DIETALow-energy Diets
V06B BÍLKOVINNÉ DOPLŇKYProtein Supplements
V06C DĚTSKÁ VÝŽIVAInfant Formulas
V06CA VÝŽIVA BEZ FENYLALANINUNutrients Without Phenylalanine
V06D JINÉ PŘÍPRAVKY PRO VÝŽIVUOther Nutrients
V06DA SACHARIDY, PROTEINY, MINERÁLY, VITAMINY, KOMBINACECarbohydrates/proteins/minerals/vitamins, Combinations
V06DB TUKY, SACHARIDY, PROTEINY, MINERÁLY, VITAMINY, KOMBINACEFat/carbohydrates/proteins/minerals/vitamins, Combinations
V06DC SACHARIDYCarbohydrates
V06DC01GLUKOSAGlucose
V06DC02FRUKTOSAFructose
V06DD AMINOKYSELINY VČETNĚ KOMBINACÍ S POLYPEPTIDYAmino Acids, Incl. Combinations With Polypeptides
V06DE AMINOKYSELINY, SACHARIDY, MINERÁLY, VITAMINY, KOMBINACEAmino Acids/carbohydrates/minerals/vitamins, Combinations
V06DF NÁHRADY MLÉKAMilk Substitutes
V06DX JINÉ KOMBINACE PŘÍPRAVKŮ PRO VÝŽIVUOther Combinations OF Nutrients
V06XX POTRAVINY PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY (PZLÚ) (ČESKÁ ATC SKUPINA)Foods For Special Medical Purposed (czech Atc Group)
V07 JINÉ NETERAPEUTICKÉ PŘÍPRAVKYAll Other Non-therapeutic Products
V07A JINÉ NETERAPEUTICKÉ PŘÍPRAVKYAll Other Non-therapeutic Products
V07AA NÁPLASTIPlasters
V07AB ROZPOUŠTĚDLA A ŘEDIDLA, VČETNĚ IRIGAČNÍCH ROZTOKŮSolvents And Diluting Agents, Incl. Irrigating Solutions
V07AC TRANSFUZE KRVE, POMOCNÉ PŘÍPRAVKYBlood Transfusion, Auxiliary Products
V07AD KREVNÍ TESTY, POMOCNÉ PŘÍPRAVKYBlood Tests, Auxiliary Products
V07AN POMŮCKY PŘI INKONTINENCIIncontinence Equipment
V07AR TESTY CITLIVOSTI, DISKY A TABLETYSensitivity Tests, Discs And Tablets
V07AS PŘÍPRAVKY K OŠETŘENÍ VÝVODŮStomi Equipment
V07AT KOSMETIKACosmetics
V07AV TECHNICKÉ DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVKYTechnical Disinfectants
V07AX ČISTICÍ PROSTŘEDKYWashing Agents Etc.
V07AY JINÉ NETERAPEUTICKÉ POMOCNÉ PŘÍPRAVKYOther Non-therapeutic Auxiliary Products
V07AZ CHEMIKÁLIE A ZKOUMADLA K ANALÝZÁMChemicals And Reagents For Analysis
V08 KONTRASTNÍ LÁTKYContrast Media
V08A RENTGENKONTRASTNÍ LÁTKY JODOVANÉX-ray Contrast Media, Iodinated
V08AA VODOROZPUSTNÉ VYSOKOOSMOLÁRNÍ NEFROTROPNÍ RTG-KONTRASTNÍ LÁTKYWatersoluble, Nephrotropic, High Osmolar X-ray Contrast Media
V08AA01KYSELINA DIATRIZOOVÁDiatrizoic Acid
V08AA02KYSELINA METRIZOOVÁMetrizoic Acid
V08AA03JODAMIDIodamide
V08AA04KYSELINA JOTALAMOVÁIotalamic Acid
V08AA05KYSELINA JOXITALAMOVÁIoxitalamic Acid
V08AA06KYSELINA JOGLIKOVÁIoglicic Acid
V08AA07KYSELINA ACETRIZOOVÁAcetrizoic Acid
V08AA08KYSELINA JOKARMOVÁIocarmic Acid
V08AA09METHIODALMethiodal
V08AA10DIODONDiodone
V08AB VODOROZPUSTNÉ NÍZKOOSMOLÁRNÍ NEFROTROPNÍ RTG-KONTRASTNÍ LÁTKYWatersoluble, Nephrotropic, Low Osmolar X-ray Contrast Media
V08AB01METRIZAMIDMetrizamide
V08AB02JOHEXOLIohexol
V08AB03KYSELINA JOXAGLOVÁIoxaglic Acid
V08AB04JOPAMIDOLIopamidol
V08AB05JOPROMIDIopromide
V08AB06JOTROLANIotrolan
V08AB07JOVERSOLIoversol
V08AB08JOPENTOLIopentol
V08AB09JODIXANOLIodixanol
V08AB10JOMEPROLIomeprol
V08AB11JOBITRIDOLIobitridol
V08AB12JOXILANIoxilan
V08AC VODOROZPUSTNÉ HEPATOTROPNÍ RENTGENKONTRASTNÍ LÁTKYWatersoluble, Hepatotropic X-ray Contrast Media
V08AC01KYSELINA JODOXAMOVÁIodoxamic Acid
V08AC02KYSELINA JOTROXOVÁIotroxic Acid
V08AC03KYSELINA JOGLYKAMOVÁIoglycamic Acid
V08AC04ADIPIODONAdipiodone
V08AC05KYSELINA JOBENZAMOVÁIobenzamic Acid
V08AC06KYSELINA JOPANOOVÁIopanoic Acid
V08AC07KYSELINA JOCETAMOVÁIocetamic Acid
V08AC08NATRIUM-JOPODÁTSodium Iopodate
V08AC09KYSELINA TYROPANOVÁTyropanoic Acid
V08AC10KALCIUM-JOPODÁTCalcium Iopodate
V08AD VE VODĚ NEROZPUSTNÉ RENTGENKONTRASTNÍ LÁTKYNon-watersoluble X-ray Contrast Media
V08AD01ETHYLESTERY JODOVANÝCH MASTNÝCH KYSELINEthyl Esters OF Iodised Fatty Acids
V08AD02JOPYDOLIopydol
V08AD03PROPYLIODONPropyliodone
V08AD04JOFENDYLÁTIofendylate
V08B RENTGENKONTRASTNÍ LÁTKY NEJODOVANÉX-ray Contrast Media, Non-iodinated
V08BA RENTGENKONTASTNÍ LÁTKY OBSAHUJÍCÍ SÍRAN BARNATÝBarium Sulfate Containing X-ray Contrast Media
V08BA01SÍRAN BARNATÝ SE SUSPENDUJÍCÍ LÁTKOUBarium Sulfate With Suspending Agents
V08BA02SÍRAN BARNATÝ BEZ SUSPENDUJÍCÍ LÁTKYBarium Sulfate Without Suspending Agents
V08C KONTRASTNÍ LÁTKY PRO VYŠETŘENÍ MAGNETICKOU REZONANCÍMagnetic Resonance Imaging Contrast Media
V08CA PARAMAGNETICKÉ KONTRASTNÍ LÁTKYParamagnetic Contrast Media
V08CA01KYSELINA GADOPENTETOVÁGadopentetic Acid
V08CA02KYSELINA GADOTEROVÁGadoteric Acid
V08CA03GADODIAMIDGadodiamide
V08CA04GADOTERIDOLGadoteridol
V08CA05MANGAFODIPIRMangafodipir
V08CA06GADOVERSETAMIDGadoversetamide
V08CA07AMONIUM-FERUM(III)-CITRÁTFerric Ammonium Citrate
V08CA08KYSELINA GADOBENOVÁGadobenic Acid
V08CA09GADOBUTROLGadobutrol
V08CA10KYSELINA GADOXETOVÁGadoxetic Acid
V08CA11GADOFOSVESETGadofosveset
V08CB SUPERPARAMAGNETICKÉ KONTRASTNÍ LÁTKYSuperparamagnetic Contrast Media
V08CB01FERUMOXSILFerumoxsil
V08CB02FERRISTENFerristene
V08CB03OXID ŽELEZNATÝ, NANOČÁSTICEIron Oxide, Nanoparticles
V08CX JINÉ KONTRASTNÍ LÁTKY PRO VYŠETŘENÍ MAGNETICKOU REZONANCÍOther Magnetic Resonance Imaging Contrast Media
V08CX01PERFLUBRONPerflubron
V08D KONTRASTNÍ LÁTKY PRO VYŠETŘENÍ ULTRAZVUKEMUltrasound Contrast Media
V08DA KONTRASTNÍ LÁTKY PRO VYŠETŘENÍ ULTRAZVUKEMUltrasound Contrast Media
V08DA01MIKROČÁSTICE LIDSKÉHO ALBUMINUMicrospheres OF Human Albumin
V08DA02GALAKTOSOVÉ MIKROČÁSTICEMicroparticles OF Galactose
V08DA03PERFLENAPENTPerflenapent
V08DA04FOSFOLIPIDOVÉ MIKROČÁSTICEMicrospheres OF Phospholipids
V08DA05FLUORID SÍROVÝSulfur Hexafluoride
V08DA06PERFLUBUTANOVÝ POLYMER V MIKROKULIČKÁCHPerflubutane Polymer Microspheres
V09 DIAGNOSTICKÁ RADIOFARMAKADiagnostic Radiopharmaceuticals
V09A CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉMCentral Nervous System
V09AA SLOUČENINY TECHNECIA-(99MTC)Technetium (99mtc) Compounds
V09AA01TECHNECIUM-(99MTC) EXAMETAZIMTechnetium (99mtc) Exametazime
V09AA02TECHNECIUM-(99MTC) BICISÁTTechnetium (99mtc) Bicisate
V09AB SLOUČENINY JODU-(123I)Iodine (123i) Compounds
V09AB01JOFETAMIN-(123I)Iodine Iofetamine (123i)
V09AB02JOLOPRID-(123I)Iodine Iolopride (123i)
V09AB03JOFLUPAN-(123I)Iodine Ioflupane (123i)
V09AX CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM, JINÁ DIAGNOSTICKÁ RADIOFARMAKAOther Central Nervous System Diagnostic Radiopharmaceuticals
V09AX01INDIUM-(111IN) KYSELINA PENTETOVÁIndium (111in) Pentetic Acid
V09AX03JOD-(124I) 2BETA-KARBOMETHOXY-3BETA-(4 JODOFENYL)-TROPANIodine (124i) 2beta-carbomethoxy-3beta-(4 Iodophenyl)-tropane
V09AX04FLUTEMETAMOL-(18F)Flutemetamol (18f)
V09AX05FLORBETAPIR-(18F)Florbetapir (18f)
V09AX06FLORBETABEN-(18F)Florbetaben (18f)
V09B KOSTERNÍ SYSTÉMSkeleton
V09BA SLOUČENINY TECHNECIA-(99MTC)Technetium (99mtc) Compounds
V09BA01TECHNECIUM-(99MTC) KYSELINA OXIDRONOVÁTechnetium (99mtc) Oxidronic Acid
V09BA02TECHNECIUM-(99MTC) KYSELINA MEDRONOVÁTechnetium (99mtc) Medronic Acid
V09BA03TECHNECIUM-(99MTC) PYROFOSFÁTTechnetium (99mtc) Pyrophosphate
V09BA04TECHNECIUM-(99MTC) KYSELINA BUTEDRONOVÁTechnetium (99mtc) Butedronic Acid
V09C LEDVINY A MOČOVÉ CESTYRenal System
V09CA SLOUČENINY TECHNECIA-(99MTC)Technetium (99mtc) Compounds
V09CA01TECHNECIUM-(99MTC) KYSELINA PENTETOVÁTechnetium (99mtc) Pentetic Acid
V09CA02TECHNECIUM-(99MTC) SUKCIMERTechnetium (99mtc) Succimer
V09CA03TECHNECIUM-(99MTC) MERTIATIDTechnetium (99mtc) Mertiatide
V09CA04TECHNECIUM-(99MTC) GLUCEPTÁTTechnetium (99mtc) Gluceptate
V09CA05TECHNECIUM-(99MTC) GLUKONÁTTechnetium (99mtc) Gluconate
V09CA06TECHNECIUM-(99MTC) BICISÁTTechnetium (99mtc) Ethylenedicysteine
V09CX JINÁ DIAGNOSTICKÁ RADIOFARMAKA K VYŠETŘENÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CESTOther Renal System Diagnostic Radiopharmaceuticals
V09CX01NATRIUM-JODHIPPURÁT-(123 I)Sodium Iodohippurate (123i)
V09CX02NATRIUM-JODHIPPURÁT-(131 I)Sodium Iodohippurate (131i)
V09CX03NATRIUM-JOTALAMÁT-(125 I)Sodium Iothalamate (125i)
V09CX04EDETAN CHROMITO-(51CR) SODNÝChromium (51cr) Edetate
V09D JÁTRA A RETIKULOENDOTELIÁLNÍ SYSTÉMHepatic And Reticulo Endothelial System
V09DA SLOUČENINY TECHNECIA-(99MTC)Technetium (99mtc) Compounds
V09DA01TECHNECIUM-(99MTC) DISOFENINTechnetium (99mtc) Disofenin
V09DA02TECHNECIUM-(99MTC)-ETIFENINTechnetium (99mtc) Etifenin
V09DA03TECHNECIUM-(99MTC) LIDOFENINTechnetium (99mtc) Lidofenin
V09DA04TECHNECIUM-(99MTC) MEBROFENINTechnetium (99mtc) Mebrofenin
V09DA05TECHNECIUM-(99MTC) GALTIFENINTechnetium (99mtc) Galtifenin
V09DB TECHNECIUM-(99MTC), ČÁSTICE A KOLOIDYTechnetium (99mtc), Particles And Colloids
V09DB01TECHNECIUM-(99MTC) NANOKOLOIDTechnetium (99mtc) Nanocolloid
V09DB02TECHNECIUM-(99MTC) MIKROKOLOIDTechnetium (99mtc) Microcolloid
V09DB03TECHNECIUM-(99MTC) MILIMIKROSFÉRYTechnetium (99mtc) Millimicrospheres
V09DB04TECHNECIUM-(99MTC) CÍN KOLOIDNÍTechnetium (99mtc) Tin Colloid
V09DB05TECHNECIUM-(99MTC) SÍRA KOLOIDNÍTechnetium (99mtc) Sulfur Colloid
V09DB06TECHNECIUM-(99MTC) RHENIUM-SULFID KOLOIDNÍTechnetium (99mtc) Rheniumsulfide Colloid
V09DB07TECHNECIUM-(99MTC) FYTÁTTechnetium (99mtc) Phytate
V09DX JÁTRA A RETIKULOENDOTELIÁLNÍ SYSTÉM, JINÁ DIAGNOSTICKÁ RADIOFARMAKAOther Hepatic And Reticulo Endothelial System Diagnostic Radiopharmaceuticals
V09DX01SELEN-(75SE) KYSELINA TAUROSELCHOLOVÁSelenium (75se) Tauroselcholic Acid
V09E RESPIRAČNÍ SYSTÉMRespiratory System
V09EA TECHNECIUM-(99MTC), INHALAČNÍ DIAGNOSTIKATechnetium (99mtc), Inhalants
V09EA01TECHNECIUM-(99MTC) KYSELINA PENTETOVÁTechnetium (99mtc) Pentetic Acid
V09EA02TECHNECIUM-(99MTC) TECHNEGASTechnetium (99mtc) Technegas
V09EA03TECHNECIUM-(99MTC) NANOKOLOIDTechnetium (99mtc) Nanocolloid
V09EB TECHNECIUM-(99MTC), ČÁSTICE PRO INJEKCITechnetium (99mtc), Particles For Injection
V09EB01TECHNECIUM-(99MTC) MAKROAGREGÁTY LIDSKÉHO ALBUMINUTechnetium (99mtc) Macrosalb
V09EB02TECHNECIUM-(99MTC) MIKROSFÉRYTechnetium (99mtc) Microspheres
V09EX RESPIRAČNÍ SYSTÉM, JINÁ DIAGNOSTICKÁ RADIOFARMAKAOther Respiratory System Diagnostic Radiopharmaceuticals
V09EX01KRYPTON-(81MKR), PLYNKrypton (81mkr) Gas
V09EX02XENON-(127XE), PLYNXenon (127xe) Gas
V09EX03XENON-(133XE), PLYNXenon (133xe) Gas
V09F ŠTÍTNÁ ŽLÁZAThyroid
V09FX RŮZNÁ DIAGNOSTICKÁ RADIOFARMAKA K VYŠETŘENÍ ŠTÍTNÉ ŽLÁZYVarious Thyroid Diagnostic Radiopharmaceuticals
V09FX01TECHNECIUM-(99MTC) TECHNECISTANTechnetium (99mtc) Pertechnetate
V09FX02JODID-(123I) SODNÝSodium Iodide (123i)
V09FX03JODID-(131I) SODNÝSodium Iodide (131i)
V09FX04JODID-(124I) SODNÝSodium Iodide (124i)
V09G KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉMCardiovascular System
V09GA SLOUČENINY TECHNECIA-(99MTC)Technetium (99mtc) Compounds
V09GA01TECHNECIUM-(99MTC) SESTAMIBITechnetium (99mtc) Sestamibi
V09GA02TECHNECIUM-(99MTC) TETROFOSMINTechnetium (99mtc) Tetrofosmin
V09GA03TECHNECIUM-(99MTC)-TEBOROXIMTechnetium (99mtc) Teboroxime
V09GA04TECHNECIUM-(99MTC) LIDSKÝ ALBUMINTechnetium (99mtc) Human Albumin
V09GA05TECHNECIUM-(99MTC)-FURIFOSMINTechnetium (99mtc) Furifosmin
V09GA06TECHNECIUM-(99MTC) SN2+ ČINIDLA, PRO ZNAČENÍ BUNĚKTechnetium (99mtc) Stannous Agent Labelled Cells
V09GA07TECHNECIUM-(99MTC)-APCITIDTechnetium (99mtc) Apcitide
V09GB SLOUČENINY JODU-(125I)Iodine (125i) Compounds
V09GB01FIBRINOGEN-(125 I)Fibrinogen (125i)
V09GB02LIDSKÝ SÉRUMALBUMIN ZNAČENÝ JODEM-(125I)Iodine (125i) Human Albumin
V09GX KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM, JINÁ DIAGNOSTICKÁ RADIOFARMAKAOther Cardiovascular System Diagnostic Radiopharmaceuticals
V09GX01CHLORID THALLNÝ-(201TL)Thallium (201tl) Chloride
V09GX02INDIUM-(111IN) IMCIROMABIndium (111in) Imciromab
V09GX03CHROM-(51CR) CHROMAN, PRO ZNAČENÍ BUNĚKChromium (51cr) Chromate Labelled Cells
V09GX04RUBIDIUM-(82RB) CHLORIDRubidium (82rb) Chloride
V09H DETEKCE ZÁNĚTU A INFEKCEInflammation And Infection Detection
V09HA SLOUČENINY TECHNECIA-(99MTC)Technetium (99mtc) Compounds
V09HA01TECHNECIUM-(99MTC) LIDSKÝ ALBUMINTechnetium (99mtc) Human Immunoglobulin
V09HA02TECHNECIUM-(99MTC) EXAMETAZIM, PRO ZNAČENÍ BUNĚKTechnetium (99mtc) Exametazime Labelled Cells
V09HA03TECHNECIUM-(99MTC) PROTILÁTKY PROTI GRANULOCYTŮMTechnetium (99mtc) Antigranulocyte Antibody
V09HA04TECHNECIUM-(99MTC) SULESOMABTechnetium (99mtc) Sulesomab
V09HB SLOUČENINY INDIA-(111IN)Indium (111in) Compounds
V09HB01KOMPLEX INDIA-(111IN) S OXINEM, PRO ZNAČENÍ BUNĚKIndium (111in) Oxinate Labelled Cells
V09HB02INDIUM-(111IN) TROPOLONÁT, PRO ZNAČENÍ BUNĚKIndium (111in) Tropolonate Labelled Cells
V09HX DETEKCE ZÁNĚTU A INFEKCE, JINÁ DIAGNOSTICKÁ RADIOFARMAKAOther Diagnostic Radiopharmaceuticals For Inflammation And Infection Detection
V09HX01CITRONAN GALLITÝ-(67 GA)Gallium (67ga) Citrate
V09I DETEKCE NÁDORŮTumour Detection
V09IA SLOUČENINY TECHNECIA-(99MTC)Technetium (99mtc) Compounds
V09IA01TECHNECIUM-(99MTC) PROTILÁTKA PROTI KARCINOEMBRYONÁLNÍMU ANTIGENUTechnetium (99mtc) Anticarcinoembryonicantigen Antibody
V09IA02TECHNECIUM-(99MTC) PROTILÁTKA PROTI MELANOMUTechnetium (99mtc) Antimelanoma Antibody
V09IA03TECHNECIUM-(99MTC) PĚTIMOCNÝ SUKCIMERTechnetium (99mtc) Pentavalent Succimer
V09IA04TECHNECIUM-(99MTC) VOTUMUMABTechnetium (99mtc) Votumumab
V09IA05TECHNECIUM-(99MTC) DEPREOTIDTechnetium (99mtc) Depreotide
V09IA06TECHNECIUM-(99MTC) ARCITUMOMABTechnetium (99mtc) Arcitumomab
V09IA07TECHNECIUM-(99MTC) HYNIC-OKTREOTIDTechnetium (99mtc) Hynic-octreotide
V09IA08TECHNECIUM-(99MTC)-ETARFOLATIDTechnetium (99mtc) Etarfolatide
V09IA09TECHNECIUM-(99MTC) TILMANOCEPTTechnetium (99mtc) Tilmanocept
V09IB SLOUČENINY INDIA-(111IN)Indium (111in) Compounds
V09IB01INDIUM-(111IN) PENTETREOTIDIndium (111in) Pentetreotide
V09IB02INDIUM-(111IN) SATUMOMAB PENDETIDIndium (111in) Satumomab Pendetide
V09IB03INDIUM-(111IN), PROTILÁTKA PROTI KARCINOMU OVARIAIndium (111in) Antiovariumcarcinoma Antibody
V09IB04INDIUM-(111IN) KAPROMAB PENDETIDIndium (111in) Capromab Pendetide
V09IX DETEKCE NÁDORŮ, JINÁ DIAGNOSTICKÁ RADIOFARMAKAOther Diagnostic Radiopharmaceuticals For Tumour Detection
V09IX01JOBENGUAN-(123I)Iobenguane (123i)
V09IX02JOBENGUAN-(131I)Iobenguane (131i)
V09IX03JOD-(125I) CC49-MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKAIodine (125i) Cc49-monoclonal Antibody
V09IX04FLUDEOXYGLUKOSA-(18F)Fludeoxyglucose (18f)
V09IX05FLUORDOPA-(18F)Fluorodopa (18f)
V09IX06FLUORID-(18F) SODNÝSodium Fluoride (18f)
V09IX07FLUORCHOLIN-(18F)Fluorocholine(18f)
V09IX08FLUOROETHYLCHOLIN-(18F)Fluoroethylcholine (18f)
V09IX09EDOTREOTID ZNAČENÝ GALLIEM-(68GA)Gallium (68ga) Edotreotide
V09IX10FLUORETHYL-L-TYROSIN (18F)Fluoroethyl-l-tyrosine (18f)
V09IX11FLUORESTRADIOL-(13F)Fluoroestradiol (18f)
V09IX12FLUCIKLOVIN-(18F)Fluciclovine (18f)
V09X JINÁ DIAGNOSTICKÁ RADIOFARMAKAOther Diagnostic Radiopharmaceuticals
V09XA SLOUČENINY JODU-(131I)Iodine (131i) Compounds
V09XA01JOD-(131I)-NORCHOLESTEROLIodine (131i) Norcholesterol
V09XA02JODOCHOLESTEROL-(131I)Iodocholesterol (131i)
V09XA03LIDSKÝ SÉRUMALBUMIN ZNAČENÝ JODEM-(131I)Iodine (131i) Human Albumin
V09XX RŮZNÁ DIAGNOSTICKÁ RADIOFARMAKAVarious Diagnostic Radiopharmaceuticals
V09XX01KOBALT-(57CO) KYANOKOBALAMINCobalt (57co) Cyanocobalamine
V09XX02KOBALT-(58CO) KYANOKOBALAMINCobalt (58co) Cyanocobalamine
V09XX03SELEN-(75SE) NORCHOLESTEROLSelenium (75se) Norcholesterol
V09XX04CITRÁT ŽELEZITÝ-(59FE)Ferric (59fe) Citrate
V10 TERAPEUTICKÁ RADIOFARMAKATherapeutic Radiopharmaceuticals
V10A PROTIZÁNĚTLIVÁ TERAPEUTICKÁ RADIOFARMAKAAntiinflammatory Agents
V10AA SLOUČENINY YTTRIA-(90Y)Yttrium (90y) Compounds
V10AA01CITRONAN YTTRITÝ-(90Y) KOLOIDNÍYttrium (90y) Citrate Colloid
V10AA02YTTRIUM-(90Y) HYDROXID ŽELEZITÝ KOLOIDNÍYttrium (90y) Ferrihydroxide Colloid
V10AA03KŘEMIČITAN YTTRITÝ-(90Y) KOLOIDNÍYttrium (90y) Silicate Colloid
V10AX JINÁ PROTIZÁNĚTLIVÁ TERAPEUTICKÁ RADIOFARMAKAOther Antiinflammatory Therapeutic Radiopharmaceuticals
V10AX01FOSFOR-(32P) FOSFOREČNAN CHROMOVÝ KOLOIDNÍPhosphorous (32p) Chromicphosphate Colloid
V10AX02SAMARIUM-(153SM) HYDROXYAPATIT KOLOIDNÍSamarium (153sm) Hydroxyapatite Colloid
V10AX03DYSPROSIUM-(165DY) KOLOIDNÍDysprosium (165dy) Colloid
V10AX04ERBIUM-(169ER)-CITRÁT KOLOIDNÍErbium (169er) Citrate Colloid
V10AX05SULFID RHENISTÝ-(186RE) KOLOIDNÍRhenium (186re) Sulfide Colloid
V10AX06KOLOIDNÍ ZLATO-(198AU)Gold (198au) Colloidal
V10B PALIATIVNÍ LÉČBA BOLESTI (LÁTKY VYCHYTÁVANÉ V KOSTECH)Pain Palliation (bone Seeking Agents)
V10BX RŮZNÁ RADIOFARMAKA K PALIATIVNÍ LÉČBĚ BOLESTIVarious Pain Palliation Radiopharmaceuticals
V10BX01CHLORID STRONTNATÝ-(89SR)Strontium (89sr) Chloride
V10BX02SAMARIUM-(153SM)-LEXIDRONAMSamarium (153sm) Lexidronam
V10BX03RHENIUM-(186RE) KYSELINA ETIDRONOVÁRhenium (186re) Etidronic Acid
V10X JINÁ TERAPEUTICKÁ RADIOFARMAKAOther Therapeutic Radiopharmaceuticals
V10XA SLOUČENINY JODU-(131I)Iodine (131i) Compounds
V10XA01JODID-(131I) SODNÝSodium Iodide (131i)
V10XA02JOBENGUAN-(131I)Iobenguane (131i)
V10XA53TOSITUMOMAB/JOD-(131I) TOSITUMOMABTositumomab/iodine (131i) Tositumomab
V10XX JINÁ RŮZNÁ TERAPEUTICKÁ RADIOFARMAKAVarious Therapeutic Radiopharmaceuticals
V10XX01FOSFOREČNAN-(32 P) SODNÝSodium Phosphate (32p)
V10XX02IBRITUMOMAB-TIUXETAN-[90Y]Ibritumomab Tiuxetan (90y)
V10XX03RADIUM-(223 RA)-DICHLORIDRadium (223ra) Dichloride
V10XX04LUTECIUM (177LU) OXODOTREOTIDLutetium (177lu) Oxodotreotide
V11 FYTOFARMAKA A ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY (ČESKÁ ATC SKUPINA)Fytopharmac Preparations (czech Atc Group)
V12 HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)Homeopatic Preparations (czech Atc Group)
V20 CHIRURGICKÝ OBVAZOVÝ MATERIÁLSurgical Dressings